Se var hyreshusen /inte/ byggdes

Nybyggt i olika kommuntyper 2013-2017

Mest nya hyresrätter har byggts i kommungruppen större städer.

Mest hyresrätt i större städer

De senaste fem åren, 2013–2017, har det byggts nära 184 000 bostäder i Sverige. 38 procent av dem upplåts med hyresrätt, 40 procent är bostadsrätter och 22 procent egnahem.

De flesta nybyggen har skett i våra tre storstadsområden – men 56 000 bostäder har också blivit klara för inflyttning i någon av de 21 städer som ingår i kommungruppen större stad. Som större stad räknas kommuner med minst 50 000 invånare, varav minst 40 000  i den största tätorten.

Det är också i den gruppen vi finner de flesta nya hyresrätter. Nästan hälften av det som byggts där är hyreslägenheter.

Kranskommuner sämst på hyreshus

Tvärtom är det i storstädernas kranskommuner, som vi kan se både i diagrammet och i kartan ovan.

I de ljusgula kommunerna i kartan har mindre än 15 procent av det som byggts de senaste fem åren varit hyresrätter. Många av dem är små kommuner som i stort sett inte byggt något alls.

Men här finns också folkrika kommuner i storstadsregionerna, med stark inflyttning och stort behov av just hyreslägenheter.

Bottenlistan: Här dominerar bostadsrätterna

I Täby och Solna, liksom Lomma utanför Malmö, upplåts åtta av tio nya bostäder med bostadsrätt. I Vallentuna, på Ekerö och i Lerum utanför Göteborg är det i stället villor med äganderätt som dominerar.

Kommuner där det byggts mer än 500 bostäder, varav mindre än 15 proc hyresrätter
Kommun Nya bostäder 2013–2017
Därav hyresrätt
Bostadsrätt Äganderätt
Vallentuna 566 2 % 3 % 95 %
Värmdö 1 492 4 % 62 % 34 %
Lomma 640 7 % 78 % 15 %
Täby 1 904 7 % 76 % 17 %
Lerum 723 9 % 26 % 65 %
Strängnäs 760 12 % 42 % 46 %
Knivsta 1 124 13 % 66 % 22 %
Solna 3 303 13 % 81 % 6 %
Ekerö 511 14 % 10 % 77 %
Österåker 1 490 14 % 46 % 40 %
Kungsbacka 1 750 14 % 37 % 49 %
Riket 183 660
38 %
40 % 22 %
Källa: SCB

 

Topplistan: Många hyreshus i Helsingborg och Gävle

I andra änden av listan finner vi Eslöv, granne med studentstaden Lund, samt Gävle och Helsingborg, båda bland rikets största städer. Här är sju av tio nya bostäder hyreslägenheter.

Kommuner där det byggts mer än 500 bostäder, varav mer än 55 proc hyresrätter
Kommun Nya bostäder 2013–2017
Därav hyresrätt
Bostadsrätt Äganderätt
Eslöv 583 72 %
10 % 19 %
Gävle 1 660 70 %
15 % 14 %
Helsingborg 4 003 70 % 17 % 13 %
Halmstad 1 968 59 %
23 % 18 %
Karlstad 2 020 56 %
28 % 15 %
Partille 840 56 %
24 % 20 %
Riket 183 660
38 %
40 % 22 %
Källa: SCB

 

Malmö-Lund i topp, Sundbyberg i botten bland storbyggarna

De kommuner som byggt störst antal bostäder de senaste åren har framför allt byggt flerbostadshus, och där är andelen hyresrätter ofta högre än riksgenomsnittet. Men det varierar mycket mellan kommunerna.

I både Stockholm och Göteborg dominerar bostadsrätterna, medan Malmö valt en annan väg. Bottenplatsen innehas av Sundbyberg, som byggt mest i landet i förhållande till sin folkmängd – men där bara var fjärde ny bostad var en hyresrätt.

Upplåtelseformer i kommunerna som byggde mest 2013–2017
Kommun Nya bostäder 2013–2017 Därav hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt
Stockholm 20 960 38 % 60 % 2 %
Göteborg 10 892 32 % 57 % 12 %
Malmö 7 955 53 % 37 % 10 %
Uppsala 6 700 40 % 43 % 18 %
Örebro 6 310 44 % 44 % 12 %
Linköping 5 000 43 % 42 % 15 %
Umeå 4 483 51 % 32 % 17 %
Helsingborg 4 003 70 % 17 % 13 %
Sundbyberg 3 812 24 % 68 % 8 %
Lund 3 652 52 % 38 % 10 %
Riket 183 660 38 % 40 %  22 %
Källa: SCB

 

Klicka i kartan för mer uppgifter

Om du klickar på en kommun i kartan ovan kommer det upp en ruta med detaljerade uppgifter om vad som byggts 2013–2017 fördelat på upplåtelseform.

 

LÄS MER: Om källor och kommungrupper

Alla siffror om byggande, även i kartan, är hämtade från SCBs statistikdatabas. Där finns också en indelning i kommungrupper, som baserar sig på den indelning som görs av Sveriges kommuner och landsting SKL.

Hela listan över kommunindelningen kan laddas ned här Kommungruppsindelning 2017 (excelfil)

I diagrammet har vi slagit ihop kategorierna Lågpendlingskommun nära större stad, Pendlingskommun nära mindre stad/tätort, Landsbygdskommun och Landsbygdskommun med besöksnäring till gruppen vi kallar Övriga kommuner. Var och en av dem står för 1–3 procent av det totala byggandet i Sverige 2013–2017.

Senast uppdaterad: 5 oktober, 2018