Ort, familj, ekonomi präglar boendet

I Lerum dominerar villorna.

I Göteborg bor många i hyresrätt, men i Lerum dominerar villaboendet.

Göteborgsregionen skiljer sig delvis från riksgenomsnittet när man tittar på hur människor väljer att bo. Här bor ovanligt många, i alla typer av hushåll, i hyresrätt. Och färre i egnahem.

Men regionen domineras i det här fallet av Göteborg, i flera av kranskommunerna är det villaboendet som överväger.

Öckerö, Orust och Tjörn ligger till och med i Sverigetoppen när det gäller andelen egnahem, med mer än tre fjärdedelar av hushållen boende i småhus.

Par med barn bor oftast i villa

Störst andel villaboende är det i familjer med två barn. I hushåll som har tre eller fler barn ökar andelen boende i hyresrätt, även om villaboendet fortfarande dominerar.

Mammor hyr, pappor äger

Av barnfamiljerna med bara en vuxen bor däremot över hälften i hyresrätt. Här är det dock stor skillnad mellan könen: 43 procent av de ensamma papporna bor i eget hus, mot bara 18 procent av de ensamstående mammorna.

Det är också skillnad mellan pensionärer och andra inom gruppen ensamboende. Runt en fjärdedel av de ensamstående pensionärerna bor i eget hus; bland yngre ensamboende är det mindre än en tiondel.

På en annan sida redovisas hur sammansättningen av hushåll ser ut i olika  upplåtelseformer.

Sex av tio barnfamiljer med två vuxna bor i villa.

Sex av tio barnfamiljer med två vuxna bor i villa. Den gula kategorin ”specialbostäder” består huvudsakligen av student- och äldreboenden.

LÄS MER: Individer och hushåll – äpplen och päron
Ensamhushållen är fler i hyresrätt, därför skiljer sig siffrorna åt.

Av alla hushåll i Region Västra Sverige bor 34 procent i eget hus. Andelen av befolkningen är större.

När man pratar om hur stor andel som bor i hyreshus, villa eller bostadsrätt gäller det att skilja på personer och hushåll. Eftersom det oftast bor fler i ett villahushåll än i en hyreslägenhet blir andelarna olika beroende på vad man väljer.

Medan 36 procent av hushållen i Region Västra Sverige bor i hyresrätt, är det bara 32 procent av invånarna som gör det. 34 procent av hushållen bor i villa, av invånarna blir det 44 procent.

Statistiken på de här sidorna handlar om hur hushållen bor.

LÄS MER: Om statistiken

Uppgifterna på den här sidan kommer från SCB: Registret över totalbefolkningen och Lägenhetsregistret.

Kategoriseringen i hyresrätt, bostadsrätt eller äganderätt bestäms av fastighetsägarens juridiska form. Det betyder att hushåll som hyr en bostadsrätt, av föreningen eller av bostadsrättsinnehavaren, redovisas som boende i bostadsrätt. På samma sätt registreras den som hyr en villa av en privatperson som boende i äganderätt.

Sammantaget betyder det här att det är något fler som hyr sina bostäder än vad statistiken visar.

Ett hushåll består av alla personer som är folkbokförda i samma bostad. Som barn räknas i det här fallet personer upp till 24 år som är folkbokförda tillsammans med minst en av föräldrarna. Åldersgränsen är vald för att statistiken ska vara jämförbar inom EU.

I Kategorierna Sammanboende med barn och Sammanboende utan barn ingår också andra vuxna som är folkbokförda i samma bostad. Det kan vara barn över 24 år, andra anhöriga eller vänner.

Kategorin Övrigt i diagrammen består framför allt av specialbostäder (t ex äldre- eller studentboende) samt ett mindre antal ägarlägenheter, privatpersoner som bor i egen hyresfastighet och andra typer av boende med okänd upplåtelseform.

Senast uppdaterad: 24 april, 2022