1 av 3 hyresrätter byggs med stöd

Investeringsstödet är ett statligt stöd för att bygga fler, och billigare, hyreslägenheter och studentbostäder runtom i hela Sverige. Under 2022 byggdes mer än var tredje hyresrätt med hjälp av stödet i Region Västra Sverige.

Innehåll på denna sida

1 av 3 bostäder byggs med stöd
Investeringsstödet ger billigare hyra och fler lägenheter
Mer än 5000 lägenheter har fått stöd
Varberg och Kungälv i toppen

1 av 3 bostäder byggs med stöd

Investeringsstödet är ett statligt stöd som kan användas för att bygga hyresrätter och studentbostäder.

Syftet med stödet är att det ska byggas fler hyresrätter, och att dessa ska ha lägre hyror jämfört med annan nyproduktion.

Hur mycket stödet har använts, i Region Västra Sverige, varierar mellan åren, sen det infördes strax innan 2017. De senaste två åren har det däremot blivit alltmer populärt. Under 2022 byggdes 33 procent av regionens hyresrätter och studentbostäder med hjälp av investeringsstödet. I hela landet användes stödet till drygt hälften av de nybyggda bostäderna under året.

Nedladdning av siffror till Excel
 

Investeringsstödet ger billigare hyra och fler lägenheter

Investeringsstödet avvecklades under 2022, och stöd fick bara lämnas ut till de som fått ett beslut om beviljat stöd före utgången av året.

Även om stödet inte längre finns lyckades det ändå uppnå sitt syfte om att fler, och billigare, lägenheter skulle byggas.

Statistik visar att hyran är lägre i lägenheter där investeringsstödet använts, än i hus som byggts utan stöd. Utan investeringsstödet hade inte heller 60 procent av de beviljade bostäderna blivit byggda, enligt en rapport från Tyréns och Hyresgästföreningen från 2023.

Mer än 5000 lägenheter har fått stöd

Investeringsstödet betalas först ut när lägenheterna är färdigbyggda. Det är oftast ett par år efter att bidraget beviljats.

Mellan åren 2017–2022 har 4 171 hyresrätter fått beviljat stöd i Region Västra Sverige. Av dem var 89 procent färdigbyggda 2022. Och till dem har det betalats ut drygt 1 123 miljoner kronor.

Under samma period har det också beviljats stöd till 1 017 studentbostäder i regionen. Av dem var 79 procent färdigbyggda 2022, och har fått utbetalt stöd på 218 miljoner kronor.

Nedladdning av siffror till Excel
 

Varberg och Kungälv i toppen

Mellan åren 2017–2022 har det beviljats investeringsstöd till drygt fem bostäder per 1000 invånare i Region Västra Sverige. Det är något lägre än vad som beviljats i riket som helhet.

Fem av regionens kommuner har redan fått utbetalt allt stöd de blivit beviljade. Det innebär att de har färdigställt alla bostäder som fått investeringsstöd under perioden. Ale fick beviljat stöd 2021, och har inte hunnit få färdigställt några av bostäderna vid utgången av 2022.

Göteborg är regionens enda studentstad, och därmed ensam kommun om att ha ansökt om investeringsstöd för studentbostäder. Partille och Öckerö är regionens enda kommuner som inte ansökt om något stöd alls.
 

Investeringsstödet i Region Västra Sverige 2017-2022
Sorterat efter kommun med flest beviljade bostäder per invånare.
Kommun Hyresrätter Studentbostäder Beviljat stöd (mkr) Utbetalt stöd (mkr) Beviljade bostäder/1 000 invånare
Varberg 698 0 245,3 231,1 10,3
Kungälv 291 0 127,6 127,6 5,9
Göteborg 2 350 1 017 1 168,3 657,4 5,6
Härryda 217 0 82,3 82,3 5,5
Tjörn 85 0 40,4 26,8 5,2
Stenungsund 131 0 46,6 46,6 4,7
Orust 44 0 19,0 15,4 2,9
Lerum 113 0 50,0 50,0 2,6
Kungsbacka 219 0 112,6 99,9 2,6
Ale 13 0 8,2 0 0,4
Mölndal 10 0 4,4 4,4 0,1
Partille 0 0 0 0 0
Öckerö 0 0 0 0 0
Västra Sverige 4 171 1 017 1 904,7 1 341,5 4,7
Riket 58 497 7 961 23 881,6 14 723,0 6,3

Anm. Invånarantal gäller för år 2022. Källa: Boverket, SCB och egna beräkningar.
 
 

Senast uppdaterad: 14 december, 2023