En region med många hyresrätter

Det finns en större andel hyresrätter i Region Västra Sverige, jämfört med hur det ser ut i Sverige i stort. Samtidigt är villan den absolut vanligaste upplåtelseformen i många av regionens mindre kommuner.

Innehåll på denna sida

Upplåtelseformen speglar kommunen
En region rik på hyresrätter

Upplåtelseformen speglar kommunen

Kommunerna i Region Västra Sverige skiljer sig åt när det kommer till vilken upplåtelseform som dominerar. I vissa kommuner finns det betydligt fler hyresrätter, samtidigt som villor (äganderätt) utgör majoritet i andra kommuner.

Storstadskommunen Göteborg har överlägset flest hyresrätter, med mer än hälften av det totala beståndet av bostäder.

Samtidigt utgör villan mer än häften av bostäderna i en majoritet av kommunerna. Många av dessa kommuner är mindre i invånarantal, och har stora villasamhällen. I Tjörn och Öckerö är mer än tre fjärdedelar av alla bostäder villor.

Där villorna utgör den största delen av beståndet blir det tydligt att både hyresrätten och bostadsrätten får kliva åt sidan.

Nedladdning av siffror till Excel
 

En region rik på hyresrätter

Hyresrätter utgör 43 procent av alla bostäder i Region Västra Sverige. Det är mer än i landet som helhet. En anledning till att det ser ut så är på grund av att storstadskommunen Göteborg, med sina många invånare, har en stor andel hyresrätter.

Göteborgs, med sitt stora invånarantal, påverkar även andelen villor (äganderätt) som finns i regionen. Trots att det finns en övervägande majoritet av villor i många av regionens mindre kommuner.

Det är inte lika vanligt att bo i en villa i större städer. Vilket syns på utfallet i regionen, jämfört med hur det ser ut i Sverige i stort.

Nedladdning av siffror till Excel
 
 

Senast uppdaterad: 5 december, 2023