Rekord på bostäder i regionen

Region Västra Sverige kan se tillbaka på några år av rekordhögt bostadsbyggande. En period där också hyresrätten blivit en allt större del av nyproduktionen. Men lika snabbt som byggande tog fart verkar det kunna vända igen. Antalet påbörjade bostäder har nu halverats på ett år.

Innehåll på denna sida

Byggandet slog rekord under 2022
Byggboomen som vände
Privata bostadsbolag bygger mest
Härryda i toppen och Öckerö i botten

Byggandet slog rekord under 2022

De senaste åren har det byggts rekordmånga bostäder i Region Västra Sverige. Nästan 8 200 bostäder blev färdigställda, genom nyproduktion, under 2022. På över 30 år finns det ingen period där tillskottet av nya bostäder varit större i regionen.

Bostadsrätten har utgjort en majoritet av byggandet i regionen sen början på 2010-talet. Det är först under de senaste tre åren som bostadsrätten har fått kliva åt sidan för hyresrätten. Hyresrätten stod för sex av tio nybyggda bostäder under 2022.

Att det börjat byggas fler hyresrätter i regionen beror till viss del på det statliga investeringsstödet. Syftet med stödet är att det ska byggas fler, och billigare, hyreslägenheter. Under 2022 byggdes 33 procent av regionens hyresrätter med stödet.

Nedladdning av siffror till Excel
 

Byggboomen som vände

Trots att Region Västra Sverige slog byggrekord under 2022 syns nu en snabb vändning.

Antalet påbörjade bostäder har minskat kraftigt i hela Sverige under 2023. Det beror bland annat på stigande bostadsräntor, försämrad ekonomi hos hushållen, betydligt dyrare byggkostnader och ett avvecklat investeringsstöd till hyresrätter.

Antalet påbörjade bostäder har halverat i regionen under de första tre kvartalen av 2023, jämfört med samma period året innan, enligt preliminär statistik från Statistiska centralbyrån (SCB).

Privata bostadsbolag bygger mest

De kommunala bostadsbolagens andel av nybyggda hyresrätter varierar över tid. I grafen nedan finns deras andel av den totala nyproduktionen illustrerad i 4-års perioder.

Kommunala bostadsbolag både äger och bygger hyresrätter runtom i Sverige, och dessa kallas för Allmännyttan. Deras uppgift är att erbjuda goda och prisvärda bostäder för alla.

Mellan åren 1999 och 2006 stod allmännyttan för en stor del av de nybyggda hyresrätterna i Region Västra Sverige. Sen dess har deras andel minskat. De senaste fyra åren har allmännyttan endast stått för byggandet av 28 procent av regionens nya hyresrätter.

Sen år 2007 har de privata bostadsbolagen dominerat på marknaden för nya hyresrätter i regionen. En trend som också återfinns i riket som helhet, där allmännyttans marknadsandel minskat för varje period sen rekordåren 2003–2006.

Nedladdning av siffror till Excel
 

Härryda i toppen och Öckerö i botten

Hur mycket bostäder som byggs varierar mellan regionens kommuner. Under 2022 byggde Härryda 10,9 bostäder per 1000 invånare. Samtidigt som Öckerö endast byggde 1,4 bostäder, sett till sitt invånarantal.

Det byggdes däremot mer bostäder per invånare i regionen, än vad det gjordes i hela landet under året.

Vilken typ av bostäder som byggs varierar också mellan kommunerna. Exempelvis stod hyresrätter för 82 procent av byggandet i Partille. Samtidigt som 67 procent av de nya bostäderna i Mölndal var bostadsrätter.
 

Nybyggda bostäder i Region Västra Sverige 2022
Kommun Småhus Flerbostadshus Totalt Andel hyresrätter bostadsrätter äganderätter Byggt/1000 invånare
Härryda 59 375 434 59% 27% 14% 10,9
Göteborg 285 5 336 5 621 64% 32% 4% 9,4
Partille 45 253 298 82% 6% 12% 7,5
Stenungsund 59 143 202 35% 36% 29% 7,2
Ale 75 136 211 64% 7% 28% 6,5
Varberg 90 328 418 63% 18% 19% 6,2
Kungälv 162 106 268 11% 59% 29% 5,5
Lerum 86 62 148 3% 66% 32% 3,4
Kungsbacka 125 158 283 56% 0% 44% 3,3
Mölndal 116 99 215 3% 67% 30% 3,1
Orust 33 13 46 28% 0% 72% 3,0
Tjörn 31 0 31 0% 0% 100% 1,9
Öckerö 18 0 18 0% 28% 72% 1,4
Västra Sverige 1 184 7 009 8 193 59% 30% 11% 7,5
Riket 12 760 41 258 54 018 51% 32% 17% 5,1

Källa: SCB.
 

LÄS MER: Färdigställda bostäder i Region Västra Sverige 2021
Färdigställda bostäder i Region Västra Sverige 2021
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1 000 inv
Ale 26 99 125 79 % 0 % 21 % 3,9
Göteborg 261 4 906 5 167 62 % 34 % 5 % 8,8
Härryda 70 401 471 85 % 0 % 15 % 12,1
Kungsbacka 116 168 284 59 % 1 % 40 % 3,3
Kungälv 163 363 526 14 % 60 % 26 % 10,9
Lerum 97 6 103 7 % 2 % 91 % 2,4
Mölndal 70 161 231 39 % 54 % 7 % 3,3
Orust 22 25 47 40 % 13 % 47 % 3,1
Partille 8 0 8 0 % 0 % 100 % 0,2
Stenungsund 60 204 264 43 % 37 % 20 % 9,6
Tjörn 29 7 36 3 % 31 % 67 % 2,2
Varberg 110 783 893 42 % 47 % 11 % 13,4
Öckerö 12 0 12 17 % 0 % 83 % 0,9
Västra Sverige 1 044 7 123 8 167 55 % 33 % 11 % 7,5
Riket 10 384 39 705 50 089 52 % 33 % 15 % 4,8
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Region Västra Sverige 2020
Färdigställda bostäder i Region Västra Sverige 2020
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1 000 inv
Ale 77 22 99 26 % 31 % 42 % 3,1
Göteborg 353 3 833 4 186 48 % 47 % 5 % 7,2
Härryda 51 173 224 77 % 0 % 23 % 5,9
Kungsbacka 134 114 248 20 % 28 % 52 % 2,9
Kungälv 111 312 423 52 % 24 % 24 % 9,9
Lerum 83 100 183 41 % 14 % 45 % 4,3
Mölndal 103 603 706 27 % 59 % 14 % 10,1
Orust 25 24 49 0 % 49 % 51 % 3,2
Partille 69 6 75 8 % 75 % 17 % 1,9
Stenungsund 51 45 96 50 % 0 % 50 % 3,5
Tjörn 30 69 99 16 % 54 % 30 % 6,1
Varberg 113 151 264 28 % 30 % 43 % 4,0
Öckerö 9 0 9 0 % 0 % 100 % 0,7
Västra Sverige 1 209 5 452 6 661 44 % 42 % 14 % 6,2
Riket 11 573 38 906 50 479 48 % 36 % 16 % 4,9
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Region Västra Sverige 2019
Färdigställda bostäder i Region Västra Sverige 2019
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1 000 inv
Ale 120 76 196 0 % 80 % 20 % 6,2
Göteborg 345 3 840 4 185 49 % 46 % 5 % 7,2
Härryda 45 36 81 30 % 27 % 43 % 2,1
Kungsbacka 172 253 425 36 % 31 % 32 % 5,0
Kungälv 163 410 573 22 % 52 % 25 % 12,4
Lerum 98 207 305 8 % 69 % 23 % 7,2
Mölndal 42 709 751 50 % 44 % 5 % 10,8
Orust 22 4 26 15 % 0 % 85 % 1,7
Partille 24 498 522 15 % 81 % 4 % 13,3
Stenungsund 81 101 182 0 % 60 % 40 % 6,8
Tjörn 69 58 127 0 % 58 % 42 % 7,9
Varberg 81 121 202 12 % 48 % 40 % 3,1
Öckerö 9 0 9 0 % 0 % 100 % 0,7
Västra Sverige 1 271 6 313 7 584 38 % 50 % 12 % 7,1
Riket 10 213 45 446 55 659 44 % 43 % 13 % 5,4
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Region Västra Sverige 2018
Färdigställda bostäder i Region Västra Sverige 2018
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1 000 inv
Ale 87 86 173 38 % 27 % 35 % 5,6
Göteborg 310 2 428 2 738 35 % 57 % 7 % 4,8
Härryda 60 152 212 51 % 26 % 23 % 5,6
Kungsbacka 195 504 699 56 % 23 % 22 % 8,4
Kungälv 99 320 419 57 % 23 % 20 % 9,3
Lerum 91 4 95 4 % 18 % 78 % 2,3
Mölndal 16 680 696 26 % 72 % 2 % 10,2
Orust 33 70 103 29 % 39 % 32 % 6,8
Partille 60 151 211 22 % 50 % 28 % 5,5
Stenungsund 34 53 87 13 % 48 % 39 % 3,3
Tjörn 81 42 123 18 % 22 % 60 % 7,7
Varberg 96 213 309 41 % 32 % 27 % 4,9
Öckerö 28 0 28 0 % 54 % 46 % 2,2
Västra Sverige 1 190
4 703
5 893
37 %
47 %
16 %
5,6
Riket 12 032
42 844
54 876
42 %
43 %
15 %
5,4
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Region Västra Sverige 2017
Färdigställda bostäder i Region Västra Sverige 2017
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1 000 inv
Ale 222 132 354 32 % 43 % 25 % 11,7
Göteborg 349 1 683 2 032 18 % 68 % 14 % 3,6
Härryda 46 6 52 12 % 0  % 88 % 1,4
Kungsbacka 219 126 345 13 % 46 % 41 % 4,2
Kungälv 150 232 382 53 % 15 % 32 % 8,7
Lerum 151 153 304 22 % 36 % 43 % 7,3
Mölndal 47 396 443 57 % 39 % 5 % 6,7
Orust 70 0 70 0 % 0 % 100 % 4,6
Partille 38 218 256 63 % 23 % 15 % 6,8
Stenungsund 50 45 95 6 % 41 % 53 % 3,6
Tjörn 34 84 118 14 % 58 % 29 % 7,5
Varberg 145 106 251 31 % 29 % 40 % 4,0
Öckerö 21 60 81 74 % 0 % 26 % 6,3
Västra Sverige 1 542
3 241
4 783
28 %
48 %
24 %
4,6
Riket 12 444
35 783
48 227
37 %
45 %
18 %
4,8
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Region Västra Sverige 2016
Färdigställda bostäder i Region Västra Sverige 2016
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1 000 inv
Ale 160 60 220 6 % 51 % 43 % 7,4
Göteborg 415 1 989 2 404 32 % 54 % 14 % 4,3
Härryda 47 0 47 0 % 0 % 100 % 1,3
Kungsbacka 253 267 520 16 % 36 % 48 % 6,5
Kungälv 118 32 150 0 % 21 % 79 % 3,5
Lerum 117 63 180 0 % 35 % 65 % 4,4
Mölndal 60 271 331 34 % 51 % 15 % 5,1
Orust 35 15 50 24 % 6 % 70 % 3,3
Partille 28 16 44 0 % 36 % 64 % 1,2
Stenungsund 45 60 105 19 % 38 % 43 % 4,1
Tjörn 47 0 47 0 % 0 % 100 % 3,0
Varberg 159 214 373 31 % 40 % 28 % 6,0
Öckerö 16 18 34 0 % 53 % 47 % 2,7
Västra Sverige 1 500
3 005
4 505
25 %
46 %
29 %
4,4
Riket 11 411
31 030
42 441
40 %
38 %
29 %
4,2
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Region Västra Sverige 2015
Färdigställda bostäder i Region Västra Sverige 2015
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1 000 inv
Ale 128 150 278 15 % 63 % 22 % 9,6
Göteborg 249 2 059 2 308 37 % 53 % 10 % 4,2
Härryda 51 68 119 8 % 50 % 43 % 3,2
Kungsbacka 117 87 204 0 % 52 % 48 % 2,6
Kungälv 83 187 270 69 % 0 % 31 % 6,3
Lerum 85 0 85 0 % 7 % 93 % 2,1
Mölndal 20 159 179 18 % 71 % 11 % 2,8
Orust 13 0 13 0 % 0 % 100 % 0,9
Partille 21 161 182 59 % 30 % 12 % 4,9
Stenungsund 60 75 135 29 % 27 % 44 % 5,3
Tjörn 36 46 82 29 % 27 % 44 % 5,4
Varberg 102 139 241 20 % 39 % 41 % 3,9
Öckerö 21 0 21 0 % 0 % 100 % 1,7
Västra Sverige 986 3 131 4 117 33 % 46 % 21 % 4,1
Riket 9 038 25 565 34 603 39 % 40 % 21 % 3,5
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Region Västra Sverige 2014
Färdigställda bostäder i Region Västra Sverige 2014
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1 000 inv
Ale 42 84 126 29 % 38 % 33 % 4,4
Göteborg 243 1 547 1 790 42 % 45 % 13 % 3,3
Härryda 169 292 461 44 % 22 % 34 % 12,7
Kungsbacka 95 188 283 26 % 41 % 34 % 3,6
Kungälv 75 146 221 24 % 42 % 34 % 5,2
Lerum 71 0 71 0 % 0 % 100 % 1,8
Mölndal 84 213 297 35 % 55 % 11 % 4,7
Orust 26 0 26 0 % 0 % 100 % 1,7
Partille 43 177 220 67 % 14 % 20 % 6,0
Stenungsund 43 33 76 0 % 43 % 57 % 3,0
Tjörn 69 20 89 22 % 0 % 78 % 5,9
Varberg 118 97 215 53 % 10 % 37 % 3,6
Öckerö 26 60 86 14 % 56 % 30 % 6,8
Västra Sverige 1 104 2 857 3 961 38 % 37 % 25 % 4,0
Riket 8 410 20 754 29 164 38 % 38 % 24 % 3,0
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Region Västra Sverige 2013
Färdigställda bostäder i Region Västra Sverige 2013
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1 000 inv
Ale 49 34 83 18 % 24 % 58 % 3,0
Göteborg 182 2 176 2 358 30 % 62 % 8 % 4,4
Härryda 73 63 136 2 % 44 % 54 % 3,8
Kungsbacka 273 125 398 11 % 20 % 69 % 5,1
Kungälv 98 119 217 55 % 45 % 5,2
Lerum 71 12 83 14 % 86 % 2,1
Mölndal 41 233 274 2 % 83 % 15 % 4,4
Orust 31 0 31 3 % 97 % 2,1
Partille 64 74 138 43 % 31 % 26 % 3,8
Stenungsund 45 12 57 21 % 79 % 2,3
Tjörn 60 68 128 22 % 31 % 47 % 8,5
Varberg 70 253 323 23 % 56 % 21 % 5,4
Öckerö 21 3 24 13 % 88 % 1,9
Västra Sverige 1 078 3 172 4 250 25 % 50 % 25 % 4,3
Riket 8 562 20 663 29 225 37 % 36 % 27 % 3,0
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Region Västra Sverige 2012

Färdigställda bostäder i Region Västra Sverige 2012

Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1 000 inv
Ale 117 40 157 33 % 67 % 5,6
Göteborg 196 1 569 1 765 40 % 49 % 11 % 3,4
Härryda 89 24 113 5 % 16 % 79 % 3,2
Kungsbacka 379 37 416 9 % 91 % 5,4
Kungälv 71 0 71 100 % 1,7
Lerum 86 0 86 100 % 2,2
Mölndal 69 158 227 32 % 42 % 26 % 3,7
Orust 55 0 55 5 % 95 % 3,6
Partille 53 6 59 10 % 90 % 1,6
Stenungsund 74 136 210 12 % 52 % 35 % 8,4
Tjörn 32 27 59 32 % 14 % 54 % 3,9
Varberg 165 165 330 27 % 27 % 46 % 5,6
Öckerö 53 7 60 5 % 7 % 88 % 4,8
Västra Sverige 1 439 2 169 3 608 28 % 33 % 39 % 3,7
Riket 9 336 16 657 25 993 33 % 34 % 33 % 2,7
Källa: SCB
 
 

Senast uppdaterad: 5 december, 2023