Taxorna kan skilja mer än 1 000 kr/mån

2022 stack elpriserna iväg ordentligt.

Alla kostnader som belastar boendet – och hyrorna – har ökat mer än andra priser (KPI).

Fjärrvärmen är tyngsta kostnaden av taxorna.

Elhandelspriset tar en större del av kakan 2022. Året före var dess andel bara 9 procent.

Ungefär en tredjedel av hyran består av taxor och avgifter för värme, el, vatten och avfall. I en genomsnittlig lägenhet på 67 kvm uppgår taxorna till cirka 2 350 kronor per månad.

Men det skiljer mycket mellan kommunerna. I den billigaste kommunen Luleå är den totala kostnaden 1 718 kr/mån medan de som bor i Mörbylånga på Öland får betala 2 874 kronor för samma förbrukning. En skillnad på mer än 1 150 kronor per månad.

Det visar den så kallade Nils Holgersson-rapporten, som varje år jämför taxor och avgifter i Sveriges samtliga kommuner.

Elpriserna slår igenom

Mellan 2021 och 2022 steg den totala taxekostnaden med 14 procent, vilket är mer än dubbelt så mycket som den allmänna prisnivån (KPI) vilken steg med 6 procent.

2022 är det de skenande elhandelspriserna som slår igenom kraftigt. De steg med 150 procent, och fördubblade sin andel av den totala summan för taxor och avgifter.

Övriga taxor och avgifter höjdes, för ovanlighetens skull, mindre än inflationen.

Taxorna höjs mer än hyrorna

Över hela den period som Avgiftsgruppens kartläggning pågått har taxorna höjts mer än både inflation och hyror.Sedan 1996 har de samlade taxorna i genomsnitt stigit med 111 procent, att jämföra med 40 procent för KPI. Hyrorna, som ska betala de höjda taxorna, har under samma period stigit med cirka 60 procent.

Fjärrvärme och storlek avgör

Eftersom kostnaden för uppvärmning utgör ungefär hälften av de samlade taxorna är det oftast fjärrvärmepriset som avgör hur dyr kommunen är att bo i. Där är i allmänhet de kommuner som byggt ut sina fjärrvärmenät under lång tid vinnare.

En annan viktig faktor är kommunens storlek. Små kommuner har allmänt högre taxenivå, och glesbygdskommuner är dyrare än städer. Den skillnaden har dessutom ökat de senaste åren.

Men sådana faktorer förklarar inte hela skillnaden, det finns exempel på både höga och låga taxenivåer i alla typer av kommuner.

I rapporten Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige (pdf, 75 sidor) finns detaljerade siffror för samtliga kommuner. Det finns också på Avgiftsgruppens hemsida nilsholgersson.nu.

LÄS MER: Nils Holgersson-undersökningen

Undersökningens metod är att ”förflytta” en bostadsfastighet till landets alla kommuner och jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp (VA), el och uppvärmning. Undersökningen har genomförts varje år sedan 1996. Bakom den så kallade Avgiftsgruppen står HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta.

Senast uppdaterad: 16 november, 2022