Var fjärde ung vuxen bor kvar hemma

En fjärdedel är mambos.

27 procent av de unga vuxna bor hos föräldrar. 1997 var det 15 procent.

Sedan 1997 har Hyresgästföreningen vartannat år undersökt bostadssituationen för unga vuxna. Aldrig tidigare har så många varit mambos mot sin vilja.

2019 är det 27 procent, mer än var fjärde ung vuxen, som bor kvar i föräldrahemmet. Och av dem skulle 85 procent hellre ha en egen bostad. Det betyder att cirka 238 000 unga vuxna är ofrivilliga mambos.

Tillfälliga lösningar som att flytta runt hos kompisar har också blivit vanligare.

Hälften i yngsta gruppen

Hemmaboendet är mer utbrett i den yngsta gruppen, och bland dem som inte arbetar. Av 20–22-åringarna bor 53 procent hemma hos föräldrarna, att jämföra med 14 procent i gruppen 25–27 år. Det är också vanligare att vara mambo om man studerar eller är arbetslös jämfört med dem som har jobb.

Föräldrar bistår med bostadsköp

Av dem som flyttat hemifrån bor fyra av tio i hyresrätt med förstahandskontrakt, och tre av tio i bostadsrätt som de äger själva. Nio procent bor i eget hus eller radhus, tolv procent i studentbostad och tio procent hyr i andra eller tredje hand.

Hälften av dem som bor i bostadsrätt, och 37 procent av dem som bor i eget hus, har fått ekonomisk hjälp med bostadsköp av familj eller vänner. Samtidigt är det grupperna som äger sin bostad som har mest kvar att leva på när boendet är betalt. Själva boendekostnaden är ungefär lika hög (5 100–5 400 kr/mån) oavsett om man hyr eller äger sitt boende.

En tredjedel oroliga

I undersökningen ställs också frågor om hur nöjd man är med sitt boende och hur möjligheten att hitta boende påverkar ens framtidsplaner. Två tredjedelar är nöjda, eller ganska nöjda, med sitt boende idag.

35 procent av de unga vuxna säger sig vara oroliga för att inte hitta något boende i framtiden. 26 procent uppger att läget på bostadsmarknaden får dem att tveka inför att bilda familj, och 30 procent tvekar inför att flytta till annan ort.

Störst behov, minst möjligheter

Inte oväntat är det de som har störst behov av att byta bostad som har minst möjlighet att påverka sin situation. Det är också de som är utan jobb och egen bostad idag som är mest oroliga för sin framtida bostadssituation.

Även om en majoritet av de unga vuxna som flyttat hemifrån klarar sina boendekostnader utan problem är det åtta procent, eller 53 000 personer, som har mindre än 4 080 kr per månad att leva på när hyran är betald, dvs under Socialstyrelsens schablongräns för att få försörjningsstöd.

Läs hela rapporten Unga vuxnas boende 2019 (pdf, 40 sidor).

Materialet särredovisas också för de tre storstadsregionerna. Här på hurvibor.se finns en sida om Unga vuxnas boende i Göteborgsregionen.

LÄS MER: Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Enkätfabriken på uppdrag av Hyresgästföreningen under våren 2019. Tidigare undersökningar av det här slaget har gjorts av undersökningsföretaget Skop, vartannat år mellan 1997 och 2017. Både undersökningsmetod och i viss mån frågeställningar skiljer sig åt mellan de olika undersökningarna varför jämförelser bör tolkas med försiktighet.
Årets undersökning bygger på svar från 4 297 ungdomar mellan 20 och 27 år som är anslutna till en webbpanel. Urvalet har mixats och resultatet viktats för att få en fördelning som stämmer med befolkningen.

Senast uppdaterad: 14 november, 2019