Minst inkomstskillnad i norr

I alla typer av hushåll har hyresgästerna lägre inkomster i genomsnitt.

I alla typer av hushåll har hyresgästerna lägre inkomster i genomsnitt.

Hyresgäster har lägre inkomster i genomsnitt än de grupper som äger sina bostäder. Skillnaden mellan dem har ökat kraftigt jämfört med början av 2000-talet, men de allra senaste åren har den trenden
mattats av.

I kartan ovan anges medianinkomsten i de olika boendeformerna, kommun för kommun. Färgerna i kartan visar skillnaden, ju rödare desto större.

44 procent högre

Medianinkomsten för villaägare är i genomsnitt 44 procent högre än för hyresgäster. Bostadsrättsägare har i snitt 38 procents högre disponibel inkomst än hyresgäster.

Beloppen som redovisas här är disponibel inkomst per konsumtionsenhet, median för respektive upplåtelseform. Längst ned på den här sidan förklaras begreppen närmare.

Störst skillnad i rikaste kommunerna

Samtliga kommuner som har störst inkomstskillnader 2018 ligger i Stockholms län. De toppar dessutom inkomstligan i Sverige totalt sett. Även gruppen hyresgäster har inkomster över riksgenomsnittet i de kommunerna – men villaägarnas inkomster överträffar rikssnittet med i storleksordningen 100 000 kronor, i Danderyd och Lidingö ännu mer.

Gemensamt för kommunerna med störst inkomstskillnader är också att de har en låg andel hyresrätter. Täby är mest extremt med bara 8 procent hyresrätter. Danderyd har 15 procent hyresrätter, Nacka 18, Sollentuna 25 och Lidingö 30 procent. I riket som helhet är 38 procent av bostäderna hyresrätter.

Minst skillnad i norr

Det kommunerna med lägst inkomstskillnad mellan upplåtelseformerna har gemensamt är att de är ganska små. Men de är inte Sveriges fattigaste. Både Kiruna och Gällivare har medelinkomst över riksgenomsnittet. Framför allt hyresgästerna i de kommunerna har bättre inkomster än i riket som helhet.

Kiruna och Gällivare har också det gemensamt att en ovanligt stor andel av bostäderna är hyresrätter, 44 respektive 42 procent.

I Åre, Pajala och Strömstad är det villaägarnas jämförelsevis låga inkomster som drar ned skillnaden mellan boendeformerna. Men Pajala är en mycket liten kommun, och i Strömstad är inkomststatistiken inte helt tillförlitlig eftersom många som bor där arbetar i Norge.

Kommunerna med störst inkomstskillnad mellan hyresgäster och villaägare 2018
Kommun Hyresrätt
Bostadsrätt
Äganderätt Skillnad äg/hyr, procent
1 Danderyd 251 900 330 100 485 700 93
2 Täby 225 800 298 500 403 000 78
3 Sollentuna 219 200 294 400 389 800 78
4 Lidingö 256 400 317 700 452 000 76
5 Nacka 228 300 308 100 393 200 72
Riket 204 600 283 000 294 200 44
Källa: SCB
Kommunerna med minst inkomstskillnad mellan hyresgäster och villaägare 2018
Kommun Hyresrätt
Bostadsrätt
Äganderätt Skillnad äg/hyr, procent
1 Kiruna 258 200 273 200 297 700 15
2 Gällivare 241 400 278 600 304 300 26
3 Åre 210 300 279 200 265 600 26
4 Pajala 184 500 314 100 234 800 27
5 Strömstad 199 000 242 100 256 200 29
Riket 204 600 283 000 294 200 44
Källa: SCB
LÄS MER: Definitioner och fakta om statistiken

Underlaget för statistiken som redovisas i kartan och tabellerna är hela befolkningen 20 år och äldre. Den utgår från inkomsttaxeringen i kombination med folkbokföringen, som i sin tur är sammankopplad med lägenhetsregistret.

Det gör det möjligt att jämföra inkomsterna i olika upplåtelseformer. Samtidigt innebär det att det är bostaden som styr vilken kategori individen hamnar i. Till exempel blir den som hyr en villa registrerad som villaägare, och den som hyr en bostadsrätt i andra hand blir registrerad som bostadsrättsinnehavare. Det är dock väldigt små grupper i det totala underlaget.

Disponibel inkomst är inkomst (även kapitalinkomster) minus skatt plus eventuella bidrag.
Konsumtionsenhet (KE) är ett sätt att kunna jämföra inkomster mellan olika hushållstyper. Måttet motsvarar i princip en vuxen person. Men när det bor fler personer, eller barn, i ett hushåll får de mindre ”vikt” eftersom det är billigare att leva flera tillsammans.

Senast uppdaterad: 18 februari, 2020