Borlänge billigast trots höjningar

Vansbro och Älvdalen har högst taxor i Dalarna.

Taxorna varierar mycket, och är ofta högre i små kommuner med glesbygd.

Billig el och fjärrvärme håller nere taxenivån i Borlänge.

Taxorna i Borlänge har inte höjts lika mycket som i andra kommuner. Billig el och fjärrvärme är förklaringen.

Hyresgästerna i Borlänge betalar näst minst i landet för värme, el, VA och avfall (bara Luleå har lägre taxor). Vansbro och Älvdalen finns i stället bland landets dyraste kommuner.

I snitt betalar hyresgästen i Borlänge 1 570 kronor i månaden för en normalstor lägenhet. I Vansbro är kostnaden för samma tjänster nära 2 420 kr. På ett år blir skillnaden nästan 10 200 kronor.

Borlänge Energi billigast

Främsta orsaken till Borlänges position är relativt låg fjärrvärme- och eltaxa. Borlänge Energi har lägsta elnätsavgiften i landet.

Taxornas storlek, och prisutvecklingen,  varierar stort mellan kommunerna. Generellt är det dyrare i glesbygd.

Mer än allt annat

Borlänge har också varit bra på att hålla emot prisökningarna under längre tid. I de flesta andra kommuner har taxor och avgifter höjts flerdubbelt mer än inflationen, den allmänna prisnivån KPI.

I riket som helhet har taxorna höjts med 86 procent i genomsnitt sedan 1996, samtidigt som hyrorna stigit med cirka 50 procent och den allmänna prisnivån KPI bara stigit med runt 30 procent.

Billigare fjärrvärme i dalakommuner

Den genomsnittliga höjningen av taxorna i riket mellan 2018 och 2019 blev 4,8 procent, medan den allmänna prisnivån, KPI (konsumentprisindex) bara ökade med 1,9 procent. Genomsnittet i Dalarna var 5 procent.

Elpriserna höjdes i samtliga kommuner, mest i Borlänge, Hedemora och Falun. Även kostnaden för fjärrvärme ökade kraftigt i några kommuner. I Vansbro ökade fjärrvärmetaxan med hela 16 procent. Även i Malung-Sälen och Älvdalen ökade priset på fjärrvärme relativt mycket. Avfallshanteringen blev 18 procent dyrare i Borlänge. Avgifterna för VA ökade mest i Säter och Orsa.

Borlänge behåller, trots relativt stora prishöjningar på el och avfallshantering, sin position som landets näst billigaste kommun. Fjärrvärme- och elprishöjningarna i Vansbro innebar att kommunen drog ifrån Älvdalen som länets och en av landets dyraste.

 

Kostnader 2019 för olika nyttigheter, kr/kvm inkl moms
Kommun Fjärrv* El VA Avfall Total kostnad
Avesta 178 118 41 16 353
Borlänge 127 89 47 19 281
Falun 156 101 70 19 346
Gagnef* 166 108 83 26 384
Hedemora 163 99 79 29 370
Leksand 175 108 69 25 377
Ludvika 170 105 68 25 368
Malung-Sälen 140 107 96 27 370
Mora 168 103 47 24 342
Orsa 168 103 98 24 394
Rättvik 169 108 78 25 381
Smedjebacken 167 98 86 24 375
Säter 181 108 76 18 383
Vansbro 183 120 94 36 433
Älvdalen 190 103 94 34 421
Riksgenomsnitt 166 110 70 22 369
Källa: Avgiftsgruppen
*Värmekostnaderna baseras på en medelförbrukning i Sverige. I Gagnef, som saknar fjärrvärme, har värmekostnaden angetts till riksgenomsnittet för fjärrvärme.
LÄS MER: Nils Holgersson-undersökningen

Undersökningens metod är att ”förflytta” en bostadsfastighet till landets alla kommuner och jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp (VA), el och uppvärmning. Undersökningen har genomförts varje år sedan 1996. Bakom den så kallade Avgiftsgruppen står HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Sabo.

Länk till hela Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. Avgiftsstudie 2019 (pdf, 73 sidor).

 

 

Senast uppdaterad: 4 december, 2019