Olika levnadsstandard i hyrt och ägt boende

En majoritet av de som lever i risk för fattigdom är hyresgäster i Sverige. Hyresgäster har det svårast att få sina inkomster att räcka till nödvändiga levnadsomkostnader och klara av oväntade utgifter. Andelen personer med låga inkomster är betydligt lägre i de ägda upplåtelseformerna.

Innehåll på denna sida

Stora inkomstskillnader mellan upplåtelseformerna
3 av 10 hyresgäster lever under fattigdomsgränsen
1 av 10 hyresgäster lever på nivåer under ekonomiskt bistånd
4 av 10 hyresgäster saknar marginaler
Definitioner av inkomstbegrepp

Stora inkomstskillnader mellan upplåtelseformerna

Hushållens disponibla inkomst har ökat över tid. Oavsett upplåtelseform. Men samtidigt har inkomstskillnaderna vuxit mellan hyrt och ägt boende.

Under 2021 hade hushåll boende i bostadsrätt 41 procent högre disponibel inkomst per konsumtionsenhet än hushåll boende i hyresrätt. Det är en ökning med fem procent jämfört med 2012.

Hushåll i villor (äganderätt) hade under året 47 procent högre inkomst än hyresgäster. En skillnad som ökat med tre procent jämfört med 2012. Inkomstskillnaderna mellan upplåtelseformerna återfinns i samtliga kommuner och för alla typer av hushåll.
 

Nedladdning av siffror till Excel

3 av 10 hyresgäster lever under fattigdomsgränsen

Under 2021 hade 31 procent av hyresgästerna en ekonomisk standard som klassificeras som i risk för fattigdom, eller relativ fattigdom, enligt Europeiska unionen. Det vill säga en inkomst som understiger 60 procent av medianinkomsten i landet. En inkomst på den nivån påverkar livskvaliteten negativt och riskerar att leda till socialt utanförskap.

2021 hade 1,5 miljoner i Sverige en låg ekonomisk standard. Utav dessa bodde 62 procent i hyresrätt. Samtidigt som hyresgäster utgör majoriteten av de som är fattigare än genomsnittet i samhället är det även hyresgäster som är hänvisade till den dyraste boendeformen.
 

Nedladdning av siffror till Excel

1 av 10 hyresgäster lever på nivåer under ekonomiskt bistånd

Under 2021 levde tio procent av hyresgästerna med låg inkomststandard. Det innebär att inkomsten inte räcker till för att betala nödvändiga levnadsomkostnader som till exempel mat, boende och barnomsorg.

I Sverige är det strax under en halv miljon människor som lever med låg inkomststandard. Utav dessa bor 65 procent i hyresrätt.

4 av 10 hyresgäster saknar marginaler

Utöver att hyresgäster är den grupp som lever i störst risk för fattigdom och har svårast att få sina inkomster att gå ihop till det mest nödvändiga, är de även den grupp som har svårast att klara av en oväntad utgift.

Under 2022 saknade 42 procent av hyresgästerna kontantmarginaler på 13 000 kr för oförutsedda utgifter. Andelen som skulle behöva låna eller be om hjälp vid oförutsedda utgifter är betydligt mindre i de ägda upplåtelseformerna.
 

Nedladdning av siffror till Excel

Senast uppdaterad: 30 maj, 2023