Bostadsbrist i 207 kommuner

Fler uppgifter i kartan

Kartan visar läget som redovisas i Boverkets bostadsmarknadsenkät 2021. Den besvaras av alla kommuner i början av varje år.

Färgerna – som visar brist (207 st), balans (59 st) eller överskott (17 st) – gäller läget i kommunen som helhet. Klickar du på en särskild kommun i kartan kan du också se hur de bedömer läget i centralorten respektive övriga delar av kommunen.

Ingen exakt vetenskap

Bedömningen som kommunerna gör är en subjektiv uppskattning. Det som en kommun betraktar som brist kan handla om att det inte finns bostäder av rätt sort, eller att de som är lediga ligger i en del av kommunen där det inte finns sökande till bostäder. Vad som är balans kan man också ha olika syn på mellan kommunerna.

Så här definierar Boverket de olika begreppen i Bostadsmarknadsenkäten:

Balans på bostadsmarknaden innebär att konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven.

Obalans på bostadsmarknaden i form av underskott (i kartan kallat brist) innebär att behov och efterfrågan är större än utbudet. Har kommunen underskott på bostäder är det till exempel svårt att flytta till eller inom kommunen.

Obalans på bostadsmarknaden i form av överskott innebär att det ständigt finns fler lediga hyresbostäder eller bostäder till salu än vad som efterfrågas. Att det finns outhyrda lägenheter i något enstaka bostadsområde behöver inte innebära att den lokala bostadsmarknaden präglas av ett överskott.

Senast uppdaterad: 20 maj, 2021