Det tar tid att bygga ikapp.

Inte förrän 2020 hade man byggt ikapp tappet av hyresrätter i Göteborgs stad.

Ännu har man inte byggt ikapp.

Det stora tappet i Mölndal skedde 2007, när nära 1 500 hyreslägenheter ombildades till bostadsrätt.

Stort tapp av hyresrätter
genom ombildningar

Under början av 2000-talet försvann varje år tusentals lägenheter i Göteborg från hyresmarknaden. Det var huvudsakligen privata hyresvärdar som sålde fastigheterna till bostadsrättsföreningar.

Även i Mölndal och Partille skedde ett stort antal ombildningar från hyresrätt till bostadsrätt.

Fortfarande minus i Mölndal

Kring 2010 minskade ombildningarna i antal, men det skulle dröja ända till 2019 innan det kom till nya hyresrätter i ordentliga volymer.

Ännu 2020 saknas minst 650 hyresrätter i Mölndal för att fylla ut hålet efter de som förvandlades till bostadsrätter.
I Göteborg däremot har ett starkt byggande 2019 och 2020 medfört att staden nu kommit över på plussidan. Men det beror också på hur man räknar.

Underskottet egentligen ännu större

Underskottet på vanliga hyresrätter är egentligen större än vad som visas i tabellen nedan och i diagrammet till höger. I SCB:s statistik ingår nämligen specialbostäder som studentlägenheter, äldreboenden mm i siffrorna för nybyggda hyresrätter.

Under perioden 2005–2020 handlar det om nära 4 000 specialbostäder som byggts i Göteborg. Räknar man bort dem finns det alltså cirka 2 500 färre vanliga hyresrätter i Göteborg nu än det gjorde år 2000.

 

Kommunernas netto av nybyggda hyresrätter och ombildningar 2000–2020
Kommun Nybyggda hyresrätter
Hyresrätter ombildade till bostadsrätt
Netto
Ale 550 – 42 508
Göteborg 16 637 – 15 157 1 480
Härryda 963 – 11 952
Kungsbacka 1 449 – 384 1 065
Kungälv 1 448 – 315 1 133
Lerum 346 – 182 164
Mölndal 2 074 – 2 728 – 654
Orust 168 – 54 114
Partille 1 052 – 838 214
Stenungsund 283 – 33 250
Tjörn 159 – 11 148
Varberg 1 648 – 361 1 287
Öckerö 193 – 25 168
Reg Västra Sverige 26 970 – 20 141 6 829
Riket 239 667 – 189 443 50 224
Källa: SCB

 

Senast uppdaterad: 20 juni, 2021