Det tar tid att bygga ikapp.

Sammanlagt har Göteborg ett minus på drygt 2 000 hyresrätter sedan år 2000.

Det tar tid att bygga ikapp.

Det stora tappet i Mölndal skedde 2007, när nära 1 500 hyreslägenheter ombildades till bostadsrätt.

Göteborg och Mölndal
ännu på minus

Under början av 2000-talet försvann varje år tusentals lägenheter i Göteborg från hyresmarknaden. Det var huvudsakligen privata hyresvärdar som sålde fastigheterna till bostadsrättsföreningar.

Även i Mölndal och Partille skedde ett stort antal ombildningar från hyresrätt till bostadsrätt.

3 400 hyresrätter saknas fortfarande

Hyresmarknaden i Göteborg och Mölndal dras fortfarande med ett stort underskott, även sedan ombildningarna nu avtagit och byggandet kommit igång. Det beror på att det mesta som byggts de senaste åren är bostadsrätter.

Med den takt och den inriktning på byggandet som råder nu lär det ta många år till innan Göteborg och Mölndal fått tillbaka samma antal hyresrätter som man hade för 18 år sedan.

Underskottet egentligen ännu större

Underskottet på vanliga hyresrätter är egentligen större än vad som visas i tabellen nedan och i diagrammet till höger. I SCB:s statistik ingår nämligen specialbostäder som studentlägenheter, äldreboenden mm i siffrorna för nybyggda hyresrätter.

Kommunernas netto av nybyggda hyresrätter och ombildningar 2000–2018
Kommun Nybyggda hyresrätter
Hyresrätter ombildade till bostadsrätt
Netto
Ale 524 – 42 482
Göteborg 12 564 – 14 754 – 2 190
Härryda 766 – 11 755
Kungsbacka 1 245 – 384 861
Kungälv 1 098 – 297 801
Lerum 246 – 182 64
Mölndal 1 504 – 2 710 – 1 206
Orust 164 – 54 110
Partille 970 – 838 132
Stenungsund 235 – 33 202
Tjörn 143 – 11 132
Varberg 1 550 – 313 1 237
Öckerö 193 – 25 168
Reg Västra Sverige 21 202 – 19 654 1 548
Riket 191 006 – 185 922 5 084
Källa: SCB

 

Senast uppdaterad: 20 maj, 2019