Knivsta i byggtoppen 2014–2018

Det är i Stockholm, Göteborg och Malmö bostadsbristen är som mest påtaglig – men det är inte där det byggs mest. Inte om man sätter byggandet i relation till städernas invånarantal. Då ligger landets tre största städer bara lite över riksgenomsnittet – Göteborg till och med under.

I topp på den listan hamnar i stället många av kranskommunerna runt Stockholm och Uppsala.

Andra kommuner som byggt mycket i förhållande till sin storlek den senaste femårsperioden är Trosa, Örebro och Umeå.

Du kan själv titta i kartan hur det förhåller sig i resten av landet.

Kommunerna som byggde mest i förhållande till sitt invånarantal 2014–2018
Kommun Antal invånare 2018
Nya bostäder 2014–2018
Byggt per
1 000 invånare
1 Knivsta 18 720 1 455 77,7
2 Sundbyberg 50 564 3 654 72,3
3 Upplands-Bro 28 756 1 647 57,3
4 Trosa 13 309 709 53,3
5 Nykvarn 10 923 572 52,4
6 Örebro 153 367 7 782 50,7
7 Järfälla 78 480 3 815 48,6
8 Enköping 44 429 1 955 44,0
9 Umeå 127 119 5 388 42,4
10 Solna 80 950 3 278 40,5
Riket 10 230 185 209 311 20,5
Källa: SCB

 

Kommunerna som byggde mest i absoluta tal 2014–2018
Kommun Antal invånare 2018
Nya bostäder 2014–2018
Byggt per
1 000 invånare
1 Stockholm 962 154 22 758 23,7
2 Göteborg 571 868 11 272 19,7
3 Malmö 339 313 9 848 29,0
4 Örebro 153 367 7 782 50,7
5 Uppsala 225 164 7 420 33,0
6 Linköping 161 034 5 771 35,8
7 Umeå 127 119 5 388 42,4
8 Helsingborg 145 415 4 999 34,4
9 Lund 122 948 3 832 31,2
10 Järfälla 78 480 3 815 48,6
Källa: SCB

 

Senast uppdaterad: 5 juni, 2019