Ränteavdrag en rysare i statsbudgeten

Vid 5 procents ränta kostar avdragen 52 miljarder.

Räkneexempel som visar vad dagens bostadslån skulle kosta staten om räntan var högre.

Ägda bostäder stöds med 27 miljarder per år.

De som äger sina bostäder får fem gånger mer i skattelättnad än de med lägst inkomster får i bostadsbidrag.

Den som ska låna pengar vet att banken kräver att hushållet klarar betydligt högre ränta än de 1,64 procent som var genomsnittet i slutet av 2019. Sex, sju procent är inte ovanligt att man måste ta höjd för. Men hur går det för staten om räntan stiger?

Som hela rättsväsendet

Med den nivå på hushållens bostadslån som rådde i slutet av 2019 kostar varje procentenhets höjning staten drygt 10 miljarder.

Vid en räntenivå på 5 procent skulle statens kostnad för avdragen bli över 50 miljarder. Det är i samma storleksordning som den sammanlagda kostnaden för hela rättsväsendet, det vill säga polis, domstolar och kriminalvård.

En annan sak att beakta i det längre perspektivet är att hushållens bostadslån hela tiden växer. 2019 ökade de med 4,7 procent.

27 miljarder till ägda bostäder

Redan nu uppgår ränteavdragen för bostadslån till 17 miljarder kronor på ett år. Tillsammans med rot-avdrag blir det 27 miljarder i subventioner till ägda bostäder 2019.

Om inte rot-avdraget sänkts från 50 till 30 procent skulle kostnaden för det varit minst sex miljarder högre.

Hur mycket är 27 miljarder?

I statsbudgeten är 27 miljarder mer än vad det kostar att upprätthålla standarden på landets alla vägar och järnvägar (25 mrd).

Det kan också jämföras med bostadsbidragen, till dem med lägst inkomster: cirka 5 miljarder kronor per år.

Mest pengar till höginkomsttagare

I hushållskassan motsvarar 27 miljarder drygt 700 kronor i månaden, om pengarna fördelas jämnt bland alla som bor i villa eller bostadsrätt. Men det gör de ju inte.

Störst ränteavdrag gör personer med mycket höga inkomster, enligt statistik från SCB. Detsamma gäller rotavdragen.

Förändringen av fastighetsskatten, som skedde 2008, gynnade också mest de välbeställda. För många villaägare i storstadsområden gav det flera tusen kronor mer i plånboken varje månad.

Stöd till att bygga hyresrätter

2017 infördes ett investeringsstöd för att bygga hyresrätter och studentbostäder. Det är villkorat bland annat med högsta hyresnivå, och enligt SCB:s statistik har det också lett till att inflyttningshyrorna är lägre i hus som byggts med investeringsstöd.

Från 2017 när stödet infördes fram till 1 maj 2020 hade bidrag till cirka 29 000 hyreslägenheter och 6 000 studentbostäder beviljats.

Stödet togs bort men kom igen

I statsbudgeten för 2019, som beslutades i december 2018, togs investeringsstödet bort med mycket kort varsel. Men nu har investeringsstödet återinförts med delvis nya regler från 1 februari 2020.

Regeringen beslutade också om en övergångslösning som innebar att 1,6 miljarder betalades ut i investeringsstöd under 2019. För 2020 är 2,1 miljarder anslagna i statens budget och från 2021 och framåt ökar stödet till cirka 3 miljarder kronor per år.

LÄS MER: Om källor och beräkningar

Ränteavdrag för bostadslån: Uträkningen är baserad på SCBs finansmarknadsstatistik för december 2019. Hushållens utestående bostadslån var då 3 445 miljarder kronor, och den genomsnittliga räntenivån var enligt samma källa 1,64 procent.

Siffran för rot-avdrag 2019 är preliminär och hämtad från Skatteverket.

Ändrad fastighetsbeskattning: Skillnaden 2010 mellan de nya fastighets­avgifterna och vad villaägarna skulle betalat enligt den tidigare fastighetsbeskattningen, uppgår till 17 miljarder kronor. Källa: SCB och Rådhusgruppen.

Antal bostäder i Sverige 2018: cirka 1,9 miljoner egnahem, 1,2 miljoner bostadsrätter och 1,9 miljoner lägenheter med hyresrätt.

Investeringsstöd: Uppgifter från Boverket.

Kostnad för rättsväsende och infrastruktur: Statens budget 2020.

Hyresgästföreningen tycker: Ta bort orättvisa villkor

Hyresgästföreningen vill ha likvärdiga villkor mellan boendeformerna. Till exempel att rot-avdraget ska gälla för alla, oavsett om renoveringarna betalas direkt eller via hyran.

 

Senast uppdaterad: 9 oktober, 2020