Stöd pressar snitthyran i nybyggen

Hyrorna i nya hus är högst hos privata värdar.

När även privata hyresvärdar bygger med investeringsstöd sjunker snitthyran.

Storstockholm drar iväg.

I mindre kommuner används investeringsstödet flitigt vilket håller nere hyresnivån.

Hyrorna i nybyggda hus är höga, och har ökat kraftigt i flera år. Men 2020 har ökningen hejdats, framför allt hos de privata bostadsföretagen.

Förklaringen kan vara att en allt större andel av bostäderna även hos privata hyresvärdar byggs med investeringsstöd.

År 2020 var riksgenomsnittet 1 868 kronor per kvadratmeter, vilket motsvarar en månadshyra på nära 11 000 kronor för en 70 kvm stor lägenhet. Genomsnittet i hela beståndet för en så stor lägenhet samma år var 6 860 kronor.

Lägre ökning i allmännyttan

Alla hyror i nybyggda hus är mycket högre än i det äldre beståndet, men det finns intressanta skillnader i nivåerna.

Det är framför allt de privata bostadsföretagens hyror som dragit iväg. De har ökat med 22 procent mellan 2014 och 2020, medan allmännyttans hyror i nybyggen ökat med 11 procent.

Investeringsstöd och Kombohus

De allmännyttiga bostadsföretagen har i större utsträckning använt sig av det statliga investeringsstödet, vilket sänker hyresnivån ordentligt.

En annan faktor är allmännyttans koncept Kombo-hus, där gemensamma ramupphandlingar sänker byggkostnaden.

De har också en större andel av sin produktion i små kommuner, där uppgången inte varit lika kraftig.

Storstockholm drar iväg

Högsta hyrorna i nybyggt finner man i Storstockholm – där är genomsnittet för 70 kvm drygt 13 000 kronor i månaden. De andra två storstadsregionerna hamnar cirka 1 700 respektive 2 400 kronor under det.

Vi ser också att hyresnivån i gruppen större kommuner, de som har mer än 75 000 invånare, stigit kraftigt och nu är på liknande nivå som Malmö- och Göteborgsregionerna.

Uppgång i mindre kommuner

I gruppen mindre kommuner, de som har mindre än 75 000 invånare, är nybyggnadshyrorna lägre, men starkt ökande. Där ligger snitthyran i en nybyggd 70 kvm lägenhet på cirka 9 400 kronor.

 

LÄS MER: Om statistiken

Uppgifterna är hämtade från SCBs statistikdatabas, Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter 2020.
Undersökningen baseras på gruppbyggda småhus och flerfamiljshus som blev färdiga 2020 och upplåts med hyresrätt respektive bostadsrätt. Specialbostäder ingår inte i undersökningen.
På den här sidan analyseras endast inflyttningshyrorna i nybyggda hyreslägenheter. På en annan sida jämförs de med boendekostnaden i nybyggda bostadsrätter.

Senast uppdaterad: 3 oktober, 2021