340 miljoner i bidrag till renoveringar

2021 betalades 344 miljoner kronor ut i Dalarna.

2016 sänktes rot-avdraget till 30 procent. Men fortfarande betalas flera hundra miljoner per år ut i Dalarna.

Statens kostnad för rot-avdrag i Dalarna blev över 340 miljoner 2021. Summan stiger för varje år, men är klart lägre än vad som betalades ut när avdraget fortfarande var 50 procent av arbetskostnaden.

Dock har omfattningen av rot-arbetena, det vill säga underlaget för utbetalningarna, inte minskat så mycket, som vi ser i diagrammet. De ligger på ungefär samma nivå som åren före sänkningen.

Rusning efter bidrag 2015

2015, som var sista året med avdrag på 50 procent, var rot-utbetalningarna rekordhöga. Många ville passa på att renovera innan bidraget sänktes.

Dubbelt mot bostadsbidraget

Men även efter sänkningen till 30 procent uppgår rot-avdragen i Dalarna till betydande belopp. I själva verket mer än dubbelt så mycket som de fattigaste hushållen får i bostadsbidrag. 2021 betalades 147 miljoner kronor ut i bostadsbidrag i länet.

Avdraget som är ett bidrag

Rot-avdraget har funnits i sin nuvarande form sedan 2009. Tekniskt sett är det ett avdrag från skatten, men i praktiken fungerar det som ett bidrag till renovering av villor, bostadsrätter och fritidshus. Bidraget utbetalas till hantverkaren, och rabatten ges direkt på fakturan, utan att köparen behöver ansöka om det.

Även hus som svenskar äger i utlandet omfattas av stödet. Men det är fortfarande inte tillgängligt för boende i hyresrätter.

Lågavlönade tvingas flytta

Bostadsföretag får inte heller bidrag från staten till sina renoveringar. Där bärs kostnaden i stället av hyresgästerna, på hyran. I äldre bostadsområden, som tidigare haft jämförelsevis låga hyror, kan standardhöjningen i samband med renovering leda till hyreshöjningar på flera tusen kronor i månaden.

Enligt en rapport från Hyresgästföreningen kan vart tredje hushåll i områden som står inför renovering bli tvunget att flytta därför att de inte har råd med nya hyran. Bostadsbidraget, där de bidragsgrundande hyresnivåerna inte höjts sedan 1996, är inte heller till stor hjälp i det läget.

Ju högre inkomst desto mer bidrag

Förutom den obalans som ligger i att hyresrätten står utanför rot-avdraget finns också en obalans i hur rot-avdraget utnyttjas. Både andelen som använder rot-avdrag och beloppen de får i bidrag till sina renoveringar ökar med stigande inkomst.

Det betalas ut mest bidrag till renoveringar i de rikaste kommunerna, och mer till de rikaste hushållen. Samma mönster syns när det gäller ränteavdragen, eftersom högavlönade personer i allmänhet bor i dyrare bostäder med större lån.

 

Skattelättnad i form av rot-avdrag 2021
Kommun Prel rot-avdrag
2021, milj kr
Prel rot-avdrag
per inv 2021, kr
Gagnef 15 1 492
Falun 85 1 426
Leksand 22 1 401
Mora 28 1 360
Säter 15 1 324
Vansbro 9 1 318
Orsa 8 1 212
Rättvik 13 1 211
Malung-Sälen 12 1 197
Hedemora 18 1 157
Smedjebacken 13 1 153
Avesta 23 1 004
Borlänge 51 981
Ludvika 25 949
Älvdalen 6 869
Dalarnas län 344 1 197
Riket 12 174 1 173
Källa: Skatteverket (preliminär siffra, slutlig avstämning i samband med taxeringen)

LÄS MER: Så funkar ROT-avdrag

Rot-avdraget är tekniskt sett ett skatteavdrag, men i praktiken fungerar det som ett bidrag. Det betalar 30 procent av arbetskostnaden vid reparation, om- och tillbyggnad av villor, bostadsrätter och fritidshus. Även arbeten på hus som svenskar äger i utlandet är berättigade till rot-avdrag. 2009–2015 var avdraget 50 procent av arbetskostnaden.

Den som äger en privatbostad och renoverar eller bygger om hemma får rabatten redan på fakturan. Det beloppet (rot-avdraget) får hantverkaren/byggfirman i stället från Skatteverket, efter att ha fyllt i en blankett på nätet. Den här transaktionen, som tekniskt sett är ett avdrag från köparens inkomstskatt, sker automatiskt, utan att personen behöver ansöka om det. Fram till och med 2014 behövde heller inga kvitton lämnas in, men senare har reglerna skärpts något.

Avdraget är begränsat till 50 000 kr per person och år. Makar som äger en bostad tillsammans kan alltså få bidrag till att bygga om hemma med upp till 100 000 kr per år. Hyresgäster och de som äger hyresfastigheter kan inte få rot-avdrag.

Senast uppdaterad: 7 februari, 2022