Kraftigt höjda elpriser tynger taxorna

Tjörn är en av Sveriges dyraste kommuner.

Avfall och VA är dyrt på öarna. Tjörn har näst högsta VA-taxan i landet, och är en av Sveriges dyraste kommuner totalt sett.

I Göteborg har taxorna nära nog fördubblats sedan 1996.

I de flesta kommuner har taxor och avgifter höjts uppåt tre gånger så mycket som andra priser (KPI).

Ungefär en tredjedel av hyran går till att betala taxor och avgifter för värme, el, vatten och avfallshantering.

Den genomsnittliga höjningen av taxorna i riket 2018 och 2019 blev 4,8 procent. medan den allmänna prisnivån, KPI, bara ökade med 1,9 procent.

Dyrare el

Det är framför allt elpriserna som höjts. I de flesta av regionens kommuner höjdes elpriset med 11–15 procent. Bara Stenungsund, Tjörn och Öckerö hade elprishöjningar under 10 procent.

Trots höjningarna har Mölndal, Göteborg, Partille, Lerum, Varberg och Kungälv relativt billig el. I Mölndal betalar en hyresgäst i en normallägenhet drygt 500 kronor i månaden för el. I Kungsbacka, som har regionens högsta eltaxa, är priset över 685 kr.

Mest upp i Kungälv

Kungälv, Kungsbacka och Varberg hade de största sammanlagda taxehöjningarna i regionen, runt 7 procent. I Kungälv och Varberg höjdes förutom elpriset även VA-taxan rejält.

600 kr mer per månad

Taxor och avgifter varierar stort mellan kommunerna. Generellt är det dyrare i glesbygd. Hyresgäster i en 67 kvm stor lägenhet på Tjörn betalar i snitt 2 329 kronor i månaden, medan motsvarande hyresgäster i Göteborg betalar 1 744 kr, en skillnad på nästan 600 kronor.

Öarna i regionen har höga avfallstaxor och dyra elnätsleverantörer. Tjörn har dessutom bland de högsta VA-taxorna i landet. Men värmekostnaden som anges i diagrammet är osäker, det är en schablon eftersom kommunerna saknar fjärrvärme.

Stenungsund vinnare över tid

Taxor och avgifter har stigit betydligt mer än andra priser under en lång rad år. Invånarna i Stenungsund har dock klarat sig skapligt. Taxenivån där har ”bara” stigit med drygt 40 procent sedan 1996. I de flesta andra kommuner har höjningarna varit mycket större, i exempelvis Göteborg nästan fördubblades avgifterna under samma period.

Å andra sidan har Göteborg fortfarande regionens lägsta taxenivå, totalt sett. Göteborg, Stenungsund, Mölndal och Partille finns bland landets 30 billigaste kommuner. Bland de 30 dyraste hittar vi Tjörn.

Taxorna har höjts mer än hyrorna

I riket som helhet har taxorna höjts med 86 procent i genomsnitt sedan 1996, samtidigt som hyrorna stigit med cirka 50 procent och den allmänna prisnivån KPI bara stigit med runt 30 procent.

 

Kostnader 2019 för olika nyttigheter, kr/kvm inkl moms
Kommun Fjärrv* El VA Avfall Total kostnad
Ale 154 110 61 20 345
Göteborg 150 95 49 19 312
Härryda 179 108 75 18 379
Kungsbacka 155 123 74 20 372
Kungälv* 166 102 81 19 368
Lerum 165 97 83 20 365
Mölndal 163 91 54 17 324
Orust* 166 114 74 34 387
Partille 152 95 63 13 324
Stenungsund 122 118 60 23 323
Tjörn* 166 111 118 22 417
Varberg 157 100 65 21 344
Öckerö* 166 111 94 34 406
Riksgenomsnitt 166 110 70 22 369
Källa: Avgiftsgruppen
*Värmekostnaderna baseras på en medelförbrukning i Sverige. I de kommuner som saknar fjärrvärme har värmekostnaden angetts till riksgenomsnittet för fjärrvärme.
LÄS MER: Nils Holgersson-undersökningen

Undersökningens metod är att ”förflytta” en bostadsfastighet till landets alla kommuner och jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp (VA), el och uppvärmning. Undersökningen har genomförts varje år sedan 1996. Bakom den så kallade Avgiftsgruppen står HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Sabo.

Länk till hela Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. Avgiftsstudie 2019 (pdf, 72 sidor).

 

 

Senast uppdaterad: 4 december, 2019