Mest rot-avdrag i välbärgade kommuner

Sned fördelning av renoveringsbidrag

Ju högre inkomster, desto mer utnyttjas rot-avdraget.

Ju högre inkomster, desto mer utnyttjas rot-avdraget.

En miljon ägare av villor, bostadsrätter och fritidshus får bidrag varje år för att renovera eller bygga till. Även fritidshus som svenskar äger i utlandet kan renoveras med rot-avdrag.

Men hyresgäster, eller ägare till hyreshus, kan inte få rot-avdrag.

10 000 kr i genomsnitt

I genomsnitt betalades det ut cirka 10 000 kronor per person som fick rot-avdrag 2020.

Räknar man i stället på rot-avdrag per invånare, som i kartan ovan, är summorna mycket lägre. Genomsnittet i Sverige är 1 047 kronor per invånare.

Alla invånare äger ju inte hus eller bostadsrätt, och alla som äger sin bostad utnyttjar inte rot-avdraget varje år.

Mer bidrag till de rikaste

Mönstret är att det betalas ut mer rot-avdrag i kommuner där medelinkomsten är hög. Det följer i sin tur av att personer med höga inkomster utnyttjar rot-avdraget mer. De renoverar oftare och för större belopp än personer med lägre inkomster. Räknat i kronor per invånare går det åtta gånger mer i rot-avdrag till Danderyd än till Haparanda.

I diagrammet ovan, och i tabellen nedan, syns hur rot-avdraget fördelas mellan olika inkomstgrupper. Den statistiken går bara att få fram när taxeringen är klar, vilket innebär att vi här redovisar uppgifter från 2019, som är det senast tillgängliga året.

Miljarder till miljoninkomster

Fram till och med 2015 uppgick rot-avdraget till 50 procent av arbetskostnaden, från 2016 är avdraget 30 procent.

Men mönstret ser likadant ut alla år som rot-avdraget funnits i sin nuvarande form. 2019 gick mer än en tredjedel av pengarna – 3,6 miljarder – till personer med årsinkomst över 500 000 kronor.

684 miljoner kronor betalades ut till gruppen som hade årsinkomst över en miljon 2019. Genomsnittsbeloppet de fick var 14 800 kronor.

Under hela perioden 2009–2019 har personer med årsinkomst över en miljon fått 6,7 miljarder i bidrag till att renovera sina egna bostäder och fritidshus.

 

Skattelättnad i form av rot-avdrag i riket 2019, fördelad på olika inkomstklasser
Antal invånare 20 år eller äldre Skattelättnad i form av rot-avdrag
Taxerad
årsinkomst
Totalt i be-
folkningen
Antal med
rot-avdrag
Andel med
rot-avdrag
Avdrag per
inv 20+ år
Avdrag
i snitt
Summa,
milj kr
0 (se fotnot) 671 454 5 012 0,7 % 55 7 300 37
1 000–39 000 379 082 7 064 1,9 % 94 5 000 36
40 000–79 000 650 817 32 302 5,0 % 251 5 000 163
80 000–119 000 741 045 55 689 7,5 % 415 5 500 308
120 000–159 000 539 691 54 164 10,0 % 611 6 100 330
160 000–199 000 507 919 54 988 10,8 % 735 6 800 373
200 000–239 000 459 992 48 681 10,6 % 810 7 700 373
240 000–279 000 503 356 51 521 10,2 % 870 8 500 438
280 000–319 000 558 932 61 413 11,0 % 998 9 100 558
320 000–359 000 586 599 73 909 12,6 % 1 188 9 400 697
360 000–399 000 560 309 81 575 14,6 % 1 393 9 600 780
400 000–499 000 1 004 445 186 697 18,6 % 1 905 10 200 1 913
500 000–599 000 479 999 111 910 23,3 % 2 577 11 100 1 237
600 000–799 000 362 303 104 320 28,8 % 3 408 11 800 1 235
800 000–999 000 112 518 38 668 34,4 % 4 382 12 800 493
Mer än en miljon 105 503 43 878 41,6 % 6 145 14 800 648
Totalt 8 223 964 1 011 791 12,3 % 1 169 9 500 9 618
Källa: SCB
FOTNOT: Om tabellen och diagrammet

Genomsnitten i tabellen ovan, och diagrammet, räknas på personer över 20 år, eftersom barn sällan äger fastigheter.
Inkomsterna gäller förvärvsinkomster, det vill säga alla skattepliktiga inkomster som kommer från lön, bidrag eller näringsverksamhet. Personer med 0 kronor i taxerad förvärvsinkomst kan ha haft kapitalinkomster som de betalat så mycket skatt för att de är berättigade att göra rot-avdrag.

Kommunerna med mest och minst rot-avdrag

Kommunerna där det betalades ut mest rot-avdrag per invånare 2020
Kommun Rot-avdrag, tkr
Antal invånare
Rot- avdrag, kr per inv
1 Danderyd 104 296 32 677 3 192
2 Lidingö 113 249 48 021 2 358
3 Täby 146 589 72 632 2 018
4 Lomma 49 822 24 911 2 000
5 Vellinge 66 214 36 888 1 795
Kommunerna där det betalades ut minst rot-avdrag per invånare 2020
1 Haparanda 3 803 9 595 396
2 Jokkmokk 2 110 4 856 434
3 Åsele 1 265 2 797 452
4 Dorotea 1 150 2 505 459
5 Pajala 2 954 5 974 495
Riket 10 871 397 10 378 483 1 047
Källa: Skatteverket (prel )
LÄS MER: Så funkar rot-avdrag

Rot-avdraget är tekniskt sett ett skatteavdrag, men i praktiken fungerar det som ett bidrag. Det betalar 30 procent av arbetskostnaden vid reparation, om- och tillbyggnad av villor, bostadsrätter och fritidshus. Även arbeten på hus som svenskar äger i utlandet är berättigade till rot-avdrag. 2009–2015 var avdraget 50 procent av arbetskostnaden.

Den som äger en privatbostad och renoverar eller bygger om hemma får rabatten redan på fakturan. Det beloppet (rot-avdraget) får hantverkaren/byggfirman i stället från Skatteverket, efter att ha fyllt i en blankett på nätet. Den här transaktionen, som tekniskt sett är ett avdrag från köparens inkomstskatt, sker automatiskt, utan att personen behöver ansöka om det. Fram till och med 2014 behövde heller inga kvitton lämnas in, men senare har reglerna skärpts något.

Avdraget är begränsat till 50 000 kr per person och år. Makar som äger en bostad tillsammans kan alltså få bidrag till att bygga om hemma med upp till 100 000 kr per år. Hyresgäster och de som äger hyresfastigheter kan inte få rot-avdrag.

Senast uppdaterad: 31 januari, 2021