Stor bostadsbrist – ännu större planer

10 av 15 kommuner bedömer att de har bostadsbrist.

10 av 15 kommuner bedömer att de har bostadsbrist. Ingen har överskott, vilket annars var ett stående inslag fram till 2016.

Det råder bostadsbrist i tio av Dalarnas 15 kommuner. Det är två färre än året innan.

Men Malung-Sälen, Gagnef och Orsa som rapporterar balans har ändå bostadsbrist i centralorten. Samtidigt anger Hedemora överskott på bostäder utanför själva centralorten.

Ingen exakt vetenskap

Det framgår av den så kallade bostadsmarknadsenkäten, där Boverket varje år ber kommunerna att bedöma läget.

Bedömningen är subjektiv. Ibland kan det handla om att bostäderna inte matchar behoven eller ligger på fel ställe i kommunen.

Hindrar positiv utveckling

Bostadsbristen gör det svårare för alla att flytta – både inom och mellan kommunerna. I flera kommuner är det också ett problem att äldre, som skulle vilja flytta från villan till ett bekvämare boende, har svårt att hitta prisvärda alternativ.

Mycket nytt på gång – om det blir av

Både 2019 och 2020 stod mer än 600 nya bostäder i länet klara, och ungefär lika många påbörjades. Men enligt kommunernas bedömningar (se tabell nedan) kommer det att ske ett rejält lyft i de siffrorna. Ungefär 1 300 respektive 1 600 bostäder förväntar man sig ska påbörjas 2021 och 2022.

Och det är inte bara i Falun och Borlänge de nya bostäderna ska komma upp. Leksand och Säter har vardera uppåt 170 bostäder, merparten i flerbostadshus, i byggstartslistorna de närmaste två åren. Även i Älvdalen, Orsa, Rättvik och Ludvika är många byggen på gång.

Dock ska man ha i minnet att det sällan brukar bli lika många bostäder i verkligheten som kommunerna – särskilt i Dalarna – förväntar sig. Av det länets kommuner förutspådde i förra årets enkät påbörjades bara cirka 40 procent.

 

  Kommunernas bedömning av bostadsbyggandet i Dalarna 2021–2022
  Förväntat byggande 20211   Förväntat byggande 20221 varav
Kommun Småhus Flerbost Summa Småhus Flerbost Summa Totalt småhus flerbost
Avesta 20 1 21 22 1 23 44 95 % 5 %
Borlänge 49 585 634 69 603 672 1 306 9 % 91 %
Falun 55 239 294 52 270 322 616 17 % 83 %
Gagnef 0 11 11 0 8 8 19 0 % 100 %
Hedemora 0 41 41 0 25 25 66 0 % 100 %
Leksand 30 20 50 30 90 120 170 35 % 65 %
Ludvika 0 8 8 0 100 100 108 0 % 100 %
Malung-Sälen 6 18 24 6 8 14 38 32 % 68 %
Mora 4 46 50 4 22 26 76 11 % 89 %
Orsa 5 6 11 5 108 113 124 8 % 92 %
Rättvik 10 15 25 10 55 65 90 22 % 78 %
Smedjebacken 0 0 0 0 0 0 0
Säter 10 93 103 10 50 60 163 12 % 88 %
Vansbro 0 0 0 0 0 0 0
Älvdalen 15 46 61 15 46 61 122 25 ∞ 75 %
Dalarna 204 1 129 1 333 223 1 386 1 609 2 942 15 % 85 %
Riket 2 10 301 66 314 74 596 11 119 74 467 85 586 162 201 13 % 87 %
Källa: Boverket, Bostadsmarknadsenkäten 2021.
1) De bostäder som kommunen med hänsyn till planläge, projektering och marknadsförutsättningar bedömer kommer att påbörjas under åren 2021 och 2022. Även specialbostäder, som t ex trygghetsbostäder för äldre, ingår.
2) Summan av samtliga kommuners uppskattning. De senaste åren påbörjades i genomsnitt cirka två tredjedelar av det som kommunerna förväntade sig, enligt Boverket.
Läs mer: Brist, balans, överskott

I Bostadsmarknadsenkäten 2021 svarade 207 av 290 kommuner att de hade underskott (brist) på bostäder. 59 rapporterade balans, och 17 överskott. Sju avstod från att svara.

Boverkets definitioner:

Balans på bostadsmarknaden innebär att konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven.

Obalans på bostadsmarknaden i form av underskott (i kartan kallat brist) innebär att behov och efterfrågan är större än utbudet. Har kommunen underskott på bostäder är det till exempel svårt att flytta till eller inom kommunen.

Obalans på bostadsmarknaden i form av överskott innebär att det ständigt finns fler lediga hyresbostäder eller bostäder till salu än vad som efterfrågas. Att det finns outhyrda lägenheter i något enstaka bostadsområde behöver inte innebära att den lokala bostadsmarknaden präglas av ett överskott.

Senast uppdaterad: 25 maj, 2021