Se var hyreshusen byggdes

Mest nya hyresrätter har byggts i kommungruppen större städer.

Mest hyresrätt i större städer

De senaste fem åren, 2016–2020, har det byggts drygt 250 000 bostäder i Sverige. 42 procent av dem upplåts med hyresrätt, 41 procent är bostadsrätter och 17 procent egnahem.

De flesta nybyggen har skett i våra tre storstadsområden – men 78 000 bostäder har också blivit klara för inflyttning i någon av de 21 städer som ingår i kommungruppen större stad. Som större stad räknas kommuner med minst 50 000 invånare, varav minst 40 000 i den största tätorten.

Det är också i den gruppen vi finner de flesta nya hyresrätter. Hälften av det som byggts där är hyreslägenheter.

Kranskommuner sämst på hyreshus

Tvärtom är det i storstädernas kranskommuner, som vi kan se både i diagrammet och i kartan ovan.

I de ljusgula kommunerna i kartan har mindre än 17 procent av det som byggts de senaste fem åren varit hyresrätter. Många av dem är små kommuner som i stort sett inte byggt något alls.

Men här finns också folkrika kommuner i storstadsregionerna, med stark inflyttning och stort behov av just hyreslägenheter.

Bottenlistan: Här dominerar bostadsrätterna

I Solna upplåts 82 procent av de nya bostäderna med bostadsrätt, i Täby och Sollentuna över 70 procent. I Lerum utanför Göteborg liksom i Österåker norr om Stockholm är en stor del av det nybyggda villor med äganderätt.

Kommuner där det byggts mer än 1 000 bostäder, varav mindre än 20 proc hyresrätter
Kommun Nya bostäder 2016–2020
Därav hyresrätt
Bostadsrätt Äganderätt
Värmdö 1 404 12 % 66 % 23 %
Norrtälje 1 583 13 % 57 % 30 %
Solna 4 207 16 % 82 % 3 %
Lerum 1 067 16 % 40 % 44 %
Sollentuna 1 805 16 % 72 % 12 %
Täby 3 181 18 % 73 % 8 %
Österåker 1 815 19 % 41 % 40 %
Riket 251 682 42 % 41 % 17 %
Källa: SCB

 

Topplistan: Många hyreshus i större städer

I andra änden av listan finner vi Kalmar, där sju av tio nya bostäder är hyresrätter.

Om man enbart tittar på flerbostadshusen är andelen hyresrätter ännu högre: I Kristianstad så mycket som 93 procent. Kalmar, Gävle och Halmstad har alla över 80 procent hyresrätter i de nybyggda flerbostadshusen.

Kommuner där det byggts mer än 1 000 bostäder, varav mer än 60 proc hyresrätter
Kommun Nya bostäder 2016–2020
Därav hyresrätt
Bostadsrätt Äganderätt
Kalmar 3 282 71 % 17 % 12 %
Gällivare 1 057 69 % 5 % 25 %
Gävle 2 401 69 % 18 % 13 %
Halmstad 2 445 67 % 16 % 17 %
Kristianstad 1 855 64 % 16 % 20 %
Helsingborg 5 777 62 % 29 % 9 %
Umeå 5 110 62 % 26 % 12 %
Luleå 2 051 61 % 21 % 18 %
Riket 251 682 42 % 41 % 17 %
Källa: SCB

 

Helsingborg och Umeå i topp bland storbyggarna

De kommuner som byggt störst antal bostäder de senaste åren har framför allt byggt flerbostadshus, och där är andelen hyresrätter ofta högre än riksgenomsnittet. Men det varierar mycket mellan kommunerna.

I både Stockholm och Göteborg dominerar bostadsrätterna, medan Malmö valt en annan väg.

Upplåtelseformer i kommunerna som byggde mest 2016–2020
Kommun Nya bostäder 2016–2020 Därav hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt
Stockholm 24 426 43 % 56 % 1 %
Göteborg 15 545 40 % 52 % 8 %
Malmö 12 941 55 % 41 % 4 %
Uppsala 10 926 42 % 48 % 9 %
Örebro 7 671 52 % 40 % 7 %
Linköping 6 726 48 % 41 % 11 %
Helsingborg 5 777 62 % 29 % 9 %
Umeå 5 110 62 % 26 % 12 %
Västerås 4 718 41 % 42 % 16 %
Nacka 4 547 23 % 65 % 11 %
Riket 251 682 42 % 41 % 17 %
Källa: SCB

 

Klicka i kartan för mer uppgifter

Om du klickar på en kommun i kartan ovan kommer det upp en ruta med detaljerade uppgifter om vad som byggts 2016–2020 fördelat på upplåtelseform.

 

LÄS MER: Om källor och kommungrupper

Alla siffror om byggande, även i kartan, är hämtade från SCBs statistikdatabas. Där finns också en indelning i kommungrupper, som baserar sig på den indelning som görs av Sveriges kommuner och regioner SKR.

Hela listan över kommunindelningen kan laddas ned här Kommungruppsindelning 2017 (excelfil)

I diagrammet har vi slagit ihop kategorierna Lågpendlingskommun nära större stad, Pendlingskommun nära mindre stad/tätort, Landsbygdskommun och Landsbygdskommun med besöksnäring till gruppen vi kallar Övriga kommuner. Var och en av dem står för 1–3 procent av det totala byggandet i Sverige 2016–2020.

Senast uppdaterad: 27 maj, 2021