Kommunerna som ombildat mer än de byggt

Det tar tid att bygga ikapp hyresrätterna.

Det är först de senaste åren som det byggts fler hyresrätter än det försvunnit.

Hundratusentals hyresrätter försvann

Nu byggs det mycket, och de senaste åren har hyreslägenheter utgjort en allt större andel av det nybyggda.

Ändå ligger antalet hyresrätter fortfarande back i många kommuner, jämfört med hur det såg ut år 2000. Sedan dess har nämligen hundratusentals lägenheter lämnat hyresmarknaden och omvandlats till bostadsrätter.

2018 blev året när landet som helhet kom på plus – men framför allt Stockholms län har långt kvar innan tappet av hyresrätter byggts ikapp.

22 kommuner ligger på minus

De röda kommunerna på kartan har byggt färre hyreslägenheter sedan år 2000 än det antal som ombildats till bostadsrätter under samma period. 2021 gäller det 22 kommuner.

I tabellen nedan listas kommunerna med störst minus – och i diagrammet här bredvid syns utvecklingen år för år i Stockholms län.

Många år att bygga ikapp

I storstadsregionerna, framför allt Stockholms län, kommer det att ta många år att bygga ikapp antalet hyresrätter – och de nu aviserade ombildningarna i Stockholms stad kan bli en kraftig skjuts i motsatt riktning.

Ombildningarna bromsade upp efter 2010, och i Stockholms stad satte den majoritet som tillträdde 2014 helt stopp för utförsäljningar i de kommunala bostadsföretagen. Det var ju just allmännyttorna som sålde merparten av de drygt 90 000 hyresrätter som ombildades till bostadsrätter i Stockholms stad.

Sedan 2018 har en ny konstellation makten i Stockholms stad, och ombildningar av allmännyttans hyreslägenheter till bostadsrätter står åter på agendan.

I de båda andra storstäderna, Göteborg och Malmö, är det – hittills – inte de allmännyttiga bostadsföretagen som sålt hyresrätter utan privata fastighetsägare.

Ombildningar åt andra hållet

Det förekommer också, i mindre skala, att bostadsrätter omvandlas till hyresrätt. Under 2000-talet har det främst gällt kommuner utanför storstadsområdena, där det varit svårt att hitta köpare till bostadsrätterna.

Tappet egentligen större

Tappet av vanliga hyreslägenheter är egentligen större än vad tabellen och kartan visar, eftersom specialbostäder för till exempel äldre, funktionshindrade och studenter ingår i statistiken för nybyggda hyresrätter. I hela landet byggdes nära 80 000 sådana lägenheter, varav 21 000 i Stockholms län, under perioden 2000–2021.

Räknar man bort dem från antalet nybyggda hyresrätter är nettot av vanliga hyreslägenheter fortfarande minus i landet som helhet.

 

Kommunerna som förlorat flest hyresrätter 2000–2021
Kommun Nybyggda hyresrätter
 Hyresrätter ombildade till bostadsrätt
Netto
1 Stockholm 34 600 – 92 413 – 57 813
2 Solna 2 356 – 10 422 – 8 066
3 Sundbyberg 1 727 – 4 682 – 2 955
4 Nacka 1 774 – 4 347 – 2 573
5 Lidingö 739 – 2 972 – 2 233
6 Vaxholm 27 – 777 – 750
7 Danderyd 95 – 782 – 687
8 Mölndal 2 164 – 2 728 – 564
9 Salem 263 – 790 – 527
10 Upplands Väsby 1 786 – 2 277 – 491
11 Täby 1 076 – 1 464 – 388
12 Sollentuna 1 707 – 1 912 – 205
Topp 12 på listan 48 314 – 125 566 – 77 252
Stockholms län 67 455 – 132 065 – 64 610
Riket 265 899 – 191 706 74 193
Källa: SCB

 

Senast uppdaterad: 29 juni, 2022