Snittbetyget är högre i allmännyttan.

Allmännyttan får bättre betyg än de privata värdarna, men skillnaden minskar.

Allmännyttiga bolagen
får högre betyg än privata

De som bor hos något av de allmännyttiga bostadsföretagen är i genomsnitt mer nöjda med sitt boende än de som bor hos privata värdar.

Men i jämförelse med förra mätningen, 2016, har skillnaden mellan de allmännyttiga, kommunägda, bolagen och privatvärdarna minskat. Framför allt beroende på att allmännyttorna nu får lägre betyg.

Högst betyg 2019 får allmännyttiga Eksta Bostads AB i Kungsbacka med 73 poäng av 100 möjliga. Andraplatsen delas av kommunala Stenungsundshem och privata hyresvärden Amlövs fastighetsförvaltning på 69 poäng.

Mer än 14 000 hyresgäster har svarat

Resultaten kommer från en stor enkätundersökning som Hyresgästföreningen i Region Västra Sverige för andra gången genomfört i samarbete med Enkätfabriken.

Enkäten har besvarats av mer än 14 000 hyresgäster, varav de flesta också är medlemmar i Hyresgästföreningen. De har svarat på frågor om sitt boende och hur de tycker att hyresvärden sköter service och underhåll av fastigheten och av lägenheten.

Stor skillnad mellan bolagen

Svaren sammanställs med hjälp av en analysmodell till ett helhetsbetyg som visar hur nöjda hyresgästerna är med kvaliteten på förvaltningen, ett NHI (Nöjd Hyresgäst Index).

Resultaten visar att det är stora skillnader i hur bostadsbolagen sköter sin förvaltning. Hyresgäster hos allmännyttiga, kommunägda, bostadsbolag är generellt sett mer nöjda med sina hyresvärdar än de som bor hos privata fastighetsägare. Framför allt gäller det möjligheten till inflytande, hyresvärdens service samt reparationer och underhåll.

Det hyresgästerna, oavsett hyresvärd, är minst nöjda med är inflytande över sitt boende.

Låga betyg till Göteborgs allmännyttor

Av de allmännyttiga bostadsföretagen hamnar Göteborgs stora kommunägda bolag, tillsammans med Orustbostäder, i botten med betyg som ligger mellan 57 och 60 poäng.

Men allmännyttornas lägstanivå är ändå 10 betygspoäng över vissa privata hyresvärdar. Balder, Västerstaden och Victoria park har bara fått 46–47 poäng av 100 möjliga.

Läs hela rapporten Medlemsundersökning Region Västra Sverige 2019  (pdf, 67 sidor). Där finns tabeller med betyg för samtliga allmännyttiga bostadsföretag och de 20 största privata hyresvärdarna i regionen. Även delbetyg för olika områden hos respektive hyresvärd finns med.

Senast uppdaterad: 26 november, 2019