Minst inkomstskillnad i norr

I alla typer av hushåll har hyresgästerna lägre inkomster i genomsnitt.

I alla typer av hushåll har hyresgästerna lägre inkomster i genomsnitt.

Hyresgäster har lägre inkomster i genomsnitt än de grupper som äger sina bostäder. Skillnaden mellan dem har ökat kraftigt jämfört med början av 2000-talet, men de allra senaste åren har den trenden
mattats av.

I kartan ovan anges medianinkomsten i de olika boendeformerna, kommun för kommun. Färgerna i kartan visar skillnaden, ju rödare desto större.

44 procent högre

Medianinkomsten för villaägare är i genomsnitt 44 procent högre än för hyresgäster. Bostadsrättsägare har i snitt 39 procents högre disponibel inkomst än hyresgäster.

Beloppen som redovisas här är disponibel inkomst per konsumtionsenhet, median för respektive upplåtelseform. Längst ned på den här sidan förklaras begreppen närmare.

Störst skillnad i rikaste kommunerna

Fyra av de fem kommuner som har störst inkomstskillnader ligger i Stockholms län. De toppar dessutom inkomstligan i Sverige totalt sett. Även gruppen hyresgäster har inkomster lite över riksgenomsnittet i de kommunerna – men villaägarnas inkomster överträffar rikssnittet med i storleksordningen 100 000 kronor, i Danderyd och Lidingö ännu mer.

Fagersta är speciellt därför att det finns så få hyresrätter, de flesta lägenheter i flerbostadshus är bostadsrätter.

En jämförelsevis låg andel hyresrätter kännetecknar också de andra kommunerna med högst inkomstskillnader. Täby är mest extremt med bara 8 procent hyresrätter. Danderyd har 15 procent hyresrätter,  Fagersta och Sollentuna 25 medan Lidingö har 26 respektive 30 procent hyresrätter. Riksgenomsnittet är 38 procent.

Minst skillnad i norr

Det kommunerna med lägst inkomstskillnad mellan upplåtelseformerna har gemensamt är att de är ganska små. Men de är inte Sveriges fattigaste. Både Kiruna och Gällivare har medelinkomst över riksgenomsnittet. Framför allt hyresgästerna i de kommunerna har bättre inkomster än i riket som helhet.

Kiruna och Gällivare har också det gemensamt att en ovanligt stor andel av bostäderna är hyresrätter, 44 respektive 42 procent.

I Åre, Jokkmokk och Strömstad är det villaägarnas jämförelsevis låga inkomster som drar ned skillnaden mellan boendeformerna. Men Jokkmokk är en mycket liten kommun, och i Strömstad är inkomststatistiken inte helt tillförlitlig eftersom många som bor där arbetar i Norge.

 

Kommunerna med störst inkomstskillnad mellan hyresgäster och villaägare 2017
Kommun Hyresrätt
Bostadsrätt
Äganderätt Skillnad äg/hyr, procent
1 Danderyd 245 500 322 500 476 200 94
2 Sollentuna 212 000 287 000 383 400 81
3 Täby 219 000 290 300 393 000 79
4 Lidingö 246 700 307 100 440 900 79
5 Fagersta 158 200 212 700 280 400 77
Riket 198 500 275 100 286 200 44
Källa: SCB
Kommunerna med minst inkomstskillnad mellan hyresgäster och villaägare 2017
Kommun Hyresrätt
Bostadsrätt
Äganderätt Skillnad äg/hyr, procent
1 Kiruna 252 100 270 800 288 300 14
2 Gällivare 237 000 259 000 290 300 22
3 Åre 201 800 266 700 257 600 28
4 Jokkmokk 197 400 227 000 254 400 29
5 Strömstad 195 600 238 700 252 300 29
Riket 198 500 275 100 286 200 44
Källa: SCB
LÄS MER: Definitioner och fakta om statistiken

Underlaget för statistiken som redovisas i kartan och tabellerna är hela befolkningen 20 år och äldre. Den utgår från inkomsttaxeringen i kombination med folkbokföringen, som i sin tur är sammankopplad med lägenhetsregistret.

Det gör det möjligt att jämföra inkomsterna i olika upplåtelseformer. Samtidigt innebär det att det är bostaden som styr vilken kategori individen hamnar i. Till exempel blir den som hyr en villa registrerad som villaägare, och den som hyr en bostadsrätt i andra hand blir registrerad som bostadsrättsinnehavare. Det är dock väldigt små grupper i det totala underlaget.

Disponibel inkomst är inkomst (även kapitalinkomster) minus skatt plus eventuella bidrag.
Konsumtionsenhet (KE) är ett sätt att kunna jämföra inkomster mellan olika hushållstyper. Måttet motsvarar i princip en vuxen person. Men när det bor fler personer, eller barn, i ett hushåll får de mindre ”vikt” eftersom det är billigare att leva flera tillsammans.

Senast uppdaterad: 17 augusti, 2019