Rotavdraget kostar staten flera miljarder varje år

Nästan hälften av rotavdraget går till de grupper med högst inkomst och skillnaderna mellan Sveriges kommuner är stora. Elva gånger så mycket avdrag per invånare görs i Danderyd som i Dorotea.

Innehåll på denna sida

Privat renovering en miljardkostnad för staten
3 gånger så mycket som bostadsbidraget
Stora skillnader mellan kommuner
Mer avdrag till de med höga inkomster

Privat renovering en miljardkostnad för staten

Statens kostnad för rotavdraget var 11,8 miljarder under 2022. Totalt har avdraget kostat staten 172 miljarder kronor under åren 2009–2022.

Rotavdraget har funnits i sin nuvarande form sen 2009. Mest avdrag betalades ut 2015. Det var sista året med avdrag på 50 procent av arbetskostnaden. Från och med 2016 och framåt är det möjligt att göra avdrag på 30 procent.
 

Nedladdning av siffror till Excel
 

3 gånger så mycket som bostadsbidraget

Rotavdraget kan endast användas av de som äger sina bostäder och fritidshus. Boende i hyresrätt har inte rätt till avdraget. Inte heller om man äger hyresfastigheter.

Bostadsbidrag är möjligt att söka, oavsett hyrt eller ägt boende. Bidraget är till för att hjälpa de som har det allra svårast ekonomiskt.

Nästan tre gånger så mycket gick till rotavdraget jämfört med bostadsbidraget under 2022. Bostadsbidraget kostade staten 4,1 miljarder under året.
 

Stora skillnader mellan kommuner

Hur mycket rotavdrag som betalas ut per invånare skiljer sig åt mellan kommunerna i Sverige. Det går att se i kartan här till höger.

Danderyd har elva gånger så mycket avdrag per invånare som Dorotea.

Hade rotavdraget använts som i Danderyd hade det kostat staten ungefär 29 miljarder mer under 2022.

Om avdraget i stället använts som i Dorotea hade det kostat åtta miljarder mindre än vad det gjorde under året.

Storstadskommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö har fått mest rotavdrag totalt. Men då de även är kommunerna med flest antal invånare placerar de sig inte i topplistan med mest avdrag per invånare.
 
 
Nedladdning av siffror till Excel
 

Kommuner med mest och minst rotavdrag per invånare 2022
Kommun Preliminärt ROT (tkr)      Antal invånare 2021      ROT per invånare (kr)     
Mest avdrag per invånare
Danderyd 121 723 24 961 4 877
Lidingö 138 333 37 099 3 729
Lomma 62 277 18 319 3 400
Täby 181 159 55 516 3 263
Vellinge 86 935 28 347 3 067
Minst avdrag per invånare
Dorotea 919 2 082 441
Åsele 1 141 2 430 470
Kiruna 10 102 18 760 538
Gällivare 8 687 14 608 595
Haparanda 5 134 8 082 635
Riket 11 776 061
8 337 002 1 413
Storstäder Preliminärt ROT (tkr) Antal invånare 2021 Rot per invånare (kr)
Stockholm 1 343 669 810 557 1 658
Göteborg 551 712 478 397 1 153
Malmö 258 835 282 677 916
Anm. Antal invånare är i åldern 20+ år. Källa: SCB, Skatteverket (preliminär)

 

Mer avdrag till de med höga inkomster

Över en miljon människor som äger sina bostäder fick rotavdrag under 2021. I genomsnitt betalades det ut 10 400 kronor per person som fick avdraget under året.

Alla äger inte sina bostäder eller utnyttjar avdraget varje år. Räknat på rotavdrag per invånare är genomsnittet lägre, 1 436 kronor per invånare i Sverige.

Hur mycket rotavdrag som betalas ut skiljer sig åt mellan inkomstklasser. Personer med höga inkomster får betydligt mer i avdrag än de med lägre inkomster. Under 2021 gick 45 procent av bidraget, 5,4 miljarder, till personer med en årsinkomst över 500 000 kronor.

Andelen personer som får bidrag är även större ju högre inkomsten är. Hos de med en inkomst på över en miljon är det nästan hälften, 46 procent, som använt rotavdraget under 2021.
 

Nedladdning av siffror till Excel

Rotavdrag efter inkomstklass i Sverige 2021
Taxerad årsinkomst (tkr) Totalt i befolkningen Antal med avdrag Andel med avdrag Avdrag per invånare Avdrag i genomsnitt Summa (mkr)
0 678 872 5 605 0,8% 67 8 100 46
1-39 355 066 6 547 1,8% 104 5 600 37
40-79 580 773 30 193 5,2% 274 5 300 159
80-119 733 869 55 934 7,6% 430 5 600 316
120-159 604 794 68 985 11,4% 705 6 200 426
160-199 502 383 61 749 12,3% 862 7 000 433
200-239 442 412 52 497 11,9% 950 8 000 420
240-279 463 447 52 155 11,3% 1 010 9 000 468
280-319 506 951 57 911 11,4% 1 106 9 700 561
320-359 547 970 71 709 13,1% 1 321 10 100 724
360-399 560 211 84 283 15,0% 1 565 10 400 877
400-499 1 041 559 197 026 18,9% 2 062 10 900 2 148
500-599 599 089 151 455 25,3% 3 021 12 000 1 810
600-799 444 177 138 238 31,1% 4 007 12 900 1 780
800-999 140 437 52 531 37,4% 5 250 14 000 737
1000+ 134 992 61 739 45,7% 7 640 16 700 1 031
Totalt 8 337 002 1 148 557 13,8% 1 436 10 400 11 973

Anm. Antal invånare är i åldern 20+ år. Taxerad årsinkomst inkluderar skattepliktiga inkomster från lön, bidrag eller näringsverksamhet. Personer med 0 kronor i taxerad förvärvsinkomst kan ha haft kapitalinkomster som de betalat så mycket skatt för att de är berättigade att göra rot-avdrag. Källa: SCB, Skatteverket (preliminär),
 
 

Senast uppdaterad: 3 juli, 2023