Allt fler hyresrätter i de nya husen

Hyresrätterna blir fler.

8 167 nya bostäder byggdes i regionen 2021.

Byggboomen fortsätter i Region Västra Sverige. Mer än 8 000 bostäder blev inflyttningsklara 2021. Över 7 000 var lägenheter i flerbostadshus.

Nu är dessutom hyresrätterna i majoritet i de nya husen.

Ännu mer på gång

Den höga byggtakten väntas fortsätta, eller till och med öka. Både 2020 och 2021 var antalet påbörjade bostäder i regionen kring 8 000, varav 5 000–6 000 i Göteborgs stad.

Tre kommuner i Sverigetopp

Varberg, Härryda och Kungälv ligger alla på topp tio i landet bland kommuner som byggt mest i förhållande till sitt invånarantal.

Som vi kan se i tabellen nedan byggde också Göteborg och Stenungsund mer än genomsnittet i riket 2021 – liksom för övrigt regionen som helhet.

Hyresrätterna går om

87 procent av det som byggdes i regionen 2021 var lägenheter i flerbostadshus. Av dem är 63 procent hyresrätter. Det är ett genombrott jämfört med bostadsrätternas tidigare dominans, och i linje med riksgenomsnittet, där hyresrätterna också är på frammarsch.

I Härryda blev 400 nya hyresrätter färdiga 2021, nästan lika många stod klara i Varberg.

Även i Göteborgs stad är det en markant ökning av andelen hyresrätter, både i nybyggda och påbörjade bostäder.

Investeringsstöd bidrar till lägre hyror

Fler hyresrätter, dessutom med lägre hyror än i andra nybyggen, är också på gång med hjälp av det statliga investeringsstödet. Från att det infördes 2017 fram till och med 2021 – när det togs bort – har elva av regionens kommuner beviljats bidrag till sammanlagt 6 200 lägenheter, varav 4 400 i Göteborgs stad. Många av dessa är ännu under byggnad.

Färdigställda bostäder i Region Västra Sverige 2021
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1 000 inv
Ale 26 99 125 79 % 0 % 21 % 3,9
Göteborg 261 4 906 5 167 62 % 34 % 5 % 8,8
Härryda 70 401 471 85 % 0 % 15 % 12,1
Kungsbacka 116 168 284 59 % 1 % 40 % 3,3
Kungälv 163 363 526 14 % 60 % 26 % 10,9
Lerum 97 6 103 7 % 2 % 91 % 2,4
Mölndal 70 161 231 39 % 54 % 7 % 3,3
Orust 22 25 47 40 % 13 % 47 % 3,1
Partille 8 0 8 0 % 0 % 100 % 0,2
Stenungsund 60 204 264 43 % 37 % 20 % 9,6
Tjörn 29 7 36 3 % 31 % 67 % 2,2
Varberg 110 783 893 42 % 47 % 11 % 13,4
Öckerö 12 0 12 17 % 0 % 83 % 0,9
Västra Sverige 1 044 7 123 8 167 55 % 33 % 11 % 7,5
Riket 10 384 39 705 50 089 52 % 33 % 15 % 4,8
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Region Västra Sverige 2020
Färdigställda bostäder i Region Västra Sverige 2020
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1 000 inv
Ale 77 22 99 26 % 31 % 42 % 3,1
Göteborg 353 3 833 4 186 48 % 47 % 5 % 7,2
Härryda 51 173 224 77 % 0 % 23 % 5,9
Kungsbacka 134 114 248 20 % 28 % 52 % 2,9
Kungälv 111 312 423 52 % 24 % 24 % 9,9
Lerum 83 100 183 41 % 14 % 45 % 4,3
Mölndal 103 603 706 27 % 59 % 14 % 10,1
Orust 25 24 49 0 % 49 % 51 % 3,2
Partille 69 6 75 8 % 75 % 17 % 1,9
Stenungsund 51 45 96 50 % 0 % 50 % 3,5
Tjörn 30 69 99 16 % 54 % 30 % 6,1
Varberg 113 151 264 28 % 30 % 43 % 4,0
Öckerö 9 0 9 0 % 0 % 100 % 0,7
Västra Sverige 1 209 5 452 6 661 44 % 42 % 14 % 6,2
Riket 11 573 38 906 50 479 48 % 36 % 16 % 4,9
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Region Västra Sverige 2019
Färdigställda bostäder i Region Västra Sverige 2019
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1 000 inv
Ale 120 76 196 0 % 80 % 20 % 6,2
Göteborg 345 3 840 4 185 49 % 46 % 5 % 7,2
Härryda 45 36 81 30 % 27 % 43 % 2,1
Kungsbacka 172 253 425 36 % 31 % 32 % 5,0
Kungälv 163 410 573 22 % 52 % 25 % 12,4
Lerum 98 207 305 8 % 69 % 23 % 7,2
Mölndal 42 709 751 50 % 44 % 5 % 10,8
Orust 22 4 26 15 % 0 % 85 % 1,7
Partille 24 498 522 15 % 81 % 4 % 13,3
Stenungsund 81 101 182 0 % 60 % 40 % 6,8
Tjörn 69 58 127 0 % 58 % 42 % 7,9
Varberg 81 121 202 12 % 48 % 40 % 3,1
Öckerö 9 0 9 0 % 0 % 100 % 0,7
Västra Sverige 1 271 6 313 7 584 38 % 50 % 12 % 7,1
Riket 10 213 45 446 55 659 44 % 43 % 13 % 5,4
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Region Västra Sverige 2018
Färdigställda bostäder i Region Västra Sverige 2018
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1 000 inv
Ale 87 86 173 38 % 27 % 35 % 5,6
Göteborg 310 2 428 2 738 35 % 57 % 7 % 4,8
Härryda 60 152 212 51 % 26 % 23 % 5,6
Kungsbacka 195 504 699 56 % 23 % 22 % 8,4
Kungälv 99 320 419 57 % 23 % 20 % 9,3
Lerum 91 4 95 4 % 18 % 78 % 2,3
Mölndal 16 680 696 26 % 72 % 2 % 10,2
Orust 33 70 103 29 % 39 % 32 % 6,8
Partille 60 151 211 22 % 50 % 28 % 5,5
Stenungsund 34 53 87 13 % 48 % 39 % 3,3
Tjörn 81 42 123 18 % 22 % 60 % 7,7
Varberg 96 213 309 41 % 32 % 27 % 4,9
Öckerö 28 0 28 0 % 54 % 46 % 2,2
Västra Sverige 1 190
4 703
5 893
37 %
47 %
16 %
5,6
Riket 12 032
42 844
54 876
42 %
43 %
15 %
5,4
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Region Västra Sverige 2017
Färdigställda bostäder i Region Västra Sverige 2017
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1 000 inv
Ale 222 132 354 32 % 43 % 25 % 11,7
Göteborg 349 1 683 2 032 18 % 68 % 14 % 3,6
Härryda 46 6 52 12 % 0  % 88 % 1,4
Kungsbacka 219 126 345 13 % 46 % 41 % 4,2
Kungälv 150 232 382 53 % 15 % 32 % 8,7
Lerum 151 153 304 22 % 36 % 43 % 7,3
Mölndal 47 396 443 57 % 39 % 5 % 6,7
Orust 70 0 70 0 % 0 % 100 % 4,6
Partille 38 218 256 63 % 23 % 15 % 6,8
Stenungsund 50 45 95 6 % 41 % 53 % 3,6
Tjörn 34 84 118 14 % 58 % 29 % 7,5
Varberg 145 106 251 31 % 29 % 40 % 4,0
Öckerö 21 60 81 74 % 0 % 26 % 6,3
Västra Sverige 1 542
3 241
4 783
28 %
48 %
24 %
4,6
Riket 12 444
35 783
48 227
37 %
45 %
18 %
4,8
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Region Västra Sverige 2016
Färdigställda bostäder i Region Västra Sverige 2016
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1 000 inv
Ale 160 60 220 6 % 51 % 43 % 7,4
Göteborg 415 1 989 2 404 32 % 54 % 14 % 4,3
Härryda 47 0 47 0 % 0 % 100 % 1,3
Kungsbacka 253 267 520 16 % 36 % 48 % 6,5
Kungälv 118 32 150 0 % 21 % 79 % 3,5
Lerum 117 63 180 0 % 35 % 65 % 4,4
Mölndal 60 271 331 34 % 51 % 15 % 5,1
Orust 35 15 50 24 % 6 % 70 % 3,3
Partille 28 16 44 0 % 36 % 64 % 1,2
Stenungsund 45 60 105 19 % 38 % 43 % 4,1
Tjörn 47 0 47 0 % 0 % 100 % 3,0
Varberg 159 214 373 31 % 40 % 28 % 6,0
Öckerö 16 18 34 0 % 53 % 47 % 2,7
Västra Sverige 1 500
3 005
4 505
25 %
46 %
29 %
4,4
Riket 11 411
31 030
42 441
40 %
38 %
29 %
4,2
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Region Västra Sverige 2015
Färdigställda bostäder i Region Västra Sverige 2015
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1 000 inv
Ale 128 150 278 15 % 63 % 22 % 9,6
Göteborg 249 2 059 2 308 37 % 53 % 10 % 4,2
Härryda 51 68 119 8 % 50 % 43 % 3,2
Kungsbacka 117 87 204 0 % 52 % 48 % 2,6
Kungälv 83 187 270 69 % 0 % 31 % 6,3
Lerum 85 0 85 0 % 7 % 93 % 2,1
Mölndal 20 159 179 18 % 71 % 11 % 2,8
Orust 13 0 13 0 % 0 % 100 % 0,9
Partille 21 161 182 59 % 30 % 12 % 4,9
Stenungsund 60 75 135 29 % 27 % 44 % 5,3
Tjörn 36 46 82 29 % 27 % 44 % 5,4
Varberg 102 139 241 20 % 39 % 41 % 3,9
Öckerö 21 0 21 0 % 0 % 100 % 1,7
Västra Sverige 986 3 131 4 117 33 % 46 % 21 % 4,1
Riket 9 038 25 565 34 603 39 % 40 % 21 % 3,5
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Region Västra Sverige 2014
Färdigställda bostäder i Region Västra Sverige 2014
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1 000 inv
Ale 42 84 126 29 % 38 % 33 % 4,4
Göteborg 243 1 547 1 790 42 % 45 % 13 % 3,3
Härryda 169 292 461 44 % 22 % 34 % 12,7
Kungsbacka 95 188 283 26 % 41 % 34 % 3,6
Kungälv 75 146 221 24 % 42 % 34 % 5,2
Lerum 71 0 71 0 % 0 % 100 % 1,8
Mölndal 84 213 297 35 % 55 % 11 % 4,7
Orust 26 0 26 0 % 0 % 100 % 1,7
Partille 43 177 220 67 % 14 % 20 % 6,0
Stenungsund 43 33 76 0 % 43 % 57 % 3,0
Tjörn 69 20 89 22 % 0 % 78 % 5,9
Varberg 118 97 215 53 % 10 % 37 % 3,6
Öckerö 26 60 86 14 % 56 % 30 % 6,8
Västra Sverige 1 104 2 857 3 961 38 % 37 % 25 % 4,0
Riket 8 410 20 754 29 164 38 % 38 % 24 % 3,0
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Region Västra Sverige 2013
Färdigställda bostäder i Region Västra Sverige 2013
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1 000 inv
Ale 49 34 83 18 % 24 % 58 % 3,0
Göteborg 182 2 176 2 358 30 % 62 % 8 % 4,4
Härryda 73 63 136 2 % 44 % 54 % 3,8
Kungsbacka 273 125 398 11 % 20 % 69 % 5,1
Kungälv 98 119 217 55 % 45 % 5,2
Lerum 71 12 83 14 % 86 % 2,1
Mölndal 41 233 274 2 % 83 % 15 % 4,4
Orust 31 0 31 3 % 97 % 2,1
Partille 64 74 138 43 % 31 % 26 % 3,8
Stenungsund 45 12 57 21 % 79 % 2,3
Tjörn 60 68 128 22 % 31 % 47 % 8,5
Varberg 70 253 323 23 % 56 % 21 % 5,4
Öckerö 21 3 24 13 % 88 % 1,9
Västra Sverige 1 078 3 172 4 250 25 % 50 % 25 % 4,3
Riket 8 562 20 663 29 225 37 % 36 % 27 % 3,0
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Region Västra Sverige 2012

Färdigställda bostäder i Region Västra Sverige 2012

Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1 000 inv
Ale 117 40 157 33 % 67 % 5,6
Göteborg 196 1 569 1 765 40 % 49 % 11 % 3,4
Härryda 89 24 113 5 % 16 % 79 % 3,2
Kungsbacka 379 37 416 9 % 91 % 5,4
Kungälv 71 0 71 100 % 1,7
Lerum 86 0 86 100 % 2,2
Mölndal 69 158 227 32 % 42 % 26 % 3,7
Orust 55 0 55 5 % 95 % 3,6
Partille 53 6 59 10 % 90 % 1,6
Stenungsund 74 136 210 12 % 52 % 35 % 8,4
Tjörn 32 27 59 32 % 14 % 54 % 3,9
Varberg 165 165 330 27 % 27 % 46 % 5,6
Öckerö 53 7 60 5 % 7 % 88 % 4,8
Västra Sverige 1 439 2 169 3 608 28 % 33 % 39 % 3,7
Riket 9 336 16 657 25 993 33 % 34 % 33 % 2,7
Källa: SCB

 

Senast uppdaterad: 11 juni, 2022