Skillnad mellan familjer i hyrt och ägt boende

Barn i hyrt och ägt boende växer upp med olika levnadsstandard. Två av tio barn i hyresrätt växer upp med en familjeinkomst som inte räcker till det mest nödvändiga. Hälften av alla barnfamiljer i hyresrätt klarar inte heller av en oväntad utgift utan att låna eller be om hjälp.

Innehåll på denna sida

Stora skillnader i familjeekonomi mellan upplåtelseformerna
2 av 10 barn bor i familjer med inkomst mindre än ekonomiskt bistånd
Hälften av familjerna i hyresrätt saknar marginaler
Definitioner av inkomstbegrepp

Stora skillnader i familjeekonomi mellan upplåtelseformerna

Levnadsstandarden för barn skiljer sig åt mellan upplåtelseformerna. Barn i det ägda boendet lever i familjer med betydligt högre inkomster än barn vars familjer bor i hyresrätt. Samtidigt har inkomsterna ökat mest i det ägda boendet och skillnaden jämfört med hyresrätten har växt över tid.

En majoritet av alla samboende familjer med barn bor i ägt boende. Många ensamstående föräldrar bor i hyresrätt, liksom barnfamiljer med låga inkomster. Under 2021 hade samboende med barn i villa (äganderätt) 49 procent högre inkomst än en motsvarande familj i hyresrätt. Skillnaden i inkomst mellan familjer i hyresrätt och bostadsrätt är nästan lika stor.
 

Nedladdning av siffror till Excel

2 av 10 barn bor i familjer med inkomst mindre än ekonomiskt bistånd

Under 2021 bodde 18 procent av alla barn mellan 0–17 år i hyresrätt i familjer med en låg inkomststandard. Det är betydligt fler jämfört med barn som bor i de ägda boendeformerna.

Att leva med en låg inkomststandard innebär att familjens inkomst inte räcker till för att betala de mest nödvändiga levnadsomkostnaderna som mat och boende för familjen.

Av Sveriges mer än 2,1 miljoner barn bor 140 000 i familjer med en inkomst under nivån för ekonomiskt bistånd. Varav 73 procent av dessa barn bor i en hyresrätt.
 

Nedladdning av siffror till Excel
 

Hälften av familjerna i hyresrätt saknar marginaler

Under 2022 saknade 51 procent av alla barnfamiljer som bor i hyresrätt en kontantmarginal på 13 000 kr för att klara av oförutsedda utgifter. En plötslig oväntad utgift av den storleken innebär att de behöver låna eller be om hjälp. Andelen som saknar kontantmarginal i de ägda upplåtelseformerna är långt ifrån lika stor.

Störst andel barnfamiljer som kommit efter med betalningar bor i hyresrätt. Under 2022 hade 14 procent av familjerna i hyresrätt ekonomiska svårigheter.
 

Nedladdning av siffror till Excel
 

Senast uppdaterad: 30 maj, 2023