Dalarnas befolkning minskade 2020

Dalarnas befolkning har ökat med närmare 11 000 personer sedan millennieskiftet.

Dalarnas befolkning har ökat med närmare 11 000 personer sedan millennieskiftet. Mest ökar Falun-Borlängeregionen.

Dalarnas befolkning minskade med 219 personer under 2020. Fler avled och färre föddes än året före, vilket gav ett födelseunderskott på minus 431 personer.

Dessutom minskade inflyttningen – i synnerhet invandringen – samtidigt som utflyttningen ökade. Flyttningarna gav länet ett tillskott på 70 personer, det lägsta flyttnettot sedan 2011.

Pandemin har påverkat

Under året avled 3 307 personer i länet, vilket är 174 fler än genomsnittet för den föregående tioårsperioden.

Högre dödstal än vanligt och kraftigt minskad invandring är effekter av pandemin som hejdat befolkningsökningen i hela landet under 2020.

Stor skillnad mellan kommuner

Men det är stor skillnad mellan kommunerna. Medan exempelvis Faluns befolkning ökade med 122 personer tack vare såväl födelseöverskott som ett positivt flyttningsnetto, fick grannkommunen Borlänge en befolkningsminskning med 196 personer.

I Borlänge var huvudorsaken ett negativt flyttningsnetto på 209 personer, det sämsta på hela 2000-talet. Utflyttningen från kommunen var den största sedan sekelskiftet, samtidigt som inflyttningen – speciellt från andra länder – minskade.

Stort ras i Ludvika

I sju av länets kommuner ökade befolkningen, i de resterande åtta minskade befolkningen. Största tappet hade Ludvika med minus 294 personer. Ludvika hade ett rekorddåligt flyttningsnetto, länets sämsta. Framför allt var det inflyttningen från andra länder som minskade, men fler flyttade också från kommunen.

Allt äldre befolkning

Dalarna har en stor andel invånare som är 65 år och äldre, 25 procent, att jämföra med riksgenomsnittet som är 20 procent. Bara Kalmar och Gotlands län har större andel äldre än Dalarna.

I Rättvik är över 33 procent av befolkningen äldre än 65 år. Endast sex kommuner i Sverige har fler äldre. Med en ålderstigen befolkning följer födelseunderskott. Inflyttning blir avgörande för att bibehålla befolkningens nivå.

Utvecklingen har vänt

I början av 1990-talet bodde över 290  000 personer i Dalarna. Sedan rasade det raskt. I början av det nya millenniet hade länet tappat runt 15  000 invånare. Men minskningen stannade av och runt 2008 vände det. Från och med  2013 har Dalarnas befolkning ökat varje år. Förra året innebar alltså ett bakslag för den positiva trenden. Förhoppningsvis är såväl pandemin som länets folkminskning övergående.

I det lite längre perspektivet är det i huvudsak Borlänge och Falun som ökat. Traditionella bruks- och industriorter som Avesta och Ludvika fortsatte tappa invånare i början av seklet, men även där vände det för 6–7 år sedan. Procentuellt har Avestas befolkning ökat ungefär lika mycket som Falun-Borlänge sedan 2010. Fjolårets rekordtapp innebar att Ludvika nu halkar efter.

Dalarnas län 2020
Födda + 2 893
Döda – 3 307
Födelsenetto – 414
Inflyttade
Därav fr andra län
Därav fr utlandet
+ 8 473
7 045
1 428
Utflyttade
Därav till andra län
Därav till utlandet
– 8 403
7 701
702
Flyttningsnetto + 70
Befolkningsförändring* – 290
Antal invånare
*Justerat med sent rapporterade händelser.
Källa: SCB
287 676
2020 avbröts den stadiga uppgången.

År 2020 blev ett bakslag för den positiva befolkningsutvecklingen.

Senast uppdaterad: 1 mars, 2021