Allt fler unga vuxna tvingas bli mambos

Mindre än hälften har eget boende 2019.

En fjärdedel av de unga vuxna bor kvar hemma hos föräldrarna. De flesta ofrivilligt.

Aldrig har så stor del av de unga vuxna i Göteborgsregionen tvingats bo kvar hemma hos föräldrarna. För 16 år sedan, när Hyresgäst­föreningen började mätningarna i regionen, var det 19 procent som gjorde det. 2019 har den siffran ökat till 27 procent.

Och av dem vill nästan alla, eller 92 procent, flytta hemifrån om de bara kunde. Det är högsta siffran i Sverige och betyder att det finns cirka 28 000 unga vuxna i Göteborgsregionen som bor hemma hos föräldrarna utan att vilja det.

Tillfälliga lösningar ökar

En annan boendeform som ökat kraftigt är tillfälliga lösningar som till exempel att flytta runt mellan kompisar.
Minskat har däremot andelen som bor i en egen bostad som de antingen äger själva eller hyr med förstahandskontrakt. Det är nu mindre än hälften av de unga vuxna som bor så tryggt.

Lång kö till studentbostad

Studentbostäderna har blivit fler, vilket även syns i Hyresgästföreningens undersökning där andelen som bor i studentbostad har ökat till tio procent.

Nu finns det nästan 11 000 studentbostäder i Göteborgs stad, men kön till dem är också lång. Varje år börjar cirka 15 000 nya studenter vid Göteborgs universitet, och sammanlagt i Göteborg uppgår antalet studenter till cirka 70 000.

Detta enligt studentkårernas bostadsrapport 2021, där Göteborg sedan länge befunnit sig bland de röda, icke godkända, studieorterna.

Hälften får stöd av anhöriga

Av dem som flyttat hemifrån bor fyra av tio i hyresrätt med förstahandskontrakt, och 26 procent i en bostadsrätt som de äger själva. Åtta procent bor i eget hus eller radhus, 16 procent i studentbostad och tio procent hyr i andra eller tredje hand.

Nio av tio säger sig inte ha svårt att klara boendekostnaden. Men i hela gruppen unga vuxna uppger nästan hälften att de fått ekonomisk hjälp av familj eller vänner någon gång de senaste 12 månaderna.

En tredjedel oroliga

I undersökningen ställs också frågor om hur nöjd man är med sitt boende och hur möjligheten att hitta boende påverkar ens framtidsplaner. Sju av tio är nöjda, eller ganska nöjda, med sitt boende idag.

36 procent av de unga vuxna i Göteborgsregionen säger sig vara oroliga för att inte hitta något boende i framtiden. 29 procent uppger att läget på bostadsmarknaden får dem att tveka inför att bilda familj, och 32 procent tvekar inför att flytta till annan ort.

Mest oroliga är mambos och de som bor inneboende hos någon annan. I de grupperna uppger hälften att de är oroliga att inte hitta något boende i framtiden.

Hjälp till bostadsköp

I den nationella rapporten om unga vuxnas boende, där ju underlaget är större, har man också kunnat redovisa andra skillnader i de ungas förutsättningar. Till exempel att hälften av dem som bor i bostadsrätt, och 37 procent av dem som bor i eget hus, har fått ekonomisk hjälp med bostadsköp av familj eller vänner.

Samtidigt är det grupperna som äger sin bostad som har mest kvar att leva på när boendet är betalt. Själva boendekostnaden skiljer sig dock inte så mycket mellan boendeformerna.

Läs hela rapporten Unga vuxnas boende i Göteborgsregionen 2019 (pdf, 26 sidor)

Läs hela rapporten Unga vuxnas boende i Sverige 2019 (pdf, 40 sidor).

 

LÄS MER: Om undersökningen

Undersökningsföretaget Skop har på uppdrag av Hyresgästföreningen genomfört en undersökning av unga vuxnas boende vartannat år sedan 1997. Sedan 2003 har materialet särredovisats för Göteborgsregionen.

Den senaste undersökningen genomfördes under mars och april 2017. Den bygger på ett slumpmässigt urval av ungdomar mellan 20 och 27 år. I Göteborgsregionen svarade 533 personer som bor i Göteborgs stad, och sammanlagt 502 som bor i Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille, Öckerö, Stenungsund, Tjörn, Ale, Lerum, Alingsås och Lilla Edet. Totalt bor det 114 300 personer i åldern 20–27 år i de undersökta kommunerna.

 

Senast uppdaterad: 31 augusti, 2021