Bostadsbidraget har urholkats

Idag är det bara de med de lägsta inkomsterna som kan få bostadsbidrag. Det är på grund av att bidragets gränser inte anpassats till vare sig löneökningar eller hyreshöjningar. Om gränserna hade anpassats hade fler som behöver bostadsbidrag kunnat få det.

Innehåll på denna sida

Antalet hushåll som får bostadsbidrag minskar
Samma hyresnivå i nästan 30 år
Bostadsbidraget räcker inte till dagens hyra
Taket för bidragsgrundad inkomst släpar efter
37 procent behöver betala tillbaka

Antalet hushåll som får bostadsbidrag minskar

Det är bara hushåll med barn, eller ungdomar i ålder 18–28 år, som kan få bostadsbidrag.

Antalet hushåll med barn som får bostadsbidrag har nästan halverats (46 procent) mellan åren 1997–2022. Det samma gäller antalet ungdomshushåll, som minskat med 47 procent.

2022 var statens kostnad för bostadsbidraget 4,1 miljarder kronor. Samma år kostade rotavdraget nästan tre gånger så mycket för privat renovering av det ägda boendet.
 

Nedladdning av siffror till Excel
 

Samma hyresnivå i nästan 30 år

Den högsta hyran som kan ligga till grund för bostadsbidraget har inte höjts sen 1996.

För ett hushåll med två barn är den högsta hyran 5 900 kronor per månad. Om hyran är högre än så påverkas inte bostadsbidraget.

Vad som går att få till den hyran har nästan halverats mellan åren 1996 och 2022. Idag räcker hyran till en lägenhet på 57 kvm. Det är inte mycket utrymme för en tvåbarnsfamilj.
 

Möjlig storlek på lägenhet efter bostadsbidragets bostadskostnadsgräns 1996 och 2022
1996 2022
Årshyra per kvm (kr) 685 1 238
Månadshyra per kvm (kr) 57 103
Storlek på lägenhet (kvm) 103 57

Anm. Hyran är genomsnittlig hyra. Bostadskostnadsgränsen gäller för ett hushåll med två barn. Källa: Försäkringskassan, SCB och egna beräkningar.
 

Bostadsbidraget räcker inte till dagens hyra

Sedan 1990-talet har kostnaden för att bo i en hyresrätt mer än dubblerats. Men bostadsbidragets bidragsgrundande hyresnivåer har inte följt med den utvecklingen. I stället har de varit oförändrade sen 1997.

Fram till 1996 följde gränserna hyresutvecklingen i samhället. Att de inte längre gör det innebär att många idag bor i lägenheter där hyran kraftigt överstiger vad bostadsbidraget ger ersättning för.

Idag hade bostadskostnadsgränsen varit 10 600 kronor för ett hushåll med två barn, om den hade fortsatt att följa hyresutvecklingen i Sverige. Det hade gjort det möjligt för fler att få ett bostadsbidrag som speglar dagens boendekostnader. Något som nuvarande gräns på 5 900 kronor inte gör.
 

Nedladdning av siffror till Excel
 

Taket för bidragsgrundande inkomst släpar efter

Hur mycket ett hushåll kan få i bostadsbidrag bestäms också av dess inkomster. Efter en viss inkomstgräns börjar bidraget att minska tills det hamnar på noll kronor.

Tidigare anpassades inkomstgränserna efter löneutvecklingen i samhället. Det har de däremot inte gjort sen 1996. Efter det var gränserna för barnfamiljer oförändrade under lång tid, innan de började höjas 2017. För ungdomshushåll har gränserna inte höjts alls.

Idag är det bara hushåll med väldigt låga inkomster som kan få bostadsbidrag eftersom inkomstgränserna inte följt med löneutvecklingen.

Hade inkomstgränserna fortsatt att följa löneutvecklingen hade bidraget börjat minska vid en årsinkomst på 263 600 kronor för en ensamstående med barn. Det motsvarar en månadslön på omkring 22 000 kronor före skatt. Idag börjar bidraget minska redan vid en bruttolön på 12 500 kronor.
 

Nedladdning av siffror till Excel
 

37 procent behöver betala tillbaka

Utöver att bostadsbidraget har urholkats har det en konstruktion som innebär att den sökande ska uppskatta sin inkomst ett år framåt.

Försäkringskassan stämmer sen av den uppskattade inkomsten mot den verkliga. Visar det sig då att inkomsten blev högre än beräknat ska det betalas tillbaka om skillnaden är minst 1 200 kronor.

Under inkomståret 2021 blev 37 procent av de som fick bostadsbidrag återbetalningsskyldiga. Det motsvarar 78 500 hushåll. I genomsnitt behövde de betala tillbaka 7 900 kronor per hushåll.

Det omvända gäller också; har man fått för lite i bidrag betalas mellanskillnaden ut.

Men idag är det bara de hushåll med lägst inkomster som har rätt till bostadsbidrag. En återbetalning blir därför en stor utgift som kan slå hårt mot dem som redan lever med de minsta ekonomiska marginalerna.
 
 

Senast uppdaterad: 21 juni, 2023