Nära åtta av tio Partillebor pendlar ut ur kommunen.

I kommunerna runt Göteborg pendlar mer än hälften till arbetet.

Pendling präglar
kranskommunerna

Nästan 210 000 personer, eller 37 procent av arbetskraften i Region västra Sverige, arbetar i en annan kommun än där de bor.

Den stora magneten är förstås Göteborg. Uppåt 130 000 reser in till Göteborg för att arbeta varje dag. Till det ska man lägga alla som pendlar för att studera på universitet och högskolor. De finns inte med i den här statistiken.

I kommunerna närmast Göteborg pendlar över hälften av den arbetande befolkningen – i Partille så många som 78 procent.

Mölndal är också ett mål

Men många reser också åt andra hållet. Nära 17 000 personer pendlar från Göteborg till Mölndal för att arbeta. Mölndal är också den enda kommun förutom Göteborg som stadigt har fler in- än utpendlare.

En annan magnet, fast i litet mindre skala, är Stenungsund. Där arbetar många som bor på Tjörn, Orust och i Kungälv.

Kvinnorna reser allt mer

De som framför allt ökat sitt pendlande det det senaste decenniet är kvinnorna, i dag har 35 procent av dem arbete i en annan kommun än där de bor. Motsvarande siffra för män är 40 procent.

Kvinnornas ökade pendling ställer extra stora krav på kollektivtrafiken eftersom kvinnor i högre utsträckning än män väljer att resa med buss eller tåg.

Långväga pendling ökar

Arbetspendlingen är en av ingredienserna i det som brukar kallas regionförstoring, och som innebär att både arbetsmarknaden och bostadsmarknaden sträcker sig över ett allt större område. Det betyder också att infrastruktur är en viktig faktor för var det byggs bostäder.

Vi ser det också på att antalet som pendlar in till regionen ständigt ökar, medan arbetspendlingen inom regionen legat på ungefär samma nivå i flera år.

In- och utpendling, region Västra Sverige 2021.

129 000 pendlar in till Göteborg för att arbeta varje dag. 58 000 pendlar ut därifrån.

Största arbetsgivarna

Klicka på den kommun du är intresserad av. Siffrorna gäller ungefärligt antal anställda i december 2022 och är hämtade från SCBs företagsdatabas, undantaget AB Volvo som kommer från koncernen.

*Regionen står för Västra Götalandsregionen, som är huvudman bland annat för hälso- och sjukvården. I Halland är det Region Halland som sköter motsvarande uppgifter.

Ale

Ale kommun 2 925
Nouryon AB 475
Nouryon Pulp and Perf. 325
Nobina Sverige 125
Regionen* 125

Göteborg

Göteborgs stad 42 075
Regionen* 20 875
Volvo Personvagnar 16 475
AB Volvo 11 257 (här ingår alla koncernens bolag, däribland Volvo Lastvagnar och Volvo Information Technology AB)
Göteborgs universitet 6 475
Chalmers Tekniska högskola 3 025
Veteranpoolen 3 025
Lernia bemanning 2 325
Polismyndigheten 2 275
Ericsson AB 2 075
Samhall AB 1 775

Härryda

Härryda kommun 3 825
Västsvensk Tidningsdistr. 725
Swedavia 475
Rosemount Tank Radar AB 375
Securitas Sverige 325

Kungsbacka

Kungsbacka kommun 8 525
Region Halland 875
Vardaga äldreomsorg 475
Derome husprod 225
Forsheda Livs 225

Kungälv

Kungälvs kommun 4 625
Regionen* 1 875
Ica Sverige 1 025
Swedish Match 375
Orkla Conf & Snacks 275

Lerum

Lerums kommun 2 875
Regionen* 275
Sparköp 225
Braunability Europe 125
PostNord 125

Mölndal

Mölndals kommun 5 625
Regionen* 4 225
AstraZeneca 2 725
Essity Hygiene 975
IF Skadeförsäkring 925

Orust

Orust kommun 1 775
Hallberg-Rassy 125
Olssons i Ellös AB 125
AB Arvid Eriksson 75
Orusts Sparbank 75

Partille

Partille kommun 3 075
Husqvarna AB 275
Menigo Foodservice 225
KSR & LE Rest AB 225
Regionen* 175

Stenungsund

Stenungsunds kommun 3 325
Borealis 1 075
Bilfinger Ind Services 375
Inovyn Sverige AB 375
Perstorp Oxo AB 275/expand] Tjörn

Tjörns kommun 1 375
Wallhamn 225
Seniorbolaget 175
Regionen* 125
Nordeviks Livs 125

Varberg

Varbergs kommun 6 025
Region Halland 2 925
Ringhals 1 025
Södra Skogsägarna 675
Derome Bygg 275

Öckerö

Öckerö kommun 1 125
Berg Propulsion Prod 175
Trafikverket 125
Regionen* 75
Ö-varvet 75

Senast uppdaterad: 28 mars, 2023