Mest rot-avdrag i välbärgade kommuner

Sned fördelning av renoveringsbidrag

Ju högre inkomster, desto mer utnyttjas rot-avdraget.

Ju högre inkomster, desto mer utnyttjas rot-avdraget.

En miljon ägare av villor, bostadsrätter och fritidshus får bidrag varje år för att renovera eller bygga till. Även fritidshus som svenskar äger i utlandet kan renoveras med rot-avdrag.

Men hyresgäster, eller ägare till hyreshus, kan inte få rot-avdrag.

9 400 kr i genomsnitt

I genomsnitt betalades det ut 9 400 kronor per person som fick rot-avdrag 2018.

Räknar man i stället på rot-avdrag per invånare, som i kartan ovan, är summorna mycket lägre. Genomsnittet i Sverige 2018 är 915 kronor per invånare. Alla invånare äger ju inte hus eller bostadsrätt, och alla som äger sin bostad utnyttjar inte rot-avdraget varje år.

Mer bidrag till de rikaste

Mönstret är att det betalas ut mer rot-avdrag i kommuner där medelinkomsten är hög. Det följer i sin tur av att personer med höga inkomster utnyttjar rot-avdraget mer. De renoverar oftare och för större belopp än personer med lägre inkomster.

I diagrammet ovan, och i tabellen nedan, syns hur rot-avdraget fördelas mellan olika inkomstgrupper. Den statistiken går bara att få fram när taxeringen är klar, vilket innebär att vi här redovisar uppgifter från 2017, som är det senast tillgängliga året.

Miljarder till miljoninkomster

Fram till och med 2015 uppgick rot-avdraget till 50 procent av arbetskostnaden, från 2016 är avdraget 30 procent.

Men mönstret ser likadant ut alla år som rot-avdraget funnits i sin nuvarande form. 2017 gick en tredjedel av pengarna – drygt tre miljarder – till personer med årsinkomst över 500 000 kronor.

550 miljoner kronor, en halv miljard, betalades ut till gruppen som hade årsinkomst över en miljon 2017. Genomsnittsbeloppet de fick var 15 000 kronor.

Under hela perioden 2009–2017 har personer med årsinkomst över en miljon fått 5,4 miljarder i bidrag till att renovera sina egna bostäder och fritidshus.

 

Skattelättnad i form av rot-avdrag i riket 2017, fördelad på olika inkomstklasser
Antal invånare 20 år eller äldre Skattelättnad i form av rot-avdrag
Taxerad
årsinkomst
Totalt i be-
folkningen
Antal med
rot-avdrag
Andel med
rot-avdrag
Avdrag per
inv 20+ år
Avdrag
i snitt
Summa,
milj kr
0 (se fotnot) 652 562 4 536 1 % 52 7 500 34
1 000–39 000 396 506 7 070 2 % 92 5 200 36
40 000–79 000 657 093 25 357 4 % 194 5 000 128
80 000–119 000 623 568 41 718 7 % 359 5 400 224
120 000–159 000 594 158 54 117 9 % 529 5 800 315
160 000–199 000 561 254 58 615 10 % 671 6 400 377
200 000–239 000 518 366 53 999 10 % 765 7 300 397
240 000–279 000 548 577 58 874 11 % 877 8 200 481
280 000–319 000 608 489 73 084 12 % 1 047 8 700 637
320 000–359 000 616 462 85 897 14 % 1 265 9 100 780
360 000–399 000 538 519 87 984 16 % 1 512 9 300 814
400 000–499 000 889 761 183 214 21 % 2 075 10 100 1 846
500 000–599 000 393 823 100 282 25 % 2 767 10 900 1 090
600 000–799 000 291 142 89 130 31 % 3 627 11 800 1 056
800 000–999 000 92 507 33 029 36 % 4 575 12 800 423
Mer än en miljon 87 416 37 090 42 % 6 362 15 000 556
Totalt 8 070 203
993 996
12 %
1 139
9 200
9 194
Källa: SCB
FOTNOT: Om tabellen och diagrammet

Genomsnitten i tabellen ovan, och diagrammet, räknas på personer över 20 år, eftersom barn sällan äger fastigheter.
Inkomsterna gäller förvärvsinkomster, det vill säga alla skattepliktiga inkomster som kommer från lön, bidrag eller näringsverksamhet. Personer med 0 kronor i taxerad förvärvsinkomst kan ha haft kapitalinkomster som de betalat så mycket skatt för att de är berättigade att göra rot-avdrag.

Kommunerna med mest och minst rot-avdrag

Kommunerna där det betalades ut mest rot-avdrag per invånare 2018
Kommun Rot-avdrag, tkr
Antal invånare
Rot- avdrag, kr per inv
1 Danderyd 93 735 33 199 2 823
2 Lidingö 101 395 47 783 2 122
3 Täby 135 751 71 223 1 906
4 Lomma 45 081 24 653 1 829
5 Vellinge 60 792 36 494 1 666
Kommunerna där det betalades ut minst rot-avdrag per invånare 2018
1 Malå 1 225 3 109 394
2 Jokkmokk 2 011 4 980 404
3 Kiruna 9 801 22 967 427
4 Haparanda 4 300 9 763 440
5 Södertälje 42 792 97 094 441
Riket 9 351 749
10 215 309
915
Källa: Skatteverket (prel )
LÄS MER: Så funkar rot-avdrag

Rot-avdraget är tekniskt sett ett skatteavdrag, men i praktiken fungerar det som ett bidrag. Det betalar 30 procent av arbetskostnaden vid reparation, om- och tillbyggnad av villor, bostadsrätter och fritidshus. Även arbeten på hus som svenskar äger i utlandet är berättigade till rot-avdrag. 2009–2015 var avdraget 50 procent av arbetskostnaden.

Den som äger en privatbostad och renoverar eller bygger om hemma får rabatten redan på fakturan. Det beloppet (rot-avdraget) får hantverkaren/byggfirman i stället från Skatteverket, efter att ha fyllt i en blankett på nätet. Den här transaktionen, som tekniskt sett är ett avdrag från köparens inkomstskatt, sker automatiskt, utan att personen behöver ansöka om det. Fram till och med 2014 behövde heller inga kvitton lämnas in, men senare har reglerna skärpts något.

Avdraget är begränsat till 50 000 kr per person och år. Makar som äger en bostad tillsammans kan alltså få bidrag till att bygga om hemma med upp till 100 000 kr per år. Hyresgäster och de som äger hyresfastigheter kan inte få rot-avdrag.

Senast uppdaterad: 6 februari, 2019