Mest rot-avdrag i välbärgade kommuner

Sned fördelning av renoveringsbidrag

Ju högre inkomster, desto mer utnyttjas rot-avdraget.

Ju högre inkomster, desto mer utnyttjas rot-avdraget.

En miljon ägare av villor, bostadsrätter och fritidshus får bidrag varje år för att renovera eller bygga till. Även fritidshus som svenskar äger i utlandet kan renoveras med rot-avdrag.

Men hyresgäster, eller ägare till hyreshus, kan inte få rot-avdrag.

9 660 kr i genomsnitt

I genomsnitt betalades det ut 9 663 kronor per person som fick rot-avdrag 2019.

Räknar man i stället på rot-avdrag per invånare, som i kartan ovan, är summorna mycket lägre. Genomsnittet i Sverige är 957 kronor per invånare. Alla invånare äger ju inte hus eller bostadsrätt, och alla som äger sin bostad utnyttjar inte rot-avdraget varje år.

Mer bidrag till de rikaste

Mönstret är att det betalas ut mer rot-avdrag i kommuner där medelinkomsten är hög. Det följer i sin tur av att personer med höga inkomster utnyttjar rot-avdraget mer. De renoverar oftare och för större belopp än personer med lägre inkomster. Räknat i kronor per invånare går det nästan nio gånger mer i rot-avdrag till Danderyd än till Dorotea.

I diagrammet ovan, och i tabellen nedan, syns hur rot-avdraget fördelas mellan olika inkomstgrupper. Den statistiken går bara att få fram när taxeringen är klar, vilket innebär att vi här redovisar uppgifter från 2018, som är det senast tillgängliga året.

Miljarder till miljoninkomster

Fram till och med 2015 uppgick rot-avdraget till 50 procent av arbetskostnaden, från 2016 är avdraget 30 procent.

Men mönstret ser likadant ut alla år som rot-avdraget funnits i sin nuvarande form. 2018 gick en tredjedel av pengarna – 3,3 miljarder – till personer med årsinkomst över 500 000 kronor.

585 miljoner kronor, mer än en halv miljard, betalades ut till gruppen som hade årsinkomst över en miljon 2018. Genomsnittsbeloppet de fick var 14 700 kronor.

Under hela perioden 2009–2018 har personer med årsinkomst över en miljon fått sex miljarder i bidrag till att renovera sina egna bostäder och fritidshus.

 

Skattelättnad i form av rot-avdrag i riket 2018, fördelad på olika inkomstklasser
Antal invånare 20 år eller äldre Skattelättnad i form av rot-avdrag
Taxerad
årsinkomst
Totalt i be-
folkningen
Antal med
rot-avdrag
Andel med
rot-avdrag
Avdrag per
inv 20+ år
Avdrag
i snitt
Summa,
milj kr
0 (se fotnot) 652 561 4 697 0,7 % 50 6 900 32
1 000–39 000 380 883 7 051 1,9 % 94 5 100 36
40 000–79 000 635 994 28 720 4,5 % 219 4 900 140
80 000–119 000 735 678 52 596 7,1 % 377 5 300 277
120 000–159 000 555 396 53 798 9,7 % 567 5 900 315
160 000–199 000 512 967 53 026 10,3 % 672 6 500 345
200 000–239 000 478 959 48 557 10,1 % 753 7 400 361
240 000–279 000 521 378 53 039 10,2 % 838 8 200 437
280 000–319 000 582 843 65 438 11,2 % 1 001 8 900 583
320 000–359 000 605 472 78 545 13,0 % 1 187 9 100 719
360 000–399 000 555 802 83 838 15,1 % 1 423 9 400 791
400 000–499 000 963 820 185 705 19,3 % 1 940 10 100 1 870
500 000–599 000 440 510 105 181 23,9 % 2 594 10 900 1 143
600 000–799 000 324 970 94 556 29,1 % 3 414 11 700 1 109
800 000–999 000 102 573 35 189 34,3 % 4 363 12 700 448
Mer än en miljon 96 265 39 759 41,3 % 6 080 14 700 585
Totalt 8 146 071 989 695 12,1 % 1 128 9 300 9 190
Källa: SCB
FOTNOT: Om tabellen och diagrammet

Genomsnitten i tabellen ovan, och diagrammet, räknas på personer över 20 år, eftersom barn sällan äger fastigheter.
Inkomsterna gäller förvärvsinkomster, det vill säga alla skattepliktiga inkomster som kommer från lön, bidrag eller näringsverksamhet. Personer med 0 kronor i taxerad förvärvsinkomst kan ha haft kapitalinkomster som de betalat så mycket skatt för att de är berättigade att göra rot-avdrag.

Kommunerna med mest och minst rot-avdrag

Kommunerna där det betalades ut mest rot-avdrag per invånare 2019
Kommun Rot-avdrag, tkr
Antal invånare
Rot- avdrag, kr per inv
1 Danderyd 102 741 32 885 3 124
2 Lidingö 106 394 48 123 2 211
3 Täby 133 483 71 993 1 854
4 Öckerö 23 812 12 905 1 845
5 Lomma 44 363 24 846 1 786
Kommunerna där det betalades ut minst rot-avdrag per invånare 2019
1 Dorotea 926 2 549 363
2 Åsele 1 100 2 787 395
3 Kiruna 9 072 22 877 397
4 Haparanda 3 865 9 678 399
5 Jokkmokk 2 163 4 926 439
Riket 9 874 526
10 319 473
957
Källa: Skatteverket (prel )
LÄS MER: Så funkar rot-avdrag

Rot-avdraget är tekniskt sett ett skatteavdrag, men i praktiken fungerar det som ett bidrag. Det betalar 30 procent av arbetskostnaden vid reparation, om- och tillbyggnad av villor, bostadsrätter och fritidshus. Även arbeten på hus som svenskar äger i utlandet är berättigade till rot-avdrag. 2009–2015 var avdraget 50 procent av arbetskostnaden.

Den som äger en privatbostad och renoverar eller bygger om hemma får rabatten redan på fakturan. Det beloppet (rot-avdraget) får hantverkaren/byggfirman i stället från Skatteverket, efter att ha fyllt i en blankett på nätet. Den här transaktionen, som tekniskt sett är ett avdrag från köparens inkomstskatt, sker automatiskt, utan att personen behöver ansöka om det. Fram till och med 2014 behövde heller inga kvitton lämnas in, men senare har reglerna skärpts något.

Avdraget är begränsat till 50 000 kr per person och år, numera inklusive ev RUT-avdrag (t ex städning eller barnpassning). Makar som äger en bostad tillsammans kan alltså få bidrag till att bygga om hemma med upp till 100 000 kr per år. Hyresgäster och de som äger hyresfastigheter kan inte få rot-avdrag.

Senast uppdaterad: 11 februari, 2020