Bostadsbidraget har urholkats

Antal hushåll som kan få bostadsbidrag har halverats på knappt 30 år och idag är det bara de med lägst inkomster som kan få bidrag. Det är på grund av att bostadsbidragets gränser inte anpassats till vare sig löneökningar eller hyreshöjningar.

Innehåll på denna sida

Antalet hushåll som får bostadsbidrag minskar
Samma hyresnivå i nästan 30 år
Bostadsbidraget räcker inte till dagens hyra
Taket för bidragsgrundad inkomst släpar efter
39 procent behöver betala tillbaka

Antalet hushåll som får bostadsbidrag minskar

Det är bara hushåll med barn, eller ungdomar i ålder 18–28 år, som kan få bostadsbidrag.

Antalet hushåll med barn som får bostadsbidrag har mer än halverats mellan åren 1997–2023. Det samma gäller antalet ungdomshushåll, som minskat med 56 procent sen dess.

År 2023 var statens kostnad för bostadsbidraget 3,6 miljarder kronor. Samtidigt kostade rotavdraget tre gånger så mycket för privat renovering av det ägda boendet.
 

Samma hyresnivå i nästan 30 år

Den högsta hyran som kan ligga till grund för bostadsbidraget har inte höjts sen 1996.

För ett hushåll med två barn är den högsta hyran 5 900 kronor per månad. Om hyran är högre än så påverkas inte bostadsbidraget.

Vad som går att få till den hyran har nästan halverats mellan åren 1996 och 2023. Idag räcker hyran till en lägenhet på 55 kvm, gentemot 103 kvm 1996. Det är inte mycket utrymme för en tvåbarnsfamilj.

 

Möjlig storlek på lägenhet efter bostadsbidragets bostadskostnadsgräns 1996 och 2023 
1996 2023
Årshyra per kvm (kr) 685 1 298
Månadshyra per kvm (kr) 57 108
Storlek på lägenhet (kvm) 103 55
Bostadskostnadsgräns (kr) 5 900 5 900

Anm. Hyran är genomsnittlig hyra. Bostadskostnadsgränsen gäller för ett hushåll med två barn. Källa: Försäkringskassan, SCB samt egna beräkningar.
 

Bostadsbidraget räcker inte till dagens hyra

Sedan 1990-talet har kostnaden för att bo i en hyresrätt mer än dubblerats. Men bostadsbidragets bidragsgrundande hyresnivåer har inte följt med den utvecklingen. I stället har de varit oförändrade sen 1997.

Fram till 1996 följde gränserna hyresutvecklingen i samhället. Att de inte längre gör det innebär att många idag bor i lägenheter där hyran kraftigt överstiger vad bostadsbidraget ger ersättning för.

Under 2023 hade den högsta hyran som kan ligga till grund för bostadsbidraget varit 11 180 kronor i månaden för ett hushåll med två barn, om den hade fortsatt att följa hyresutvecklingen i Sverige. Det hade gjort det möjligt för fler att få ett bostadsbidrag som speglar dagens boendekostnader. Något som nuvarande gräns på 5 900 kronor inte gör.
 

Taket för bidragsgrundad inkomst släpar efter

Hur mycket ett hushåll kan få i bostadsbidrag bestäms också av dess inkomster. Efter en viss inkomstgräns börjar bidraget att minska tills det slutligen hamnar på noll kronor.

Tidigare anpassades inkomstgränserna efter löneutvecklingen i samhället. Det har de däremot inte gjort sen 1996. Efter det var gränserna för barnfamiljer oförändrade under lång tid, innan de började höjas 2017. För ungdomshushåll har gränserna inte höjts alls.

Idag är det bara hushåll med väldigt låga inkomster som kan få bostadsbidrag eftersom inkomstgränserna inte följt med löneutvecklingen.

Hade inkomstgränserna fortsatt att följa löneutvecklingen hade bidraget börjat minska vid en bruttoinkomst på drygt 22 000 kronor i månaden för en ensamstående med barn. Det motsvarar en årsinkomst på 264 000 kronor. Idag börjar bidraget minska redan vid på 12 500 kronor före skatt i månaden.
 

39 procent behöver betala tillbaka

Utöver att bostadsbidraget har urholkats har det en konstruktion som innebär att den sökande ska uppskatta sin inkomst ett år framåt.

Försäkringskassan stämmer sen av den uppskattade inkomsten mot den verkliga. Visar det sig då att inkomsten blev högre än beräknat ska det betalas tillbaka om skillnaden är minst 1 200 kronor.

Under inkomståret 2022 blev 39 procent av de som fick bostadsbidrag återbetalningsskyldiga. Det motsvarar drygt 73 330 hushåll. I genomsnitt behövde de betala tillbaka cirka 8 240 kronor per hushåll.

Det omvända gäller också; har man fått för lite i bidrag betalas mellanskillnaden ut.

Men idag är det bara de hushåll med lägst inkomster som har rätt till bostadsbidrag. En återbetalning blir därför en stor utgift som kan slå hårt mot dem som redan lever med de minsta ekonomiska marginalerna.
 
 

Senast uppdaterad: 12 april, 2024