Gott om plats för ensamboende i villa

I storstäderna bor man i genomsnitt lite trängre.

Minst yta per person har hyresgäster, både i storstäder och i riket som helhet.

Ensamboende i villa har nästan dubbelt så stor boyta som ensamboende i hyresrätt.

De som bor i villa har större bostadsyta per person, i alla hushållstyper.

Hyresgäster har mindre bostadsyta per person än de som bor i småhus.

Det gäller i alla hushållstyper, men framför allt de som bor ensamma. Där har de som bor i småhus nästan dubbelt så stor yta för sig själva.

Trängre i storstäder

Den genomsnittliga bostadsytan för samtliga boendeformer är lite mindre när man tittar särskilt på storstäderna. Men olikheten mellan upplåtelse­formerna visar samma mönster där som i resten av landet.

Specialstudie i Stockholm

Hyresgästföreningen beställde 2014 en specialstudie av hur boendet ser ut i Stockholms stad.

Den visar att det bor genomsnittligt fler personer i en hyreslägenhet än i en bostadsrätt av motsvarande storlek. Flest personer per bostad bor det i villorna, men de är jämförelsevis få i Stockholms stad.

Stort utrymme i var tredje villa

30 procent av villahushållen i Stockholms stad har extremt hög utrymmesstandard. Med det menas att en person bor på en yta större än 80 kvm, eller två personer på en yta som är större än 100 kvm. Motsvarande andel i bostadsrätt är 9 procent och i hyresrätt 5 procent.

Den extrema trångboddheten är i stället vanligare i hyresrätt.

Stor skillnad mellan stadsdelarna

När man skiljer på inner- och ytterstaden, och även studerar enskilda stadsdelar, framträder andra intressanta samband. I de största bostäderna i ytterstaden bor det till exempel genomsnittligt fler i varje hyresrätt än det gör i villor av motsvarande storlek.

Man har också studerat hur inkomsterna förhåller sig till boendet. Både hyror och bostadsrättspriser är högre i innerstaden, och följdriktigt visar det sig att de som bor där tjänar mer än de som bor i stadsdelar längre bort. Det gäller både hyresgäster och bostadsrättsinnehavare.

Men i samtliga stadsdelar, och samtliga lägenhetsstorlekar, har hyresgäster klart lägre inkomst än de som äger sina bostäder.

Läs hela rapporten Hur bor man i Stockholm? (pdf, 101 sidor)

LÄS MER: Om statistiken

Uppgifterna på den här sidan kommer från SCB: Registret över totalbefolkningen och Lägenhetsregistret. Kategoriseringen i hyresrätt, bostadsrätt eller äganderätt bestäms av fastighetsägarens juridiska form. Det betyder till exempel att hushåll som hyr en bostadsrätt, av föreningen eller av bostadsrättsinnehavaren, redovisas som boende i bostadsrätt. På samma sätt registreras den som hyr en villa av en privatperson som boende i äganderätt.

Ett hushåll består av alla personer som är folkbokförda i samma bostad. Som barn räknas i det här fallet personer upp till 24 år som är folkbokförda tillsammans med minst en av föräldrarna. Åldersgränsen 24 år är vald för att statistiken ska vara jämförbar inom EU.

 

Senast uppdaterad: 25 april, 2020