Extremt hög VA-taxa på Tjörn

Tjörn är en av Sveriges dyraste kommuner.

Avfall och VA är dyrt på öarna. Tjörn har den högsta VA-taxan i landet, och är en av Sveriges dyraste kommuner totalt sett.

I Göteborg har taxorna fördubblats sedan 1996.

I flera kommuner har taxor och avgifter höjts uppåt tre gånger så mycket som andra priser (KPI).

Tjörn har länge haft en av landets högsta VA-taxor. Ändå höjdes den i år med ytterligare 25 procent. 

Nu har kommunen landets i särklass dyraste VA, dubbelt så hög som genomsnittet i riket. 

Stora skillnader

Allmänt sett går ungefär en tredjedel av hyran till avgifter för uppvärmning, el, VA och avfallshantering. 

Men det skiljer mycket mellan kommunerna. I den här regionen finns inte bara en av de dyraste, utan också några av de billigaste kommunerna i landet.

Dyrare i glesbygd

Generellt är det dyrare i glesbygd. Taxekostnaden för hyresgäster i en 67 kvm stor lägenhet på Tjörn är i snitt nära 2 500 kronor i månaden, medan motsvarande hyresgäster i Göteborg betalar cirka 1 800 kr, en skillnad på 700 kronor.

Tre kommuner med låga taxor

I genomsnitt i landet brukar fjärrvärmen stå för nära hälften av den totala taxekostnaden. I Stenungsund gynnas de boende av att ha en av landets lägsta fjärrvärmetaxor. 

I Göteborg är VA-taxan relativt låg. Elpriserna i Mölndal och Göteborg tillhör de lägre i landet. 

De tre kommunerna finns bland landets billigaste totalt sett. 

Stora höjningar i flera kommuner

Den extrema höjningen av VA-taxan på Tjörn ledde till att den totala taxekostnaden där steg med 9 procent. Men stora höjningar skedde även i andra kommuner, i Göteborg och Kungälv steg de sammanlagda taxorna med 4–6 procent 2021. Att jämföra med den allmänna prisnivån (KPI) som bara steg med 1,7 procent.

I Kungsbacka, Lerum, Stenungsund och på Orust blev höjningen under 2 procent. Öckeröborna fick till och med en något lägre sammanlagd taxa än 2020.

Stenungsund vinnare över tid

Taxor och avgifter har stigit betydligt mer än andra priser under en lång rad år. Invånarna i Stenungsund har dock klarat sig skapligt. Taxenivån där har ”bara” stigit med 43 procent sedan 1996. I de flesta andra kommuner har höjningarna varit mycket större. I Göteborg har avgifterna mer än fördubblats under samma period. Å andra sidan har Göteborg och Stenungsund fortfarande regionens lägsta taxenivåer, totalt sett. 

Taxorna har höjts mer än hyrorna

I riket som helhet har taxorna höjts med 87 procent i genomsnitt sedan 1996, samtidigt som hyrorna stigit med 53 procent och den allmänna prisnivån KPI bara stigit med 32  procent.

 

Kostnader 2021 för olika nyttigheter, kr/kvm inkl moms
Kommun Fjärrv* El VA Avfall Total kostnad
Ale 160 102 67 27 356
Göteborg 159 88 54 21 322
Härryda 186 98 84 20 389
Kungsbacka 163 106 79 21 369
Kungälv 171 94 97 21 383
Lerum 177 89 77 20 363
Mölndal 167 78 59 22 327
Orust* 171 104 89 27 392
Partille 158 89 74 17 338
Stenungsund 122 103 68 28 322
Tjörn* 171 97 154 25 448
Varberg 159 93 80 24 356
Öckerö* 171 97 92 37 398
Riksgenomsnitt 171 99 77 24 371
Källa: Avgiftsgruppen
*Värmekostnaderna baseras på en medelförbrukning i Sverige. I de kommuner som saknar fjärrvärme har värmekostnaden angetts till riksgenomsnittet för fjärrvärme. Det betyder att den verkliga kostnaden kan vara en annan.
LÄS MER: Nils Holgersson-undersökningen

Undersökningens metod är att ”förflytta” en bostadsfastighet till landets alla kommuner och jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp (VA), el och uppvärmning. Undersökningen har genomförts varje år sedan 1996. Bakom den så kallade Avgiftsgruppen står HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta.

Länk till hela Nils Holgersson, avgiftsrapporten 2021 (pdf).

 

 

Senast uppdaterad: 17 november, 2021