Borlänges taxor fortsatt lägst i landet

Älvdalen och Vansbro har högst taxor i Dalarna.

Taxorna varierar mycket, och är ofta högre i små kommuner med glesbygd.

Billig el och fjärrvärme håller nere taxenivån i Borlänge.

Taxorna i Borlänge har inte höjts lika mycket som i andra kommuner. Billig el och fjärrvärme är förklaringen.

Hyresgästerna i Borlänge betalar minst i landet för värme, el, VA och avfall. Älvdalen och Vansbro finns i stället bland de dyraste kommunerna. 

I snitt betalar hyresgästen i Borlänge 1 552 kronor i månaden för en normalstor lägenhet. I Älvdalen är kostnaden för samma tjänster 2 449 kr. På ett år blir skillnaden över 10 700 kronor.

Borlänge Energi billigast 

Främsta orsaken till Borlänges position är låg fjärrvärme- och eltaxa. Trots att elpriset 2021 ökade med över 5 procent, har Borlänge Energi den näst lägsta elnätsavgiften i landet.

Mer än allt annat

Borlänge har också varit bra på att hålla emot prisökningarna under längre tid. I de flesta andra kommuner har taxor och avgifter höjts flerdubbelt mer än inflationen, den allmänna prisnivån KPI. 

I riket som helhet har taxorna höjts med 87 procent i genomsnitt sedan 1996, samtidigt som hyrorna stigit med 53 procent och den allmänna prisnivån KPI bara stigit med 32  procent.

Dyrt i Vansbro och Älvdalen 

Taxornas storlek, och prisutvecklingen,  varierar stort mellan kommunerna. Generellt är det dyrare i glesbygd. 

Älvdalen och Vansbro tillhör landets dyraste kommuner. I år höjdes de sammanlagda taxorna i Älvdalen med mer än 18 kr per kvadratmeter, vilket motsvarar ungefär 100 kronor i månaden i en normal trerummare. Avfallstaxan höjdes med 16 procent, men även VA- och fjärrvärmeavgifterna steg. Elpriset ökade marginellt. 

I Vansbro, däremot, sjönk elpriset. Fjärrvärmen ökade visserligen, men höjningarna av VA- och avfallstaxorna var måttliga. 

Stora höjningar i Säter och Ludvika

De största taxehöjningarna i länet hade Säter och Ludvika, med drygt 6 procents höjning av den sammanlagda taxan. I båda kommunerna höjdes VA-taxan rejält liksom elpriset, i Ludvika dessutom avfallstaxan.

Dyr fjärrvärme

Uppvärmningskostnaden, fjärrvärmen, står för den största  delen av de sammanlagda kostnaderna. I Älvdalen, Vansbro, Säter, Smedjebacken och Avesta kostar fjärrvärmen i en normallägenhet över 1 000 kr i månaden. Både där och i genomsnitt i riket uppgår fjärrvärmen till ungefär hälften av de samlade taxekostnaderna. 

Det är bara elpriset som är relativt lågt i Älvdalen. När det gäller övriga taxor tillhör Älvdalen landets dyraste.

 

Kostnader 2021 för olika nyttigheter, kr/kvm inkl moms
Kommun Fjärrv* El VA Avfall Total kostnad
Avesta 182 103 46 18 350
Borlänge 130 80 51 19 279
Falun 160 95 75 21 350
Gagnef* 171 101 79 25 377
Hedemora 173 91 84 30 379
Leksand 179 101 74 27 381
Ludvika 175 98 82 30 385
Malung-Sälen 136 97 101 28 364
Mora 178 91 54 26 350
Orsa 178 91 111 29 410
Rättvik 179 101 81 28 389
Smedjebacken 182 91 92 28 394
Säter 190 101 87 26 405
Vansbro 193 102 98 36 429
Älvdalen 197 91 113 39 441
Riksgenomsnitt 171 99 77 24 371
Källa: Avgiftsgruppen
*Värmekostnaderna baseras på en medelförbrukning i Sverige. I Gagnef, som saknar fjärrvärme, har värmekostnaden angetts till riksgenomsnittet för fjärrvärme.
LÄS MER: Nils Holgersson-undersökningen

Undersökningens metod är att ”förflytta” en bostadsfastighet till landets alla kommuner och jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp (VA), el och uppvärmning. Undersökningen har genomförts varje år sedan 1996. Bakom den så kallade Avgiftsgruppen står HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta.

Länk till hela Nils Holgersson, avgiftsrapporten 2021 (pdf).

 

 

Senast uppdaterad: 17 november, 2021