Högre hyror när allmännyttan sålt

Hyrorna i Dalarna ligger i allmänhet under riksgenomsnittet.

Hyrorna i Dalarna ligger i allmänhet under riksgenomsnittet. Högsta nivåerna finns i Falun.

Hyrorna i Dalarnas allmännyttiga företag är i allmänhet lägre än i landet som helhet. Det är bara Kopparstaden i Falun som ligger över riksgenomsnittet.

I Falun har man sålt delar av det äldre beståndet och byggt mycket nytt de senaste åren. Det drar upp genomsnittshyrorna.

Ny trea för 10 000

Månadshyrorna i nybyggda hus är ofta flera tusen kronor högre än genomsnittet i hela bostadsföretagets bestånd. En nybyggd trerumslägenhet i Falun kan till exempel kosta kring 10 000 kronor.

Försäljning driver upp hyrorna

Under de senaste åren har Kopparstaden i Falun och Tunabyggen i Borlänge sålt stora delar av sina bestånd till privata investerare. SBB, Samhällsbyggnadsbolaget, har köpt tusentals lägenheter av allmännyttorna i Dalarna de senaste åren.

Direkt när fastigheterna säljs sker inga hyreshöjningar. Men ganska snart märks skillnaden mellan de olika ägarnas drivkrafter. Det visar sig bland annat i hur de hanterar renoveringar.

1 000 kronor högre hyra hos SBB

SBB:s, och många andra stora fastighetsbolags, affärsidé är att renovera en lägenhet i taget när de blir lediga och sedan höja hyrorna kraftigt. En på detta sätt nyrustad trea på 77 kvm i Bojsenburg har nu en hyra på 8 784 kr/månad.

När Kopparstaden renoverar hus i samma område, byggda på 1970-talet, byter de samtidigt avloppsstammar och gör annat genomgripande underhåll. Standarden i lägenheterna är i princip likvärdig med SBB:s – men hyran cirka 1 000 kronor lägre: 7 743 kronor.

Även Kopparstadens nya hyra innebär dock en ganska kraftig höjning för befintliga hyresgäster: 1 200–1 600 kronor för trerummarna. En höjning som fasas in med 350 kr per halvår.

Viktigt hur det görs

Lägsta hyrorna i dag finns i de bostadsområden som byggdes under miljonprogrammet på 1960-och 1970-talet men ännu inte genomgått någon större renovering. De blir allt färre, vilket betyder att personer med låga inkomster får svårare att hitta någonstans att bo.

Därför är det så viktigt hur upprustningen görs, inte bara för befintliga hyresgäster utan för hela bostadsmarknaden på orten.

Rimlig renovering i Hedemora

Ett exempel är allmännyttiga Hedemorabostäder som utförde en genomgripande renovering inklusive stambyten i kvarteret Hammaren, vid Västra Järnvägsgatan, under 2020.

Där visade man att även så omfattande projekt kan bli ekonomiskt hållbara utan stora hyreshöjningar. Nyckeln är långsiktighet och omsorgsfull planering. De nya hyrorna stannade under 1 100 kr/kvm vilket motsvarar ungefär 6 500 kr/mån för en lägenhet på 70 kvm.

 

Senast uppdaterad: 4 juni, 2021