Kategori: På tapeten

Skapad: 29 december, 2022

Viktig dom mot bulvanvärd

Högsta domstolen har gett hyresgästen rätt, i ett mål där hyresvärden använt sig av ett annat företag som mellanhand för att kunna kringgå hyreslagstiftningen. Domen kan komma att få stor betydelse för hyresmarknaden.

Skapad: 17 november, 2022

Förslag till renoveringsstöd

Hur ska miljonprogrammet kunna renoveras utan att hyrorna höjs så mycket att folk tvingas flytta? Den frågan har Hyresgästföreningen utrett och kommer nu med en rad konkreta förslag.

Skapad: 10 november, 2022

Lönsamt äga hyreshus

De privata fastighetsägarna fortsätter öka sina vinster, samtidigt som de kräver stora hyreshöjningar i årets förhandlingar. En analys av deras ekonomi visar att de står oerhört starka och kan öka sina marginaler trots ökade kostnader.

Skapad: 23 oktober, 2022

Byggandet bromsar in

Kriget i Ukraina, stigande räntor och energipriser, slopat investeringsstöd – allt medverkar till att bostadsbyggandet bromsar in kraftigt. Därför justerar Boverket ned sin prognos för de närmaste åren. År 2023 bedömer man att bara 33 000 lägenheter påbörjas, ett kraftigt ras jämfört med de 71 000 som påbörjades 2021.

Skapad: 23 oktober, 2022

Höga hyreskrav

Hyresvärdar i hela landet har gått ut hårt inför årets förhandlingar, med krav på cirka tio procents hyreshöjning. Så även Fastighetsägarna i Stockholm, som krävt 9,5 procent. Nu kontrar Hyresgästföreningen med ett bud på 2,4 procent.