Borlänges taxor fortsatt bland de lägsta

Älvdalen och Vansbro har högst taxor i Dalarna.

Taxorna varierar mycket, och är ofta högre i små kommuner med glesbygd.

Billig el och fjärrvärme håller nere taxenivån i Borlänge.

Taxorna i Borlänge har inte höjts lika mycket som i andra kommuner. Billig el och fjärrvärme är förklaringen.

Hyresgästerna i Borlänge har låga kostnader för värme, el, VA och avfall. Borlänge är landets tredje billigaste kommun. Älvdalen ligger också på tredje plats – men bland de dyraste kommunerna. Tio dalakommuner har högre taxor än riksgenomsnittet.

I snitt betalar hyresgästen i Borlänge taxor motsvarande drygt 1 800 kronor i månaden för en normalstor lägenhet. I Älvdalen är kostnaden för samma tjänster över 2 700 kr. På ett år blir skillnaden nära 11 000 kronor.

Borlänge Energi billigt 

Främsta orsaken till Borlänges position är billig fjärrvärme och relativt låg eltaxa. 

Under 2022 rusade landets elpriser i höjden. Nätpriserna och skatten ökade visserligen bara marginellt, men elhandelspriserna skenade iväg med höjningar på 150 procent i snitt. Sammantaget gav det en genomsnittlig elprishöjning på nära 50 procent. 

I Borlänge blev höjningen över 60 procent. Borlänge Energi har landets näst lägsta nätavgift, vilket gör att kommunen ändå behåller sin plats bland de billigaste. Bara Piteå och Luleå har billigare el.

Borlänge Energi erbjuder också billig fjärrvärme och är det sjätte billigaste fjärrvärmeföretaget i landet. 

Spillvärme från Kvarnsvedens pappersbruk har varit en betydande ingrediens i kommunens fjärrvärme. Nedläggningen av pappersbruket väntas därför medföra att fjärrvärmen blir dyrare.

Mer än allt annat

Förra året ökade taxorna i Dalarna med 15 procent, att jämföra med inflationen som blev 6 procent. Mest ökade taxorna i Borlänge. 

Men Borlänge har varit bra på att hålla emot prisökningarna under längre tid. I de flesta andra kommuner har taxor och avgifter höjts flerdubbelt mer än inflationen, KPI. I riket som helhet har taxorna höjts med 112 procent i genomsnitt sedan 1996 samtidigt som den allmänna prisnivån KPI stigit med 40  procent.

Dyrt i Älvdalen 

Taxornas storlek, och prisutvecklingen,  varierar stort mellan kommunerna. Generellt är det dyrare i glesbygd. Älvdalen, Vansbro och Orsa tillhör landets dyraste kommuner.

Fjärrvärmen står för den största  delen av de sammanlagda kostnaderna. I Älvdalen kostar fjärrvärmen i en normallägenhet på 67 kvm över 1 100 kr i månaden. Även Säter, Vansbro, Orsa, Smedjebacken, Rättvik, Leksand, Mora och Avesta har dyr fjärrvärme; över 1 000 kr i månaden för normallägenheten. Snittet i Sverige är 966 kronor, Borlängeborna betalar 744 kr.

 

Kostnader 2022 för olika nyttigheter, kr/kvm inkl moms
Kommun Fjärrv* El VA Avfall Total kostnad
Avesta 186 147 50 18 402
Borlänge 134 125 52 20 331
Falun 165 140 80 22 406
Gagnef* 174 147 79 27 427
Hedemora 179 137 90 32 437
Leksand 183 147 78 28 436
Ludvika 171 147 86 31 436
Malung-Sälen 137 147 102 30 415
Mora 182 137 58 26 403
Orsa 182 137 117 31 467
Rättvik 183 147 85 31 446
Smedjebacken 183 136 96 33 449
Säter 199 147 87 26 460
Vansbro 193 146 100 39 478
Älvdalen 200 137 113 44 494
Riksgenomsnitt 174 141 79 25 420
Källa: Avgiftsgruppen
*Värmekostnaderna baseras på en medelförbrukning i Sverige. I Gagnef, som saknar fjärrvärme, har värmekostnaden angetts till riksgenomsnittet för fjärrvärme.
LÄS MER: Nils Holgersson-undersökningen

Undersökningens metod är att ”förflytta” en bostadsfastighet till landets alla kommuner och jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp (VA), el och uppvärmning. Undersökningen har genomförts varje år sedan 1996. Bakom den så kallade Avgiftsgruppen står HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta.

Länk till hela Nils Holgersson, avgiftsrapporten 2022 (pdf).

 

 

Senast uppdaterad: 21 november, 2022