Hyran tar stor del av inkomsten

Hyran tar i snitt 27 procent av inkomsten.

I hyresrätt tar boutgiften i genomsnitt 27 procent av inkomsten, i egnahem bara 16 procent.

I genomsnitt, i alla hushåll och alla boendeformer, går ungefär en femtedel av den disponibla inkomsten till boendet. Men det är stor skillnad mellan både upplåtelseformer och hushållstyper.

För hyresgästerna tar hyran i genomsnitt 27 procent av hushållets disponibla inkomst. För hushåll i bostadsrätt är motsvarande siffra 19 procent, och för villaägare 16 procent.

Då är även amorteringar inräknade i den genomsnittliga boendeutgiften för villaägare och bostadsrättsinnehavare.

Inkomsterna lägre

Måttet på hur stor andel av inkomsten som boendet tar påverkas naturligtvis också av hur höga inkomsterna är. Hyresgäster har i genomsnitt lägre inkomst än de som äger sina bostäder, och skillnaden gentemot de andra grupperna har ökat.

Men också boendekostnaderna har utvecklats olika. Även här är det hyresgäster som är de stora förlorarna, med hyror som stigit mycket mer än kostnaderna för att bo i eget småhus.

För kvinnliga pensionärer i hyresrätt går nästan 40 procent av pengarna till hyran.

För ensamstående, särskilt pensionärer, går en större del av inkomsten till boendet.

Ensamstående får minst över

De som lägger störst andel av sina inkomster på boendet är, förstås, de som bor ensamma. För en ensamstående kvinnlig pensionär går i genomsnitt 39 procent av hushållskassan till boendet – om hon bor i hyresrätt. Bor hon i eget hus står boendekostnaden bara för 21 procent av den disponibla inkomsten.

Hyresgäster betalar mest även i kronor

SCB:s kartläggning av hushållens boendeutgifter visar inte bara att hyresgäster lägger störst andel av sina inkomster på boendet, utan att de också betalar mest per månad när man jämför bostäder av liknande storlek.

 

LÄS MER: Källor och definitioner

Siffrorna på den här sidan kommer från SCB:s undersökning Hushållens boendeutgifter.
Undersökningen baserar sig på ett slumpmässigt urval av individer 18 år och äldre samt de hushåll som de utvalda personerna tillhör.

Disponibel inkomst är summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt.

För att det ska vara möjligt att jämföra boendeutgifter mellan olika upplåtelseformer ingår inte hushåll som bor i till exempel andrahandsboende, studentbostäder, seniorbostäder, egen hyresfastighet etc.

Boendeutgiften i hyresrätt är summan av hyran och egna utgifter för underhåll och reparation.

Boendeutgiften i bostadsrätt är summan av avgift till bostadsrättsföreningen, ränteutgift och amortering samt egna utgifter för  underhåll och reparation. Den är också korrigerad med hänsyn till skatteeffekt.

Boendeutgiften i äganderätt är summan av ränteutgift, tomträttsavgäld, amortering, driftsutgift (t ex uppvärmning, vatten, avlopp och sophämtning) samt utgifter för underhåll och reparation. Den är också korrigerad med hänsyn till skatteeffekt.

Skatteeffekten är en minskning eller ökning av skatt på grund av skattereduktion för underskott av kapital och för underhåll och reparation som avser bostaden samt hushållets fastighetsavgift för bostaden.

Senast uppdaterad: 23 november, 2022