Kommun, familj och ekonomi präglar boendet

I Göteborg bor hälften av alla hushåll i hyresrätt, vilket är unikt för Region Västra Sverige. Hushållens boende varierar beroende på vart och vem man bor med. Två vuxna med barn, som har någon att dela levnadskostnaderna med, bor oftast i villa. De ensamstående hushållen, med eller utan barn, bor i större utsträckning i hyresrätt.

Innehåll på denna sida

Villan dominerar i regionen
Par med barn bor oftast i villa
Skillnaden mellan individer och hushåll

Villan dominerar i regionen

Ungefär hälften (46 procent) av hushållen bor i hyresrätt i Göteborgs kommun. Det är betydligt fler än hur det ser ut i hela landet (30 procent). Det är även en större andel, jämfört med de två andra storstadskommunerna Stockholm (36 procent) och Malmö (40 procent).

Men hyresrättens dominans återfinns inte i övriga kommuner i Region Västra Sverige. Där är det i stället äganderätt (villa) som är den vanligaste boendeformen. I Orust, Tjörn och Öckerö bor upp emot tre fjärdedelar av hushållen i villa. Det är betydligt fler än riksgenomsnittet, med 39 procent av hushållen.

Nedladdning av siffror till Excel
 

Par med barn bor oftast i villa

Av sammanboende hushåll med barn bor den absolut största andelen i villa. Framför allt är det hushåll med två barn som bor i villa. Hos de sammanboende hushåll med färre, eller fler, än två barn ökar andelen som bor i hyresrätt något.

För de ensamstående hushållen, med eller utan barn, är det absolut vanligast att bo i hyresrätt.

På en annan sida redovisas hur sammansättningen av hushåll ser ut i de olika upplåtelseformerna.

Nedladdning av siffror till Excel
 

Skillnaden mellan individer och hushåll

När man pratar om hur stor andel som bor i de olika upplåtelseformerna gäller det att skilja på personer och hushåll. Eftersom det oftast bor fler i en villa, än i en hyresrätt, blir andelarna olika beroende på vad man väljer att redovisa.

På den här sidan har hushållens boende i Region Västra Sverige redovisats.

Nedan redovisas skillnaderna mellan andelen personer och andelen hushåll i de olika upplåtelseformerna i regionen:

Personer Hushåll
Äganderätt (villa) 43% 34%
Bostadsrätt 20% 23%
Hyresrätt 32% 36%
Specialbostad 2% 3%
Övrigt 3% 4%

Källa: SCB.
 
 

LÄS MER: Om statistiken

Uppgifterna på den här sidan kommer från Statistiska centralbyrån (SCB): Registret över totalbefolkningen och Lägenhetsregistret.

Kategoriseringen i hyresrätt, bostadsrätt eller äganderätt bestäms av fastighetsägarens juridiska form. Det betyder att hushåll som hyr en bostadsrätt, av föreningen eller av bostadsrättsinnehavaren, redovisas som boende i bostadsrätt. På samma sätt registreras den som hyr en villa av en privatperson som boende i äganderätt.

Sammantaget betyder det här att det är något fler som hyr sina bostäder än vad statistiken visar.

Ett hushåll består av alla personer som är folkbokförda i samma bostad. Som barn räknas i det här fallet personer upp till 24 år som är folkbokförda tillsammans med minst en av föräldrarna. Åldersgränsen är vald för att statistiken ska vara jämförbar inom EU.

I Kategorierna Sammanboende med barn och Sammanboende utan barn ingår också andra vuxna som är folkbokförda i samma bostad. Det kan vara barn över 24 år, andra anhöriga eller vänner.

 
 

Senast uppdaterad: 20 december, 2023