Minst inkomstskillnad i norr

I alla typer av hushåll har hyresgästerna lägre inkomster i genomsnitt.

I alla typer av hushåll har hyresgästerna lägre inkomster i genomsnitt.

Hyresgäster har lägre inkomster i genomsnitt än de grupper som äger sina bostäder. Skillnaden mellan dem har ökat kraftigt jämfört med början av 2000-talet, men de allra senaste åren har den trenden
mattats av.

I kartan ovan anges medianinkomsten i de olika boendeformerna, kommun för kommun. Färgerna i kartan visar skillnaden, ju rödare desto större.

46 procent högre

Medianinkomsten för villaägare är i genomsnitt 46 procent högre än för hyresgäster. Bostadsrättsägare har i snitt 40 procents högre disponibel inkomst än hyresgäster.

Beloppen som redovisas här är disponibel inkomst per konsumtionsenhet, median för respektive upplåtelseform. Längst ned på den här sidan förklaras begreppen närmare.

Störst skillnad i rikaste kommunerna

Fyra av de fem kommuner som har störst inkomstskillnader 2020 ligger i Stockholms län. De toppar dessutom inkomstligan i Sverige totalt sett. Även gruppen hyresgäster har inkomster över riksgenomsnittet i de kommunerna – men villaägarnas inkomster överträffar rikssnittet med i storleksordningen 100 000–200 000 kronor.

Lund skiljer ut sig från de andra på två sätt: dels är inkomstnivån i hyresrätt lägre än genomsnittet. dels är andelen hyresrätter i beståndet hela 45 procent. Här bor också många studenter.

Annars brukar en låg andel hyresrätter vara gemensam nämnare för kommunerna med stora inkomstskillnader. Danderyd har 15 procent hyresrätter, Nacka 18 och Sollentuna 25 procent. I riket som helhet är 38 procent av bostäderna hyresrätter.

Minst skillnad i norr

Det kommunerna med lägst inkomstskillnad mellan upplåtelseformerna har gemensamt är att de är ganska små. Men de är inte Sveriges fattigaste. Både Kiruna och Gällivare har medelinkomst över riksgenomsnittet. Framför allt hyresgästerna i de kommunerna har bättre inkomster än i riket som helhet.

Kiruna och Gällivare har också det gemensamt att en ovanligt stor andel av bostäderna är hyresrätter, 44 respektive 45 procent.

I Jokkmokk och Pajala är det villaägarnas jämförelsevis låga inkomster som drar ned skillnaden mellan boendeformerna.

Kommunerna med störst inkomstskillnad mellan hyresgäster och villaägare 2020
Kommun Hyresrätt
Bostadsrätt
Äganderätt Skillnad äg/hyr, procent
1 Danderyd 261 100 347 000 515 000 97
2 Sollentuna 222 800 304 000 412 000 85
3 Lidingö 268 100 333 700 487 400 82
4 Nacka 235 400 325 000 416 600 77
5 Lund 199 200 285 800 348 600 75
Riket 210 700 295 400 308 300 46
Källa: SCB
Kommunerna med minst inkomstskillnad mellan hyresgäster och villaägare 2020
Kommun Hyresrätt
Bostadsrätt
Äganderätt Skillnad äg/hyr, procent
1 Kiruna 272 700 299 700 317 300 16
2 Jokkmokk 224 500 268 500 273 900 22
3 Gällivare 262 600 294 800 321 000 22
4 Pajala 201 000 235 100 259 800 29
5 Varberg 232 600 307 400 310 600 34
Riket 210 700 295 400 308 300 46
Källa: SCB
LÄS MER: Definitioner och fakta om statistiken

Underlaget för statistiken som redovisas i kartan och tabellerna är hela befolkningen 20 år och äldre. Den utgår från inkomsttaxeringen i kombination med folkbokföringen, som i sin tur är sammankopplad med lägenhetsregistret.

Det gör det möjligt att jämföra inkomsterna i olika upplåtelseformer. Samtidigt innebär det att det är bostaden som styr vilken kategori individen hamnar i. Till exempel blir den som hyr en villa registrerad som villaägare, och den som hyr en bostadsrätt i andra hand blir registrerad som bostadsrättsinnehavare. Det är dock väldigt små grupper i det totala underlaget.

Disponibel inkomst är inkomst (även kapitalinkomster) minus skatt plus eventuella bidrag.
Konsumtionsenhet (KE) är ett sätt att kunna jämföra inkomster mellan olika hushållstyper. Måttet motsvarar i princip en vuxen person. Men när det bor fler personer, eller barn, i ett hushåll får de mindre ”vikt” eftersom det är billigare att leva flera tillsammans.

Senast uppdaterad: 8 februari, 2022