Familj och ekonomi avgör boendet

30 procent av hushållen bor i hyresrätt

Tre av tio hushåll i Sverige bor i hyresrätt.

I städerna är det vanligare att bo i hyreshus eller bostadsrätt, på landet dominerar villorna. Men ännu mer styrs vårt boende av ekonomi och familjesituation.

Här redovisas riksgenomsnitt, men i avdelningen Lokalt och regionalt finns samma kartläggning på regional nivå.

Par med barn bor oftast i villa

Två tredjedelar av barnfamiljerna med två vuxna bor i villa. Störst andel är det i familjer med två barn, där över 70 procent bor i eget hus.

I gruppen hushåll som har tre eller fler barn ökar andelen boende i hyresrätt, även om villaboendet fortfarande dominerar. De senaste åren är det också en allt större del av familjerna med många barn som bor i hyresrätt.

Mammor hyr, pappor äger

Av barnfamiljerna med bara en vuxen bor däremot nära hälften i hyresrätt. Här är det dock stor skillnad mellan könen: En majoritet av de ensamma papporna bor i eget hus.

Inom gruppen ensamboende finns också en viss skillnad mellan pensionärer och andra: 28 procent av de ensamstående pensionärerna bor i eget hus.

en annan sida redovisas hur sammansättningen av hushåll ser ut i olika upplåtelseformer.

De flesta sammanboende bor i eget hus.

Två tredjedelar av barnfamiljerna med två vuxna bor i villa. I den gula kategorin ingår ingår student- och äldreboenden, den grå tårtbiten består av hushåll där boendeformen är okänd.

 

LÄS MER: Individer och hushåll – äpplen och päron
Fler ensamhushåll bor i hyresrätt.

Av alla hushåll i Sverige bor 30 procent i hyresrätt. Andelen av befolkningen är något mindre.

När man pratar om hur stor andel som bor i hyreshus, villa eller bostadsrätt gäller det att skilja på personer och hushåll. Eftersom det oftast bor fler i ett villahushåll än i en hyreslägenhet blir andelarna olika beroende på vad man väljer.

Medan hälften av invånarna i Sverige bor i villa, är det bara 41 procent av hushållen som gör det. 30 procent av hushållen bor i hyresrätt, men bara 27 procent av invånarna.

Statistiken på de här sidorna handlar om hur hushållen bor.

LÄS MER: Om statistiken

  Uppgifterna på den här sidan kommer från SCB: Registret över totalbefolkningen och Lägenhetsregistret.

Kategoriseringen i hyresrätt, bostadsrätt eller äganderätt bestäms av fastighetsägarens juridiska form. Det betyder att hushåll som hyr en bostadsrätt, av föreningen eller av bostadsrättsinnehavaren, redovisas som boende i bostadsrätt. På samma sätt registreras den som hyr en villa av en privatperson som boende i äganderätt. Sammantaget betyder det här att det är något fler som hyr sina bostäder än vad statistiken visar.

Ett hushåll består av alla personer som är folkbokförda i samma bostad. Som barn räknas i det här fallet personer upp till 24 år som är folkbokförda tillsammans med minst en av föräldrarna. Åldersgränsen är vald för att statistiken ska vara jämförbar inom EU.

I Kategorierna Sammanboende med barn och Sammanboende utan barn ingår också andra vuxna som är folkbokförda i samma bostad. Det kan vara barn över 24 år, andra anhöriga eller vänner.

Kategorin Övrigt i diagrammen består framför allt av specialbostäder (t ex äldre- eller studentboende) samt ett mindre antal ägarlägenheter, privatpersoner som bor i egen hyresfastighet och andra typer av boende med okänd upplåtelseform.

Senast uppdaterad: 25 april, 2019