30 miljarder i stöd till ägda bostäder

Ägda bostäder stöds med 30 miljarder per år.

De som äger sina bostäder får sex gånger mer i skattelättnad än de med lägst inkomster får i bostadsbidrag.

Den som äger en villa eller bostadsrätt får dra av 30 procent av sina låneräntor i deklarationen. Dessutom får de som äger sina bostäder, eller fritidshus, bidrag till renoveringar.

Sammantaget kostade ränte- och rotavdragen statskassan nära 30 miljarder år 2021.

Kunde varit ännu mer

Men om inte rot-avdraget sänkts från 50 till 30 procent av arbetskostnaden för några år sedan hade summan varit minst åtta miljarder högre.

Den andra delen av subventionerna, ränteavdraget, har legat kvar på samma nivå i flera år. Detta trots att hushållens bostadslån stadigt ökar.

Förklaringen är att räntenivåerna sjunkit många år i rad – men nu stiger räntorna igen. Med konsekvenser inte bara för hushållen utan även för statens budget.

Hur mycket är 30 miljarder?

I statsbudgeten motsvarar 30 miljarder – summan av subventionerna till ägda bostäder – kostnaden för att upprätthålla standarden på landets alla vägar och järnvägar.

Det kan också jämföras med bostadsbidragen, till dem med lägst inkomster: 4,6 miljarder kronor 2021

Mest pengar till höginkomsttagare

I hushållskassan motsvarar 30 miljarder cirka 800 kronor i månaden, om pengarna fördelas jämnt bland alla som bor i villa eller bostadsrätt. Men det gör de ju inte.

Störst ränteavdrag gör personer med mycket höga inkomster, enligt statistik från SCB. Detsamma gäller rotavdragen.

Förändringen av fastighetsskatten, som skedde 2008, gynnade också mest de välbeställda. För många villaägare i storstadsområden gav det flera tusen kronor mer i plånboken varje månad.

Stöd till att bygga hyresrätter

2017 infördes ett investeringsstöd för att bygga hyresrätter och studentbostäder. Det är villkorat bland annat med högsta hyresnivå, och enligt SCB:s statistik har det också lett till att inflyttningshyrorna är lägre i hus som byggts med investeringsstöd.

Från 2017 när stödet infördes fram till 31 december 2021 hade bidrag till cirka 46 000 hyreslägenheter och drygt 6 500 studentbostäder beviljats.

Under 2021 betalades 3,7 miljarder ut i stöd till att bygga hyresrätter och studentbostäder.

LÄS MER: Om källor och beräkningar

Ränteavdrag för bostadslån: Uträkningen är baserad på SCBs finansmarknadsstatistik för december 2021. Hushållens utestående bostadslån var då 3 934 miljarder kronor, och den genomsnittliga räntenivån var enligt samma källa 1,47 procent.

Siffran för rot-avdrag 2021 är preliminär och hämtad från Skatteverket.

Ändrad fastighetsbeskattning: Skillnaden 2010 mellan de nya fastighets­avgifterna och vad villaägarna skulle betalat enligt den tidigare fastighetsbeskattningen, uppgår till 17 miljarder kronor. Källa: SCB och Rådhusgruppen.

Antal bostäder i Sverige 2020: cirka 1,9 miljoner egnahem, 1,2 miljoner bostadsrätter och 1,9 miljoner lägenheter med hyresrätt.

Investeringsstöd: Uppgifter från Boverket.

Kostnad för infrastruktur: Statens budget 2022.

 

Senast uppdaterad: 23 oktober, 2022