Fortfarande hög byggtakt i Göteborg

Fortfarande är bostadsrätterna flest.

4 494 nya bostäder stod klara 2020.

Många påbörjade bostäder 2018–2020.

Nära 6 000 bostäder påbörjades 2020, varav 2 200 hyresrätter.

Byggandet i Göteborgs stad är kvar på en hög nivå även 2020. Antalet färdiga bostäder blev åter över 4 000, en nivå vi annars inte sett sedan mitten av 1970-talet.

Fortfarande är bostadsrätterna i majoritet i de nya flerbostadshusen, men snedfördelningen har varit ännu större tidigare. Både 2019 och 2020 är 45 procent av de nya lägenheterna hyresrätter.

Bland påbörjade lägenheter 2019 var hyresrätterna till och med i majoritet, men 2020 minskar de igen.

Nu på samma nivå som år 2000

Det starka byggandet de senaste åren har lett till att antalet hyreslägenheter i Göteborg nu är på samma nivå som år 2000. Sedan dess har nämligen omkring 15 000 lägenheter i staden försvunnit från hyresmarknaden genom att ombildas till bostadsrätter. Det tog 20 år att bygga ikapp bortfallet.

Byggtakt i nivå med behovet

Man börjar också vara i fas med den byggtakt på 4 000–5 000 bostäder per år som långsiktigt anses vara nödvändig. Detta för att möta befolkningsökning och den underliggande bostadsbrist som uppstått efter många år med alltför lågt byggande.

Fler bostäder på gång

2020 var antalet påbörjade bostäder nära 6 000, och vid utgången av året var sammanlagt mer än 9 500 bostäder i Göteborgs stad under byggnad, enligt statistik från fastighetskontoret. Drygt 8 000 av dessa är vanliga lägenheter i flerbostadshus, och av dem är hälften hyresrätter.

Investeringsstödet håller nere hyror

Det statliga investeringsstödet för att bygga hyreslägenheter och studentbostäder utnyttjas även i Göteborg. Sedan det infördes 2017 och fram till och med 2020 har bidrag beviljats till 2 500 lägenheter i Göteborgs stad, varav drygt 1 000 studentbostäder. De flesta är fortfarande under byggnad.

Statistik från SCB visar att hyrorna i lägenheter som byggts med investeringsstöd blir ett par tusen kronor lägre än i hus som byggts utan stöd.

 

Källor och mer fakta om byggandet i Göteborgs stad finns i dokument från fastighetskontoret:

Bostadsbyggande i Göteborg 2020 (pdf, 2 sid)

Senast uppdaterad: 23 maj, 2021