Färre färdiga, fler nybyggen på gång

180 av de nya var hyresrätter.

2021 blev 436 nya bostäder klara i Dalarna.

När 665 nya bostäder i Dalarna blev färdiga 2019 var det högsta siffran sedan 1993. 2020 var antalet nästan lika stort.

2021 sjönk byggsiffran till 436 nya bostäder. Men SCB:s statistik över byggstarter skvallrar om att mer är på gång: 570 bostäder påbörjades 2020, och 670 år 2021.

Bara småhus i Falun

2021 är det i Borlänge som flest bostäder byggts. Falun toppade länets lista året innan, men 2021 var det bara småhus som blev färdiga i Falun.

Förutom i Borlänge är det endast i Ludvika som nya hyreslägenheter kommit till 2021.

I botten på Sverigelistan

Dalarna är fortfarande ett av de län som bygger minst antal bostäder i förhållande till sin befolkning.

Enligt Boverkets senaste bedömning av hur mycket som behöver byggas i olika regioner finns ett långsiktigt behov av uppåt 800 nya bostäder per år i Dalarna. Därav cirka 700 i Falun-Borlänge-regionen, som i det sammanhanget även innefattar kommunerna Gagnef, Leksand, Rättvik och Säter.

I den prognosen har Boverket ändå inte tagit hänsyn till det behov av bostäder som uppstår genom batterifabriken Northvolts etablering i Borlänge.

Höga byggpriser

Höga produktionskostnader är ett stort hinder för byggande i länet, enligt Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät. Det är ofta också svårt att få lån, ett vanligt problem i kommuner där byggkostnaden kan bli högre än marknadsvärdet på det färdiga huset.

Ett annat, besläktat, problem är att hyrorna i det nybyggda hamnar på nivåer som folk inte är beredda att betala.

Statistik från SCB visar att månadshyran för bostäder där investeringsstödet använts är ett par tusen kronor lägre än i hus som byggts utan stöd.

Investeringsstödet viktigt

Länsstyrelsen skriver i sin bostadsmarknadsanalys att det statliga investeringsstödet varit av stor vikt för flera projekt i länet. I flera fall har stödet varit en förutsättning för att bygget kunnat bli av, och i andra fall har det bidragit till en lägre hyresnivå.

Från 2017, när stödet infördes, fram till och med 2021 har stöd beviljats till byggande av nära 1 400 hyreslägenheter och studentbostäder i Dalarna.

 

Färdigställda bostäder i Dalarna 2021
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1000 inv
Avesta 10 26 36 17 % 56 % 28 % 1,6
Borlänge 12 130 142 92 % 0 % 8 % 2,7
Falun 84 0 84 0 % 17 % 83 % 1,4
Gagnef 0 0 0 0,0
Hedemora 3 0 3 0 % 0 % 100 % 0,2
Leksand 20 0 20 0 % 0 % 100 % 1,2
Ludvika 8 48 56 68 % 20 % 13 % 2,1
Malung-Sälen 13 12 25 0 % 48 % 52 % 2,4
Mora 19 18 37 0 % 49 % 51 % 1,8
Orsa 3 0 3 0 % 0 % 100 % 0,4
Rättvik 1 0 1 0 % 0 % 100 % 0,1
Smedjebacken 16 0 16 0 % 0 % 100 % 1,5
Säter 7 6 13 46 % 0 % 54 % 1,2
Vansbro 0 0 0 0,0
Älvdalen 0 0 0 0,0
Dalarna 196 240 436 41 % 17 % 42 % 1,5
Riket 10 384 39 705 50 089 52 % 33 % 15 % 4,8
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Dalarna 2020
Färdigställda bostäder i Dalarna 2020
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1000 inv
Avesta 28 0 28 0 % 0 % 100 % 1,2
Borlänge 23 41 64 5 % 59 % 36 % 1,2
Falun 82 165 247 35 % 37 % 28 % 4,1
Gagnef 0 0 0 0,0
Hedemora 9 0 9 0 % 0 % 100 % 0,6
Leksand 24 45 69 65 % 0 % 35 % 4,4
Ludvika 13 68 81 72 % 12 % 16 % 3,0
Malung-Sälen 0 0 0 0,0
Mora 21 0 21 10 % 0 % 90 % 1,0
Orsa 5 0 5 0 % 0 % 100 % 0,7
Rättvik 4 0 4 0 % 0 % 100 % 0,4
Smedjebacken 12 0 12 0 % 0 % 100 % 1,1
Säter 19 74 93 80 % 0 % 20 % 8,3
Vansbro 1 0 1 0 % 0 % 100 % 0,1
Älvdalen 2 0 2 0 % 0 % 100 % 0,3
Dalarna 243 393 636 42 % 22 % 36 % 2,2
Riket 11 573 38 906 50 479 48 % 36 % 16 % 4,9
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Dalarna 2019
Färdigställda bostäder i Dalarna 2019
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1000 inv
Avesta 21 10 31 32 % 0 % 68 % 1,3
Borlänge 17 197 214 63 % 29 % 8 % 4,1
Falun 96 56 152 29 % 28 % 43 % 2,6
Gagnef 0 0 0 0,0
Hedemora 5 32 37 86 % 0 % 14 % 2,4
Leksand 5 28 33 61 % 24 % 15 % 2,1
Ludvika 7 0 7 0 % 0 % 100 % 0,3
Malung-Sälen 13 48 61 79 % 0 % 21 % 6,0
Mora 28 39 67 58 % 0 % 42 % 3,3
Orsa 2 0 2 0 % 0 % 100 % 0,3
Rättvik 4 40 44 91 % 2 % 7 % 4,0
Smedjebacken 10 0 10 0 % 0 % 100 % 0,9
Säter 6 0 6 0 % 0 % 100 % 0,5
Vansbro 0 0 0 0,0
Älvdalen 1 0 1 0 % 0 % 100 % 0,1
Dalarna 215 450 665 55 % 17 % 28 % 2,3
Riket 10 213 45 446 55 659 44 % 43 % 13 % 5,4
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Dalarna 2018
Färdigställda bostäder i Dalarna 2018
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1000 inv
Avesta 23 6 29 0 % 21 % 79 % 1,2
Borlänge 54 104 158 53 % 23 % 24 % 3,0
Falun 73 88 161 14 % 58 % 28 % 2,7
Gagnef 0 0 0 0,0
Hedemora 2 0 2 0 % 0 % 100 % 0,1
Leksand 13 0 13 0 % 0 % 100 % 0,8
Ludvika 7 3 10 30 % 0 % 70 % 0,4
Malung-Sälen 1 12 13 0 % 92 % 8 % 1,3
Mora 26 16 42 38 % 0 % 62 % 2,1
Orsa 2 0 2 0 % 0 % 100 % 0,3
Rättvik 10 12 22 0 % 55 % 45 % 2,0
Smedjebacken 4 0 4 0 % 0 % 100 % 0,4
Säter 11 7 18 39 % 0 % 61 % 1,6
Vansbro 1 0 1 0 % 0 % 100 % 0,1
Älvdalen 3 0 3 0 % 0 % 100 % 0,4
Dalarna 230 248 478 28 % 33 % 39 % 1,7
Riket 12 032
42 844
54 876
42 % 43 % 15 % 5,4
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Dalarna 2017
Färdigställda bostäder i Dalarna 2017
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1000 inv
Avesta 2 20 22 91 % 0 % 9 % 0,9
Borlänge 54 93 147 0 % 72 % 28 % 2,8
Falun 69 180 249 53 % 32 % 15 % 4,3
Gagnef 0 0 0 0,0
Hedemora 1 0 1 0 % 0 % 100 % 0,1
Leksand 7 10 17 0 % 59 % 41 % 1,1
Ludvika 12 0 12 0 % 0 % 100 % 0,4
Malung-Sälen 7 10 17 0 % 59 % 41 % 1,7
Mora 23 69 92 75 % 0 % 25 % 4,5
Orsa 1 0 1 0 % 0 % 100 % 0,1
Rättvik 6 0 6 0 % 0 % 100 % 0,6
Smedjebacken 10 0 10 0 % 0 % 100 % 0,9
Säter 17 0 17 0 % 0 % 100 % 1,5
Vansbro 0 0 0 0,0
Älvdalen 4 0 4 0 % 0 % 100 % 0,6
Dalarna 213 382 595 37 % 35 % 28 % 2,1
Riket 12 444
35 783
48 227
37 % 45 % 18 % 4,8
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Dalarna 2016
Färdigställda bostäder i Dalarna 2016
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1000 inv
Avesta 1 0 1 0 % 0 % 100 % 0,0
Borlänge 49 12 61 23 % 10 % 67 % 1,2
Falun 72 58 130 45 % 18 % 38 % 2,3
Gagnef 0 0 0 0,0
Hedemora 4 0 4 0 % 0 % 100 % 0,3
Leksand 10 0 10 0 % 0 % 100 % 0,6
Ludvika 13 0 13 0 % 0 % 100 % 0,5
Malung-Sälen 0 0 0 0,0
Mora 12 15 27 56 % 0 % 44 % 1,3
Orsa 2 0 2 0 % 0 % 100 % 0,3
Rättvik 4 0 4 0 % 0 % 100 % 0,4
Smedjebacken 9 0 9 0 % 0 % 100 % 0,8
Säter 9 0 9 0 % 0 % 100 % 0,8
Vansbro 3 0 3 0 % 0 % 100 % 0,4
Älvdalen 6 0 6 0 % 0 % 100 % 0,9
Dalarna 194 85 279 31 % 10 % 58 % 1,0
Riket 11 411
31 030
42 441
40 % 38 % 22 % 4,2
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Dalarna 2015
Färdigställda bostäder i Dalarna 2015
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1000 inv
Avesta 3 0 3 0 % 0 % 100 % 0,1
Borlänge 22 8 30 27 % 0 % 73 % 0,6
Falun 51 95 146 75 % 0 % 25 % 2,6
Gagnef 0 12 12 100 % 0 % 0 % 1,2
Hedemora 4 0 4 0 % 0 % 100 % 0,3
Leksand 11 0 11 36 % 0 % 64 % 0,7
Ludvika 6 58 64 91 % 0 % 9 % 2,4
Malung-Sälen 0 0 0 0,0
Mora 18 0 18 0 % 0 % 100 % 0,9
Orsa 0 16 16 100 % 0 % 0 % 2,4
Rättvik 0 0 0 0,0
Smedjebacken 5 0 5 0 % 0 % 100 % 0,5
Säter 8 24 32 75 % 0 % 25 % 2,9
Vansbro 1 0 1 0 % 0 % 100 % 0,1
Älvdalen 0 0 0 0,0
Dalarna 129 213 342 68 % % 32 % 1,2
Riket 9 038 25 565 34 603 39 % 40 % 21 % 3,5
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Dalarna 2014
Färdigställda bostäder i Dalarna 2014
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1000 inv
Avesta 5 0 5 0 % 0 % 100 % 0,2
Borlänge 12 116 128 58 % 33 % 9 % 2,5
Falun 22 18 40 45 % 0 % 55 % 0,7
Gagnef 3 24 27 89 % 0 % 11 % 2,7
Hedemora 2 0 2 0 % 0 % 100 % 0,1
Leksand 9 16 25 0 % 64 % 36 % 1,6
Ludvika 5 21 26 23 % 58 % 19 % 1,0
Malung-Sälen 2 0 2 0 % 0 % 100 % 0,2
Mora 3 0 3 0 % 0 % 100 % 0,1
Orsa 4 0 4 0 % 0 % 100 % 0,6
Rättvik 12 0 12 0 % 0 % 100 % 1,1
Smedjebacken 7 0 7 0 % 0 % 100 % 0,7
Säter 5 0 5 0 % 0 % 100 % 0,5
Vansbro 0 0 0 0,0
Älvdalen 1 0 1 0 % 0 % 100 % 0,1
Dalarna 92 195 287 43 % 25 % 32 % 1,0
Riket 8 410 20 754 29 164 38 % 38 % 24 % 3,0
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Dalarna 2012-2013
Färdigställda bostäder i Dalarna 2012–2013
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1000 inv
Avesta 8 25 33 76 % 24 % 1,5
Borlänge 91 110 201 55 % 45 % 4,1
Falun 107 170 277 61 % 7 % 32 % 4,9
Gagnef 15 0 15 100 % 1,5
Hedemora 7 4 11 36 % 64 % 0,7
Leksand 18 0 18 100 % 1,2
Ludvika 18 52 70 74 % 26 % 2,7
Malung-Sälen 11 0 11 100 % 1,1
Mora 30 42 72 58 % 42 % 3,6
Orsa 4 0 4 100 % 0,6
Rättvik 5 0 5 100 % 0,5
Smedjebacken 38 24 62 39 % 61 % 5,8
Säter 5 0 5 100 % 0,5
Vansbro 3 0 3 100 % 0,4
Älvdalen 7 0 7 100 % 1,0
Dalarna 367 427 794 54 % 3 % 44 % 2,9
Riket 17 898 37 320 55 218 35 % 35 % 30 % 5,8
Källa: SCB

 

Senast uppdaterad: 10 juni, 2022