Göteborg har fått flest nya invånare i landet

Region Västra Sverige växer. De senaste 50 åren har regionen fått en större andel nya invånare än Sverige i stort.

Innehåll på denna sida

Göteborgs befolkning har ökat mest i landet
Fler flyttar in än ut

Göteborgs befolkning har ökat mest i landet

Ingen kommun i Sverige hade en lika stor befolkningsökning, i absoluta tal, som Göteborg mellan 2021 och 2022. Under året fick kommunen 9 292 nya invånare. De andra storstadskommunerna, Stockholm och Malmö, kom inte i närheten och hamnade båda under 6000 nya invånare.

I relativa tal var det däremot Härryda som ökade mest, i förhållande till sin befolkning, under året i Region Västra Sverige.

Sett över tid är det däremot varken Göteborg eller Härryda som haft den största befolkningsförändring i regionen. Det är i stället Stenungsund, som fått en ökad befolkning på 35 procent år 2022 relativt till år 2000.

Det är även högre än hela Region Västra Sverige, och riket, som såg en befolkningsökning på 27 respektive 18 procent mellan 2022 och 2000.

Nedladdning av siffror till Excel
 

Fler flyttar in än ut

Under 2022 bor det strax under 1,1 miljoner invånare i Region Västra Sverige. Det är en ökning med 52 procent sen 1970. Det är betydligt fler än i Sverige som stort, vars invånare ökat med 30 procent under perioden.

Det är många fler som flyttar till än från regionen. Sett till perioden 2000–2022 kommer den största andelen av de nya invånarna i Region Västra Sverige från personer som flyttat till regionen från utlandet. Den gruppen står för 47 procent av ökningen mellan 2000 och 2022.
 

Fördelning av nya invånare i Region Västra Sverige mellan 2000 och 2022
Totalt mellan 2000-2022 Andel mellan 2000-2022
Invandringsöverskott 112 668 47%
Inrikes flyttningsöverskott 36 457 15%
Födelsenetto 89 121 37%
Totalt 238 246 100%

Anm. Med invandringsöverskott menas skillnaden mellan antalet inflyttade från utlandet och utflyttade till utlandet. Inrikes flyttningsöverskott är skillnaden mellan boende i Sverige som har flyttat in och ut från regionen, och som tidigare varit boende i Sverige. Födelsenettot är skillnaden mellan födda och döda i regionen. Källa: SCB och egna beräkningar.
 

Nedladdning av siffror till Excel
 
 

Senast uppdaterad: 21 december, 2023