Se var hyreshusen /inte/ byggdes

Mest nya hyresrätter har byggts i kommungruppen större städer.

Mest hyresrätt i större städer

De senaste fem åren, 2015–2019, har det byggts nära 236 000 bostäder i Sverige. 41 procent av dem upplåts med hyresrätt, 42 procent är bostadsrätter och 17 procent egnahem.

De flesta nybyggen har skett i våra tre storstadsområden – men 75 000 bostäder har också blivit klara för inflyttning i någon av de 21 städer som ingår i kommungruppen större stad. Som större stad räknas kommuner med minst 50 000 invånare, varav minst 40 000 i den största tätorten.

Det är också i den gruppen vi finner de flesta nya hyresrätter. Nästan hälften av det som byggts där är hyreslägenheter.

Kranskommuner sämst på hyreshus

Tvärtom är det i storstädernas kranskommuner, som vi kan se både i diagrammet och i kartan ovan.

I de ljusgula kommunerna i kartan har mindre än 15 procent av det som byggts de senaste fem åren varit hyresrätter. Många av dem är små kommuner som i stort sett inte byggt något alls.

Men här finns också folkrika kommuner i storstadsregionerna, med stark inflyttning och stort behov av just hyreslägenheter.

Bottenlistan: Här dominerar bostadsrätterna

I Solna upplåts 86 procent av de nya bostäderna med bostadsrätt, i Täby 77 procent. I Lerum utanför Göteborg liksom i Karlskrona är hälften av det nybyggda villor med äganderätt.

Kommuner där det byggts mer än 500 bostäder, varav mindre än 15 proc hyresrätter
Kommun Nya bostäder 2015–2019
Därav hyresrätt
Bostadsrätt Äganderätt
Lerum 969 10 % 42 % 49 %
Värmdö 1 606 10 % 67 % 22 %
Landskrona 888 11 % 62 % 27 %
Täby 2 627 12 % 77 % 11 %
Stenungsund 604 13 % 44 % 43 %
Solna 3 933 13 % 86 % 1 %
Norrtälje 1 580 14 % 58 % 28 %
Knivsta 1 173 14 % 67 % 19 %
Karlskrona 668 14 % 34 % 51 %
Riket 235 806 41 % 42 % 17 %
Källa: SCB

 

Topplistan: Många hyreshus i större städer

I andra änden av listan finner vi Piteå, där samtliga lägenheter i flerbostadshus är hyresrätter. I Eslöv, Gällivare, Gävle och Halmstad var över 70 procent av det nybyggda hyreslägenheter.

Kommuner där det byggts mer än 500 bostäder, varav mer än 55 proc hyresrätter
Kommun Nya bostäder 2015–2019
Därav hyresrätt
Bostadsrätt Äganderätt
Piteå 515 80 % 0 % 20 %
Eslöv 608 75 % 7 % 17 %
Gällivare 904 73 % 2 % 25 %
Gävle 2 550 73 % 16 % 11 %
Halmstad 2 393 72 % 15 % 13 %
Hässleholm 532 65 % 11 % 24 %
Kristianstad 1 638 63 % 16 % 21 %
Helsingborg 5 380 62 % 28 % 10 %
Riket 235 806 41 % 42 % 17 %
Källa: SCB

 

Skåne och Umeå i topp bland storbyggarna

De kommuner som byggt störst antal bostäder de senaste åren har framför allt byggt flerbostadshus, och där är andelen hyresrätter ofta högre än riksgenomsnittet. Men det varierar mycket mellan kommunerna.

I både Stockholm och Göteborg dominerar bostadsrätterna, medan Malmö valt en annan väg.

Upplåtelseformer i kommunerna som byggde mest 2015–2019
Kommun Nya bostäder 2015–2019 Därav hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt
Stockholm 25 140 39 % 59 % 2 %
Göteborg 13 667 37 % 54 % 9 %
Malmö 11 050 55 % 40 % 5 %
Uppsala 9 732 40 % 50 % 10 %
Örebro 7 807 48 % 44 % 8 %
Linköping 6 110 41 % 46 % 13 %
Umeå 5 848 59 % 29 % 12 %
Helsingborg 5 380 62 % 28 % 10 %
Lund 4 892 59 % 32 % 9 %
Västerås 4 248 45 % 38 % 17 %
Riket 235 806 41 % 42 % 17 %
Källa: SCB

 

Klicka i kartan för mer uppgifter

Om du klickar på en kommun i kartan ovan kommer det upp en ruta med detaljerade uppgifter om vad som byggts 2015–2019 fördelat på upplåtelseform.

 

LÄS MER: Om källor och kommungrupper

Alla siffror om byggande, även i kartan, är hämtade från SCBs statistikdatabas. Där finns också en indelning i kommungrupper, som baserar sig på den indelning som görs av Sveriges kommuner och regioner SKR.

Hela listan över kommunindelningen kan laddas ned här Kommungruppsindelning 2017 (excelfil)

I diagrammet har vi slagit ihop kategorierna Lågpendlingskommun nära större stad, Pendlingskommun nära mindre stad/tätort, Landsbygdskommun och Landsbygdskommun med besöksnäring till gruppen vi kallar Övriga kommuner. Var och en av dem står för 1–3 procent av det totala byggandet i Sverige 2015–2019.

Senast uppdaterad: 1 juni, 2020