Rekordhög byggtakt i Göteborg

Nu är hyresrätterna flest.

5 365 nya bostäder stod klara 2021.

2018 tog byggandet fart.

Nära 6 000 bostäder påbörjades 2021, varav 2 600 hyresrätter.

År 2021 stod 5 365 nya bostäder klara för inflyttning i Göteborgs stad. slog nytt rekord 2021. Det är nytt rekord, en nivå vi inte sett sedan början av 1970-talet.

Nu har också hyresrätter börjat byggas i större skala, efter att bostadsrätterna dominerat under lång tid. 2021 är 60 procent av de nya lägenheterna i flerbostadshus hyresrätter.

Även bland påbörjade lägenheter 2021 var hyresrätterna i majoritet.

Något fler än år 2000

Det starka byggandet de senaste åren betyder att antalet hyreslägenheter i Göteborg nu överstiger nivån som fanns år 2000.

Sedan dess har nämligen mer än 15 000 lägenheter i staden försvunnit från hyresmarknaden genom att ombildas till bostadsrätter. Det tog 20 år att bygga ikapp bortfallet.

Byggtakt i nivå med behovet

Samtidigt är man nu i fas med den byggtakt på 4 000–5 000 bostäder per år som långsiktigt anses vara nödvändig. Detta för att möta befolkningsökning och den underliggande bostadsbrist som uppstått efter många år med alltför lågt byggande.

Fler bostäder på gång

2021 var antalet påbörjade bostäder 5 844, och vid utgången av året var sammanlagt nära 10 000 bostäder i Göteborgs stad under byggnad, enligt statistik från fastighetskontoret. Drygt 8 600 av dessa är vanliga lägenheter i flerbostadshus, och av dem är nära hälften hyresrätter.

Investeringsstödet håller nere hyror

Det statliga investeringsstödet för att bygga hyreslägenheter och studentbostäder utnyttjas även i Göteborg. Sedan det infördes 2017 och fram till och med 2021 har bidrag beviljats till 4 450 lägenheter i Göteborgs stad, varav drygt 1 000 studentbostäder. Många är fortfarande under byggnad.

Statistik från SCB visar att hyrorna i lägenheter som byggts med investeringsstöd blir ett par tusen kronor lägre än i hus som byggts utan stöd.

 

Källor och mer fakta om byggandet i Göteborgs stad finns i dokument från fastighetskontoret:

Bostadsbyggande i Göteborg 2021 (pdf, 2 sid)

Senast uppdaterad: 3 april, 2022