Sedan 2008 har hyresnivån stigit med 19 procent.

Om hyreshöjningarna följt KPI sedan 2008 skulle hyran för 70 kvm vara 500 kr lägre.

De flesta år har hyrorna höjts mer än KPI.

De flesta år har hyrorna höjts mer än inflationen (KPI).

Hyreshöjningar i tio år
klart högre än inflationen

De senaste tre åren har den allmänna prisnivån, mätt som konsumentprisindex KPI, börjat stiga något efter att ha legat i princip stilla sedan 2013. Samtidigt har den genomsnittliga hyreshöjningen, enligt SCB, stannat kring en procent.

Det vill säga; under 2016–2018 höjdes hyrorna mindre än inflationen.

Men det sker efter ett antal år när det varit precis tvärtom. Det innebär att hyrorna höjts betydligt mer än KPI om man ser det över en lite längre period – ja, faktiskt vilken period som helst utom just 2016–2018.

Hyreshöjning: 19 procent

Under de tio år som visas i diagrammen här intill steg inflationen, mätt som KPI, med 9 procent. Samtidigt höjdes hyrorna med totalt 19 procent.

Det betyder att en 70 kvadratmeter stor lägenhet, med en månadshyra på 5 050 kronor 2008, skulle haft en hyra på drygt 5 500 kronor 2018 om hyreshöjningarna följt KPI. Nu blev höjningen i stället dubbelt så hög, till 6 040 kronor.

Snitthyrorna steg 27 procent

I den här uträkningen har vi utgått från genomsnittliga hyreshöjningar, som redovisas år för år av SCB. Det vill säga resultatet av årliga förhandlingar mellan hyresvärdar och hyresgäster, eller – oftast – mellan deras organisationer.

Tittar man i stället på hur mycket de genomsnittliga hyrorna har stigit mellan 2008 och 2018 är ökningen större: 27 procent. Det beror bland annat på att det byggts många nya hus med höga hyror de senaste åren, samtidigt som många äldre lägenheter renoverats till högre standard med hyreshöjningar som följd. Detta drar upp genomsnitten.

Jämför med villaägande

På en annan sida kan du jämföra kostnadsutvecklingen i hyresrätt med boende i eget småhus.

 

Senast uppdaterad: 8 oktober, 2018