Hyresrätt är dyraste boendeformen

Det är dyrare att bo i en hyresrätt än i en bostad som man själv äger. Det visar Statistiska centralbyråns kartläggning av hushållens boendekostnader.

Innehåll på denna sida

Dyrast att bo i hyresrätt
2 600 kronor mindre i villa
Hushåll med lägst inkomst betalar mest
Vad ingår i boendekostnaderna?

Dyrast att bo i hyresrätt

Hushåll betalar mer för boendet i hyresrätt, jämfört med om de bor i bostadsrätt eller äganderätt (villa).

Vid en jämförelse av boendekostnaden mellan upplåtelseformerna, oavsett bostaden storlek, ser det däremot ut som att villaboende är dyrast. Men villor är i genomsnitt mycket större än både hyresrätter och bostadsrätter.

En jämförelse efter antal rum ger i stället en mer rättvisande bild av skillnaden i boendekostnad mellan de olika upplåtelseformerna.
 

2 600 kronor mindre i villa

Det kan skilja sig upp till ett par tusen i månaden i boendekostnad, till hyresrättens nackdel.

För en bostad med fyra rum och kök skiljer det drygt 2 640 kronor i månaden mellan villa och hyresrätt. Där är även amortering inräknad i kostnaden för villaboendet. För tre rum och kök är skillnaden 1 200 kronor.

Även bostadsrätten är billigare än hyresrätten, upp till drygt 1 460 kronor i skillnad, beroende på antal rum.

Hushåll med lägst inkomst betalar mest

Anledningen till att boende i hyresrätt lägger en större andel av sin inkomst på boende är inte enbart för att deras inkomster är lägre, utan även på grund av att det är dyrare att bo i hyresrätt än i ägda bostäder i samma storlek.

Att hyresrätten är dyrare att bo i är till viss del på grund av beskattningen mellan hyrt och ägt boende skiljer sig åt. Där skattesystemet har en benägenhet att gynna bostadsägande.

Vad ingår i boendekostnaderna?

Uppgifterna är hämtade från Statistiska centralbyråns (SCB) undersökning Hushållens boendeutgifter. Det är en slumpmässig urvalsundersökning där individer 18 år och äldre, samt de hushåll de tillhör ingår.

Det senast tillgängliga året är 2021. Uppgifterna är därför inhämtade innan samhället upplevde de verkligt kraftiga höjningar i räntor, elpriser och andra kostnader kopplat till boende.

Boendeutgiften inkluderar: