Allt fler hyresrätter i Göteborg

De senaste åren har Göteborgs stad byggt rekordmånga bostäder. En positiv utveckling för kommunen, som brottas med bostadsbrist och en växande befolkning. Men lika snabbt som byggande tog fart verkar det kunna vända igen. Antalet påbörjade bostäder har mer än halverats på ett halvår.

Innehåll på denna sida

Rekordhög byggtakt i Göteborg
Hyresrätten går om bostadsrätten
Färre bostäder påbörjas
Byggstarterna vänder nedåt

Rekordhög byggtakt i Göteborg

De senaste åren har bostadsbyggandet tagit fart i Göteborgs stad. Mer än 5 900 bostäder blev färdigställda under 2022. Det är ett nytt rekord för kommunen, Inget år, under perioden 2005–2022, har det färdigställts fler bostäder.

De senaste fem åren, 2018–2022, har det byggts ungefär lika många bostäder som det totalt gjorde de tidigare elva åren, 2007–2017.

Det ökade bostadsbyggandet är en nödvändighet för Göteborg. Kommunen säger själv att det behöver byggas 4–5 000 bostäder per år fram till 2030. Både för att möta den framtida befolkningens behov, och för att minska den bostadsbrist som finns idag.

Nedladdning av siffror till Excel
 

Hyresrätten går om bostadsrätten

Bostadsrätter har länge dominerat bostadsbyggandet i Göteborgs stad. Det är först de senaste två åren som det har byggts fler hyresrätter i kommunen.

Under 2022 var 53 procent av de färdigställda bostäderna hyresrätter (exkluderat specialbostäder och ombyggnation). Jämfört med bostadsrätter, vars andel var 43 procent.

Det statliga investeringsstödet, för att bygga hyresrätter och studentbostäder, kan ha bidraget till de senaste årens ökade byggande av hyresrätter i Göteborgs stad. Under perioden 2017–2022 har det beviljats stöd till byggandet av 3 367 nya hyresrätter i kommunen, varav 1 017 är studentbostäder. En del av dessa bostäder håller fortfarande på att byggas.

Färre bostäder påbörjas

De senaste årens stora ökning av färdigställda bostäder, som var synlig ovan, kan spåras tillbaka till att det samtidigt har varit en stor ökning av antalet påbörjade bostäder.

Sen 2010 har cirka 48 500 bostäder påbörjats, genom antingen nybyggnation eller ombyggnation. Även bland påbörjade bostäder har hyresrätterna ökat de senaste åren.

Under 2022 går det däremot att se att antalet påbörjade bostäder minskade med 14 procent, jämfört med året innan.

Nedladdning av siffror till Excel
 

Byggstarterna vänder nedåt

Trots att Göteborgs stad har ett stort behov av bostäder har antalet påbörjade bostäder fortsatt att minska kraftigt under 2023. Det är inte unikt för kommunen, utan en trend som finns i hela Sverige, och grundar sig i den nuvarande samhällsekonomin, med dyrare byggkostnader, stigande bostadsräntor och försämrad ekonomi hos hushållen.

Enligt Göteborgs stad har antalet påbörjade bostäder mer än halverats under det första halvåret 2023, jämfört med motsvarande period under 2022. Den kraftiga nedgången i påbörjade bostäder riskera att leda till att kommunen hamnar långt under de 4–5000 bostäder som årligen behövs de närmsta åren.
 
 

Senast uppdaterad: 5 december, 2023