Många födda bidrog till ny rekordökning

Region Västra Sverige har ökat betydligt mer än riksgenomsnittet sedan år 2000.

Region Västra Sverige har ökat betydligt mer än riksgenomsnittet sedan år 2000.

Folkmängden i Sverige fortsatte öka under 2018, men i långsammare takt. I Göteborgsregionen, däremot, var det ingen avmattning. För tredje året i rad blev folkökningen rekordstor.

Befolkningen i regionen ökade med 15 791 personer, 344 fler än fjolårets rekordsiffra. Bara Uppsala län ökade mer i förhållande till folkmängden.

Stor inflyttning, många födda

Inflyttningen till regionen är fortsatt stor. Men mer än en fjärdedel av folkökningen 2018 berodde på ett stort födelseöverskott (fler födda än döda), över 4 400 nya invånare, vilket är betydligt mer än riksgenomsnittet.

Utflyttning från Göteborg

Utflyttningen från Göteborgs stad till kranskommunerna fortsätter. Framför allt är det barnfamiljer som gör det valet.

Men inflyttning från andra delar av landet, från andra länder samt ett stort födelseöverskott, gjorde att Göteborgs stad ändå ökade med över 7 800 invånare 2018. Mönstret är detsamma överallt: storstäderna ökar mest, trots stor utflyttning.

Flera snabbväxare

Några av regionens kommuner har vuxit extremt mycket under 2000-talet: Kungsbacka och Stenungsund med över 28 procent.

År 2018 växte Mölndal mest i förhållande till sin befolkning. Ökningen där var 3,1 procent, den fjärde största ökningen i landet.

 

Region Västra Sverige 2018
Region Västra Sverige Sthlms län
Födda + 12 558 + 28 706
Döda – 8 142 – 16 186
Födelsenetto + 4 416 + 12 520
Flyttningsnetto*
Därav från övriga Sverige
Därav från utlandet
+ 11 375
1 450
9 925
+ 22 255
– 197
23 452
Folkökning** + 15 791 + 35 981
Antal invånare 1 051 872 2 344 124
*Flyttningsnetto = inflyttning–utflyttning
** Födelsenetto + flyttningsnetto, justerat med sent inrapporterade händelser.
Källa: SCB
Befolkningen i regionen har passerat miljonstrecket.

Befolkningen i regionen har med råge passerat miljonstrecket.

Senast uppdaterad: 26 februari, 2019