Byggandet fortsätter, men bristen består

I samtliga kommuner råder bostadsbrist.

I samtliga kommuner råder underskott på bostäder.

Varje år sammanställer Boverket den så kallade Bostadsmarknadsenkäten, där kommunerna bedömer situationen på sina bostadsmarknader.

Bostadsbristen har präglat regionen i många år. Den enda lilla avvikelsen är Orust som uppger att det råder balans utanför centralorten.

Brist på detaljplaner hindrar

Kommunerna tillfrågas också om vad de anser vara de största hindren för byggande.

Det alternativ som får flest kryss här är brist på detaljplan på attraktiv mark, samt svag infrastruktur. Det senare nog så viktigt i en region som präglas av stark pendling.

Tidigare har höga produktionskostnader varit ett vanligt hinder för byggande, men det verkar ha minskat i betydelse både här och i hela landet, enligt Boverkets enkät.

Rekordstor ökning på gång

2019 och 2020 byggdes 7 500 respektive 6 700 bostäder i regionen, vilket var en kraftig ökning jämfört med tidigare. Och ska man lita på vad kommunerna förväntar sig de närmaste åren (se tabell nedan) ska byggandet fortsätta på den nivån eller till och med högre.

I Göteborgs stad påbörjades över 5 000 nya bostäder både 2019 och 2020. Den takten bedömer man kunna hålla även under 2021, men sedan mattas det av något.

Stora planer på många håll

I Varberg, Mölndal, Kungsbacka och Härryda väntas många byggen sättas igång under 2021 och 2022. Men jämför man uppgifterna i förra årets bostadsmarknadsenkät med vad som faktiskt påbörjades 2020 var det många prognoser som kom på skam, särskilt när det gäller flerbostadshus. I de kommunerna, liksom i Lerum och Kungälv, påbörjades inte ens hälften av det antal lägenheter man trodde.

Fler lägenheter än väntat byggdes i stället i Göteborg, Stenungsund och Partille.

 

Kommunernas bedömning av bostadsbyggandet i Region Västra Sverige 2021–2022
Förväntat byggande 20211 Förväntat byggande 20221 varav
Kommun Småhus Flerbost Summa Småhus Flerbost Summa Totalt småhus flerbost
Ale 15 65 80 0 25 25 105 14 % 86 %
Göteborg 240 4 958 5 198 148 4 270 4 418 9 616 4 % 96 %
Härryda 72 200 272 60 550 610 882 15 % 85 %
Kungsbacka 0 336 336 0 579 579 915 0 % 100 %
Kungälv 0 340 340 0 181 181 521 0 % 100 %
Lerum 100 200 300 210 100 310 610 51 % 49 %
Mölndal 10 246 256 70 806 876 1 132 7 % 93 %
Orust 40 0 40 40 62 102 142 56 % 44 %
Partille 20 190 210 10 230 240 450 7 % 93 %
Stenungsund 50 130 180 50 157 207 387 26 % 74 %
Tjörn 41 0 41 34 0 34 75 100 % 0 %
Varberg 93 526 619 79 525 604 1 223 14 % 86 %
Öckerö 10 50 60 10 50 60 120 17 % 83 %
Reg V Sverige 691 7 241 7 932 711 7 535 8 246 16 178 9 % 91 %
Riket 2 10 301 66 314 74 596 11 119 74 467 85 586 162 201 13 % 87 %
Källa: Boverket, Bostadsmarknadsenkäten 2021.
1) De bostäder som kommunen med hänsyn till planläge, projektering och marknadsförutsättningar bedömer kommer att påbörjas under åren 2021 och 2022. Även specialbostäder, som t ex trygghetsbostäder för äldre, ingår.
2) Summan av samtliga kommuners uppskattning. De senaste åren påbörjades i genomsnitt cirka två tredjedelar av det som kommunerna förväntade sig, enligt Boverket.
Läs mer: Brist, balans, överskott

I Bostadsmarknadsenkäten 2021 svarade 207 av 290 kommuner att de hade underskott (brist) på bostäder. 59 rapporterade balans, och 17 överskott. Sju avstod från att svara.

Boverkets definitioner:

Balans på bostadsmarknaden innebär att konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven.

Obalans på bostadsmarknaden i form av underskott (i kartan kallat brist) innebär att behov och efterfrågan är större än utbudet. Har kommunen underskott på bostäder är det till exempel svårt att flytta till eller inom kommunen.

Obalans på bostadsmarknaden i form av överskott innebär att det ständigt finns fler lediga hyresbostäder eller bostäder till salu än vad som efterfrågas. Att det finns outhyrda lägenheter i något enstaka bostadsområde behöver inte innebära att den lokala bostadsmarknaden präglas av ett överskott.

Senast uppdaterad: 23 maj, 2021