Familj och ekonomi avgör boendet

30 procent av hushållen bor i hyresrätt

Tre av tio hushåll i Sverige bor i hyresrätt.

I städerna är det vanligare att bo i hyreshus eller bostadsrätt, på landet dominerar villorna. Men ännu mer styrs vårt boende av ekonomi och familjesituation.

Här redovisas riksgenomsnitt, men i avdelningen Lokalt och regionalt finns samma kartläggning på regional nivå.

Par med barn bor oftast i villa

Sex av tio barnfamiljer med två vuxna bor i villa. Störst andel är det i familjer med två barn, där nära 70 procent bor i eget hus.

Familjer med tre barn eller fler bor oftare i hyresrätt, även om villaboendet dominerar där också.

Mammor hyr, pappor äger

Av barnfamiljerna med bara en vuxen bor däremot nästan hälften i hyresrätt. Här är det dock stor skillnad mellan könen: Hälften av de ensamma papporna bor i eget hus, mot bara 21 procent av de ensamstående mammorna.

Inom gruppen ensamboende finns också en viss skillnad mellan pensionärer och andra: 28 procent av de ensamstående pensionärerna bor i eget hus, mot bara 14 procent av yngre ensamboende.

Förändringar sedan 2012

SCB började redovisa den här statistiken 2012. Den tydligaste förändringen sedan dess är att andelen barnfamiljer med två vuxna som bor i eget hus stadigt minskar. 2012 bodde 66 procent av de hushållen i villa, mot 61 procent 2021.

I stället bor familjerna med ett eller två barn i större utsträckning framför allt i bostadsrätt, medan en högre andel av familjerna med tre eller fler barn numera bor i hyresrätt.

en annan sida redovisas hur sammansättningen av hushåll ser ut i olika upplåtelseformer.

De flesta sammanboende bor i eget hus.

Sex av tio barnfamiljer med två vuxna bor i villa. I den gula kategorin ingår ingår student- och äldreboenden, den grå tårtbiten består av hushåll där boendeformen är okänd.

 

LÄS MER: Individer och hushåll – äpplen och päron
Fler ensamhushåll bor i hyresrätt.

Av alla hushåll i Sverige bor 30 procent i hyresrätt. Andelen av befolkningen är något mindre.

När man pratar om hur stor andel som bor i hyreshus, villa eller bostadsrätt gäller det att skilja på personer och hushåll. Eftersom det oftast bor fler i ett villahushåll än i en hyreslägenhet blir andelarna olika beroende på vad man väljer.

Medan nära hälften av invånarna i Sverige bor i villa, är det bara 40 procent av hushållen som gör det. 30 procent av hushållen bor i hyresrätt, men bara 27 procent av invånarna.

Statistiken på de här sidorna handlar om hur hushållen bor.

LÄS MER: Om statistiken

  Uppgifterna på den här sidan kommer från SCB: Registret över totalbefolkningen och Lägenhetsregistret.

Kategoriseringen i hyresrätt, bostadsrätt eller äganderätt bestäms av fastighetsägarens juridiska form. Det betyder att hushåll som hyr en bostadsrätt, av föreningen eller av bostadsrättsinnehavaren, redovisas som boende i bostadsrätt. På samma sätt registreras den som hyr en villa av en privatperson som boende i äganderätt. Sammantaget betyder det här att det är något fler som hyr sina bostäder än vad statistiken visar.

Ett hushåll består av alla personer som är folkbokförda i samma bostad. Som barn räknas i det här fallet personer upp till 24 år som är folkbokförda tillsammans med minst en av föräldrarna. Åldersgränsen är vald för att statistiken ska vara jämförbar inom EU.

I Kategorierna Sammanboende med barn och Sammanboende utan barn ingår också andra vuxna som är folkbokförda i samma bostad. Det kan vara barn över 24 år, andra anhöriga eller vänner.

Kategorin Övrigt i diagrammen består framför allt av specialbostäder (t ex äldre- eller studentboende) samt ett mindre antal ägarlägenheter, privatpersoner som bor i egen hyresfastighet och andra typer av boende med okänd upplåtelseform.

Senast uppdaterad: 23 april, 2022