52 miljarder i stöd till ägda bostäder

Så mycket kostade rot- och ränteavdraget under 2023. Det är 15 gånger så mycket som bostadsbidraget och 12 gånger så mycket som investeringsstödet till hyresrätter.

Innehåll på denna sida

Ränteavdraget rusar i kostnad
Hur mycket är 52 miljarder?
Mest till de med höga inkomster
Inget mer stöd till att bygga hyresrätter
Om källor och beräkningar

Ränteavdraget rusar i kostnad

Totalt kostade de statliga subventionerna till boende drygt 60 miljarder under 2023, där ränteavdraget utgjorde nästan 70 procent av kostnaden.

Ränteavdraget på bolån är den subvention till boende som har ökat allra mest det senaste året, och det är på grund av de stigande bolåneräntorna. Kostnaden för ränteavdraget ökade med 19 miljarder (86 procent) mellan 2022 och 2023.

Varje procentenhets höjning av räntan innebär en ytterligare kostnad på 12 miljarder i ränteavdrag på bolån.
 

Hur mycket är 52 miljarder?

Kostnaden för ränte- och rotavdraget kan ställas i proportion till delar av statens budgetproposition för 2023. De båda avdragen kostade gemensamt mer än vad som budgeterats för: