Trosa i byggtoppen 2017–2021

Det är i Stockholm, Göteborg och Malmö bostadsbristen är som mest påtaglig – men det är inte där det byggs mest. Inte om man sätter byggandet i relation till städernas invånarantal. Då ligger landets två största städer bara lite över riksgenomsnittet, Malmö något bättre.

I topp på den listan hamnar i stället många av kranskommunerna runt storstäderna. Trosa räknas för övrigt in i Stockholms arbetsmarknadsregion, när Boverket gör sina beräkningar av bostadsbehovet.

Andra kommuner som byggt mycket i förhållande till sin storlek den senaste femårsperioden är Gällivare, Växjö och Kalmar.

Du kan själv titta i kartan hur det förhåller sig i resten av landet.

Kommunerna som byggde mest i förhållande till sitt invånarantal 2017–2021
Kommun Antal invånare 2021
Nya bostäder 2017–2021
Byggt per 1 000 inv,
snitt 2017–2021
1 Trosa 14 658 1 010 13,8
2 Gällivare 17 449 1 136 13,0
3 Knivsta 19 818 1 203 12,1
4 Sundbyberg 53 564 3 139 11,7
5 Järfälla 83 170 4 257 10,2
6 Upplands-Bro 31 082 1 570 10,1
7 Kungälv 48 271 2 323 9,6
8 Båstad 15 636 749 9,6
9 Växjö 95 995 4 483 9,3
10 Kalmar 71 328 3 308 9,3
Riket 10 452 326 259 330 5,0
Källa: SCB

 

Kommunerna som byggde mest i absoluta tal 2017–2021
Kommun Antal invånare 2021
Nya bostäder 2017–2021
Byggt per 1 000 inv,
snitt 2017–2021
1 Stockholm 978 770 25 083 5,1
2 Göteborg 587 549 18 308 6,2
3 Malmö 351 749 14 283 8,1
4 Uppsala 237 596 10 483 8,8
5 Linköping 165 527 6 543 7,9
6 Örebro 156 987 6 517 8,3
7 Helsingborg 150 109 5 544 7,4
8 Lund 127 376 5 179 8,1
9 Västerås 156 838 4 969 6,3
10 Växjö 95 995 4 483 9,3
Källa: SCB

 

Senast uppdaterad: 16 juni, 2022