Stor bostadsbrist – ännu större planer

12 av 15 kommuner bedömer att de har bostadsbrist.

12 av 15 kommuner bedömer att de har bostadsbrist. Ingen har överskott, vilket annars var ett stående inslag fram till 2016.

Det råder bostadsbrist i tolv av Dalarnas 15 kommuner. Elva av dem tror att bristen kommer att kvarstå även om tre år.

Leksand har dock överskott på bostäder utanför själva centralorten, och flera av de andra brist-kommunerna rapporterar att de har balans på bostäder i mindre centrala delar av kommunen.

Ingen exakt vetenskap

Det framgår av den så kallade bostadsmarknadsenkäten, där Boverket varje år ber kommunerna att bedöma läget.

Bedömningen är subjektiv. Ibland kan det handla om att bostäderna inte matchar behoven eller ligger på fel ställe i kommunen.

Hindrar positiv utveckling

Bostadsbristen gör det svårare för alla att flytta – både inom och mellan kommunerna. Detta börjar bli ett allvarligt hinder för att dra nytta av den befolkningstillväxt som nu finns i regionen. I flera kommuner är det också ett problem att äldre, som skulle vilja flytta från villan till ett bekvämare boende, har svårt att hitta prisvärda alternativ.

Mycket nytt på gång – om det blir av

År 2019 stod nästan 700 nya bostäder i länet klara, och ungefär lika många påbörjades. Men enligt kommunernas bedömningar (se tabell nedan) kommer det att ske ett rejält lyft i de siffrorna. Ungefär 1 400 respektive 1 500 bostäder förväntar man sig ska påbörjas 2020 och 2021.

Och det är inte bara i Falun och Borlänge de nya bostäderna ska komma upp. Avesta har över 350 bostäder, merparten i flerbostadshus, i byggstartslistorna de närmaste två åren. Leksand, Gagnef och Säter uppåt ett par hundra bostäder vardera.

Dock ska man ha i minnet att det sällan brukar bli lika många bostäder i verkligheten som kommunerna – särskilt i Dalarna – förväntar sig. Enligt SCB:s preliminära statistik påbörjades bara cirka 600 bostäder i länet under 2020, det vill säga inte ens hälften av vad kommunerna förutspått.

 

  Kommunernas bedömning av bostadsbyggandet i Dalarna 2020–2021
  Förväntat byggande 20201   Förväntat byggande 20211 varav
Kommun Småhus Flerbost Summa Småhus Flerbost Summa Totalt småhus flerbost
Avesta 20 143 163 15 177 192 355 10 % 90 %
Borlänge 53 260 313 48 366 414 727 14 % 86 %
Falun 92 281 373 47 356 403 776 18 % 82 %
Gagnef 10 64 74 10 86 96 170 12 % 88 %
Hedemora 5 28 33 5 24 29 62 16 % 84 %
Leksand 15 65 80 45 75 120 200 30 % 70 %
Ludvika 35 26 61 11 0 11 72 64 % 36 %
Malung-Sälen 10 12 22 10 12 22 44 45 % 55 %
Mora 0 97 97 0 15 15 112 0 % 100 %
Orsa 10 0 10 30 0 30 40 100 % 0 %
Rättvik 10 8 18 10 60 70 88 23 % 77 %
Smedjebacken 10 35 45 10 0 10 55 36 % 64 %
Säter 10 93 103 10 46 56 159 13 % 87 %
Vansbro 0 0 0 0 0 0 0
Älvdalen 40 4 44 40 6 46 90 89 % 11 %
Dalarna 320 1 116 1 436 291 1 223 1 514 2 950 21 % 79 %
Riket 2 11 094 63 502 74 596 11 375 69 260 80 635 155 231 14 % 86 %
Källa: Boverket, Bostadsmarknadsenkäten 2020.
1) De bostäder som kommunen med hänsyn till planläge, projektering och marknadsförutsättningar bedömer kommer att påbörjas under åren 2019 och 2020. Även specialbostäder, som t ex trygghetsbostäder för äldre, ingår.
2) Summan av samtliga kommuners uppskattning. 2018 och 2019 påbörjades i genomsnitt 64 procent av det som kommunerna förväntade sig, enligt Boverket. I år bör man dessutom ha i åtanke att kommunernas svar lämnades in i januari, innan coronakrisen var ett faktum.
Läs mer: Brist, balans, överskott

I Bostadsmarknadsenkäten 2020 svarade 212 av 286 kommuner att de hade underskott (brist) på bostäder. 66 rapporterade balans, och 8 överskott.

Boverkets definitioner:

Balans på bostadsmarknaden innebär att konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven.

Obalans på bostadsmarknaden i form av underskott (i kartan kallat brist) innebär att behov och efterfrågan är större än utbudet. Har kommunen underskott på bostäder är det till exempel svårt att flytta till eller inom kommunen.

Obalans på bostadsmarknaden i form av överskott innebär att det ständigt finns fler lediga hyresbostäder eller bostäder till salu än vad som efterfrågas. Att det finns outhyrda lägenheter i något enstaka bostadsområde behöver inte innebära att den lokala bostadsmarknaden präglas av ett överskott.

Senast uppdaterad: 19 februari, 2021