Dubbelt så hög hyra i nybyggda hus

Storstadshyror är ofta högre än riksgenomsnittet.

Skillnaden i hyresnivå beror oftast på hur stor del av bolagens bestånd som är nybyggt, med hög standard.

Hyran i en ny lägenhet är ofta dubbelt så hög som i de äldre.

De riktigt stora hyresskillnaderna finns mellan lägenheter i olika områden och med olika standard.

Hyrorna i storstadsregioner ligger i allmänhet något över riksgenomsnittet, och så ser det ut även bland de allmännyttiga bostadsföretagen i Göteborgsregionen.

De stora skillnaderna finns ofta inom bolagen. Hyrorna avgörs av lägenheternas standard, var de ligger och påverkas även av hur väl värdarna sköter förvaltningen.

Särskilt dyra är nybyggda bostäder, eller lägenheter som rustats till mycket hög standard.

Skillnad inom bolagen

I det lilla diagrammet här intill syns hur mycket det kan skilja mellan nybyggda och äldre lägenheter inom samma bostadsbolag.

Till exempel kan hyran för en nybyggd lägenhet i Gårda i Göteborg vara över 11 000 kronor i månaden, medan en lika stor lägenhet i Övre Lövgärdet har en hyra på drygt 4 200 kronor. Båda ägs av allmännyttiga bostadsbolaget Poseidon.

Rustning höjer hyran

Även vid upprustning av en fastighet kan hyran höjas. Vanligt underhåll är fastighetsägarens ansvar och ingår i hyran. Men om renoveringen innebär att standarden höjs – till exempel i kök eller badrum – förhandlas hyresnivån om.

Beroende på hur omfattande standardförbättringen är kan den nya hyran nästan hamna på nybyggnadsnivå, ofta en höjning på ett par tusen i månaden. Eller så kan den stanna på några hundra.

Viktigt kunna påverka

För befintliga hyresgäster är det viktigt att kunna påverka nivån på åtgärderna, och därmed hyran. En höjning till nybyggnadsnivåer innebär ofta att många hyresgäster måste flytta.

Hyresgästföreningen tycker: Hyresgäster ska ha inflytande vid ombyggnad

Hyresgästerna måste få större möjligheter till inflytande över sitt boende, framför allt vid ombyggnad och upprustning. Vi föreslår en lagändring för att öka hyresgästernas möjligheter att påverka sitt eget boende. De boende är experter på hur det egna bostadsområdet fungerar. Därför är det också en självklarhet att de boende ska ha inflytande över sitt boende och möjlighet att påverka vad som händer i och omkring bostaden. Utgångspunkten för upprustningar, ombyggnationer och renoveringar måste vara att förnyelse görs för dem som bor i bostadsområdet, med målet att de ska kunna bo kvar efteråt.

Hyresgäster ska få vara delaktiga i hela ombyggnadsprocessen. Därför arbetar Hyresgästföreningen för att få till stånd en lagändring som ökar hyresgästers inflytande. Vi arbetar också med att hitta nya metoder för att skapa dialog mellan boende och bostadsföretag i samband med renoveringar, ombyggnader och upprustningar.

Senast uppdaterad: 28 september, 2018