Det saknas mer än 20 600 bostäder

Hur mycket bostäder som behövs är nära sammankopplat med hur befolkningen utvecklar sig. Sen 1990-talet har underskottet på bostäder ökat i Göteborgs stad. Det är en konsekvens av att tillskottet på bostäder inte följt befolkningstillväxten.

Innehåll på denna sida

Brist på bostäder i Göteborg
Bostadsbrist har många ansikten
Fler i varje bostad
Så har vi beräknat underskottet av bostäder

Brist på bostäder i Göteborg

Sen 1990 har Göteborg haft en befolkningstillväxt på 38 procent. Det innebär drygt 163 800 nya invånare som är i behov av bostäder.

Det bor i genomsnitt två personer per hushåll i kommunen. För att uppskatta hur antalet bostäder har följt befolkningen över tid är det lämpligt att anta i genomsnitt två personer per ny bostad.

Under en kort period i början på 1990-talet var det ett överskott på bostäder i Göteborg. Men från 1994, och framåt, har det gradvist skapats ett allt större underskott.

Under 2022 har underskottet ackumulerats till totalt 20 636 bostäder. Det är så många fler bostäder som hade behövts tillkomma i Göteborg, för att utbud och behov skulle matcha varandra.

Sen 1990 har Göteborg haft ett nettotillskott på mer än 70 000 bostäder. Det har däremot inte varit tillräckligt för att möta befolkningstillväxten. De senaste årens ökade bostadsbyggande har däremot resulterat i att det ackumulerade underskottet av bostäder har krympt något. Efter att ha varit som störst 2018.

Med nettotillskott menas tillskottet av bostäder från nyproduktion och ombyggnad, med avdrag för rivna bostäder.

Nedladdning av siffror till Excel
 

Bostadsbrist har många ansikten

Det är svårt att på ett enkelt sätt säga hur stor bostadsbristen faktiskt är. Bostadsbrist kan betyda flera olika saker, och ta sig uttryck i: