Villaboende vanligare i Dalarna

56 procent av hushållen i Dalarna bor i villa.

I Dalarna bor ovanligt många i eget hus.

Dalarna skiljer sig från riksgenomsnittet när det gäller hur folk bor, framför allt genom att en ovanligt stor andel bor i eget hus. Den övervikten slår igenom för alla typer av hushåll, både sammanboende och ensamstående.

Gagnef är för övrigt den kommun i landet som har störst andel boende i egnahem. 81 procent av hushållen i Gagnef bor i eget hus. Älvdalen och Vansbro finns också med på den topplistan, med mer 76 respektive 73 procent av hushållen i egna hus.

Par med barn bor oftast i villa

Tre av fyra barnfamiljer med två vuxna bor i villa. Störst andel är det i familjer med två barn.

I de hushåll som har tre eller fler barn ökar andelen boende i hyresrätt, även om villaboendet fortfarande dominerar.

Mammor hyr, pappor äger

Av barnfamiljerna med bara en vuxen bor däremot 43 procent i hyresrätt. Här är det dock stor skillnad mellan könen: Sju av tio ensamma pappor bor i eget hus, men bara tre av tio ensamstående mammor. I Dalarna är den skillnaden dessutom större än i riket som helhet.

Det är också en viss skillnad mellan pensionärer och andra, inom gruppen ensamboende. Fyra av tio ensamstående pensionärer bor i eget hus.

Förändringar sedan 2012

SCB började redovisa den här statistiken 2012. Den tydligaste förändringen sedan dess är att andelen barnfamiljer med två vuxna som bor i eget hus minskat. 2012 bodde 81 procent av de hushållen i villa, mot 76 procent 2021.

På en annan sida redovisas hur sammansättningen av hushåll ser ut i olika  upplåtelseformer.

Ensamstående bor oftare i hyresrätt.

Tre av fyra barnfamiljer med två vuxna bor i villa. Den gula kategorin ”specialbostäder” består mest av student- och äldreboenden.

 

LÄS MER: Individer och hushåll – äpplen och päron
Ensamhushållen är fler i hyresrätt.

Av alla hushåll i Dalarna bor 56 procent i eget hus. Andelen av invånarna är mycket större.

När man pratar om hur stor andel som bor i hyreshus, villa eller bostadsrätt gäller det att skilja på personer och hushåll. Eftersom det oftast bor fler i ett villahushåll än i en hyreslägenhet blir andelarna olika beroende på vad man väljer.

Medan 25 procent av hushållen i Dalarna bor i hyresrätt, är det bara 22 procent av invånarna som gör det. 56 procent av hushållen bor i villa, av invånarna blir det 64 procent.

Statistiken på de här sidorna handlar om hur hushållen bor.

LÄS MER: Om statistiken

Uppgifterna på den här sidan kommer från SCB: Registret över totalbefolkningen och Lägenhetsregistret.

Kategoriseringen i hyresrätt, bostadsrätt eller äganderätt bestäms av fastighetsägarens juridiska form. Det betyder att hushåll som hyr en bostadsrätt, av föreningen eller av bostadsrättsinnehavaren, redovisas som boende i bostadsrätt. På samma sätt registreras den som hyr en villa av en privatperson som boende i äganderätt.
Sammantaget betyder det här att det är något fler som hyr sina bostäder än vad statistiken visar.

Ett hushåll består av alla personer som är folkbokförda i samma bostad. Som barn räknas i det här fallet personer upp till 24 år som är folkbokförda tillsammans med minst en av föräldrarna. Åldersgränsen är vald för att statistiken ska vara jämförbar inom EU.

I Kategorierna Sammanboende med barn och Sammanboende utan barn ingår också andra vuxna som är folkbokförda i samma bostad. Det kan vara barn över 24 år, andra anhöriga eller vänner.

Kategorin Övrigt i diagrammen består av specialbostäder (t ex äldre- eller studentboende) samt av ett mindre antal ägarlägenheter, privatpersoner som bor i egen hyresfastighet och andra typer av boende med okänd upplåtelseform.

Senast uppdaterad: 24 april, 2022