Borlänges taxor lägst i landet

Vansbro och Älvdalen har högst taxor i Dalarna.

Taxorna varierar mycket, och är ofta högre i små kommuner med glesbygd.

Billig el och fjärrvärme håller nere taxenivån i Borlänge.

Taxorna i Borlänge har inte höjts lika mycket som i andra kommuner. Billig el och fjärrvärme är förklaringen.

Hyresgästerna i Borlänge betalar minst i landet för värme, el, VA och avfall. Vansbro och Älvdalen finns i stället bland de dyraste kommunerna.

I snitt betalar hyresgästen i Borlänge 1 510 kronor i månaden för en normalstor lägenhet. I Vansbro är kostnaden för samma tjänster 2 364 kr. På ett år blir skillnaden över 10 000 kronor.

Borlänge Energi billigast

Främsta orsaken till Borlänges position är låg fjärrvärme- och eltaxa. Borlänge Energi har lägsta elnätsavgiften i landet.

Taxornas storlek, och prisutvecklingen,  varierar stort mellan kommunerna. Generellt är det dyrare i glesbygd.

Mer än allt annat

Borlänge har också varit bra på att hålla emot prisökningarna under längre tid. I de flesta andra kommuner har taxor och avgifter höjts flerdubbelt mer än inflationen, den allmänna prisnivån KPI.

I riket som helhet har taxorna höjts med 83 procent i genomsnitt sedan 1996, samtidigt som hyrorna stigit med cirka 50 procent och den allmänna prisnivån KPI bara stigit med drygt 30 procent.

Mellan 2019 och 2020 bröts dock den mångåriga sviten av taxehöjningar: den sammanlagda kostnaden sjönk något. I Dalarna blev den genomsnittliga sänkningen 1,4 procent.

Sänkta elpriser

Hela sänkningen berodde på sänkta elpriser. Både elhandels- och nätpriser har höjts kraftigt under många år. Men nu sjönk elhandelspriset rejält. I många kommuner låg samtidigt elnätsavgifterna kvar på i stort sett samma nivå. Sammantaget betydde det att kostnaden för el minskade i samtliga dalakommuner med 10–15 procent.

Övriga taxor höjs

För övriga taxor var det, med något undantag, prishöjningar som gällde. Fjärrvärmetaxan höjdes rejält i Smedjebacken med 8 procent. I övriga kommuner blev fjärrvärmepriset måttligare höjt eller oförändrat. I Älvdalen höjdes VA-taxan med 15 procent och är nu en av landets högsta.

I Säter höjdes avfallstaxan med 60 procent och hamnade därmed i paritet med grannkommunen Hedemora. Men det är fortfarande en bit till nivån i Vansbro där avfallstaxan är bland de dyraste i landet. Där betalar man i en normallägenhet över 200 kr i månaden för avfallshanteringen. I Säter är motsvarande kostnad 45 kronor lägre.

Avfallshanteringen är dock den minsta delen av de sammanlagda kostnaderna. Uppvärmningskostnaden, fjärrvärmen, är den största. I Säter, exempelvis, kostar fjärrvärmen i en normallägenhet över 1 000 kr i månaden. Både där och i genomsnitt i riket uppgår fjärrvärmen till nära hälften av de samlade taxekostnaderna.

 

Kostnader 2020 för olika nyttigheter, kr/kvm inkl moms
Kommun Fjärrv* El VA Avfall Total kostnad
Avesta 182 105 44 17 349
Borlänge 128 76 49 19 272
Falun 158 88 71 20 337
Gagnef* 169 97 81 25 372
Hedemora 163 88 81 29 361
Leksand 177 97 71 25 370
Ludvika 173 92 71 26 362
Malung-Sälen 140 94 97 28 359
Mora 175 90 50 24 339
Orsa 175 90 103 24 392
Rättvik 174 97 78 25 374
Smedjebacken 181 86 89 26 381
Säter 181 97 76 28 382
Vansbro 186 107 96 36 425
Älvdalen 190 90 108 34 422
Riksgenomsnitt 169 97 73 23 363
Källa: Avgiftsgruppen
*Värmekostnaderna baseras på en medelförbrukning i Sverige. I Gagnef, som saknar fjärrvärme, har värmekostnaden angetts till riksgenomsnittet för fjärrvärme.
LÄS MER: Nils Holgersson-undersökningen

Undersökningens metod är att ”förflytta” en bostadsfastighet till landets alla kommuner och jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp (VA), el och uppvärmning. Undersökningen har genomförts varje år sedan 1996. Bakom den så kallade Avgiftsgruppen står HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta.

Länk till hela Nils Holgersson, avgiftsrapporten 2020 (pdf).

 

 

Senast uppdaterad: 18 november, 2020