Så stort är behovet av nya bostäder

Bristen kan byggas ikapp – men det är långt kvar

Störst glapp mellan behov och byggda bostäder är det i Stockholmsregionen.

Störst glapp mellan behov och byggda bostäder är det i Stockholmsregionen.

De senaste åren har det byggts fler lägenheter i Sverige än vad enbart befolkningsökningen kräver. Det betyder att det stora underskott på bostäder som byggts upp under många år nu kan börja betas av.

Men bristen är fortfarande stor, särskilt i storstadsområdena.

Hög byggtakt behövs

59 000 nya bostäder per år. Det är Boverkets senaste bedömning av hur mycket som behöver byggas i Sverige perioden 2020–2029. Ungefär 36 000 av de bostäderna behövs för att möta befolkningsökningen, resten för att bli av med den underliggande bostadsbristen inom tio år.

Om den nuvarande höga byggtakten håller i sig, och dessutom höjs i rätt regioner, kan bostadsbristen minska på allvar. Boverket betonar i sin prognos att ökat fokus nu måste läggas på vad som byggs och var. Framför allt att det inte blir för dyrt.

Stor skillnad mellan regioner

Behovet av nya bostäder skiljer sig mycket åt, särskilt mellan storstadsregioner och resten av landet. Enligt Boverket behöver sju av tio nya bostäder byggas i storstadsområdena.

I Stockholmsregionen tillkom i snitt knappt 21 000 bostäder åren 2018–2019. Boverket bedömer nu det årliga behovet till 25 000–30 000. Även i de båda andra storstadsområdena var byggandet 2018–2019 mindre än behovet.

Att den totala siffran för byggandet i Sverige 2018–2019 ändå ligger så nära Boverkets bedömning av behovet beror på att andra regioner i landet byggt mer.

Fakta för alla FA-regioner i kartan

I kartan ovan kan du klicka på den region du är intresserad av och få fram Boverkets bedömning av behov jämfört med vad som faktiskt byggdes (inklusive tillkomna bostäder genom ombyggnad) 2018–2019. Ju rödare en region är desto större är behovet av nybyggnad, uttryckt i antal bostäder per 1 000 invånare.

FA-regioner står för funktionella arbetsmarknader, och kan bestå av allt mellan en enda och 37 kommuner (Stockholm som sträcker sig från Tierp i norr till Trosa i söder). Lista över vilka kommuner som ingår i de olika FA-regionerna finns som bilaga i Boverkets rapport (länk längre ned på sidan).

Hushållen är olika

Boverkets kalkyl bygger på SCB:s prognoser för befolkningsutvecklingen i olika regioner, med särskilt fokus på hur antalet hushåll kan tänkas öka eller minska. Fördelningen av barn, gamla och hur familjemönster ser ut kan skilja en hel del mellan glesbygdslän och storstäder till exempel.

Prognoserna utgår från hur mönstren sett ut tidigare, så skulle våra sätt att leva och bo förändras kraftigt påverkar det också behoven av bostäder.

Ny SCB-prognos sänkte Boverkets kalkyl

Våren 2021 kom SCB med en ny prognos för befolkningsutvecklingen i Sverige fram till 2070. Där räknar man med betydligt mindre folkökning än tidigare, bland annat till följd av minskad invandring och lägre födelsetal.

Det i sin tur, plus ett relativt högt byggande 2020, fick Boverket att justera ned sin bedömning av hur många nya bostäder som behövs resten av perioden. Men bara på nationell nivå, eftersom det ännu saknas uppdaterade regionala prognoser.

Därför diffar siffrorna

I tabellen nedan, och i kartan, visas uppgifter från den ursprungliga rapporten, där behovet för hela Sverige summeras till närmare 65 000 bostäder per år.

Nu har alltså Boverket justerat ned den nationella siffran för behovet av nya bostäder till 59 000 per år, men ännu inte tagit fram regionala uppgifter.

Lokalt finns andra behov

I 24 av landets FA-regioner (de ljusaste i kartan ovan) bedömer Boverket behovet av nya bostäder till noll. Samtidigt påpekar man att till exempel en åldrande befolkning kan motivera både om- och nybyggnad av bostäder för att bättre möta behoven. Just de regionerna har också en ovanligt stor andel av äldre invånare.

Läs hela rapporten Bostadsbyggnadsbehov 2020–2029 (pdf, 74 sidor)

Länk till Boverkets reviderade prognos från 23 juni 2021.

FA-regionerna rangordnade efter vilka som enligt Boverket har störst behov av nya bostäder.
Boverkets bedömning jämfört med faktiskt byggande (inklusive ombyggnad) 2018–2019
FA-region Årligt behov av nya bostäder 2020–2029 Nytillkomna* bostäder 2018–2019, snitt per år Årligt byggbehov per 1000 inv 2020–2029
Stockholm 27 511 20 805 9,7
Göteborg 9 318 7 749 7,6
Malmö-Lund 9 009 8 432 7,5
Linköping-Norrköping 2 642 2 445 5,7
Jönköping 2 110 1 247 7,2
Västerås 1 578 1 389 5,7
Örebro 1 408 1 757 5,3
Halmstad 1 097 683 7,9
Kristianstad-Hässleholm 863 802 4,7
Eskilstuna 831 592 5,5
Växjö 791 1 205 5,5
Kalmar 740 861 5,1
Falun-Borlänge 727 433 4,5
Borås 699 556 4,4
Skövde-Skara 674 680 3,6
Karlstad 602 1 140 2,3
Umeå 587 1 279 3,7
Gävle 503 744 3,0
Trollhättan-Vänersborg 500 810 2,4
Karlskrona 381 339 2,7
Gotland 316 279 5,3
Ljungby 265 106 6,8
Sundsvall 246 392 1,6
Lidköping-Götene 210 253 2,8
Östersund 207 614 1,9
Nyköping-Oxelösund 170 344 2,5
Värnamo 159 180 2,1
Skellefteå 104 135 1,4
Västervik 100 130 2,7
Älmhult-Osby 86 110 2,8
Mora 80 59 2,3
Örnsköldsvik 79 59 1,4
Hudiksvall 74 47 1,6
Avesta-Hedemora 64 61 1,7
Oskarshamn 11 116 0,3
Ludvika 3 18 0,1
Vimmerby 0 56 0,0
Karlskoga 0 60 0,0
Västlandet 0 131 0,0
Torsby 0 18 0,0
Malung-Sälen 0 37 0,0
Vansbro 0 1 0,0
Bollnäs-Ovanåker 0 75 0,0
Ljusdal 0 24 0,0
Härjedalen 0 10 0,0
Kramfors 0 25 0,0
Sollefteå 0 1 0,0
Strömsund 0 3 0,0
Åsele 0 0 0,0
Lycksele 0 4 0,0
Vilhelmina 0 0 0,0
Storuman 0 1 0,0
Arvidsjaur 0 3 0,0
Arjeplog 0 4 0,0
Luleå 0 858 0,0
Haparanda 0 2 0,0
Överkalix 0 5 0,0
Jokkmokk 0 2 0,0
Gällivare 0 355 0,0
Kiruna 0 80 0,0
Riket 64 745 58 593 6,3
Källa: Boverket och SCB  * Nybyggnad + nettotillskott av bostäder genom ombyggnad

 

Senast uppdaterad: 23 juni, 2021