Färre hyresgäster använder sin rösträtt

Valdeltagandet är lägre i Bullermyren.

I utpräglade hyreshusområden är det färre som använder sin rösträtt.

När klyftorna ökar i samhället får det också konsekvenser för demokratin.

I utpräglade hyreshusområden där inkomsten är låg och arbetslösheten hög kan det ibland vara mindre än hälften som använder sin rösträtt.

Tydligt mönster

I Dalarna är skillnaderna inte lika dramatiska. Men tittar man på de två valdistrikt i Borlänge där valdeltagandet var lägst respektive högst följer de mönstret.

I villadistriktet Färjegårdarna-Årby-Hytting röstade mr än 92 procent. I hyreshustäta Bullermyren var valdeltagandet betydligt lägre. Bara 76 procent gick till valurnorna.

Ökning i landet, men inte här

Medan valdeltagandet i riket som helhet ökade 2018 jämfört med 2014 låg det kvar på samma nivå i Bullermyren.

Vad betyder skillnaderna i valdeltagande för politiken som förs? Vad säger den om olika gruppers tilltro till det politiska systemet?

Observera att siffrorna här gäller riksdagsvalet, där bara de som är svenska medborgare får rösta. Med andra ord var det en fjärdedel av de svenska medborgarna på Bullermyren som inte röstade i senaste riksdagsvalet.

Senast uppdaterad: 30 september, 2018