Stor skillnad mellan kommunerna

Tjörn är en av Sveriges dyraste kommuner.

Avfall och VA är dyrt på öarna. Tjörn har en av landets högsta VA-taxor i landet, och är en av Sveriges dyraste kommuner totalt sett.

I Göteborg har taxorna nära nog fördubblats sedan 1996.

I flera kommuner har taxor och avgifter höjts uppåt tre gånger så mycket som andra priser (KPI).

Ungefär en tredjedel av hyran går till avgifter för uppvärmning, el, vatten och avfallshantering. Varje år brukar avgifterna höjas, oftast med betydligt mer än andra priser i samhället. Mellan 2019 och 2020 sjönk dock den sammanlagda kostnaden med i genomsnitt 1,8 procent i landet.

Hela sänkningen berodde på sänkta elpriser. Både elhandels- och nätpriser har höjts kraftigt under många år. Men nu sjönk elhandelspriset rejält, samtidigt som elnätsavgifterna låg kvar på i stort sett samma nivå.

Sammantaget betydde det minskade elkostnader med 12 procent i snitt. För övriga taxor var det – som vanligt – prishöjningar som gällde.

Andra taxor höjdes

Bilden är densamma i Göteborgsregionen. Elpriserna sjönk i samtliga kommuner med 10–20 procent. Samtidigt höjdes andra taxor så att den sammanlagda kostnadssänkningen stannade vid 1 procent i snitt. Två kommuner, Partille och Varberg, fick höjda sammanlagda avgifter. Där höjdes både VA- och avfallstaxorna rejält.

Avfallstaxorna höjdes extremt i Ale (+32 procent) och Stenungsund (+25 procent), vilket åt upp det mesta av elprissänkningen.

Dyrare på öarna

Taxor och avgifter varierar stort mellan kommunerna. Generellt är det dyrare i glesbygd. Hyresgäster i en 67 kvm stor lägenhet på Tjörn betalar i snitt 2 287 kronor i månaden, medan motsvarande hyresgäster i Göteborg betalar 1 710 kr, en skillnad på nästan 600 kronor.

Öarna i regionen har höga avfallstaxor och dyra elnätsleverantörer. Tjörn har dessutom bland de högsta VA-taxorna i landet. Men värmekostnaden som anges i diagrammet är osäker, det är en schablon eftersom kommunerna saknar fjärrvärme.

Stenungsund vinnare över tid

Taxor och avgifter har stigit betydligt mer än andra priser under en lång rad år. Invånarna i Stenungsund har dock klarat sig skapligt. Taxenivån där har ”bara” stigit med 40 procent sedan 1996. I de flesta andra kommuner har höjningarna varit mycket större, i exempelvis Göteborg nästan fördubblades avgifterna under samma period.

Å andra sidan har Göteborg fortfarande regionens lägsta taxenivå, totalt sett. Göteborg, Mölndal och Stenungsund finns bland landets 25 billigaste kommuner. Tjörn tillhör de dyraste.

Taxorna har höjts mer än hyrorna

I riket som helhet har taxorna höjts med 83 procent i genomsnitt sedan 1996, samtidigt som hyrorna stigit med cirka 50 procent och den allmänna prisnivån KPI bara stigit med runt 30 procent.

 

Kostnader 2020 för olika nyttigheter, kr/kvm inkl moms
Kommun Fjärrv* El VA Avfall Total kostnad
Ale 157 99 63 26 345
Göteborg 154 83 50 21 308
Härryda 182 95 79 19 376
Kungsbacka 162 103 77 21 362
Kungälv 167 90 86 19 362
Lerum 173 85 84 20 361
Mölndal 165 77 56 17 315
Orust* 169 101 81 35 387
Partille 155 84 74 15 328
Stenungsund 122 105 60 28 315
Tjörn* 169 98 122 22 412
Varberg 159 88 73 24 344
Öckerö* 169 98 98 36 401
Riksgenomsnitt 169 97 73 23 363
Källa: Avgiftsgruppen
*Värmekostnaderna baseras på en medelförbrukning i Sverige. I de kommuner som saknar fjärrvärme har värmekostnaden angetts till riksgenomsnittet för fjärrvärme.
LÄS MER: Nils Holgersson-undersökningen

Undersökningens metod är att ”förflytta” en bostadsfastighet till landets alla kommuner och jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp (VA), el och uppvärmning. Undersökningen har genomförts varje år sedan 1996. Bakom den så kallade Avgiftsgruppen står HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta.

Länk till hela Nils Holgersson, avgiftsrapporten 2020 (pdf).

 

 

Senast uppdaterad: 19 november, 2020