Sundbyberg i byggtoppen 2013–2017

Det är i Stockholm, Göteborg och Malmö bostadsbristen är som mest påtaglig – men det är inte där det byggs mest. Inte om man sätter byggandet i relation till städernas invånarantal. Då ligger landets tre största städer bara strax över riksgenomsnittet.

I topp på den listan hamnar i stället många av kranskommunerna runt Stockholm och Uppsala.

Andra kommuner som byggt mycket i förhållande till sin storlek den senaste femårsperioden är Trosa, Örebro och Umeå.

Du kan själv titta i kartan hur det förhåller sig i resten av landet.

Kommunerna som byggde mest i förhållande till sitt invånarantal 2013–2017
Kommun Antal invånare 2017
Nya bostäder 2013–2017
Byggt per
1 000 invånare
1 Sundbyberg 49 424 3 812 77,1
2 Knivsta 18 064 1 124 62,2
3 Upplands-Bro 27 614 1 597 57,8
4 Trosa 12 916 679 52,6
5 Örebro 150 291 6 310 42,0
6 Solna 79 707 3 303 41,4
7 Nykvarn 10 660 436 40,9
8 Järfälla 76 453 2 994 39,2
9 Upplands Väsby 44 605 1 644 36,9
10 Umeå 125 080 4 483 35,8
Riket 10 120 242
183 660
18,1
Källa: SCB

 

Kommunerna som byggde mest i absoluta tal 2013–2017
Kommun Antal invånare 2017
Nya bostäder 2013–2017
Byggt per
1 000 invånare
1 Stockholm 949 761 20 960 22,1
2 Göteborg 564 039 10 892 19,3
3 Malmö 333 633 7 955 23,8
4 Uppsala 219 914 6 700 30,5
5 Örebro 150 291 6 310 42,0
6 Linköping 158 520 5 000 31,5
7 Umeå 125 080 4 483 35,8
8 Helsingborg 143 304 4 003 27,9
9 Sundbyberg 49 424 3 812 77,1
10 Lund 121 274 3 652 30,1
Källa: SCB

 

Senast uppdaterad: 12 maj, 2018