Bostadsbidraget kan göras om

Skapad: 14 februari, 2018

Bostadsbidraget, som går till hushåll med mycket låga inkomster, blir ofta en skuldfälla. Så många som en tredjedel av dem som får bidrag tvingas betala tillbaka stora belopp ett och ett halvt år senare. Nu föreslår Försäkringskassan att bidraget ändras så att det blir rätt från början.

Fotnot

Dela

HGF-logo fot