En region med många hyresrätter

I kranskommunerna är det fler villor och färre hyresrätter.

Över hälften av bostäderna i Göteborgs stad är hyresrätter.

Andelen hyresrätter är större i Västra Sverige.

Region Västra Sverige har större andel hyresrätter än riksgenomsnittet.

Det finns 510 000 bostäder i Region Västra Sverige, varav 218 000, eller 43 procent, är hyresrätter. Det är en större andel än i riket som helhet. Störst andel hyreslägenheter har förstås Göteborg: 54 procent.

Bostadsbeståndet hänger nära samman med kommunernas karaktär. På öarna och i villasamhällen som Lerum och Härryda bor de flesta i småhus som de äger själva. 

Förutom i Göteborg, där åtta av tio bostäder är lägenheter i flerbostadshus, är det bara Partille och Mölndal som har mer än hälften av bostäderna i flerbostadshus.

Ovanligt lite bostadsrätter

Andelen hyresrätter i Göteborg är hög även om man jämför med de andra storstäderna. Stockholms stad och Malmö har till exempel bara cirka 43 respektive 46 procent hyresrätter. Där är i stället bostadsrätterna en viktigare del av marknaden, och de har ökat kraftigt på senare år.

I Stockholm har de allmännyttiga bostadsföretagen sålt ut stora delar av beståndet, för att ombildas till bostadsrätter. Även i Malmö och Göteborg har många tusen lägenheter ombildats till bostadsrätter under 2000-talet, men då är det – hittills – i huvudsak privata hyresvärdar som sålt.

Fler hyresrätter försvann

Även om ombildningarna i Göteborg inte varit i närheten av det som skett i Stockholm, har de undandragit mer än 15 000 lägenheter från hyresmarknaden under 2000-talet. 

Eftersom det samtidigt gått trögt med byggandet av nya hyreslägenheter i Göteborg dröjde det ända till 2020 innan man kom ikapp antalet som fanns år 2000.

Även i Mölndal har flera tusen lägenheter försvunnit från hyresmarknaden genom att ombildas till bostadsrätter.

Allmännyttan viktig

I riket som helhet äger de allmännyttiga, kommunala, bostadsföretagen 43 procent av hyreslägenheterna. I Region Västra Sverige är andelen högre; 50 procent. Framför allt är allmännyttan stark i många av de mindre kommunerna.

I avdelningen Kommuner finns diagram över bostadsbeståndets fördelning i varje enskild kommun.

LÄS MER: Om upplåtelseformer i statistiken

Statistiska centralbyråns offentliga statistik över bostadsbeståndet baseras på det nationella lägenhetsregistret.

I underlaget för fördelning på upplåtelseformer ingår även specialbostäder, till exempel studentbostäder, boenden för äldre eller funktionshindrade. Dessa är oftast hyresrätter.

Senast uppdaterad: 29 juni, 2022