Privata nybyggnadshyror ökar mest

Hyrorna i nya hus är högst hos privata värdar.

Nybyggnadshyrorna i allmännyttan har inte ökat lika mycket som i privata hyreshus.

Hyresökningen har hejdats i små kommuner.

Bara i de minsta kommunerna har nybyggnadshyrorna gått ned.

Hyrorna i nybyggda hus slår ständigt nya rekord. År 2017 var riksgenomsnittet 1 742 kronor per kvadratmeter, vilket motsvarar en månadshyra på 10 162 kronor för en 70 kvm stor lägenhet. Genomsnittet i hela beståndet för en så stor lägenhet är drygt 6 200 kronor.

Ökningen de senaste åren har varit kraftig. Mellan 2014 och 2017 steg nybyggnadshyrorna i genomsnitt med 10 procent, samtidigt som den allmänna prisnivån, KPI, bara stigit med 2,7 procent.

Allmännyttans ökning hejdad

Alla hyror i nybyggda hus är mycket högre än i det äldre beståndet, men det finns intressanta skillnader i nivåerna.

Det är framför allt de privata bostadsföretagens hyror som dragit iväg. De har ökat med 15,5 procent mellan 2014 och 2017, medan allmännyttans hyror i nybyggen ökat med 3,5 procent.

En förklaring kan vara att de allmännyttiga bostadsföretagen har en större andel av sin produktion i små kommuner, där uppgången inte varit lika kraftig.

Storstockholm drar iväg

Högsta hyrorna i nybyggt finner man i Storstockholm – där är genomsnittet för 70 kvm 12 000 kronor i månaden. De andra två storstadsregionerna hamnar cirka 1 000 respektive 2 000 kronor under det.

Vi ser också att hyresnivån i gruppen större kommuner, de som har mer än 75 000 invånare, stigit kraftigt och nu är högre än nivån i Malmöregionen.

Mindre kommuner avviker

I gruppen mindre kommuner, de som har mindre än 75 000 invånare, syns en tydlig minskning av nybyggnadshyrorna mellan 2015 och 2017. Där stannar snitthyran i en nybyggd 70 kvm lägenhet på cirka 8 400 kronor.

På mindre orter dominerar de kommunala bostadsföretagen som byggherrar, och här har också allmännyttans koncept med Kombo-hus – gemensamma ramupphandlingar för att sänka byggkostnaden – använts flitigt.

LÄS MER: Om statistiken

Uppgifterna är hämtade från SCBs statistikdatabas, Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter 2017.
Undersökningen baseras på gruppbyggda småhus och flerfamiljshus som blev färdiga 2017 och upplåts med hyresrätt respektive bostadsrätt. Specialbostäder ingår inte i undersökningen.
På den här sidan analyseras endast inflyttningshyrorna i nybyggda hyreslägenheter. På en annan sida jämförs de med boendekostnaden i nybyggda bostadsrätter.

Senast uppdaterad: 5 oktober, 2018