Minst inkomstskillnad i norr

I alla typer av hushåll har hyresgästerna lägre inkomster i genomsnitt.

I alla typer av hushåll har hyresgästerna lägre inkomster i genomsnitt.

Hyresgäster har lägre inkomster i genomsnitt än de grupper som äger sina bostäder. Skillnaden mellan dem har ökat kraftigt jämfört med början av 2000-talet, men de allra senaste åren har den trenden
mattats av.

I kartan ovan anges medianinkomsten i de olika boendeformerna, kommun för kommun. Färgerna i kartan visar skillnaden, ju rödare desto större.

46 procent högre

Medianinkomsten för villaägare är i genomsnitt 46 procent högre än för hyresgäster. Bostadsrättsägare har i snitt 40 procents högre disponibel inkomst än hyresgäster.

Beloppen som redovisas här är disponibel inkomst per konsumtionsenhet, median för respektive upplåtelseform. Längst ned på den här sidan förklaras begreppen närmare.

Störst skillnad i rikaste kommunerna

Fyra av de fem kommuner som har störst inkomstskillnader 2019 ligger i Stockholms län. De toppar dessutom inkomstligan i Sverige totalt sett. Även gruppen hyresgäster har inkomster över riksgenomsnittet i de kommunerna – men villaägarnas inkomster överträffar rikssnittet med i storleksordningen 100 000–200 000 kronor.

Fagersta kommer in som en katt bland hermelinerna som nummer fyra på listan. Det är en speciell kommun på så sätt att bara en tredjedel av lägenheterna i flerbostadshus är hyresrätter.

En låg andel hyresrätter är för övrigt gemensamt för alla kommunerna med störst inkomstskillnader. Täby är mest extremt med bara 9 procent hyresrätter. Danderyd har 15 procent hyresrätter, Sollentuna 25 och Lidingö 31 procent. I riket som helhet är 38 procent av bostäderna hyresrätter.

Minst skillnad i norr

Det kommunerna med lägst inkomstskillnad mellan upplåtelseformerna har gemensamt är att de är ganska små. Men de är inte Sveriges fattigaste. Både Kiruna och Gällivare har medelinkomst över riksgenomsnittet. Framför allt hyresgästerna i de kommunerna har bättre inkomster än i riket som helhet.

Kiruna och Gällivare har också det gemensamt att en ovanligt stor andel av bostäderna är hyresrätter, 44 respektive 45 procent.

I Jokkmokk, Pajala och Strömstad är det villaägarnas jämförelsevis låga inkomster som drar ned skillnaden mellan boendeformerna. Men i Strömstad är inkomststatistiken inte helt tillförlitlig eftersom många som bor där arbetar i Norge.

Kommunerna med störst inkomstskillnad mellan hyresgäster och villaägare 2019
Kommun Hyresrätt
Bostadsrätt
Äganderätt Skillnad äg/hyr, procent
1 Danderyd 264 200 339 000 502 200 90
2 Sollentuna 224 700 300 300 404 300 80
3 Täby 232 600 305 400 416 000 79
4 Fagersta 169 400 224 200 299 700 77
5 Lidingö 266 400 327 500 465 600 75
Riket 207 900 291 100 302 700 46
Källa: SCB
Kommunerna med minst inkomstskillnad mellan hyresgäster och villaägare 2019
Kommun Hyresrätt
Bostadsrätt
Äganderätt Skillnad äg/hyr, procent
1 Kiruna 263 300 294 300 309 000 17
2 Gällivare 249 900 287 800 311 100 24
3 Jokkmokk 210 600 236 400 267 900 27
4 Strömstad 205 400 244 700 262 300 28
5 Pajala 190 400 248 500 244 100 28
Riket 207 900 291 100 302 700 46
Källa: SCB
LÄS MER: Definitioner och fakta om statistiken

Underlaget för statistiken som redovisas i kartan och tabellerna är hela befolkningen 20 år och äldre. Den utgår från inkomsttaxeringen i kombination med folkbokföringen, som i sin tur är sammankopplad med lägenhetsregistret.

Det gör det möjligt att jämföra inkomsterna i olika upplåtelseformer. Samtidigt innebär det att det är bostaden som styr vilken kategori individen hamnar i. Till exempel blir den som hyr en villa registrerad som villaägare, och den som hyr en bostadsrätt i andra hand blir registrerad som bostadsrättsinnehavare. Det är dock väldigt små grupper i det totala underlaget.

Disponibel inkomst är inkomst (även kapitalinkomster) minus skatt plus eventuella bidrag.
Konsumtionsenhet (KE) är ett sätt att kunna jämföra inkomster mellan olika hushållstyper. Måttet motsvarar i princip en vuxen person. Men när det bor fler personer, eller barn, i ett hushåll får de mindre ”vikt” eftersom det är billigare att leva flera tillsammans.

Senast uppdaterad: 27 februari, 2021