Fortsatt måttlig folkökning 2021

Region Västra Sverige har ökat mer än riksgenomsnittet sedan år 2010.

Region Västra Sverige har ökat mer än riksgenomsnittet sedan år 2010.

År 2021 var det Göteborgs stad som ökade mest, i absoluta tal, av alla Sveriges kommuner. Men det beror mest på en svag befolkningsutveckling i Stockholm.

Göteborgs ökning med cirka 4 500 personer 2021 var i själva verket den näst lägsta siffran sedan 2007. Bara 2020 var sämre. Det året stannade ju hela Sveriges folkökning av på grund av höga dödstal och låg invandring under pandemin.

Måttlig ökning i regionen

Även det totala invånarantalet i region Västra Sverige ökade relativt litet under 2021, med 9 500 personer. Därav berodde drygt hälften på ett rejält födelseöverskott, det vill säga fler födda än döda det året.

Fler flyttar in än ut

Det är fortfarande många fler som flyttar till än från regionen. Men i Göteborgs stad, som står för mer än halva regionens invånarantal, är det framför allt inflyttning från utlandet som leder till överskott.

Där har det så kallade inrikes flyttningsnettot haft allt större minussiffror sedan 2014. År 2021 var det 3 300 fler som flyttade till andra kommuner från Göteborg än tvärtom.

Framför allt är det barnfamiljer som flyttar till kranskommunerna.

Storstadsområdena växer

Samtliga regionens kommuner utom Öckerö ökade sin befolkning 2021. Härryda, Varberg och Stenungsund hör till de 20 kommuner i Sverige som ökade mest i förhållande till sin folkmängd.

Sett över tid har storstadsområdet – Göteborg med kranskommuner – haft en stark befolkningsutveckling, medan det varit lugnare på öarna. På Orust minskade antalet invånare fram till 2016, men därefter vände det och nu växer befolkningen så sakteliga.

 

Region Västra Sverige 2021
Region Västra Sverige Sthlms län
Födda + 12 899 + 29 067
Döda – 8 150 – 15 625
Födelsenetto + 4 749 + 13 442
Flyttningsnetto*
Därav från övriga Sverige
Därav från utlandet
+ 4 283
– 1 183
5 466
+ 6 633
– 7 846
14 479
Folkökning** + 9 499 + 23 149
Antal invånare 1 083 919 2 415 139
*Flyttningsnetto = inflyttning–utflyttning
** Födelsenetto + flyttningsnetto, justerat med sent inrapporterade händelser.
Källa: SCB
Nära 1,1 miljon bor i regionen.

Befolkningen i regionen fortsätter öka.

Senast uppdaterad: 24 februari, 2022