Hyresrätten är en allt större del av byggandet

Fler bostäder blev färdigställda under 2022 än året innan. Hälften av dessa var hyresrätter. För att bostadsbristen inte ska förvärras behöver det fortsätta byggas nya bostäder. Men siffror visar att antalet påbörjade bostäder mer än halverats på ett år.

Innehåll på denna sida

Fler färdigställda bostäder
Kraftigt fall i byggstarter
Investeringsstödet ger fler hyresrätter
Behovet är större än vad som byggs
Storstadsregionerna står för hälften av vad som byggs
Uppsala har byggt mest

Fler färdigställda bostäder

Under 2022 blev strax över 54 000 bostäder färdigställda i Sverige. Det är drygt 4 000 fler än året innan.

Hur mycket bostäder som byggs varierar över tid. Några historiska händelser som har påverkat bostadsbyggandet i Sverige är: