Ränteavdraget en rysare i statens budget

Vid 5 procents ränta blir notan 60 miljarder.

Vid en låneränta på 3 procent blir statens kostnad för avdragen 35 miljarder.

Statens kostnad för ränteavdrag på bostadslån uppgick till 17,4 miljarder 2021. Det är nästan exakt lika mycket som året innan. Detta trots att de samlade bostadslånen växte med 6,9 procent under 2021.

Förklaringen är att räntenivåerna fortsatt sjunka. Men nu är de på väg upp igen.

Banken kräver god marginal

Den som ska låna pengar vet att banken kräver att hushållet klarar betydligt högre ränta än de 1,47 procent som var genomsnittet i slutet av 2021. Fem, sex procent är normalt att man måste ta höjd för.

Men hur går det för staten när räntenivåerna stiger?

Ränteavdragen en gökunge

Med den nivå på hushållens bostadslån som rådde i slutet av 2021 betyder varje procentenhets höjning av räntan en ökad kostnad på cirka 12 miljarder för staten.

I diagrammet här bredvid syns hur statens kostnad för ränteavdragen ökar med höjda räntenivåer. Redan vid en snittränta på 3 procent blir belastningen på statens budget dubbelt så stor som idag.

Detta om lånestocken ligger kvar på samma nivå. Men hittills har den vuxit, i ökad takt för varje år, framdriven av kraftigt stigande priser på hus och bostadsrätter.

LÄS MER: Om källor och beräkningar

Ränteavdrag för bostadslån: Uträkningen är baserad på SCBs finansmarknadsstatistik för december 2021. Hushållens utestående bostadslån var då 3 934 miljarder kronor, och den genomsnittliga räntenivån var enligt samma källa 1,47 procent.

Senast uppdaterad: 29 juni, 2022