Byggrekord 2018 i Göteborgs stad

Fortfarande är bostadsrätterna flest.

3 168 nya bostäder stod klara 2018.

Påbörjade bostäder ökade kraftigt 2018.

Nära 5 200 bostäder påbörjades 2018, varav 1 500 hyresrätter.

Nu ökar byggandet, även av hyresrätter. Antalet färdiga bostäder 2018 blev över 3 000, och det har inte hänt något enskilt år sedan mitten av 1970-talet. Men nu är det bostadsrätter som dominerar i de nybyggda flerbostadshusen.

Snedfördelningen var dock ännu större 2016 och 2017. År 2018 är drygt en tredjedel av de nya lägenheterna hyresrätter, mot bara en femtedel åren innan.

Färre hyresrätter nu än för 18 år sedan

Dock är det fortfarande en bit kvar innan man lyckats bygga ikapp det tapp av tusentals hyresrätter som uppstod genom ombildningar till bostadsrätter tidigare under 2000-talet.

Behovet ännu större

Det är också en bit kvar till den byggtakt på 4 000–5 000 bostäder per år som långsiktigt skulle behövas för att möta befolkningsökning och den underliggande bostadsbrist som uppstått efter många år med alltför lågt byggande.

Fler bostäder på gång

Men 2018 nådde antalet påbörjade bostäder över 5 000, och sammanlagt var nära 7 300 bostäder i Göteborgs stad under byggnad vid utgången av 2018, enligt statistik från fastighetskontoret. Nära 6 400 av dessa är vanliga lägenheter i flerbostadshus, och av dem är 39 procent hyresrätter.

Källor och mer fakta om byggandet i Göteborgs stad finns i dokument från fastighetskontoret:

Bostadsbyggandet i Göteborg 2018 (pdf, 2 sid)
Bostadsbyggandet i Göteborg 2018, tabellbilaga (pdf, 9 sid)
Bostadsförsörjning i Göteborg, lägesrapport 2018 (pdf, 37 sid)

Senast uppdaterad: 18 februari, 2019