Hyran tar stor del av inkomsten

Hushållen i Sverige lägger drygt en femtedel av sin disponibla inkomst på boende under 2021. Men det är stor skillnad mellan både upplåtelseformer och hushållstyper.

Innehåll på denna sida

Hyran tar stor del av inkomsten
Hyresgäster betalar mest även i kronor
Ensamstående får minst över
Vad ingår i boendekostnaderna?

Hyran tar stor del av inkomsten

Störst andel av den disponibla inkomsten går åt för hushåll som bor i hyresrätt, där drygt 27 procent av inkomsten går till hyra.

För hushåll i bostadsrätt och äganderätt (villa) är andelen cirka 19 respektive 16 procent. I det ägda boendet är även amorteringar inräknade i boendeutgiften.
 

Hyresgäster betalar mest även i kronor

Hur stor andel av inkomsten som går åt till boende påverkas givetvis även av hur höga hushållens inkomster är. Boende i hyresrätt har generellt sett lägre inkomster, relativt till de som äger sina bostäder.

Men skillnaderna kan inte endast förklaras av inkomstnivåer. Hushåll i hyresrätt betalar även mest för boende i månaden, vid en jämförelse av bostäder med liknande storlek.

En anledning till att hyresrätten är den dyraste boendeformen är att boendekostnaderna har utvecklats olika över tid. Där hyrorna har stigit betydligt mer än kostnaderna för att bo i villa.

Ensamstående får minst över

Ensamstående hushåll är de som lägger störst andel av sina inkomster på boende, oavsett upplåtelseform. Allra mest är det dock i hyresrätt.

Ensamstående hushåll med barn lägger mer än 34 procent av inkomsten på hyra. Andelen är betydligt lägre för motsvarande hushåll i både bostadsrätt och villa.
 

Vad ingår i boendekostnaderna?

Uppgifterna är hämtade från Statistiska centralbyråns (SCB) undersökning Hushållens boendeutgifter. Det är en slumpmässig urvalsundersökning där individer 18 år och äldre, samt de hushåll de tillhör ingår.

Det senast tillgängliga året är 2021. Uppgifterna är därför inhämtade innan samhället upplevde de verkligt kraftiga höjningar i räntor, elpriser och andra kostnader kopplat till boende.

Boendeutgiften inkluderar: