Kategori: På tapeten

Skapad: 17 november, 2022

Förslag till renoveringsstöd

Hur ska miljonprogrammet kunna renoveras utan att hyrorna höjs så mycket att folk tvingas flytta? Den frågan har Hyresgästföreningen utrett och kommer nu med en rad konkreta förslag.

Skapad: 10 november, 2022

Lönsamt äga hyreshus

De privata fastighetsägarna fortsätter öka sina vinster, samtidigt som de kräver stora hyreshöjningar i årets förhandlingar. En analys av deras ekonomi visar att de står oerhört starka och kan öka sina marginaler trots ökade kostnader.

Skapad: 23 oktober, 2022

Byggandet bromsar in

Kriget i Ukraina, stigande räntor och energipriser, slopat investeringsstöd – allt medverkar till att bostadsbyggandet bromsar in kraftigt. Därför justerar Boverket ned sin prognos för de närmaste åren. År 2023 bedömer man att bara 45 000 lägenheter påbörjas, ett kraftigt ras jämfört med de 71 000 som påbörjades 2021.

Skapad: 23 oktober, 2022

Höga hyreskrav i höst

Hyresvärdar i hela landet har gått ut hårt inför årets förhandlingar, med krav på cirka tio procents hyreshöjning. Så även Fastighetsägarna i Stockholm, som krävt 9,5 procent. Nu kontrar Hyresgästföreningen med ett bud på 2,4 procent.

Skapad: 15 september, 2022

Många väntar på pengar

80 000 pensionärer med svag ekonomi väntar på besked om bostadstillägg. De har väntat i månader, i vissa fall år. Samtidigt går nyare ansökningar före, visar en kartläggning i tidningen Hem & hyra. Nu riktas stark kritik mot Pensionsmyndigheten från flera håll.