Fortsatt befolkningsökning i Dalarna

Dalarnas befolkning har ökat med över 9 000 personer sedan millennieskiftet.

Dalarnas befolkning har ökat med över 9 000 personer sedan millennieskiftet. Mest ökar Falun-Borlängeregionen.

Befolkningen i Sverige fortsatte öka under 2018, men i långsammare takt.

I Dalarna ökade folkmängden med drygt 1 000 personer. Centralregionen Falun-Borlänge stod för mer än 80 procent av folkökningen. Största ökningen hade Falun som ökade med 583 invånare.

Inflyttning bakom ökningen

Det dog fler än vad som föddes i de flesta av länets kommuner. Födelseöverskott i framför allt Falun och Borlänge gjorde att underskottet i hela länet ändå stannade på minus 83 personer.

Men stor inflyttning vägde upp – folkmängden ökade under 2018 i tio av länets kommuner. Över 9 600 personer flyttade till länet, ungefär var fjärde var invandrare. Samtidigt flyttade drygt 8 500 från Dalarna, vilket gav ett positivt flyttnetto på över 1 100 personer.

Liten andel invandrare

Invandringen till länet fortsätter minska. Vid årsskiftet hade 16 procent av Dalarnas invånare utländsk bakgrund. Det är en jämförelesevis liten andel. Riksgenomsnittet i Sverige är 25 procent. Ingen dalakommun kommer upp i den siffran. Borlänge, Avesta och Ludvika är närmast med 22–24 procent.

Allt äldre befolkning

Dalarna har en stor andel invånare som är 65 år och äldre, 24 procent att jämföra med riksgenomsnittet som är 20 procent. I storstäderna är andelen +65 år runt 15 procent. Bara Kalmar och Gotlands län har större andel äldre.

I Rättvik är hela 33 procent av befolkningen över 65 år. Endast fem kommuner i Sverige har fler äldre.

Med en ålderstigen befolkning följer födelseunderskott. Inflyttning blir avgörande för att bibehålla befolkningens nivå.

Utvecklingen har vänt

I början av 1990-talet bodde över 290 000 personer i Dalarna. Sedan rasade det raskt. I början av det nya millenniet hade länet tappat runt 15 000 invånare. Men minskningen stannade av och 2008 vände det.

I det lite längre perspektivet är det i huvudsak Borlänge och Falun som ökat. Traditionella bruks- och industriorter som Avesta och Ludvika fortsatte tappa invånare i början av seklet, men även där vände det för 6–7 år sedan. Procentuellt har Avestas befolkning ökat ungefär lika mycket som Faluns de senaste tio åren, cirka 6 procent. Ludvika är inte långt efter.

Dalarnas län 2018
Födda + 3 035
Döda – 3 118
Födelsenetto – 83
Inflyttade
Därav fr andra län
Därav fr utlandet
+ 9 682
7 054
2 628
Utflyttade
Därav till andra län
Därav till utlandet
– 8 577
7 897
680
Flyttningsnetto + 1 105
Folkökning* + 1 026
Antal invånare
*Justerat med sent rapporterade händelser.
Källa: SCB
287 191
Nu ökar Dalarna igen.

Befolkningsraset bromsade upp, och nu ökar Dalarna igen.

Senast uppdaterad: 28 februari, 2019