Dalarnas befolkning ökar igen

Dalarnas befolkning har ökat med drygt 11 000 personer sedan millennieskiftet.

Dalarnas befolkning har ökat med drygt 11 000 personer sedan millennieskiftet. Mest ökar Falun-Borlängeregionen.

Under pandemiåret 2020 minskade Dalarnas befolkning för första gången på länge. I ett län med många äldre personer var dödstalen höga samtidigt som invandringen minskade kraftigt.

Men 2021 ökar invånarantalet igen. En stark inflyttning ligger bakom.

Fler från övriga Sverige

Nu är även nettot av flyttningar till och från andra län positivt. De flesta år under 2000-talet har det annars varit invandring som bidragit mest till att Dalarnas befolkning ökat.

Gagnef och Leksand drar

Sett över längre tid har Falun-Borlänge vuxit mest. Men 2021 är det Gagnef och Leksand som har den största ökningen i relation till sin befolkning, nästan dubbelt mot riksgenomsnittet.

Borlänges invånarantal minskar för andra året i rad. Inflyttningen från andra länder har bromsat upp, samtidigt som utflyttningen till andra delar av Sverige ökat.

Ras i Avesta och Ludvika

I tio av länets 15 kommuner ökade befolkningen. Förutom Borlänge visar Avesta och Ludvika upp stora minussiffror, särskilt med tanke på befolkningens storlek.

Ludvika har tappat cirka 500 invånare på fyra år, Avesta 400 på tre år. I båda fallen är det framför allt en minskad invandring som ligger bakom.

Allt äldre befolkning

Dalarna har en stor andel invånare som är 65 år och äldre: 25 procent, att jämföra med riksgenomsnittet som är 20 procent.

I Rättvik är över 33 procent av befolkningen äldre än 65 år, och nio procent är 80 år eller äldre. Endast sex kommuner i Sverige har högre siffror.

Med en ålderstigen befolkning följer stora födelseunderskott, vilket betyder att inflyttning blir avgörande för att behålla befolkningens nivå. Det har Rättvik – med råge – klarat de senaste åren. Bostadsbyggande spelar en viktig roll i den utvecklingen.

Stadig ökning sedan 2013

I början av 1990-talet bodde över 290  000 personer i Dalarna. Sedan rasade det raskt. I början av det nya millenniet hade länet tappat runt 15  000 invånare. Men minskningen stannade av och runt 2008 vände det. Från och med 2013 har Dalarnas befolkning ökat varje år, undantaget pandemiåret 2020.

Dalarnas län 2021
Födda + 2 790
Döda – 3 053
Födelsenetto – 263
Inflyttade
Därav fr andra län
Därav fr utlandet
+ 9 164
7 686
1 478
Utflyttade
Därav till andra län
Därav till utlandet
– 8 276
7 614
662
Flyttningsnetto + 888
Befolkningsförändring* + 711
Antal invånare
*Justerat med sent rapporterade händelser.
Källa: SCB
288 387
2021 ökar Dalarna igen.

Pandemiåret 2020 gav ett hack i kurvan..

Senast uppdaterad: 27 februari, 2022