Svagaste folkökningen på många år

Region Västra Sverige har ökat mer än riksgenomsnittet sedan år 2010.

Region Västra Sverige har ökat mer än riksgenomsnittet sedan år 2010.

Befolkningsökningen i Region Västra Sverige 2020 blev den lägsta på 15 år. Men ödet delas med resten av Sverige, och kan till stor del förklaras av pandemin.

Ökade dödstal och minskad invandring ledde till att landet som helhet bara växte med 0,5 procent – hälften så mycket som året före.

Trea i Sverige

Region Västra Sverige ökade sin befolkning med 8 280 personer eller 0,8 procent. Bara Uppsala och Hallands län ökade mer. Tredjeplatsen delar regionen med Skåne.

Många avled

8 601 personer i regionen avled under 2020. Det är 771 fler än under föregående år och den högsta siffran på 2000-talet. Samtidigt låg barnafödandet kvar på en hög nivå, vilket gav regionen ett födelseöverskott (fler födda än döda) på 3 900 personer. Det är den lägsta noteringen sedan 2006.

Fler flyttar in än ut

Även om invandringen minskade kraftigt är det fortfarande många fler som flyttar till än från regionen. Men flyttningsöverskottet, 4 381 personer, blev det lägsta sedan 2005.

Ökningen halverad i Göteborg

För Göteborgs stad fick den minskade invandringen stora effekter på befolkningsutvecklingen. Ökningen av antalet invånare 2020 stannade på 3 775 personer, vilket är ungefär hälften mot vad som varit normalt de senaste åren.

Utflyttningen från Göteborgs stad fortsätter. Framför allt är det barnfamiljer som flyttar till kranskommunerna. Flyttningsnettot för Göteborg, som brukar ge ett plus på cirka 4 000 personer, uppgick år 2020 till bara 730.

Storstadsområdena växer

Befolkningen ökade i samtliga regionens kommuner 2020. Relativt sett ökade befolkningen mest i Kungälv, Ale och Varberg.

Sett över tid är det storstadsområdet – Göteborg med kranskommuner – som har den starkaste befolkningsutvecklingen. Utvecklingen på öarna Öckerö, Tjörn och Orust är betydligt svagare. På Orust minskade antalet invånare fram till 2016, men därefter vände det och nu växer befolkningen så sakteliga.

 

Region Västra Sverige 2020
Region Västra Sverige Sthlms län
Födda + 12 500 + 28 466
Döda – 8 601 – 18 429
Födelsenetto + 3 899 + 10 037
Flyttningsnetto*
Därav från övriga Sverige
Därav från utlandet
+ 4 381
– 129
4 510
+ 3 522
– 5 596
9 118
Folkökning** + 8 280 + 14 909
Antal invånare 1 074 420 2 391 990
*Flyttningsnetto = inflyttning–utflyttning
** Födelsenetto + flyttningsnetto, justerat med sent inrapporterade händelser.
Källa: SCB
Nära 1,1 miljon bor i regionen.

Befolkningen i regionen fortsätter öka.

Senast uppdaterad: 1 mars, 2021