Sundbyberg i byggtoppen 2015–2019

Det är i Stockholm, Göteborg och Malmö bostadsbristen är som mest påtaglig – men det är inte där det byggs mest. Inte om man sätter byggandet i relation till städernas invånarantal. Då ligger landets tre största städer bara lite över riksgenomsnittet – Göteborg till och med under, även om man där ökat farten från 2018.

I topp på den listan hamnar i stället många av kranskommunerna runt Stockholm och Uppsala. Både Uppsala och Trosa räknas för övrigt in i Stockholms arbetsmarknadsregion, när Boverket gör sina beräkningar av bostadsbehovet.

Andra kommuner som byggt mycket i förhållande till sin storlek den senaste femårsperioden är Gällivare, Örebro och Umeå.

Du kan själv titta i kartan hur det förhåller sig i resten av landet.

Kommunerna som byggde mest i förhållande till sitt invånarantal 2015–2019
Kommun Antal invånare 2019
Nya bostäder 2015–2019
Byggt per 1 000 inv,
snitt 2015–2019
1 Sundbyberg 52 414 3 899 14,88
2 Trosa 13 747 956 13,91
3 Knivsta 18 835 1 173 12,46
4 Gällivare 17 529 904 10,31
5 Järfälla 79 990 4 114 10,29
6 Upplands-Bro 29 346 1 487 10,13
7 Örebro 155 696 7 807 10,03
8 Solna 82 429 3 933 9,54
9 Umeå 128 901 5 848 9,07
10 Upplands Väsby 46 786 2 020 8,64
Riket 10 327 589 235 806 4,57
Källa: SCB

 

Kommunerna som byggde mest i absoluta tal 2015–2019
Kommun Antal invånare 2019
Nya bostäder 2015–2019
Byggt per 1 000 inv,
snitt 2015–2019
1 Stockholm 974 073 25 140 5,16
2 Göteborg 579 281 13 667 4,72
3 Malmö 344 166 11 050 6,42
4 Uppsala 230 767 9 732 8,43
5 Örebro 155 696 7 807 10,03
6 Linköping 163 051 6 110 7,49
7 Umeå 128 901 5 848 9,07
8 Helsingborg 147 734 5 380 7,28
9 Lund 124 935 4 892 7,83
10 Västerås 154 049 4 248 5,52
Källa: SCB

 

Senast uppdaterad: 27 maj, 2020