Stöd pressar snitthyran i nybyggen

Hyrorna i nya hus är högst hos privata värdar.

När även privata hyresvärdar bygger med investeringsstöd sjunker snitthyran.

Stödet sänker hyresnivån.

I Storstockholm och i större kommuner användes investeringsstödet mer 2021.

Hyrorna i nybyggda hus är höga, och har ökat kraftigt i flera år. Men 2020 hejdades ökningen, framför allt hos de privata bostadsföretagen.

Förklaringen kan vara att en allt större andel av bostäderna även hos privata hyresvärdar byggs med investeringsstöd, vilket i allmänhet sänker månadshyran med ett par tusen kronor.

Tydlig effekt i större kommuner

Regionalt är effekten särskilt tydlig i Storstockholm och större kommuner utanför storstadsområdena (nedre diagrammet). Där har snitthyran i nybyggen sjunkit ordentligt mellan 2020 och 2021, vilket sammanfaller med en ökad användning av investeringsstödet i de kommungrupperna.

I gruppen större kommuner byggdes 62 procent av lägenheterna med hjälp av investeringsstöd 2021, jämfört med bara 27 procent året innan.

Nybyggnadshyror alltid höga

Alla hyror i nybyggda hus är mycket högre än i det äldre beståndet.

År 2021 var riksgenomsnittet för nybyggda lägenheter 1 863 kronor per kvadratmeter, vilket motsvarar en månadshyra på nära 11 000 kronor för en 70 kvm stor lägenhet. Genomsnittet i hela beståndet för en så stor lägenhet samma år var 6 988 kronor.

Allmännyttan ligger lägre

Även om skillnaden minskat de senaste åren har de allmännyttiga bostadsföretagen fortfarande en något lägre hyresnivå även i nybyggda hus. 2021 skilde det i genomsnitt cirka 700 kronor för en 70 kvm lägenhet.

En orsak kan vara att allmännyttan använt investeringsstödet i större utsträckning. En annan faktor är allmännyttans koncept Kombo-hus, där gemensamma ramupphandlingar sänker byggkostnaden.

De har också en större andel av sin produktion i små kommuner, där uppgången inte varit lika kraftig.

LÄS MER: Om statistiken

Uppgifterna är hämtade från SCBs statistikdatabas, Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter 2021.
Undersökningen baseras på gruppbyggda småhus och flerfamiljshus som blev färdiga 2021 och upplåts med hyresrätt respektive bostadsrätt. Specialbostäder ingår inte i undersökningen.
På den här sidan analyseras endast inflyttningshyrorna i nybyggda hyreslägenheter.

Senast uppdaterad: 1 november, 2022