Mest rot-avdrag i välbärgade kommuner

Sned fördelning av renoveringsbidrag

Ju högre inkomster, desto mer utnyttjas rot-avdraget.

Ju högre inkomster, desto mer utnyttjas rot-avdraget.

Mer än en miljon ägare av villor, bostadsrätter och fritidshus får bidrag varje år för att renovera eller bygga till. Även fritidshus som svenskar äger i utlandet kan renoveras med rot-avdrag.

Men hyresgäster, eller ägare till hyreshus, kan inte få rot-avdrag.

10 500 kr i genomsnitt

I genomsnitt betalades det ut cirka 10 500 kronor per person som fick rot-avdrag 2021.

Räknar man i stället på rot-avdrag per invånare, som i kartan ovan, är summorna mycket lägre. Genomsnittet i Sverige är 1 173 kronor per invånare.

Alla invånare äger ju inte hus eller bostadsrätt, och alla som äger sin bostad utnyttjar inte rot-avdraget varje år.

Mer bidrag till de rikaste

Mönstret är att det betalas ut mer rot-avdrag i kommuner där medelinkomsten är hög. Det följer i sin tur av att personer med höga inkomster utnyttjar rot-avdraget mer. De renoverar oftare och för större belopp än personer med lägre inkomster. Räknat i kronor per invånare går det nästan tio gånger mer i rot-avdrag till Danderyd än till Dorotea.

I diagrammet ovan, och i tabellen nedan, syns hur rot-avdraget fördelas mellan olika inkomstgrupper. Den statistiken går bara att få fram när taxeringen är klar, vilket innebär att vi här redovisar uppgifter från 2020, som är det senast tillgängliga året.

Miljarder till miljoninkomster

Fram till och med 2015 uppgick rot-avdraget till 50 procent av arbetskostnaden, från 2016 är avdraget 30 procent.

Men mönstret ser likadant ut alla år som rot-avdraget funnits i sin nuvarande form. 2020 gick 40 procent av pengarna – 4,3 miljarder – till personer med årsinkomst över 500 000 kronor.

780 miljoner kronor betalades ut till gruppen som hade årsinkomst över en miljon 2020. Genomsnittsbeloppet de fick var 15 200 kronor.

Under hela perioden 2009–2020 har personer med årsinkomst över en miljon fått 7,5 miljarder i bidrag till att renovera sina egna bostäder och fritidshus.

 

Skattelättnad i form av rot-avdrag i riket 2020, fördelad på olika inkomstklasser
Antal invånare 20 år eller äldre Skattelättnad i form av rot-avdrag
Taxerad
årsinkomst
Totalt i be-
folkningen
Antal med
rot-avdrag
Andel med
rot-avdrag
Avdrag per
inv 20+ år
Avdrag
i snitt
Summa,
milj kr
0 (se fotnot) 706 015 5 092 0,7 % 52 7 200 37
1 000–39 000 361 009 6 239 1,7 % 91 5 200 33
40 000–79 000 606 696 30 351 5,0 % 263 5 300 160
80 000–119 000 741 791 54 661 7,4 % 418 5 700 310
120 000–159 000 585 794 62 915 10,7 % 672 6 300 394
160 000–199 000 506 436 58 718 11,6 % 817 7 000 414
200 000–239 000 446 137 50 997 11,4 % 919 8 000 410
240 000–279 000 489 917 53 090 10,8 % 961 8 900 471
280 000–319 000 544 607 62 210 11,4 % 1 090 9 500 594
320 000–359 000 573 418 76 511 13,3 % 1 298 9 700 744
360 000–399 000 561 058 85 908 15,3 % 1 520 9 900 853
400 000–499 000 999 740 193 042 19,3 % 2 023 10 500 2 022
500 000–599 000 530 643 134 689 25,4 % 2 878 11 300 1 527
600 000–799 000 382 666 119 313 31,2 % 3 773 12 100 1 444
800 000–999 000 119 825 44 721 37,3 % 4 846 13 000 581
Mer än en miljon 113 810 51 285 45,1 % 6 849 15 200 780
Totalt 8 269 562 1 089 742 13,2 % 1 303 9 900 10 772
Källa: SCB
FOTNOT: Om tabellen och diagrammet

Genomsnitten i tabellen ovan, och diagrammet, räknas på personer över 20 år, eftersom barn sällan äger fastigheter.
Inkomsterna gäller förvärvsinkomster, det vill säga alla skattepliktiga inkomster som kommer från lön, bidrag eller näringsverksamhet. Personer med 0 kronor i taxerad förvärvsinkomst kan ha haft kapitalinkomster som de betalat så mycket skatt för att de är berättigade att göra rot-avdrag.

Kommunerna med mest och minst rot-avdrag

Kommunerna där det betalades ut mest rot-avdrag per invånare 2021
Kommun Rot-avdrag, tkr
Antal invånare
Rot- avdrag, kr per inv
1 Danderyd 122 463 32 712 3 744
2 Lidingö 136 296 48 005 2 839
3 Lomma 62 056 24 876 2 495
4 Täby 177 803 72 755 2 444
5 Vellinge 80 544 36 915 2 182
Kommunerna där det betalades ut minst rot-avdrag per invånare 2021
1 Dorotea 1 014 2 498 406
2 Åsele 1 296 2 805 462
3 Kiruna 11 394 22 664 503
4 Gällivare 8 808 17 462 504
5 Pajala 3 121 5 966 523
Riket 12 173 686 10 379 295 1 173
Källa: Skatteverket (prel )
LÄS MER: Så funkar rot-avdrag

Rot-avdraget är tekniskt sett ett skatteavdrag, men i praktiken fungerar det som ett bidrag. Det betalar 30 procent av arbetskostnaden vid reparation, om- och tillbyggnad av villor, bostadsrätter och fritidshus. Även arbeten på hus som svenskar äger i utlandet är berättigade till rot-avdrag. 2009–2015 var avdraget 50 procent av arbetskostnaden.

Den som äger en privatbostad och renoverar eller bygger om hemma får rabatten redan på fakturan. Det beloppet (rot-avdraget) får hantverkaren/byggfirman i stället från Skatteverket, efter att ha fyllt i en blankett på nätet. Den här transaktionen, som tekniskt sett är ett avdrag från köparens inkomstskatt, sker automatiskt, utan att personen behöver ansöka om det. Fram till och med 2014 behövde heller inga kvitton lämnas in, men senare har reglerna skärpts något.

Avdraget är begränsat till 50 000 kr per person och år. Makar som äger en bostad tillsammans kan alltså få bidrag till att bygga om hemma med upp till 100 000 kr per år. Hyresgäster och de som äger hyresfastigheter kan inte få rot-avdrag.

Senast uppdaterad: 29 januari, 2022