Stora inkomstskillnader mellan ägt och hyrt

Hyresgäster har lägre inkomster än de som äger sina bostäder. Det gäller oavsett om det är en ensamstående eller en familj med barn. I hälften av Sveriges kommuner är inkomstskillnaden mellan villa och hyresrätt större än 50 procent.

Innehåll på denna sida

Hundra tusen mindre i inkomst
Inkomstskillnader i kommunerna
Störst skillnad i de rikaste kommunerna
Minst inkomstskillnad i norr
Definitioner av inkomstbegrepp

Hundra tusen mindre i inkomst

Inkomsterna för de som bor i bostadsrätt och villa (äganderätt) är på jämförbara nivåer med varandra. Det är först när de ställs emot hyresgäster som skillnaderna blir tydliga.

Den disponibla inkomsten för samtliga hushåll i villa är i genomsnitt 47 procent högre än för hushåll i hyresrätt under 2021. Det är en skillnad på över 100 000 kronor. Hushåll i bostadsrätt har 41 procent mer i inkomst än de som bor i hyresrätt.

Som konsekvens av inkomstskillnaderna mellan hyrt och ägt boende är det också hyresgäster som lever i störst risk för fattigdom och har det allra svårast att klara av oväntade utgifter.
 

Nedladdning av siffror till Excel

 

Inkomstskillnader i kommunerna

Kartan här nedan visar hur stora inkomstskillnader det finns mellan hushåll som bor i hyresrätt och villa (äganderätt) runtom i Sveriges kommuner. Ju mörkare färg, desto större procentuell skillnad är det mellan de två boendeformerna.

I 157 av kommunerna har hushåll i villa 50 procent högre inkomst, eller mer, än de som bor i hyresrätt.

I kartan går det också att se medianinkomsten för de olika boendeformerna i varje kommun. Inkomsten som anges är disponibel inkomst per konsumtionsenhet.


Nedladdning av siffror till Excel

 

Störst skillnad i de rikaste kommunerna

Fyra av de fem kommuner med störst inkomstskillnad ligger i Stockholms län. Även om hyresgäster i dessa kommuner har högre inkomster, jämfört med rikssnittet, är skillnaderna stora gentemot det ägda boendet. De som bor i villa i dessa kommuner har några av de högsta medianinkomsterna i landet.

I Danderyd har boende i villa dubbelt så hög inkomst som de som bor i hyresrätt. Kommunen har även en väldigt låg andel hyresrätter.

Lund sticker ut på listan med en hög andel hyresrätter men stora skillnader mellan boendeformerna. Inkomsterna i hyresrätt är även lägre än i landet som helhet, vilket eventuellt kan förklaras av att det bor många studenter i kommunen.

 

Kommuner med störst och minst inkomstskillnad mellan hyresrätt och äganderätt 2021
Kommun Inkomst
hyresrätt (kr)
Inkomst
bostadsrätt (kr)
Inkomst
äganderätt (kr)
Inkomstskillnad
äganderätt /
hyresrätt (%)
Andel hyresrätter (%)
Störst inkomstskillnad
Danderyd 274 200 365 200 558 500 104 15
Sollentuna 231 500 319 300 438 900 90 26
Lidingö 280 300 354 700 517 300 85 31
Nacka 246 000 342 500 440 000 79 18
Lund 206 300 298 800 365 500 77 45
Minst inkomstskillnad
Kiruna 283 100 305 300 329 600 16 45
Jokkmokk 231 300 289 600 282 700 22 36
Gällivare 271 300 293 400 333 100 23 46
Pajala 208 500 274 400 266 900 28 31
Arjeplog 218 200 282 300 282 000 29 37
Riket 219 300 308 800 322 700 47 38

Anm. Inkomsterna anger disponibel medianinkomst per konsumtionsenhet. Bostadsbeståndet inkluderar bostäder i småhus, flerbostadshus, specialbostäder och övriga hus. Källa: SCB och egna beräkningar.

 

Minst inkomstskillnad i norr

Det gemensamma för de kommunerna med minst inkomstskillnad är att de är ganska små kommuner, med hänsyn till befolkningsmängd. Men framför allt förklaras de små skillnaderna av att hyresgäster i flera av kommunerna har högre inkomster än rikssnittet.

Kiruna och Gällivare har också gemensamt att en stor andel av bostäderna är hyresrätter.

För Jokkmokk, Pajala och Arjeplog är det de jämförelsevis låga inkomsterna hos de som bor i villa som drar ned skillnaden mellan boendeformerna.
 

Senast uppdaterad: 3 juli, 2023