Skenande elpriser och extrem VA-taxa

Tjörn är en av Sveriges dyraste kommuner.

Avfall och VA är dyrt på öarna. Tjörn har den högsta VA-taxan i landet, och är näst dyrast i Sverige totalt sett.

I Göteborg har taxorna stigit med 140 procent sedan 1996.

I flera kommuner har taxor och avgifter höjts runt tre gånger så mycket som andra priser (KPI).

Tjörn har landets i särklass dyraste VA-taxa, dubbelt så hög som genomsnittet i riket. Invånarna på ön får till och med betala mer för VA än för el. Det är unikt i landet, i synnerhet efter det senaste årets skenande elprishöjningar.

Stora skillnader

Allmänt sett går ungefär en tredjedel av hyran till avgifter för uppvärmning, el, VA och avfallshantering. 

Men det skiljer mycket mellan kommunerna. Tjörn och Orust tillhör de dyraste kommunerna i landet, medan Mölndal, Stenungsund och Göteborg finns bland de billigaste.

I genomsnitt i landet står fjärrvärmen för drygt 40 procent av den totala taxekostnaden. Men i Stenungsund gynnas de boende av att ha en av landets lägsta fjärrvärmetaxor. I Göteborg och Mölndal är elpriserna relativt låga.

Generellt är det dyrare i glesbygd. Taxekostnaden för hyresgäster i en 67 kvm stor lägenhet på Tjörn är i snitt nära 2 800 kronor i månaden, medan motsvarande hyresgäster i Mölndal betalar cirka 2 100 kr, en skillnad på 700 kronor.

Skenande elpriser

Mellan 2021 och 2022 ökade kostnaderna för de sammanlagda avgifterna med 15,4 procent i regionen, att jämföra med den allmänna kostnadsutvecklingen (KPI) som var 6 procent. 

Det var elpriserna som skenade med höjningar runt 50 procent, motsvarande cirka 270 kr i månaden för en liten trea (67 kvm). 

Övriga avgifter – för fjärrvärme, VA och avfall – höjdes mer måttligt. Ändå steg de sammanlagda taxorna i samtliga kommuner betydligt mer än förra året. Tjörn fick årets lägsta höjning, drygt 12 procent. I Göteborg höjdes taxorna med över 18 procent.

Stenungsund vinnare över tid

Taxor och avgifter har stigit betydligt mer än andra priser under en lång rad år. Invånarna i Stenungsund har dock klarat sig skapligt. Taxenivån där har ”bara” stigit med 67 procent sedan 1996. I de flesta andra kommuner har höjningarna varit mycket större. I Göteborg har avgifterna mer än fördubblats under samma period. Ändå har Göteborg och Stenungsund tillsammans med Mölndal regionens lägsta taxenivåer, totalt sett. 

I riket som helhet har taxorna höjts med 112 procent i genomsnitt sedan 1996 samtidigt som den allmänna prisnivån KPI stigit med 40  procent.

 

Kostnader 2022 för olika nyttigheter, kr/kvm inkl moms
Kommun Fjärrv* El VA Avfall Total kostnad
Ale 163 147 72 28 410
Göteborg 163 132 60 23 378
Härryda 189 143 92 25 450
Kungsbacka 162 152 83 22 419
Kungälv 176 140 99 23 438
Lerum 183 134 77 19 413
Mölndal 168 122 61 23 375
Orust 171 151 91 27 473
Partille 160 135 78 17 390
Stenungsund 122 147 77 29 375
Tjörn* 174 143 158 25 500
Varberg 168 139 82 24 413
Öckerö* 174 143 97 40 455
Riksgenomsnitt 174 141 79 25 420
Källa: Avgiftsgruppen
*Värmekostnaderna baseras på en medelförbrukning i Sverige. I de kommuner som saknar fjärrvärme har värmekostnaden angetts till riksgenomsnittet för fjärrvärme. Det betyder att den verkliga kostnaden kan vara en annan.
LÄS MER: Nils Holgersson-undersökningen

Undersökningens metod är att ”förflytta” en bostadsfastighet till landets alla kommuner och jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp (VA), el och uppvärmning. Undersökningen har genomförts varje år sedan 1996. Bakom den så kallade Avgiftsgruppen står HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta.

Länk till hela Nils Holgersson, avgiftsrapporten 2022 (pdf).

 

 

Senast uppdaterad: 21 november, 2022