Se var hyreshusen byggdes

Mest nya hyresrätter har byggts i kommungruppen större städer.

Mest hyresrätt i större städer

De senaste fem åren, 2017–2021, har det byggts nära 260 000 bostäder i Sverige. 45 procent av dem upplåts med hyresrätt, 40 procent är bostadsrätter och 15 procent egnahem.

De flesta nybyggen har skett i våra tre storstadsområden – men 77 000 bostäder har också blivit klara för inflyttning i någon av de 21 städer som ingår i kommungruppen större stad. Som större stad räknas kommuner med minst 50 000 invånare, varav minst 40 000 i den största tätorten.

Det är också i den gruppen vi finner de flesta nya hyresrätter. Hälften av det som byggts där är hyreslägenheter.

Kranskommuner sämst på hyreshus

Tvärtom är det i storstädernas kranskommuner, som vi kan se både i diagrammet och i kartan ovan.

I de ljusgula kommunerna i kartan har mindre än 17 procent av det som byggts de senaste fem åren varit hyresrätter. Många av dem är små kommuner som i stort sett inte byggt något alls.

Men här finns också folkrika kommuner i storstadsregionerna, med stark inflyttning och stort behov av just hyreslägenheter.

Bottenlistan: Här dominerar bostadsrätterna

I Landskrona är bara fem procent av de nya bostäderna hyresrätt. Där har man å andra sidan ovanligt stor andel hyresrätter redan tidigare, över hälften av bostäderna i kommunen är hyreslägenheter.

Men så är inte fallet i vare sig Täby, Värmdö eller Norrtälje, tvärtom. De har extremt låg andel hyresrätter i beståndet: Täby bara 10 procent, Värmdö 17 och Norrtälje 23. Ändå fortsätter de alltså att bygga huvudsakligen bostadsrätter.

Kommuner där det byggts mer än 1 000 bostäder, varav mindre än 20 proc hyresrätter
Kommun Nya bostäder 2017–2021
Därav hyresrätt
Bostadsrätt Äganderätt
Landskrona 1 009 5 % 66 % 29 %
Norrtälje 1 782 11 % 65 % 25 %
Värmdö 1 411 12 % 69 % 19 %
Täby 3 278 15 % 74 % 11 %
Huddinge 2 583 17 % 63 % 20 %
Riket 259 330 45 % 40 % 15 %
Källa: SCB

Topplistan: Många hyreshus i större städer

I andra änden av listan finner vi Gällivare, Tyresö, Kalmar och Gävle, där sju av tio nya bostäder är hyresrätter.

Extra välkomna är de nya hyresrätterna i Tyresö utanför Stockholm, och Härryda utanför Göteborg. Båda är kommuner med en låg andel hyreslägenheter i det befintliga beståndet.

Kommuner där det byggts mer än 1 000 bostäder, varav mer än 60 proc hyresrätter
Kommun Nya bostäder 2017–2021
Därav hyresrätt
Bostadsrätt Äganderätt
Gällivare 1 136 71 % 5 % 24 %
Tyresö 1 506 70 % 23 % 7 %
Kalmar 3 308 69 % 19 % 12 %
Gävle 2 562 69 % 19 % 12 %
Härryda 1 040 68 % 8 % 24 %
Halmstad 2 456 66 % 16 % 18 %
Luleå 2 394 64 % 22 % 14 %
Kristianstad 2 102 64 % 19 % 18 %
Riket 259 330 45 % 40 % 15 %
Källa: SCB

Helsingborg och Lund i topp bland storbyggarna

De kommuner som byggt störst antal bostäder de senaste åren har framför allt byggt flerbostadshus, och där är andelen hyresrätter ofta högre än riksgenomsnittet.

Men det varierar mycket mellan kommunerna. I Stockholm dominerar fortfarande bostadsrätterna, i Göteborg har skillnaden jämnat ut sig medan Malmö länge satsat mer på hyresrätter.

Upplåtelseformer i kommunerna som byggde mest 2017–2021
Kommun Nya bostäder 2017–2021 Därav hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt
Stockholm 25 083 47 % 52 % 1 %
Göteborg 18 308 47 % 47 % 6 %
Malmö 14 283 55 % 41 % 3 %
Uppsala 10 483 47 % 45 % 9 %
Linköping 6 543 51 % 39 % 10 %
Örebro 6 517 55 % 37 % 8 %
Helsingborg 5 544 60 % 32 % 7 %
Lund 5 179 58 % 34 % 7 %
Västerås 4 969 49 % 35 % 16 %
Växjö 4 483 43 % 49 % 8 %
Riket 259 330 45 % 40 % 15 %
Källa: SCB

Klicka i kartan för mer uppgifter

Om du klickar på en kommun i kartan ovan kommer det upp en ruta med detaljerade uppgifter om vad som byggts 2017–2021 fördelat på upplåtelseform.

 

LÄS MER: Om källor och kommungrupper

Alla siffror om byggande, även i kartan, är hämtade från SCBs statistikdatabas. Där finns också en indelning i kommungrupper, som baserar sig på den indelning som görs av Sveriges kommuner och regioner SKR.

Hela listan över kommunindelningen kan laddas ned här Kommungruppsindelning 2017 (excelfil)

I diagrammet har vi slagit ihop kategorierna Lågpendlingskommun nära större stad, Pendlingskommun nära mindre stad/tätort, Landsbygdskommun och Landsbygdskommun med besöksnäring till gruppen vi kallar Övriga kommuner. Var och en av dem står för 1–3 procent av det totala byggandet i Sverige 2017–2021.

Senast uppdaterad: 16 juni, 2022