Starkt byggande ger balans i Mölndal

Bostadsbristen dominerar i regionen.

Efter många år med bostadsbrist rapporterar Mölndal balans 2022. I resten av regionen regerar bristen fortfarande.

Varje år sammanställer Boverket den så kallade Bostadsmarknadsenkäten, där kommunerna bedömer situationen på sina bostadsmarknader.

Bostadsbristen har präglat regionen i många år. I enkäten 2022 uppger dock Mölndal att stadens bostadsmarknad är i balans.

Uthålligt byggande

Det sker efter att man flera år i rad haft ett starkt byggande i förhållande till sin storlek. 2018–2021 blev cirka 2 600 nya bostäder inflyttningsklara i Mölndal.

Billigare bostäder behövs

För första gången ställde Boverket 2022 frågan till de kommuner som uppger underskott på bostäder vad de tror bristen beror på.

Fem av regionens kommuner svarade att det – förutom ett generellt underskott på bostäder – råder brist på bostäder med rimliga boendekostnader.

Brist på detaljplaner hindrar

Kommunerna tillfrågas också om vad de anser vara de största hindren för byggande.

Det alternativ som får flest kryss här (hos åtta kommuner) är brist på detaljplan på attraktiv mark, samt konflikter med statliga intressen enligt miljöbalken. Bullerproblem lyfts fram av Partille, Ale och Mölndal.

Höga produktionskostnader är fortsatt ett hinder i sex av kommunerna.

Rekordstor ökning på gång

2018–2021 byggdes 6 000–8 000 bostäder per år i regionen, vilket är en kraftig uppgång jämfört med tidigare. Och ska man lita på vad kommunerna förväntar sig de närmaste åren (se tabell nedan) ska byggandet fortsätta på den nivån eller till och med högre.

Kriget ökar osäkerheten

Dock bör man ha i minnet att bostadsmarknadsenkäten 2022 besvarades före Rysslands invasion av Ukraina. Sedan dess har priserna på byggmaterial skjutit i höjden och osäkerheten ökat på flera sätt.

Göteborg slår av på takten

I Göteborgs stad påbörjades över 5 500 nya bostäder både 2020 och 2021. Den takten bedömer man kunna hålla även under 2022, men sedan mattas det av något.

 

Kommunernas bedömning av bostadsbyggandet i Region Västra Sverige 2022–2023
Förväntat byggande 20221 Förväntat byggande 20231 varav
Kommun Småhus Flerbost Summa Småhus Flerbost Summa Totalt småhus flerbost
Ale 26 55 81 17 177 194 275 16 % 84 %
Göteborg 155 5 335 5 490 255 4 423 4 678 10 168 4 % 96 %
Härryda 157 400 557 164 1 055 1 219 1 776 18 % 82 %
Kungsbacka 76 674 750 367 939 1 306 2 056 22 % 78 %
Kungälv 130 245 375 157 302 459 834 34 % 66 %
Lerum 95 97 192 112 149 261 453 46 % 54 %
Mölndal 30 348 378 30 348 378 756 8 % 92 %
Orust 30 30 60 40 100 140 200 35 % 65 %
Partille 59 313 372 30 155 185 557 16 % 84 %
Stenungsund 48 164 212 35 27 62 274 30 % 70 %
Tjörn 40 50 90 40 50 90 180 44 % 56 %
Varberg 52 261 313 61 191 252 565 20 % 80 %
Öckerö 0 35 35 0 0 0 35 0 % 100 %
Reg V Sverige 898 8 007 8 905 1 308 7 916 9 224 18 129 12 % 88 %
Riket 2 11 277 74 546 85 823 12 926 78 433 91 359 177 182 13 % 87 %
Källa: Boverket, Bostadsmarknadsenkäten 2022.
1) De bostäder som kommunen med hänsyn till planläge, projektering och marknadsförutsättningar bedömer kommer att påbörjas under åren 2022 och 2023. Även specialbostäder, som t ex trygghetsbostäder för äldre, ingår.
2) Summan av samtliga kommuners uppskattning. De senaste åren påbörjades i genomsnitt cirka 80 procent av det som kommunerna förväntade sig, enligt Boverket. Obs att enkäten 2022 besvarades före Rysslands invasion av Ukraina.
Läs mer: Brist, balans, överskott

I Bostadsmarknadsenkäten 2022 svarade 204 av 290 kommuner att de hade underskott (brist) på bostäder. 66 rapporterade balans, och 14 överskott. Sex avstod från att svara.

Boverkets definitioner:
Balans på bostadsmarknaden innebär att konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven.

Underskott (i kartan kallat brist) innebär att behov och efterfrågan är större än utbudet. Har kommunen underskott på bostäder är det till exempel svårt att flytta till eller inom kommunen.

Överskott på bostadsmarknaden innebär att det ständigt finns fler lediga hyresbostäder eller bostäder till salu än vad som efterfrågas. Att det finns outhyrda lägenheter i något enstaka bostadsområde behöver inte innebära att den lokala bostadsmarknaden som helhet har överskott.

Senast uppdaterad: 16 maj, 2022