Nytt bottenrekord för ungas boende

Mindre än hälften har eget boende 2017.

En fjärdedel av de unga vuxna bor kvar hemma hos föräldrarna. De flesta ofrivilligt.

Aldrig har så liten del av de unga vuxna i Göteborgsregionen haft en egen bostad. För 14 år sedan, när Hyresgäst­föreningen började mätningarna, hade sex av tio i åldersgruppen 20–27 år ett eget boende. 2017 är det bara 44 procent.

Alla de andra, de som inte har ett tryggt boende, är alltså i majoritet. I antal ser deras situation ut så här:

  • 24 000 unga vuxna bor kvar hos föräldrar utan att vilja det.
  • 22 000 unga vuxna bor i andra eller tredje hand, inneboende eller andra tillfälliga lösningar.
  • 13 000 bor i studentbostad. Tryggt under studietiden, men den som halkar efter eller upphör med studierna får inte bo kvar.

Färre bor i hyresrätt

Framför allt är det andelen som bor i hyresrätt som har minskat. 2003 bodde 41 procent av de unga vuxna i en egen hyreslägenhet, nu är det bara 26 procent.

Det som ökar är i stället de osäkra boendeformerna – att flytta runt mellan kompisar, hyra rum eller bo i andra och tredje hand.

24 000 ofrivilliga mambos

Andelen unga vuxna som bor hemma hos sina föräldrar har också ökat sedan 2003. Då bodde 19 procent i åldersgruppen 20–27 år kvar hos sina föräldrar, nu är det 25 procent.

De flesta av dem är mambos för att de inte har råd eller möjlighet att skaffa en egen bostad. Enligt rapporten vill 83 procent av dem som bor kvar hemma flytta – om det bara gick. Det betyder att det finns cirka 24 000 ofrivilliga mambos bland de unga vuxna i Göteborgsregionen.

Lång kö till studentbostad

Det finns närmare 9 000 studentbostäder i Göteborgs stad, men kön till dem är också lång. Varje år börjar cirka 12 000 nya studenter vid Göteborgs universitet, och hösten 2018 var den kortaste kötiden för att få ett enkelrum med delat kök mer än ett år.

Hösten 2019 bedömer SGS studentbostäder att köerna kommer att vara ännu längre. Detta enligt studentkårernas bostadsrapport 2019, där Göteborg sedan länge befunnit sig bland de röda, icke godkända, studieorterna.

Många har svag ekonomi

Förutom allmän bostadsbrist försvåras unga vuxnas liv av att de ofta har osäkra anställningar vilket också gör det svårt att planera sin ekonomi. Mer än en tredjedel av dem som bor hemma hos föräldrarna uppger att de inte vet sin inkomst nästa månad. Bland dem som flyttat hemifrån är motsvarande andel 17 procent.

Så många som 43 procent av de unga vuxna som flyttat hemifrån har mindre än 6 350 kronor kvar att röra sig med när boendekostnaden är betald. 6 350 kronor är Konsumentverkets basnivå, den summa som en ensamstående person beräknas behöva för att klara basutgifterna.

Läs hela rapporten Unga vuxnas boende 2017 i Storgöteborg (pdf, 18 sidor)

 

LÄS MER: Om undersökningen

Undersökningsföretaget Skop har på uppdrag av Hyresgästföreningen genomfört en undersökning av unga vuxnas boende vartannat år sedan 1997. Sedan 2003 har materialet särredovisats för Göteborgsregionen.

Den senaste undersökningen genomfördes under mars och april 2017. Den bygger på ett slumpmässigt urval av ungdomar mellan 20 och 27 år. I Göteborgsregionen svarade 533 personer som bor i Göteborgs stad, och sammanlagt 502 som bor i Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille, Öckerö, Stenungsund, Tjörn, Ale, Lerum, Alingsås och Lilla Edet. Totalt bor det 114 300 personer i åldern 20–27 år i de undersökta kommunerna.

 

Senast uppdaterad: 26 augusti, 2019