Byggandet ökar i hela regionen

Bostadsrätterna är flest i det nybyggda.

Mer än 7 500 bostäder byggdes i regionen 2019.

Nu byggs det mer än på länge i Region Västra Sverige. Över 7 500 bostäder blev inflyttningsklara 2019. Åtta av tio var lägenheter i flerbostadshus.

Andelen hyresrätter av de nybyggda lägenheterna har ökat jämfört med tidigare år, men de är fortfarande färre än bostadsrätterna. 2019 byggdes 2 869 hyresrätter och 3 778 bostadsrätter i regionen.

Ännu mer på gång

Kommande år väntas ännu högre siffror för byggandet. Antalet påbörjade bostäder i regionen 2019 var nämligen uppåt 8 000, varav 5 000 i Göteborgs stad. Och bara under första halvåret 2020 påbörjades cirka 5 000 bostäder i regionen, enligt preliminär statistik från SCB.

Inbromsning i hela landet

Där går Storgöteborg mot strömmen. I landet som helhet och framför allt i de båda andra storstadsregionerna har antalet påbörjade bostäder minskat de senaste åren. Å andra sidan har Göteborgs stad kommit igång sent med byggandet jämfört med de andra storstäderna.

Kungälv och Mölndal tuffar på

I relation till antalet invånare byggs det ännu mer i flera av de mindre kommunerna än i Göteborgs stad, som vi kan se i tabellen nedan.

Partille, Kungälv och Mölndal har alla byggt mer än dubbelt så mycket som riksgenomsnittet i förhållande till sin folkmängd. Kungälv och Mölndal låg högt på den listan även 2018.

Även Ale, Lerum, Stenungsund och Tjörn byggde mer än genomsnittet i riket 2019. Liksom Göteborg, som äntligen fått fart på byggandet.

Bostadsrätter i majoritet

83 procent av det som byggdes i regionen 2019 var lägenheter i flerbostadshus. Av dem är 56 procent bostadsrätter. Det är mer än riksgenomsnittet, som är 47 procent.

Men obalansen kan vara på väg att jämnas ut. Framför allt därför att Göteborgs stad börjat bygga fler hyresrätter, och 2019 är det en övervikt av hyreslägenheter även i de nya flerbostadshusen i Kungsbacka, Härryda och Mölndal.

Investeringsstöd bidrar till lägre hyror

Fler hyresrätter, dessutom med lägre hyror än i andra nybyggen, är också på gång med hjälp av det statliga investeringsstödet. Från att det infördes 2017 fram till 1 april 2020 har tio av regionens kommuner beviljats bidrag till sammanlagt 3 400 lägenheter, varav 2 300 i Göteborgs stad. De flesta av dessa är ännu under byggnad.

 

Färdigställda bostäder i Region Västra Sverige 2019
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1 000 inv
Ale 120 76 196 0 % 80 % 20 % 6,2
Göteborg 345 3 840 4 185 49 % 46 % 5 % 7,2
Härryda 45 36 81 30 % 27 % 43 % 2,1
Kungsbacka 172 253 425 36 % 31 % 32 % 5,0
Kungälv 163 410 573 22 % 52 % 25 % 12,4
Lerum 98 207 305 8 % 69 % 23 % 7,2
Mölndal 42 709 751 50 % 44 % 5 % 10,8
Orust 22 4 26 15 % 0 % 85 % 1,7
Partille 24 498 522 15 % 81 % 4 % 13,3
Stenungsund 81 101 182 0 % 60 % 40 % 6,8
Tjörn 69 58 127 0 % 58 % 42 % 7,9
Varberg 81 121 202 12 % 48 % 40 % 3,1
Öckerö 9 0 9 0 % 0 % 100 % 0,7
Västra Sverige 1 271 6 313 7 584 38 % 50 % 12 % 7,1
Riket 10 213 45 446 55 659 44 % 43 % 13 % 5,4
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Region Västra Sverige 2018
Färdigställda bostäder i Region Västra Sverige 2018
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1 000 inv
Ale 87 86 173 38 % 27 % 35 % 5,6
Göteborg 310 2 428 2 738 35 % 57 % 7 % 4,8
Härryda 60 152 212 51 % 26 % 23 % 5,6
Kungsbacka 195 504 699 56 % 23 % 22 % 8,4
Kungälv 99 320 419 57 % 23 % 20 % 9,3
Lerum 91 4 95 4 % 18 % 78 % 2,3
Mölndal 16 680 696 26 % 72 % 2 % 10,2
Orust 33 70 103 29 % 39 % 32 % 6,8
Partille 60 151 211 22 % 50 % 28 % 5,5
Stenungsund 34 53 87 13 % 48 % 39 % 3,3
Tjörn 81 42 123 18 % 22 % 60 % 7,7
Varberg 96 213 309 41 % 32 % 27 % 4,9
Öckerö 28 0 28 0 % 54 % 46 % 2,2
Västra Sverige 1 190
4 703
5 893
37 %
47 %
16 %
5,6
Riket 12 032
42 844
54 876
42 %
43 %
15 %
5,4
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Region Västra Sverige 2017
Färdigställda bostäder i Region Västra Sverige 2017
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1 000 inv
Ale 222 132 354 32 % 43 % 25 % 11,7
Göteborg 349 1 683 2 032 18 % 68 % 14 % 3,6
Härryda 46 6 52 12 % 0  % 88 % 1,4
Kungsbacka 219 126 345 13 % 46 % 41 % 4,2
Kungälv 150 232 382 53 % 15 % 32 % 8,7
Lerum 151 153 304 22 % 36 % 43 % 7,3
Mölndal 47 396 443 57 % 39 % 5 % 6,7
Orust 70 0 70 0 % 0 % 100 % 4,6
Partille 38 218 256 63 % 23 % 15 % 6,8
Stenungsund 50 45 95 6 % 41 % 53 % 3,6
Tjörn 34 84 118 14 % 58 % 29 % 7,5
Varberg 145 106 251 31 % 29 % 40 % 4,0
Öckerö 21 60 81 74 % 0 % 26 % 6,3
Västra Sverige 1 542
3 241
4 783
28 %
48 %
24 %
4,6
Riket 12 444
35 783
48 227
37 %
45 %
18 %
4,8
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Region Västra Sverige 2016
Färdigställda bostäder i Region Västra Sverige 2016
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1 000 inv
Ale 160 60 220 6 % 51 % 43 % 7,4
Göteborg 415 1 989 2 404 32 % 54 % 14 % 4,3
Härryda 47 0 47 0 % 0 % 100 % 1,3
Kungsbacka 253 267 520 16 % 36 % 48 % 6,5
Kungälv 118 32 150 0 % 21 % 79 % 3,5
Lerum 117 63 180 0 % 35 % 65 % 4,4
Mölndal 60 271 331 34 % 51 % 15 % 5,1
Orust 35 15 50 24 % 6 % 70 % 3,3
Partille 28 16 44 0 % 36 % 64 % 1,2
Stenungsund 45 60 105 19 % 38 % 43 % 4,1
Tjörn 47 0 47 0 % 0 % 100 % 3,0
Varberg 159 214 373 31 % 40 % 28 % 6,0
Öckerö 16 18 34 0 % 53 % 47 % 2,7
Västra Sverige 1 500
3 005
4 505
25 %
46 %
29 %
4,4
Riket 11 411
31 030
42 441
40 %
38 %
29 %
4,2
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Region Västra Sverige 2015
Färdigställda bostäder i Region Västra Sverige 2015
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1 000 inv
Ale 128 150 278 15 % 63 % 22 % 9,6
Göteborg 249 2 059 2 308 37 % 53 % 10 % 4,2
Härryda 51 68 119 8 % 50 % 43 % 3,2
Kungsbacka 117 87 204 0 % 52 % 48 % 2,6
Kungälv 83 187 270 69 % 0 % 31 % 6,3
Lerum 85 0 85 0 % 7 % 93 % 2,1
Mölndal 20 159 179 18 % 71 % 11 % 2,8
Orust 13 0 13 0 % 0 % 100 % 0,9
Partille 21 161 182 59 % 30 % 12 % 4,9
Stenungsund 60 75 135 29 % 27 % 44 % 5,3
Tjörn 36 46 82 29 % 27 % 44 % 5,4
Varberg 102 139 241 20 % 39 % 41 % 3,9
Öckerö 21 0 21 0 % 0 % 100 % 1,7
Västra Sverige 986 3 131 4 117 33 % 46 % 21 % 4,1
Riket 9 038 25 565 34 603 39 % 40 % 21 % 3,5
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Region Västra Sverige 2014
Färdigställda bostäder i Region Västra Sverige 2014
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1 000 inv
Ale 42 84 126 29 % 38 % 33 % 4,4
Göteborg 243 1 547 1 790 42 % 45 % 13 % 3,3
Härryda 169 292 461 44 % 22 % 34 % 12,7
Kungsbacka 95 188 283 26 % 41 % 34 % 3,6
Kungälv 75 146 221 24 % 42 % 34 % 5,2
Lerum 71 0 71 0 % 0 % 100 % 1,8
Mölndal 84 213 297 35 % 55 % 11 % 4,7
Orust 26 0 26 0 % 0 % 100 % 1,7
Partille 43 177 220 67 % 14 % 20 % 6,0
Stenungsund 43 33 76 0 % 43 % 57 % 3,0
Tjörn 69 20 89 22 % 0 % 78 % 5,9
Varberg 118 97 215 53 % 10 % 37 % 3,6
Öckerö 26 60 86 14 % 56 % 30 % 6,8
Västra Sverige 1 104 2 857 3 961 38 % 37 % 25 % 4,0
Riket 8 410 20 754 29 164 38 % 38 % 24 % 3,0
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Region Västra Sverige 2013
Färdigställda bostäder i Region Västra Sverige 2013
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1 000 inv
Ale 49 34 83 18 % 24 % 58 % 3,0
Göteborg 182 2 176 2 358 30 % 62 % 8 % 4,4
Härryda 73 63 136 2 % 44 % 54 % 3,8
Kungsbacka 273 125 398 11 % 20 % 69 % 5,1
Kungälv 98 119 217 55 % 45 % 5,2
Lerum 71 12 83 14 % 86 % 2,1
Mölndal 41 233 274 2 % 83 % 15 % 4,4
Orust 31 0 31 3 % 97 % 2,1
Partille 64 74 138 43 % 31 % 26 % 3,8
Stenungsund 45 12 57 21 % 79 % 2,3
Tjörn 60 68 128 22 % 31 % 47 % 8,5
Varberg 70 253 323 23 % 56 % 21 % 5,4
Öckerö 21 3 24 13 % 88 % 1,9
Västra Sverige 1 078 3 172 4 250 25 % 50 % 25 % 4,3
Riket 8 562 20 663 29 225 37 % 36 % 27 % 3,0
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Region Västra Sverige 2012

Färdigställda bostäder i Region Västra Sverige 2012

Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1 000 inv
Ale 117 40 157 33 % 67 % 5,6
Göteborg 196 1 569 1 765 40 % 49 % 11 % 3,4
Härryda 89 24 113 5 % 16 % 79 % 3,2
Kungsbacka 379 37 416 9 % 91 % 5,4
Kungälv 71 0 71 100 % 1,7
Lerum 86 0 86 100 % 2,2
Mölndal 69 158 227 32 % 42 % 26 % 3,7
Orust 55 0 55 5 % 95 % 3,6
Partille 53 6 59 10 % 90 % 1,6
Stenungsund 74 136 210 12 % 52 % 35 % 8,4
Tjörn 32 27 59 32 % 14 % 54 % 3,9
Varberg 165 165 330 27 % 27 % 46 % 5,6
Öckerö 53 7 60 5 % 7 % 88 % 4,8
Västra Sverige 1 439 2 169 3 608 28 % 33 % 39 % 3,7
Riket 9 336 16 657 25 993 33 % 34 % 33 % 2,7
Källa: SCB

 

Senast uppdaterad: 25 augusti, 2020