Kraftigt höjda elpriser tynger taxorna

Tjörn är en av Sveriges dyraste kommuner.

Avfall och VA är dyrt på öarna. Tjörn har näst högsta VA-taxan i landet, och är en av Sveriges dyraste kommuner totalt sett.

I Göteborg har taxorna höjts med mer än 90 procent sedan 1996.

I de flesta kommuner har taxor och avgifter höjts mer än tre gånger så mycket som andra priser (KPI).

Ungefär en tredjedel av hyran går till att betala taxor och avgifter för värme, el, vatten och avfallshantering.

Den genomsnittliga höjningen av taxorna i riket mellan 2017 och 2018 blev hela 6,1 procent, medan den allmänna prisnivån, KPI, bara ökade med 1,9 procent.

Dyrare el

Det är framför allt elpriserna som höjts. I nio av regionens 13 kommuner höjdes elpriset med över 20 procent, i de övriga strax därunder. För övriga avgiftsslag var ökningarna betydligt måttligare.

Trots höjningarna har Mölndal, Göteborg, Partille, Lerum och Varberg relativt billig el. I Mölndal betalar en hyresgäst i en normallägenhet 485 kronor i månaden för el. I Stenungsund, som har regionens dyraste eltaxa, är priset över 640 kr.

10 procent upp  i Partille

I Partille höjdes även VA-taxan kraftigt så att avgifterna totalt ökade med 10 procent. Medianvärdet för regionens kommuner var en höjning med 6 procent.

Kungsbacka fick taxehöjningar på sammanlagt över 8 procent, men här var det höjt elpris plus en kraftigt höjd avfallstaxa som låg bakom.

600 kr mer per månad

Taxor och avgifter varierar stort mellan kommunerna. Generellt är det dyrare i glesbygd. Hyresgäster i en 67 kvm stor lägenhet på Tjörn betalar i snitt 2  293 kronor i månaden, medan motsvarande hyresgäster i Göteborg betalar 1  686 kr, en skillnad på drygt 600 kronor.

Öarna i regionen har höga avfallstaxor och dyra elnätsleverantörer. Tjörn har dessutom bland de högsta VA-taxorna i landet. Men värmekostnaden som anges i diagrammet är osäker, det är en schablon eftersom kommunerna saknar fjärrvärme.

Stenungsund vinnare över tid

Taxor och avgifter har stigit betydligt mer än andra priser under en lång rad år. Invånarna i Stenungsund har dock klarat sig skapligt. Taxenivån där har ”bara” stigit med runt 40 procent sedan 1996. I de flesta andra kommuner har höjningarna varit mycket större, i exempelvis Göteborg nästan fördubblades avgifterna under samma period.

Å andra sidan har Göteborg fortfarande regionens lägsta taxenivå, totalt sett. Göteborg, Stenungsund, Mölndal och Partille finns bland landets 35 billigaste kommuner. Bland de 35 dyraste hittar vi Tjörn och Öckerö.

Taxorna har höjts mer än hyrorna

I riket som helhet har taxorna höjts med drygt 80 procent i genomsnitt sedan 1996, samtidigt som hyrorna stigit med cirka 50 procent och den allmänna prisnivån KPI bara stigit med 26 procent.

 

Kostnader 2018 för olika nyttigheter, kr/kvm inkl moms
Kommun Fjärrv* El VA Avfall Total kostnad
Ale 149 105 61 21 336
Göteborg 149 91 46 18 304
Härryda 174 104 70 17 365
Kungsbacka 151 114 71 19 355
Kungälv 163 98 70 19 350
Lerum 167 93 80 17 356
Mölndal 161 87 54 16 319
Orust* 164 109 74 32 379
Partille 152 92 63 13 320
Stenungsund 122 115 59 23 318
Tjörn* 164 111 116 22 412
Varberg 157 94 57 20 329
Öckerö* 164 111 92 33 399
Riksgenomsnitt 164 106 68 21 360
Källa: Avgiftsgruppen
*Värmekostnaderna baseras på en medelförbrukning i Sverige. I de kommuner som saknar fjärrvärme har värmekostnaden angetts till riksgenomsnittet för fjärrvärme.
LÄS MER: Nils Holgersson-undersökningen

Undersökningens metod är att ”förflytta” en bostadsfastighet till landets alla kommuner och jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp (VA), el och uppvärmning. Undersökningen har genomförts varje år sedan 1996. Bakom den så kallade Avgiftsgruppen står HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Sabo.

Länk till hela Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. Avgiftsstudie 2018 (pdf, 73 sidor).

 

 

Senast uppdaterad: 16 oktober, 2018