Minst inkomstskillnad i norr

I alla typer av hushåll har hyresgästerna lägre inkomster i genomsnitt.

I alla typer av hushåll har hyresgästerna lägre inkomster i genomsnitt.

Hyresgäster har lägre inkomster i genomsnitt än de grupper som äger sina bostäder. Skillnaden mellan dem har ökat kraftigt jämfört med början av 2000-talet, men de allra senaste åren har den trenden
mattats av.

I kartan ovan anges medianinkomsten i de olika boendeformerna, kommun för kommun. Färgerna i kartan visar skillnaden, ju rödare desto större.

43 procent högre

Medianinkomsten för villaägare är i genomsnitt 43 procent högre än för hyresgäster. Bostadsrättsägare har i snitt 37 procents högre disponibel inkomst än hyresgäster.

Beloppen som redovisas här är disponibel inkomst per konsumtionsenhet, median för respektive upplåtelseform. Längst ned på den här sidan förklaras begreppen närmare.

Störst skillnad i rikaste kommunerna

Fyra av de fem kommuner som har störst inkomstskillnader ligger i Stockholms län. De toppar dessutom inkomstligan i Sverige totalt sett. Även gruppen hyresgäster har inkomster lite över riksgenomsnittet i de kommunerna – men villaägarnas inkomster överträffar rikssnittet med i storleksordningen 100 000 kronor, i Danderyd ännu mer.

Fagersta är speciellt därför att det finns så få hyresrätter, de flesta lägenheter i flerbostadshus är bostadsrätter.

En jämförelsevis låg andel hyresrätter kännetecknar också de andra kommunerna med högst inkomstskillnader. Täby är mest extremt med bara 8 procent hyresrätter. Danderyd har cirka 15 procent hyresrätter och Fagersta 24, medan Sollentuna och Lidingö har 26 respektive 30 procent hyresrätter. Riksgenomsnittet är 38 procent.

Minst skillnad i norr

Det kommunerna med lägst inkomstskillnad mellan upplåtelseformerna har gemensamt är att de är ganska små. Men de är inte Sveriges fattigaste. Både Kiruna och Gällivare har medelinkomst över riksgenomsnittet. Framför allt hyresgästerna i de kommunerna har bättre inkomster än i riket som helhet.

Kiruna och Gällivare har också det gemensamt att en ovanligt stor andel av bostäderna är hyresrätter, 44 respektive 40 procent.

I Åre, Pajala och Strömstad är det villaägarnas jämförelsevis låga inkomster som drar ned skillnaden mellan boendeformerna. Men Pajala är en mycket liten kommun, och i Strömstad är inkomststatistiken inte helt tillförlitlig eftersom många som bor där arbetar i Norge.

 

Kommunerna med störst inkomstskillnad mellan hyresgäster och villaägare 2016
Kommun Hyresrätt
Bostadsrätt
Äganderätt Skillnad äg/hyr, procent
1 Danderyd 234 100 310 600 462 700 98
2 Täby 211 100 283 800 381 300 81
3 Lidingö 241 600 298 000 434 700 80
4 Fagersta 153 500 208 800 272 400 77
5 Sollentuna 213 300 279 400 373 500 75
Riket 194 200
266 800
278 200
43
Källa: SCB
Kommunerna med minst inkomstskillnad mellan hyresgäster och villaägare 2016
Kommun Hyresrätt
Bostadsrätt
Äganderätt Skillnad äg/hyr, procent
1 Kiruna 251 000 259 600 282 500 13
2 Gällivare 238 500 256 800 284 900 19
3 Åre 198 500 243 200 248 500 25
4 Pajala 178 700 307 100 224 000 25
5 Strömstad 194 400 227 900 244 500 26
Riket 194 200 266 800 278 200 43
Källa: SCB
LÄS MER: Definitioner och fakta om statistiken

Underlaget för statistiken som redovisas i kartan och tabellerna är hela befolkningen 20 år och äldre. Den utgår från inkomsttaxeringen i kombination med folkbokföringen, som i sin tur är sammankopplad med lägenhetsregistret.

Det gör det möjligt att jämföra inkomsterna i olika upplåtelseformer. Samtidigt innebär det att det är bostaden som styr vilken kategori individen hamnar i. Till exempel blir den som hyr en villa registrerad som villaägare, och den som hyr en bostadsrätt i andra hand blir registrerad som bostadsrättsinnehavare. Det är dock väldigt små grupper i det totala underlaget.

Disponibel inkomst är inkomst (även kapitalinkomster) minus skatt plus eventuella bidrag.
Konsumtionsenhet (KE) är ett sätt att kunna jämföra inkomster mellan olika hushållstyper. Måttet motsvarar i princip en vuxen person. Men när det bor fler personer, eller barn, i ett hushåll får de mindre ”vikt” eftersom det är billigare att leva flera tillsammans.

Senast uppdaterad: 18 oktober, 2018