Det tar tid att bygga ikapp.

Inte förrän 2020 hade man byggt ikapp tappet av hyresrätter i Göteborgs stad.

Ännu har man inte byggt ikapp.

Det stora tappet i Mölndal skedde 2007, när nära 1 500 hyreslägenheter ombildades till bostadsrätt.

Stort tapp av hyresrätter
genom ombildningar

Under början av 2000-talet försvann varje år tusentals lägenheter i Göteborg från hyresmarknaden. Det var huvudsakligen privata hyresvärdar som sålde fastigheterna till bostadsrättsföreningar.

Även i Mölndal och Partille skedde ett stort antal ombildningar från hyresrätt till bostadsrätt.

Fortfarande minus i Mölndal

Kring 2010 minskade ombildningarna i antal, men det skulle dröja ända till 2019 innan det kom till nya hyresrätter i ordentliga volymer.

Ännu 2021 saknas minst 564 hyresrätter i Mölndal för att fylla ut hålet efter de som förvandlades till bostadsrätter.

I Göteborg däremot har ett starkt byggande från 2019 och framåt medfört att staden nu kommit över på plussidan. Men det beror också på hur man räknar.

Underskottet egentligen ännu större

Underskottet på vanliga hyresrätter är egentligen större än vad som visas i tabellen nedan och i diagrammet till höger. I SCB:s statistik ingår nämligen specialbostäder som studentlägenheter, äldreboenden mm i siffrorna för nybyggda hyresrätter.

Under perioden 2005–2021 handlar det om cirka 4 500 specialbostäder som byggts i Göteborg. Räknar man bort dem finns det alltså fortfarande inte fler vanliga hyresrätter i Göteborg nu än det gjorde år 2000.

 

Kommunernas netto av nybyggda hyresrätter och ombildningar 2000–2021
Kommun Nybyggda hyresrätter
Hyresrätter ombildade till bostadsrätt
Netto
Ale 649 – 42 607
Göteborg 19 815 – 15 392 4 423
Härryda 1 364 – 11 1 353
Kungsbacka 1 617 – 384 1 233
Kungälv 1 523 – 322 1 201
Lerum 353 – 182 171
Mölndal 2 164 – 2 728 – 564
Orust 187 – 68 119
Partille 1 052 – 838 214
Stenungsund 397 – 33 364
Tjörn 160 – 11 149
Varberg 2 020 – 391 1 629
Öckerö 195 – 25 170
Reg Västra Sverige 31 496 – 20 427 11 069
Riket 265 899 – 191 706 74 193
Källa: SCB

 

Senast uppdaterad: 29 juni, 2022