Borlänge billigast trots höjningar

Vansbro och Älvdalen har högst taxor i Dalarna.

Taxorna varierar mycket, och är ofta högre i små kommuner med glesbygd.

Billig el och fjärrvärme håller nere taxenivån i Borlänge.

Taxorna i Borlänge har inte höjts lika mycket som i andra kommuner. Billig el och fjärrvärme är förklaringen.

Hyresgästerna i Borlänge betalar näst minst i landet för värme, el, VA och avfall (bara Luleå har lägre taxor). Älvdalen och Vansbro finns i stället bland landets dyraste kommuner.

I snitt betalar hyresgästen i Borlänge cirka 1 500 kronor i månaden för en normalstor lägenhet. I Älvdalen är kostnaden för samma tjänster uppemot 2 300 kr. På ett år blir skillnaden nästan 9 200 kronor.

Främsta orsaken till Borlänges position är relativt låg fjärrvärme- och eltaxa. Borlänge Energi har lägsta elnätsavgiften i landet.

Taxornas storlek, och prisutvecklingen,  varierar stort mellan kommunerna. Generellt är det dyrare i glesbygd.

Mer än allt annat

Borlänge har också varit bra på att hålla emot prisökningarna under längre tid. I de flesta andra kommuner har taxor och avgifter höjts mycket mer än inflationen, den allmänna prisnivån KPI.

I riket som helhet har taxorna höjts med drygt 80 procent i genomsnitt sedan 1996, samtidigt som hyrorna stigit med cirka 50 procent och den allmänna prisnivån KPI bara stigit med 26 procent.

Billigare fjärrvärme i dalakommuner

Den genomsnittliga höjningen av taxorna i riket mellan 2017 och 2018 blev hela 6,1 procent, medan den allmänna prisnivån, KPI (konsumentprisindex) bara ökade med 1,9 procent.

Det är framför allt elpriserna som höjts. Även i dalakommunerna höjdes elavgifterna kraftigt. Men måttliga prishöjningar, eller t.o.m. sänkningar av de övriga taxorna, ledde till att den genomsnittliga höjningen av de sammanlagda taxorna stannade på 5 procent, att jämföra med 6,1 procent i riket.

I Rättvik, Leksand och Malung-Sälen sänktes fjärrvärmepriset rejält. I Rättvik innebar det att den totala avgiftshöjningen bara blev 1,5 procent.

 

Kostnader 2018 för olika nyttigheter, kr/kvm inkl moms
Kommun Fjärrv* El VA Avfall Total kostnad
Avesta 176 115 40 16 348
Borlänge 126 85 46 16 273
Falun 154 97 69 18 337
Gagnef* 164 105 84 25 378
Hedemora 163 95 75 28 360
Leksand 169 105 66 25 365
Ludvika 170 101 65 20 356
Malung-Sälen 131 104 96 25 356
Mora 165 100 47 24 335
Orsa 165 100 91 24 380
Rättvik 165 105 77 25 372
Smedjebacken 167 94 86 23 370
Säter 181 105 69 18 373
Vansbro 158 117 94 35 404
Älvdalen 183 100 94 33 411
Riksgenomsnitt 164 106 68 21 360
Källa: Avgiftsgruppen
*Värmekostnaderna baseras på en medelförbrukning i Sverige. I Gagnef, som saknar fjärrvärme, har värmekostnaden angetts till riksgenomsnittet för fjärrvärme.
LÄS MER: Nils Holgersson-undersökningen

Undersökningens metod är att ”förflytta” en bostadsfastighet till landets alla kommuner och jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp (VA), el och uppvärmning. Undersökningen har genomförts varje år sedan 1996. Bakom den så kallade Avgiftsgruppen står HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Sabo.

Länk till hela Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. Avgiftsstudie 2018 (pdf, 73 sidor).

 

 

Senast uppdaterad: 16 oktober, 2018