Se var hyreshusen /inte/ byggdes

Nybyggt i olika kommuntyper 2014-2018

Mest nya hyresrätter har byggts i kommungruppen större städer.

Mest hyresrätt i större städer

De senaste fem åren, 2014–2018, har det byggts drygt 209 000 bostäder i Sverige. 39 procent av dem upplåts med hyresrätt, 41 procent är bostadsrätter och 20 procent egnahem.

De flesta nybyggen har skett i våra tre storstadsområden – men 66 000 bostäder har också blivit klara för inflyttning i någon av de 21 städer som ingår i kommungruppen större stad. Som större stad räknas kommuner med minst 50 000 invånare, varav minst 40 000  i den största tätorten.

Det är också i den gruppen vi finner de flesta nya hyresrätter. Nästan hälften av det som byggts där är hyreslägenheter.

Kranskommuner sämst på hyreshus

Tvärtom är det i storstädernas kranskommuner, som vi kan se både i diagrammet och i kartan ovan.

I de ljusgula kommunerna i kartan har mindre än 15 procent av det som byggts de senaste fem åren varit hyresrätter. Många av dem är små kommuner som i stort sett inte byggt något alls.

Men här finns också folkrika kommuner i storstadsregionerna, med stark inflyttning och stort behov av just hyreslägenheter.

Bottenlistan: Här dominerar bostadsrätterna

I Täby och Solna upplåts åtta av tio nya bostäder med bostadsrätt. I Staffanstorp utanför Malmö och Lerum utanför Göteborg är det i stället villor med äganderätt som dominerar.

Kommuner där det byggts mer än 500 bostäder, varav mindre än 15 proc hyresrätter
Kommun Nya bostäder 2014–2018
Därav hyresrätt
Bostadsrätt Äganderätt
Staffanstorp 510 3 % 33 % 64 %
Lerum 735 10 % 26 % 64 %
Täby 2 396 10 % 77 % 13 %
Landskrona 760 10 % 57 % 33 %
Värmdö 1 739 10 % 62 % 28 %
Knivsta 1 455 11 % 73 % 15 %
Österåker 1 657 12 % 47 % 41 %
Solna 3 278 13 % 85 % 2 %
Riket 209 311 39 % 41 % 20 %
Källa: SCB

 

Topplistan: Många hyreshus i norr samt större städer

I andra änden av listan finner vi Piteå och Gällivare i norr, där samtliga lägenheter i flerbostadshus är hyresrätter. I Helsingborg och Halmstad är två tredjedelar av de nya bostäderna hyreslägenheter.

Kommuner där det byggts mer än 500 bostäder, varav mer än 55 proc hyresrätter
Kommun Nya bostäder 2014–2018
Därav hyresrätt
Bostadsrätt Äganderätt
Piteå 605 85 % 0 % 15 %
Gällivare 600 70 % 2 % 28 %
Helsingborg 4 999 68 % 20 % 12 %
Halmstad 2 091 66 % 18 % 16 %
Gävle 2 070 64 % 22 % 14 %
Kristianstad 1 370 63 % 13 % 24 %
Eskilstuna 1 418 59 % 18 % 23 %
Ängelholm 713 57 % 12 % 31 %
Riket 209 311 39 % 41 % 20 %
Källa: SCB

 

Skåne i topp, Järfälla i botten bland storbyggarna

De kommuner som byggt störst antal bostäder de senaste åren har framför allt byggt flerbostadshus, och där är andelen hyresrätter ofta högre än riksgenomsnittet. Men det varierar mycket mellan kommunerna.

I både Stockholm och Göteborg dominerar bostadsrätterna, medan Malmö valt en annan väg. Bottenplatsen innehas av Järfälla, där bara var fjärde ny bostad var en hyresrätt.

Upplåtelseformer i kommunerna som byggde mest 2014–2018
Kommun Nya bostäder 2014–2018 Därav hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt
Stockholm 22 758 38 % 60 % 2 %
Göteborg 11 272 33 % 56 % 12 %
Malmö 9 848 54 % 39 % 7 %
Örebro 7 782 49 % 41 % 10 %
Uppsala 7 420 40 % 44 % 16 %
Linköping 5 771 40 % 45 % 15 %
Umeå 5 388 54 % 33 % 13 %
Helsingborg 4 999 68 % 20 % 12 %
Lund 3 832 55 % 34 % 11 %
Järfälla 3 815 26 % 70 % 4 %
Riket 209 311 39 % 41 % 20 %
Källa: SCB

 

Klicka i kartan för mer uppgifter

Om du klickar på en kommun i kartan ovan kommer det upp en ruta med detaljerade uppgifter om vad som byggts 2014–2018 fördelat på upplåtelseform.

 

LÄS MER: Om källor och kommungrupper

Alla siffror om byggande, även i kartan, är hämtade från SCBs statistikdatabas. Där finns också en indelning i kommungrupper, som baserar sig på den indelning som görs av Sveriges kommuner och landsting SKL.

Hela listan över kommunindelningen kan laddas ned här Kommungruppsindelning 2017 (excelfil)

I diagrammet har vi slagit ihop kategorierna Lågpendlingskommun nära större stad, Pendlingskommun nära mindre stad/tätort, Landsbygdskommun och Landsbygdskommun med besöksnäring till gruppen vi kallar Övriga kommuner. Var och en av dem står för 1–3 procent av det totala byggandet i Sverige 2014–2018.

Senast uppdaterad: 17 juni, 2019