Bostadsbyggandet tar fart igen

2020 blev drygt 50 000 bostäder klara.

Enligt Boverket skulle det behöva byggas 59 000–66 000 bostäder per år.

År 2020 blev drygt 50 000 nya bostäder inflyttningsklara. Ytterligare cirka 3 700 bostäder tillkom genom ombyggnad.

Det är en tillbakagång jämfört med de senaste två åren, men statistiken över påbörjade lägenheter tyder på att nedgången är tillfällig.

Byggstarter ökar starkt

Minskningen av antalet nya bostäder 2020 är en följd av att färre byggen  – särskilt av bostadsrätter – sattes igång 2018 och 2019.

Men under 2020 vände det – med drygt 51 000 påbörjade bostäder under året. Och första halvåret 2021 byggstartades cirka 34 000 bostäder, vilket är en ökning med 25 procent jämfört med samma period 2020.

Stödet ger fler hyresrätter

Det är framför allt hyresrätterna som blir fler. 2020 stod de för två tredjedelar av antalet påbörjade lägenheter i flerbostadshus. Och även av de som blev färdiga det året var majoriteten hyreslägenheter.

Den starka utvecklingen för hyresrätter beror delvis på att det statliga investeringsstödet används flitigt. 2020 hade mer än en fjärdedel av de nya hyresrätterna byggts med stöd.

Behovet är större

Även om byggandet varit relativt högt de senaste åren räcker det inte för att möta bostadsbristen. Enligt Boverkets senaste bedömning behöver det byggas i genomsnitt cirka 59 000 nya bostäder om året perioden 2020–2029. Och 70 procent av dem behöver tillkomma i storstadsregionerna.

2020 byggdes drygt 50 000 bostäder.

Det är framför allt byggandet av bostadsrätter som minskat.

Mer hyresrätter ute i landet

Av de 50 479 bostäder som stod klara 2020 finns 38 906 i flerbostadshus, och av dem var 61 procent hyresrätter.

Fördelningen varierar dock kraftigt över landet. Utanför storstadsregionerna är 69 procent av de nybyggda lägenheterna hyresrätter, mot 50 procent i Storstockholm och Göteborgsregionen. I Malmöregionen är 63 procent av de nya lägenheterna i flerbostadshus hyresrätter.

I både Storstockholm och Göteborgsregionen har bostadsrätterna dominerat stort de senaste åren, så att andelen nu sjunkit till 50 procent innebär en stor förändring där.

Uppsala åter i byggtoppen

Sett i förhållande till antalet invånare byggdes det mest i Uppsala län 2020, precis som åren före. Andra som byggt mycket i förhållande till invånarantalet 2020 är Södermanlands och Kronobergs län.

I botten finner vi Västernorrland, Gotland och Gävleborgs län.

 

Färdigställda bostäder i Sverige 2020, efter antal per 1 000 invånare
Län Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt Summa Byggt per
1000 inv
Uppsala län 1 973 965 394 3 332 8,6
Södermanlands län 948 699 276 1 923 6,4
Kronobergs län 589 504 140 1 233 6,1
Kalmar län 1 049 139 202 1 390 5,7
Skåne län 4 256 2 423 1 156 7 835 5,6
Stockholms län 5 564 6 407 1 165 13 136 5,5
Västra Götalands län 3 671 3 739 1 595 9 005 5,2
Västmanlands län 476 589 247 1 312 4,7
Östergötlands län 1 222 562 376 2 160 4,6
Hallands län 476 345 620 1 441 4,3
Blekinge län 391 96 159 646 4,1
Jämtlands län 265 138 117 520 4,0
Örebro län 754 207 210 1 171 3,8
Jönköpings län 429 553 372 1 354 3,7
Norrbottens län 645 40 206 891 3,6
Värmlands län 541 298 163 1 002 3,5
Västerbottens län 296 181 156 633 2,3
Dalarnas län 269 140 227 636 2,2
Gävleborgs län 323 91 141 555 1,9
Gotlands län 3 30 45 78 1,3
Västernorrlands län 8 115 103 226 0,9
Riket 24 148 18 261 8 070 50 479 4,9
Källa: SCB

 

 

Senast uppdaterad: 25 augusti, 2021