Var fjärde ung vuxen bor kvar hemma

En fjärdedel är mambos.

24 procent av de unga vuxna bor hos föräldrar. 1997 var det 15 procent.

Sedan 1997 har Hyresgästföreningen vartannat år undersökt bostadssituationen för unga vuxna. För första gången har andelen som bor kvar hos föräldrarna minskat något, men fortfarande är den mycket hög.

2021 är det 24 procent, var fjärde ung vuxen, som bor kvar i föräldrahemmet. Och av dem skulle 84 procent hellre ha en egen bostad. Det betyder att cirka 200 000 unga vuxna är ofrivilliga mambos.

Hög byggtakt

Att läget ändå ser något bättre ut än vid förra mätningen kan ha flera orsaker. En är att byggandet i Sverige sedan 2018 faktiskt varit större än vad folkökningen kräver. En annan är att pandemin fått fler unga att välja studier, något som också syns i att andelen i studentboende ökat starkt.

Hälften i yngsta gruppen

Hemmaboendet är mer utbrett i den yngsta gruppen, och bland dem som inte arbetar. Av 20–21-åringarna bor 47 procent hemma hos föräldrarna, att jämföra med 11 procent i gruppen 25–27 år. Det är också vanligare att vara mambo om man studerar eller är arbetslös jämfört med dem som har jobb.

Bäst ekonomi i ägda bostäder

Av dem som flyttat hemifrån bor 42 procent i hyresrätt med förstahandskontrakt, 28 procent i bostadsrätt som de äger själva och sex procent bor i eget hus eller radhus. 17 procent bor i studentbostad och sex procent hyr i andra eller tredje hand.

Lägst boendekostnad har de som bor i bostadsrätt, cirka 4 900 kronor per månad. Hyran med förstahandskontrakt är i snitt 5 400 kr, i andra-tredje hand cirka 5 800 kr och boende i eget hus betalar 5 600 kr. Men det som skiljer ännu mer är hur mycket de olika grupperna har kvar att leva på när boendet är betalt: 15 000 respektive 17 000 kronor i ägda bostäder, jämfört med 10 000–11 000 i hyresrätt.

En tredjedel oroliga

I undersökningen ställs också frågor om hur nöjd man är med sitt boende och hur möjligheten att hitta boende påverkar ens framtidsplaner. Tre fjärdedelar är nöjda, eller ganska nöjda, med sitt boende idag.

29 procent av de unga vuxna säger sig vara oroliga för att inte hitta något boende i framtiden. 36 procent uppger att läget på bostadsmarknaden får dem att tveka inför att bilda familj, och 34 procent tvekar inför att flytta till annan ort.

Diskriminering och trakasserier

Sju procent av samtliga svarande uppgav att de blivit trakasserade i någon form när de sökt bostad. I den gruppen uppgav 15 procent att de blivit utsatta för rasism, och 10 procent att det handlade om sexuella trakasserier. I fritextsvaren uppger flera unga kvinnor att de uppmanats betala hyran med sex i stället för pengar.

 

Läs hela rapporten Unga vuxnas boende Sverige 2021 (pdf, 43 sidor).

Materialet särredovisas också för de tre storstadsregionerna. Här på hurvibor.se finns en sida om Unga vuxnas boende i Göteborgsregionen.

LÄS MER: Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Enkätfabriken på uppdrag av Hyresgästföreningen under sommaren 2021. Enkätfabriken gjorde även undersökningen 2019. Tidigare undersökningar av det här slaget har gjorts av undersökningsföretaget Skop, vartannat år mellan 1997 och 2017. Både undersökningsmetod och i viss mån frågeställningar skiljer sig åt mellan de olika undersökningarna varför jämförelser bör tolkas med försiktighet.

Årets undersökning bygger på svar från 4 481 ungdomar mellan 20 och 27 år som är anslutna till en webbpanel samt utskick av SMS till slumpmässigt utvalda personer. Urvalet har mixats och resultatet viktats för att få en fördelning som stämmer med befolkningen.

Senast uppdaterad: 29 oktober, 2021