Ingen hann söka stödet

Skapad: 7 januari, 2017

2016 avsatte regeringen 800 miljoner kronor till att renovera och energieffektivisera bostäder i socialt utsatta områden. Stödet skulle användas till att hålla nere hyrorna efter renoveringen. Men reglerna blev klara så sent att inget stöd hann beviljas innan året var slut.

Fotnot

Dela

HGF-logo fot