Lediga lägenheter nere på bottennivå

2017 var bara 6400 lägenheter outhyrda.

I slutet av 1990-talet var över 60 000 lägenheter tomma i Sverige.

I september 2017 fanns 6 400 lediga lägenheter i hela Sverige. Det är 0,4 procent av antalet hyreslägenheter och den lägsta siffran sedan 1990.

I mitten och slutet av 1990-talet rådde en helt annan situation, med över 60 000 tomma lägenheter i framför allt mindre kommuner. Då var de ett stort problem.

Brist både nu och 1990

Likheten med situationen 1990 är främst att det då som nu rådde bostadsbrist nästan överallt. Men eftersom det samtidigt var högkonjunktur och fortfarande fanns statligt stöd till bostadsbyggande kom nya lägenheter till i rask takt. Perioden 1988–1992 byggdes 40 000–65 000 bostäder varje år.

Krisen tömde husen

När husen stod klara slog finanskris och arbetslöshet till. Samtidigt höjdes hyrorna kraftigt, efter skatteomläggningen i början av 1990-talet.

I mitten av 1990-talet började krisen släppa. Då kom flyttningen till storstadsregioner igång på allvar. Kvar i andra delar av landet fanns alldeles för många bostäder – framför allt i industriorter och andra kommuner där invånarantalet minskat kraftigt.

Till slut fanns ingen annan utväg än att kalla in grävskoporna. Sedan mitten av 1990-talet har 35 000 lägenheter i de allmännyttiga bostadsföretagen rivits, ibland tusentals i samma kommun.

Ett minskande problem

I Boverkets bostadsmarknadsenkät 2019 är det bara fyra kommuner – Ånge, Nordanstig, Eda och Hagfors – som uppger att man har överskott av bostäder.

LÄS MER: Stöd från staten

Under de allra värsta åren bidrog staten, först genom Bostadsdelegationen, senare Statens Bostadsnämnd, med pengar till att riva hus och skriva ned fastigheternas bokförda värden. Bara de kommuner som inte bedömdes kunna klara kostnaderna själva fick stöd, och det ställdes hårda krav på motprestation.

Drygt 100 kommuner sökte, och ett 50-tal fick stöd från staten. Statens insats mellan 1998 och 2005 blev sammanlagt 2,5 miljarder kronor. Kommunerna själva fick skjuta till ungefär lika mycket.

Behovet av stöd har minskat. Men fortfarande finns möjlighet att söka hjälp, nu hos Boverket, för kommuner som inte kan hantera situationen på egen hand.

Senast uppdaterad: 14 maj, 2019