Privata nybyggnadshyror ökar mest

Hyrorna i nya hus är högst hos privata värdar.

Nybyggnadshyrorna i allmännyttan har inte ökat lika mycket som i privata hyreshus.

Ökningen har hejdats i Göteborg.

I Storgöteborg har hyresnivån i nya hus gått ned något senaste året.

Hyrorna i nybyggda hus slår ständigt nya rekord. År 2018 var riksgenomsnittet 1 780 kronor per kvadratmeter, vilket motsvarar en månadshyra på 10 383 kronor för en 70 kvm stor lägenhet. Genomsnittet i hela beståndet för en så stor lägenhet samma år var drygt 6 400 kronor.

Ökningen de senaste åren har varit kraftig. Mellan 2014 och 2018 steg nybyggnadshyrorna i genomsnitt med 12 procent, samtidigt som den allmänna prisnivån, KPI, bara stigit med 4,3 procent.

Allmännyttans ökning hejdad

Alla hyror i nybyggda hus är mycket högre än i det äldre beståndet, men det finns intressanta skillnader i nivåerna.

Det är framför allt de privata bostadsföretagens hyror som dragit iväg. De har ökat med 17 procent mellan 2014 och 2018, medan allmännyttans hyror i nybyggen ökat med 5 procent.

Investeringsstöd och Kombohus

De allmännyttiga bostadsföretagen har i större utsträckning använt sig av det statliga investeringsstödet, vilket sänker hyresnivån ordentligt.

De har också en större andel av sin produktion i små kommuner, där uppgången inte varit lika kraftig.

Storstockholm drar iväg

Högsta hyrorna i nybyggt finner man i Storstockholm – där är genomsnittet för 70 kvm 12 300 kronor i månaden. De andra två storstadsregionerna hamnar cirka 1 500 kronor under det.

Vi ser också att hyresnivån i gruppen större kommuner, de som har mer än 75 000 invånare, stigit kraftigt och nu ligger på samma nivå som Malmö- och Göteborgsregionerna.

Mindre kommuner avviker

I gruppen mindre kommuner, de som har mindre än 75 000 invånare, är nybyggnadshyrorna 2018 på samma nivå som 2015, efter att till och med ha legat lite lägre åren emellan. Där stannar snitthyran i en nybyggd 70 kvm lägenhet på cirka 8 800 kronor.

På mindre orter dominerar de kommunala bostadsföretagen som byggherrar, och här har också allmännyttans koncept med Kombo-hus – gemensamma ramupphandlingar för att sänka byggkostnaden – använts flitigt, liksom investeringsstödet.

 

LÄS MER: Om statistiken

Uppgifterna är hämtade från SCBs statistikdatabas, Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter 2018.
Undersökningen baseras på gruppbyggda småhus och flerfamiljshus som blev färdiga 2018 och upplåts med hyresrätt respektive bostadsrätt. Specialbostäder ingår inte i undersökningen.
På den här sidan analyseras endast inflyttningshyrorna i nybyggda hyreslägenheter. På en annan sida jämförs de med boendekostnaden i nybyggda bostadsrätter.

Senast uppdaterad: 9 oktober, 2019