Nytt bottenrekord för ungas boende

En fjärdedel bor kvar hos föräldrarna.

Inte ens hälften av de unga vuxna har en egen bostad 2017.

Aldrig har så liten del av de unga vuxna i Sverige haft en egen bostad. För 20 år sedan, när Hyresgäst­föreningen började mätningarna, hade 62 procent i åldersgruppen 20–27 år ett eget boende. Nu är det bara 48 procent.

Alla de andra, de som inte har ett tryggt boende, är alltså i majoritet. I antal ser deras situation ser ut så här:

  • 260 000 unga vuxna bor kvar hos föräldrarna, de flesta utan att vilja det.
  • 192 000 unga vuxna bor i andra eller tredje hand, inneboende eller andra tillfälliga lösningar.
  • 102 000 bor i studentbostad. Tryggt under studietiden, men den som halkar efter eller upphör med studierna får inte bo kvar.

Färre bor i hyresrätt

Framför allt är det andelen som bor i hyresrätt som har minskat. Åren kring millennieskiftet bodde 40 procent av de unga vuxna i en egen hyreslägenhet. Nu är det bara 27 procent.

Det som ökar är i stället de osäkra boendeformerna – att flytta runt mellan kompisar, hyra rum eller bo i andra och tredje hand. I storstadsområdena, framför allt Stockholm, ökar också andelen som bor i bostadsrätt – troligen på grund av att det är så svårt att få tag i en hyreslägenhet med förstahandskontrakt.

213 000 ofrivilliga mambos

Andelen unga vuxna som bor hemma hos sina föräldrar har också ökat sedan 1997. Då bodde 15 procent i åldersgruppen 20–27 år kvar hos sina föräldrar, nu är det 24 procent.

De flesta av dem är mambos för att de inte har råd eller möjlighet att skaffa en egen bostad. Enligt rapporten vill 82 procent av dem som bor kvar hemma flytta – om det bara gick. Det betyder att det finns cirka 213 000 ofrivilliga mambos bland de unga vuxna i Sverige.

Många har svag ekonomi

Förutom allmän bostadsbrist försvåras unga vuxnas liv av att de ofta har osäkra anställningar vilket också gör det svårt att planera sin ekonomi. Mer än en tredjedel av dem som bor hemma hos föräldrarna uppger att de inte vet sin inkomst nästa månad. Bland dem som flyttat hemifrån är motsvarande andel 21 procent.

Så många som 40 procent av de unga vuxna som flyttat hemifrån har mindre än 6 350 kronor kvar att röra sig med när boendekostnaden är betald. 6 350 kronor är Konsumentverkets basnivå, den summa som en ensamstående person beräknas behöva för att klara basutgifterna.

Läs hela rapporten Unga vuxnas boende 2017 (pdf, 21 sidor).

Materialet särredovisas också för de tre storstadsregionerna. Här på hurvibor.se finns en sida om Unga vuxnas boende i Göteborgsregionen.

LÄS MER: Om undersökningen

Undersökningsföretaget Skop har på uppdrag av Hyresgästföreningen genomfört en undersökning av unga vuxnas boende vartannat år sedan 1997. Undersökningen 2017 genomfördes i mars och april.
Den bygger på ett slumpmässigt urval av ungdomar mellan 20 och 27 år. Antalet svarande var 4 211 personer, varav  1 035 i Göteborgsregionen, 1 051 i Malmö och Lund, 1 033 i Stockholms län och 1 092 i övriga riket. Totalt bor det drygt 1 miljon unga vuxna mellan 20 och 27 år i Sverige.

Senast uppdaterad: 27 september, 2018