Miljarder i rot-avdrag till ägda bostäder

2020 betalades 10,9 miljarder ut i bidrag till renoveringar av privatbostäder.

2016 sänktes rot-avdraget till 30 procent av arbetskostnaden. Därmed sparar statskassan sex-sju miljarder per år.

Statens kostnad för rot-avdrag blev nära 11 miljarder 2020. Det är 1,3 miljarder mer än 2019, och den största uppgången på flera år.

Men om avdraget inte sänkts från 50 till 30 procent, vilket skedde 2016, skulle staten 2020 betalat ytterligare sju miljarder i bidrag till renoveringar i ägda bostäder.

Volymen av rot-arbeten, det vill säga underlaget för utbetalningarna, har dock inte minskat nämnvärt, som framgår av diagrammet här bredvid. Den nivån är ungefär som före sänkningen.

Rusning efter bidrag 2015

2015, som var sista året med avdrag på 50 procent av arbetskostnaden, var rot-utbetalningarna rekordhöga. Många ville passa på att renovera innan avdraget sänktes.

Mer än bostadsbidraget

Men även sedan rot-avdraget sänkts till 30 procent uppgår utbetalningarna till betydande belopp. I själva verket mer än dubbelt så mycket som de fattigaste hushållen får i bostadsbidrag. Bostadsbidragen uppgick till 4,6 miljarder kronor 2019.

Avdraget som är ett bidrag

Rot-avdraget har funnits i sin nuvarande form sedan 2009, och under de åren har sammanlagt närmare 140 miljarder delats ut. Tekniskt sett är det ett avdrag från skatten, men i praktiken fungerar det som ett bidrag till renovering av villor, bostadsrätter och fritidshus. Bidraget utbetalas till hantverkaren, och rabatten ges direkt på fakturan, utan att köparen behöver ansöka om det.

Även hus som svenskar äger i utlandet omfattas av stödet. Men det är fortfarande inte tillgängligt för boende i hyresrätter.

Lågavlönade tvingas flytta

Bostadsföretag får inte heller bidrag från staten till sina renoveringar. Där bärs kostnaden i stället av hyresgästerna, på hyran. I äldre bostadsområden, som tidigare haft jämförelsevis låga hyror, kan standardhöjningen i samband med renovering leda till hyreshöjningar på flera tusen kronor i månaden.

Enligt en rapport som Hyresgästföreningen låtit göra kan var tredje hyresgäst bli tvungen att flytta när hyrorna höjs i samband med omfattande renoveringar. Bostadsbidraget, där de bidragsgrundande hyresnivåerna inte höjts sedan 1996, är inte heller till stor hjälp i det läget.

Ju högre inkomst desto mer bidrag

Förutom den obalans som ligger i att hyresrätten står utanför rot-avdraget finns också en obalans i hur rot-avdraget utnyttjas. Både andelen som använder rot-avdrag och beloppen de får i bidrag till sina renoveringar ökar med stigande inkomst.

Det betyder att det betalas ut mest bidrag till renoveringar i de rikaste kommunerna, och mer till de rikaste hushållen. Samma mönster syns när det gäller ränteavdragen, eftersom högavlönade personer i allmänhet bor i dyrare bostäder med större lån.

LÄS MER: Så funkar ROT-avdrag

Rot-avdraget är tekniskt sett ett skatteavdrag, men i praktiken fungerar det som ett bidrag. Det betalar 30 procent av arbetskostnaden vid reparation, om- och tillbyggnad av villor, bostadsrätter och fritidshus. Även arbeten på hus som svenskar äger i utlandet är berättigade till rot-avdrag. 2009–2015 var avdraget 50 procent av arbetskostnaden.

Den som äger en privatbostad och renoverar eller bygger om hemma får rabatten redan på fakturan. Det beloppet (rot-avdraget) får hantverkaren/byggfirman i stället från Skatteverket, efter att ha fyllt i en blankett på nätet. Den här transaktionen, som tekniskt sett är ett avdrag från köparens inkomstskatt, sker automatiskt, utan att personen behöver ansöka om det. Fram till och med 2014 behövde heller inga kvitton lämnas in, men sedan har reglerna skärpts något.

Avdraget är begränsat till 50 000 kr per person och år. Makar som äger en bostad tillsammans kan alltså få bidrag till att bygga om hemma med upp till 100 000 kr per år. Hyresgäster och de som äger hyresfastigheter kan inte få rot-avdrag.

Hyresgästföreningen tycker: Ta bort hyrskatten

Hyresgästföreningen vill ha likvärdiga villkor mellan boendeformerna. Till exempel att rot-avdraget ska gälla för alla, oavsett om renoveringarna betalas direkt eller via hyran.

Ladda ned diagram

Senast uppdaterad: 1 februari, 2021