Stor bostadsbrist – ännu större planer

10 av 15 kommuner bedömer att de har bostadsbrist.

10 av 15 kommuner bedömer att de har bostadsbrist. Ingen har överskott, vilket annars var ett stående inslag fram till 2016.

Det råder bostadsbrist i tio av Dalarnas 15 kommuner. Det är lika många som året innan, även om fyra kommuner har ändrat sina bedömningar.

Rättvik och Gagnef har gått från balans till brist, medan Ludvika och Hedemora gått från brist till balans.

Ingen exakt vetenskap

Det framgår av den så kallade bostadsmarknadsenkäten, där Boverket varje år ber kommunerna att bedöma läget.

Bedömningen är subjektiv. Ibland kan det handla om att bostäderna inte matchar behoven eller ligger på fel ställe i kommunen.

Hindrar positiv utveckling

Bostadsbristen gör det svårare för alla att flytta – både inom och mellan kommunerna. I flera kommuner är det också ett problem att äldre, som skulle vilja flytta från villan till ett bekvämare boende, har svårt att hitta prisvärda alternativ.

Mycket nytt på gång – om det blir av

De senaste åren har det byggts ungefär 400–600 bostäder per år i Dalarna. Men enligt kommunernas bedömningar 2022 (se tabell nedan) ska byggtakten de närmaste två åren höjas kraftigt. Drygt 2 000 bostäder förväntar man sig ska påbörjas vart och ett av åren 2022 och 2023.

Och det är inte bara i Falun och Borlänge de nya bostäderna ska komma upp. Avesta, Ludvika, Gagnef och Leksand har vardera flera hundra bostäder, merparten i flerbostadshus, i byggstartslistorna de närmaste två åren.

Krig och batterifabrik påverkar

Dock ska man ha i minnet att det sällan brukar bli lika många bostäder i verkligheten som kommunerna förväntar sig. Av det länets kommuner förutspådde i förra årets enkät påbörjades bara cirka 60 procent.

2022 tillkommer ytterligare två osäkerhetsfaktorer – som påverkar åt olika håll. Dels kriget i Ukraina, som fått priserna på byggmaterial att rusa och även i övrigt gör det svårt att bedöma läget framåt. Dels etableringen av Northvolts batterifabrik i Kvarnsveden, som ökar behovet av bostäder inte bara i Borlänge utan även i kommunerna runt omkring.

Båda dessa händelser var okända när kommunerna svarade på enkäten, i januari 2022.

 

  Kommunernas bedömning av bostadsbyggandet i Dalarna 2022–2023
  Förväntat byggande 20221   Förväntat byggande 20231 varav
Kommun Småhus Flerbost Summa Småhus Flerbost Summa Totalt småhus flerbost
Avesta 20 200 220 20 360 380 600 7 % 93 %
Borlänge 37 851 888 49 384 433 1 321 7 % 93 %
Falun 30 230 260 50 340 390 650 12 % 88 %
Gagnef 12 98 110 20 130 150 260 12 % 88 %
Hedemora 15 86 101 15 32 47 148 20 % 80 %
Leksand 40 97 137 60 85 145 282 35 % 65 %
Ludvika 15 230 245 20 18 38 283 12 % 88 %
Malung-Sälen 5 3 8 5 3 8 16 63 % 38 %
Mora 25 0 25 25 40 65 90 56 % 44 %
Orsa 5 0 5 5 108 113 118 8 % 92 %
Rättvik
Smedjebacken 35 2 37 35 0 35 72 97 % 3 %
Säter 15 38 53 15 55 70 123 24 % 76 %
Vansbro 0 20 20 2 40 42 62 3 % 97 %
Älvdalen 50 50 100 50 56 106 206 49 % 51 %
Dalarna 304 1 905 2 209 371 1 651 2 022 4 231 16 % 84 %
Riket 2 11 277 74 546 85 823 12 926 78 433 91 359 177 182 13 % 87 %
Källa: Boverket, Bostadsmarknadsenkäten 2022.
1) De bostäder som kommunen med hänsyn till planläge, projektering och marknadsförutsättningar bedömer kommer att påbörjas under åren 2022 och 2023. Även specialbostäder, som t ex trygghetsbostäder för äldre, ingår.
2) Summan av samtliga kommuners uppskattning. De senaste åren påbörjades i genomsnitt cirka 80 procent av det som kommunerna förväntade sig, enligt Boverket. Obs att enkäten 2022 besvarades före Rysslands invasion av Ukraina.
Läs mer: Brist, balans, överskott

I Bostadsmarknadsenkäten 2022 svarade 204 av 290 kommuner att de hade underskott (brist) på bostäder. 66 rapporterade balans, och 14 överskott. Sex avstod från att svara.

Boverkets definitioner:
Balans på bostadsmarknaden innebär att konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven.

Underskott (i kartan kallat brist) innebär att behov och efterfrågan är större än utbudet. Har kommunen underskott på bostäder är det till exempel svårt att flytta till eller inom kommunen.

Överskott på bostadsmarknaden innebär att det ständigt finns fler lediga hyresbostäder eller bostäder till salu än vad som efterfrågas. Att det finns outhyrda lägenheter i något enstaka bostadsområde behöver inte innebära att den lokala bostadsmarknaden som helhet har överskott.

Senast uppdaterad: 14 juni, 2022