Bostadsbidraget en skuldfälla

Skapad: 4 mars, 2018

Riksrevisionen är skarpt kritisk mot hur bostadsbidragen fungerar, särskilt systemet med återkrav i efterhand. Granskningen visar att återkravsbeloppen är högst för hushållen med lägst ekonomisk standard, och att det ofta leder till skuldsättning.

Fotnot

Dela

HGF-logo fot