Ränteavdrag en rysare i statsbudgeten

Om räntorna stiger till 5 procent kostar avdragen 49 miljarder.

Räkneexempel som visar vad dagens bostadslån skulle kosta staten om räntan var högre.

Ägda bostäder stöds med 25 miljarder per år.

De som äger sina bostäder får fem gånger mer i skattelättnad än de med lägst inkomster får i bostadsbidrag.

Den som ska låna pengar vet att banken kräver att hushållet klarar betydligt högre ränta än de 1,61 procent som var genomsnittet i slutet av 2018. Sex, sju procent är inte ovanligt att man måste ta höjd för. Men hur går det för staten om räntan stiger?

Som hela försvarsbudgeten

Med den nivå på hushållens bostadslån som rådde i slutet av 2018 kostar varje procentenhets höjning staten nästan 10 miljarder. Vid en räntenivå på 5 procent skulle statens kostnad för avdragen bli 49 miljarder. Det är i samma storleksordning som anslaget till försvaret.

En annan sak att beakta i det längre perspektivet är att hushållens bostadslån hela tiden växer. 2018 ökade de med 5,6 procent.

25 miljarder till ägda bostäder

Ränte- och rotavdrag till ägda bostäder kostade statskassan drygt 25 miljarder 2018. Om inte rot-avdragen sänkts från 50 till 30 procent skulle kostnaden för dem varit minst sex miljarder högre.

Hur mycket är 25 miljarder?

I statsbudgeten är 25 miljarder ungefär lika mycket som anslaget till Polisen, eller kostnaden för att upprätthålla standarden på landets alla vägar och järnvägar.

Det kan också jämföras med bostadsbidragen, till dem med lägst inkomster: 4,9 miljarder kronor.

Mest pengar till höginkomsttagare

I hushållskassan motsvarar 25 miljarder 700 kronor i månaden, om pengarna fördelas jämnt bland alla som bor i villa eller bostadsrätt. Men det gör de ju inte.

Störst ränteavdrag gör personer med mycket höga inkomster, enligt statistik från SCB. Detsamma gäller rotavdragen.

Förändringen av fastighetsskatten, som skedde 2008, gynnade också mest de välbeställda. För många villaägare i storstadsområden gav det flera tusen kronor mer i plånboken varje månad.

Stöd till att bygga och renovera hyresrätter

2017 infördes ett investeringsstöd för att bygga hyresrätter och studentbostäder samt ett mindre stöd till renovering och energieffektivisering av hyreslägenheter i ”områden med socioekonomiska utmaningar”. Det första stödet är villkorat med bland annat högsta hyresnivå, det andra innehåller en del som ska ge rabatt på hyran efter ombyggnad.

Under 2018 betalades 1,4 miljarder ut i investeringsstöd, och 143 miljoner i stöd till renovering och energieffektivisering.

Stödet ska återinföras

I statsbudgeten för 2019, som beslutades i december 2018, togs investeringsstödet bort med mycket kort varsel. Men nu har regeringen beslutat att ansökningar som kom in före den 1 januari 2019 ska kunna beviljas, och att investeringsstödet ska återinföras i någon form.

Regeringens förslag till nya regler för investeringsstöd ska behandlas i riksdagen under hösten och är tänkta att gälla från 1 januari 2020.

LÄS MER: Om källor och beräkningar

Ränteavdrag för bostadslån: Uträkningen är baserad på SCBs finansmarknadsstatistik för december 2018. Hushållens utestående bostadslån var då 3 289 miljarder kronor, och den genomsnittliga räntenivån var enligt samma källa 1,61 procent.

Siffran för rot-avdrag 2018 är preliminär och hämtad från Skatteverket.

Ändrad fastighetsbeskattning: Skillnaden 2010 mellan de nya fastighets­avgifterna och vad villaägarna skulle betalat enligt den tidigare fastighetsbeskattningen, uppgår till 17 miljarder kronor. Källa: SCB och Rådhusgruppen.

Antal bostäder i Sverige 2017: cirka 1,9 miljoner egnahem, 1,1 miljon bostadsrätter och 1,8 miljoner lägenheter med hyresrätt.

Investeringsstöd och stöd till renovering och energieffektivisering: Uppgifter från Boverket.

Kostnad för polis, försvar, infrastruktur: Statens budget 2019.

Hyresgästföreningen tycker: Ta bort hyrskatten

Hyresgästföreningen vill ha likvärdiga villkor mellan boendeformerna. Till exempel att rot-avdraget ska gälla för alla, oavsett om renoveringarna betalas direkt eller via hyran.

 

Senast uppdaterad: 15 augusti, 2019