Småhus dominerar länets bostadsmarknad

Störst andel hyresrätter är det i Falun.

Andelen hyresrätter är normalt störst i städerna. Mönstret är detsamma i Dalarna.

Dalarna domineras av egnahem.

I Dalarna dominerar egnahemmen.

Dalarnas bostadsmarknad präglas till stor del av småhusbebyggelse. Över hälften av bostäderna är egnahem, klart mer än riksgenomsnittet. 

Störst andel hyresrätter finns, som sig bör, i de större städerna där flerbostadshusen är vanliga. 

Ovanligt få bostadsrätter

Bostadsrätterna är ovanligt få i Dalarna, både i det äldre beståndet och av det nya som byggs.

Bara en tredjedel av de drygt 1 700 lägenheter i flerbostadshus som byggdes i länet 2017–2021 är bostadsrätter. I landet som helhet var det närmare hälften.

Bostadsrätter ombildas

Ombildningar från hyresrätt till bostadsrätt har hittills inte varit någon stor fråga i Dalarna. 

Fler lägenheter har ombildats åt andra hållet, från bostadsrätter till hyreslägenheter. Det har skett i bland annat Avesta, Hedemora, Ludvika och Borlänge

Allmännyttan säljer

De allmännyttiga, kommunala, bostadsföretagen spelar en stor roll på Dalarnas bostadsmarknad. 54 procent av hyresrätterna i länet tillhör allmännyttan, och i flera kommuner ligger allmännyttans andel över 70 procent. Det är betydligt högre än riksgenomsnittet som är 43 procent.

Men nu avyttrar de allmännyttiga bostadsföretagen i flera kommuner delar av beståndet. Ludvikahem, Kopparstaden i Falun och Tunabyggen i Borlänge har sålt stora bestånd, och fler är på gång. Försäljningar har även skett från de kommunala bostadsbolagen i Rättvik, Mora, Orsa, Hedemora och Gagnef.

Diagram över bostadsbeståndet i varje kommun finns under fliken Kommuner.

LÄS MER: Om upplåtelseformer i statistiken

Statistiska centralbyråns offentliga statistik över bostadsbeståndet baseras på det nationella lägenhetsregistret.

I underlaget för fördelning på upplåtelseformer ingår även specialbostäder, till exempel studentbostäder, boenden för äldre eller funktionshindrade. Dessa är oftast hyresrätter.

Senast uppdaterad: 13 juni, 2022