Tjörn har landets högsta VA-taxa

Stora prisökningar på el och fjärrvärme leder till ökade kostnader för taxor och avgifter i Göteborgsregionen under 2023. Samtidigt är skillnaderna mellan kommunerna stora. Regionens invånare bor både i några av landets billigaste och dyraste kommuner.

Innehåll på denna sida

Tjörn betalar 800 kronor mer än Mölndal
Skenande priser för el och fjärrvärme
Stenungsund vinnare över tid
Stora prisskillnader mellan kommunerna
Så beräknas taxorna och avgifterna

Tjörn betalar 800 kronor mer än Mölndal

Avfallshämtning, vatten och avlopp (VA) samt el och uppvärmning är nödvändigheter för alla bostäder. Samtidigt går i genomsnitt en tredjedel av hyran till dessa taxor och avgifter.

Kostnaden för taxor och avgifter är i genomsnitt 2 592 kronor i månaden för en lägenhet på 67 km i Sverige under 2023. I sju av Göteborgsregionens 13 kommuner är månadskostnaden däremot högre än det.

Allra högst är det i Tjörn, där kostnaden uppgår till i genomsnitt 3 038 kronor i månaden för en lägenhet på 67 kvm. Det beror på att Tjörn har landets i särklass dyraste VA-taxa – dubbelt så hög som genomsnittet i landet.

Kostnaden för VA är ungefär lika hög som för el i kommunen. Vilket är unikt i landet, i synnerhet efter de senaste årens stora elprishöjningar.

Nedladdning av siffror till Excel
 

Skenande priser för el och fjärrvärme

Härryda och Kungsbacka är de kommuner i Göteborgsregionen där månadskostnaden har ökat mest under 2023, jämfört med året innan. I Härryda har det i snitt blivit 408 kronor dyrare i månaden för en lägenhet på 67 kvm. I Kungsbacka blev det en motsvarande kostnadsökning på 359 kronor.

De ökade kostnaderna drivs av stora prisökningar för fjärrvärme och el under året. Den genomsnittliga prisökningen för el i Göteborgsregionen var 18 procent under 2023, jämfört med föregående år. Vilket motsvarar den genomsnittliga prisökningen i Sverige som helhet. Priset för fjärrvärme har ökat något mer i regionen (11 procent), jämfört med snittet i landet (8 procent).

Stenungsund vinnare över tid

Över tid har taxorna och avgifterna stigit mer än den allmänna prisnivån (KPI) i Sverige. Sen år 2000 har KPI stigit med 53 procent, samtidigt som taxorna och avgifterna höjts med i genomsnitt 120 procent i landet.

Stenungsund är den kommun med lägst höjning i Göteborgsregionen, med 86 procent mellan år 2000 och 2023. Det kan jämföras med Partille där kostnaderna ökat med 139 procent.

Ändå har både Stenungsund och Partille fortfarande några av de lägsta taxenivåerna i Göteborgsregionen under 2023.

Nedladdning av siffror till Excel
 

Stora prisskillnader mellan kommunerna

Kostnaderna för taxor och avgifter skiljer sig åt mellan kommunerna. Tjörn och Härryda tillhör några av de dyraste kommunerna i landet. Samtidigt som Mölndal och Göteborg är bland de billigaste.

I Mölndal, Göteborg och Partille är elpriserna relativt låga. Tjörn förlorar på Sveriges absolut högsta VA-avgift.

Samtidigt står fjärrvärme för i genomsnitt 40 procent av den totala kostnaden för taxor och avgifter. Där kommer Stenungsund ut som en vinnare, med en av landets lägsta fjärrvärmetaxa. Härryda har däremot den femte högsta fjärrvärmetaxan i hela landet.

Kostnad för taxor och avgifter 2023, kronor per kvm och år (ink. moms)
Kommun Fjärrvärme El VA Avfall Totalt 2023 Totalt 2022
Tjörn 188* 168 166 25 547 500
Härryda 226 168 103 25 523 450
Orust 218 168 95 29 511 466
Öckerö 188* 168 100 44 500 455
Kungälv 189 164 109 23 486 438
Kungsbacka 192 183 86 22 483 419
Lerum 216 161 77 20 475 413
Ale 183 168 84 30 465 410
Varberg 184 163 89 24 460 410
Stenungsund 148 167 86 31 432 375
Partille 167 160 86 17 430 390
Göteborg 168 159 65 26 419 378
Mölndal 171 142 61 27 402 419
Genomsnitt   Region 188 165 93 26 472 421
Genomsnitt Riket 188 166 86 27 467 420

*Kommunerna Tjörn och Öckerö saknar fjärrvärme. Där har värmekostnaden angetts som riksgenomsnittet för fjärrvärme. Den verkliga kostnaden kan därför vara en annan. Källa: Nils Holgersson-gruppen.

Så beräknas taxorna och avgifterna

Nils Holgersson-rapporten är en årlig studie över kostnaden för avgifter och taxor i Sveriges kommuner.

Undersökningen utgår från en genomsnittlig bostadsfastighet med 15 lägenheter, drygt 67 kvm vardera, med ett uppskattat genomsnittligt årligt förbruk av taxor och avgifter.

Denna genomsnittliga bostadsfastighet används sen i alla landets kommuner för att undersöka kostnader för avfallshämtning, vatten och avlopp (VA), el och uppvärmning.

Kostnad för fjärrvärme har använts i de kommuner där det är den dominerande uppvärmningsformer. I övriga kommuner redovisas en medelkostnad för fjärrvärmen i riket.

Undersökningen har genomförts varje år sedan 1996 av representanter från Bostadsrätterna, Fastighetsägarna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta.

Årets rapport, och tidigare versioner, finns att läsa hos Nils Holgersson-gruppens hemsida.
 
 

Senast uppdaterad: 1 december, 2023